Главная / Ҷамъият / Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон с. 2016

Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон с. 2016

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016, №7, мод. 604)

ФАСЛИ I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ АСОСӢ.

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ.

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат.

Моддаи 3. Вазифаҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат. 

Моддаи 4. Принсипҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат.

Моддаи 5. Озодии меҳнат.

Моддаи 6. Манъи маҳдудсозии ҳуқуқ ба меҳнат.

Моддаи 7. Манъи табъиз дар муносибатҳои меҳнатӣ.

Моддаи 8. Манъи меҳнати маҷбурӣ.

Моддаи 9. Доираи амали Кодекси мазкур.

Моддаи 10. Санадҳои корфармо.

Моддаи 11. Шартномаи меҳнатӣ, созишнома ва шартномаҳои коллективии тарафҳои шарикии.

Моддаи 12. Таносуби танзими қонунӣ ва шартномавии муносибатҳои меҳнатӣ. 

Моддаи 13. Тартиби мувофиқасозии лоиҳаи санадҳои корфармо бо намояндагони кормандон.

Моддаи 14. Ҳисобкунии муҳлатҳои дар Кодекси мазкур муқарраршуда.

ФАСЛИ II. МУНОСИБАТҲОИ МЕҲНАТӢ.

БОБИ 2. СУБЪЕКТОНИ МУНОСИБАТҲОИ МЕҲНАТӢ. АСОСҲОИ БА ВУҶУД ОМАДАНИ.

Моддаи 15. Субъектони муносибатҳои меҳнатӣ.

Моддаи 16. Асосҳои ба вуҷуд омадани муносибатҳои меҳнатӣ.

Моддаи 17. Бастани шартномаи меҳнатӣ бо шахси аз ҳисоби квота фиристодашуда.

Моддаи 18. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои асосии корманд.

Моддаи 19. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои асосии корфармо.

БОБИ 3. ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ.

Моддаи 20. Мавзўи шартномаи меҳнатӣ.

Моддаи 21. Тарафҳои шартномаи меҳнатӣ.

Моддаи 22. Озодона бастани шартномаи меҳнатӣ.

Моддаи 23. Кафолатҳо ҳангоми қабул ба кор.

Моддаи 24. Мазмуни шартномаи меҳнатӣ.

Моддаи 25. Муҳлати шартномаи меҳнатӣ.

Моддаи 26. Бастани шартномаи меҳнатӣ ва барасмиятдарории он.

Моддаи 27. Маҳдудияти якҷоя кор кардани хешовандони наздик.

Моддаи 28. Санҷиш ҳангоми қабул ба кор.

Моддаи 29. Шартномаи шогирдӣ.

Моддаи 30. Гузаронидан ба кори дигари доимӣ.

Моддаи 31. Тағйир ёфтани шароити меҳнат.

Моддаи 32. Муваққатан ба кори дигар гузаронидан ҳангоми бекористӣ.

Моддаи 33. Муваққатан боздоштани истеҳсолот (кор)

Моддаи 34. Маҳдуд кардани гузаронидан ба корҳои ғайритахассусӣ.

Моддаи 35. Муваққатан ба кори дигар гузаронидан бинобар зарурати истеҳсолӣ (корӣ)

Моддаи 36. Муваққатан ба кори дигар гузаронидан бо хоҳиши корманд.

Моддаи 37. Уҳдадории корфармо оид ба пешгирии аз кор озодкунии оммавии кормандон.

Моддаи 38. Муносибатҳои меҳнатӣ ҳангоми иваз шудани соҳибмулк ва ё азнавташкилдиҳии.

Моддаи 39. Қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ.

Моддаи 40. Қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ бо созиши тарафҳо.

Моддаи 41. Бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корманд.

Моддаи 42. Бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо.

Моддаи 43. Ҳуқуқи афзалиятнок барои дар кор мондан ҳангоми бекор шудани шартномаи.

Моддаи 44. Бо ташаббуси корфармо бекор кардани шартномаи меҳнатӣ ва мувофиқаи он бо.

Моддаи 45. Огоҳонӣ дар бораи бекор кардани шартномаи меҳнатӣ.

Моддаи 46. Қатъ кардани шартномаи муҳлатноки меҳнатӣ.

Моддаи 47. Бекор кардани шартномаи муҳлатноки меҳнатӣ то ба охир расидани муҳлат.

Моддаи 48. Қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ дар ҳолатҳое, ки ба иродаи тарафҳо вобаста.

Моддаи 49. Қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ бинобар гузаштани корманд ба вазифаи.

Моддаи 50. Аз кор дур кардан.

Моддаи 51. Кумакпулӣ ҳангоми қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ.

Моддаи 52. Ҳуҷҷатҳое, ки собиқаи меҳнатии кормандро тасдиқ менамоянд. 

Моддаи 53. Уҳдадории корфармо барои ба корманд додани маълумотнома дар бораи кор дар.

Моддаи 54. Роҳ надодан ба ғайриқонунӣ аз кор озод намудан ва ба кори дигар гузаронидани.

Моддаи 55. Масъулияти корфармо барои ғайриқонунӣ ба кори дигар гузарондан ва.

Моддаи 56. Беэътибории шартномаи меҳнатӣ.

БОБИ 4. ҶАМЪОВАРӢ, КОРКАРД ВА ҲИФЗИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСИИ КОРМАНД.

Моддаи 57. Уҳдадории корфармо вобаста ба ҷамъоварӣ, коркард ва ҳифзи маълумотҳои.

Моддаи 58. Ҳуқуқҳои корманд бо мақсади таъмини ҳифзи маълумотҳои шахсӣ, ки корфармо.

БОБИ 5. ТАРТИБОТИ МЕҲНАТӢ. ИНТИЗОМИ МЕҲНАТ.

Моддаи 59. Қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ.

Моддаи 60. Таъмини интизоми меҳнат.

Моддаи 61. Ҳавасмандгардонӣ барои меҳнат.

Моддаи 62. Ҷазои интизомӣ.

Моддаи 63. Тартиби татбиқи ҷазои интизомӣ ва шикоят нисбати он.

Моддаи 64. Муҳлати татбиқи ҷазои интизомӣ.

Моддаи 65. Муҳлати амали ҷазои интизомӣ.

БОБИ 6. ВАҚТИ КОРӢ.

Моддаи 66. Вақти корӣ.

Моддаи 67. Давомнокии муътадили вақти корӣ.

Моддаи 68. Давомнокии кўтоҳкардашудаи вақти корӣ.

Моддаи 69. Давомнокии кўтоҳи вақти корӣ барои кормандоне, ки бо корҳои дорои шароити.

Моддаи 70. Давомнокии кўтоҳи вақти корӣ барои кормандоне, ки корашон дорои хусусияти.

Моддаи 71. Вақти нопурраи корӣ.

Моддаи 72. Намудҳои ҳафтаи корӣ ва низоми вақти корӣ.

Моддаи 73. Кори баставӣ.

Моддаи 74. Давомнокии вақти корӣ.

Моддаи 75. Ба қисмҳо тақсим кардани рўзи корӣ.

Моддаи 76. Давомнокии вақти корӣ дар арафаи рўзҳои иди ғайрикорӣ.

Моддаи 77. Давомнокии вақти кории шабона.

Моддаи 78. Баҳисобгирии якҷояи вақти корӣ.

Моддаи 79. Изофакорӣ.

Моддаи 80. Ҳолатҳои истисноии истифодаи изофакорӣ.

Моддаи 81. Тартиби ҳисобкунии вақти корӣ.

БОБИ 7. ВАҚТИ ИСТИРОҲАТ.

Моддаи 82. Намудҳои вақти истироҳат.

Моддаи 83. Танаффус барои дамгирӣ ва хўрокхўрӣ.

Моддаи 84. Танаффусҳои дохилибастӣ ва махсус.

Моддаи 85. Давомнокии танаффусҳо байни рўзҳои (бастҳои) корӣ.

Моддаи 86. Рўзҳои истироҳат.

Моддаи 87. Манъи кор дар рўзҳои истироҳат. Ҳолатҳои истисноии ҷалби корманд ба кор дар.

Моддаи 88. Ҷуброни кори рўзҳои истироҳат ва вақти дамгирӣ.

Моддаи 89. Истироҳат дар рўзҳои иди ғайрикорӣ.

Моддаи 90. Намудҳои рухсатӣ.

Моддаи 91. Ҳуқуқ ба рухсатии меҳнатии ҳарсолаи пардохтшаванда ва рухсатии иҷтимоӣ.

Моддаи 92. Ҳуқуқ ба рухсатии меҳнатии асосии ҳарсолаи камтарин ва рухсатии меҳнатии.

Моддаи 93. Давомнокии рухсатии меҳнатии асосии ҳарсолаи камтарин.

Моддаи 94. Давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда.

Моддаи 95. Рухсатиҳои иловагии ҳарсола.

Моддаи 96. Рухсатии иловагии ҳарсола барои кор дар шароитҳои зарарнок ва вазнини меҳнат.

Моддаи 97. Рухсатии иловагии ҳарсола барои хусусияти махсуси кор.

Моддаи 98. Рухсатии иловагии ҳарсола барои кор дар шароитҳои махсуси табиию иқлимӣ.

Моддаи 99. Рухсатии иловагии бо рўзи корӣ ба меъёр гирифтанашуда.

Моддаи 100. Рухсатии иловагӣ барои собиқаи кории давомнок.

Моддаи 101. Баҳисобгирии давомнокии рухсатиҳои меҳнатии ҳарсола.

Моддаи 102. Баҳисобгирии собиқаи кор, ки барои рухсатии меҳнатии ҳарсола ҳуқуқ медиҳад.

Моддаи 103. Ҳуқуқи корфармо оид ба тағйир додани соли кории корманд. 

Моддаи 104. Шартҳои пешниҳоди рухсатии меҳнатӣ барои соли аввали корӣ. 

Моддаи 105. Шартҳои додани рухсатии меҳнатӣ барои солҳои дуюм ва минбаъдаи корӣ.

Моддаи 106. Додани рухсатии ҳарсола ба шахсоне, ки аз профилакторияҳои табобатию.

Моддаи 107. Вақт ва навбати додани рухсатии меҳнатӣ.

Моддаи 108. Рухсатии меҳнатии ҳарсола ва ҳолатҳои истисноии ба соли дигар гузаронидани он.

Моддаи 109. Ҳуқуқи корманд дар хусуси ба дигар вақт гузаронидан ва дароз намудани муҳлати.

Моддаи 110. Оқибати бе асоси қонунӣ ва ризоияти корфармо рад намудани истифодаи.

Моддаи 111. Ба қисмҳо ҷудо кардани рухсатии меҳнатӣ. Бозхонд аз рухсатии меҳнатӣ.

Моддаи 112. Пардохти рухсатии меҳнатии асосии ҳарсола.

Моддаи 113. Маблағҳо барои пардохти рухсатиҳо.

Моддаи 114. Рухсатии иҷтимоӣ.

Моддаи 115. Рухсатии эҷодӣ.

Моддаи 116. Рухсатии бемузди меҳнат.

Моддаи 117. Рухсатии муваққатии бемузд ё қисман музднок.

Моддаи 118. Амалӣ кардани ҳуқуқ ба рухсатии меҳнатии ҳарсола ҳангоми аз кор озод намудан.

Моддаи 119. Ҳуқуқи корфармо ҳангоми додани рухсатӣ.

БОБИ 8. ТАЙЁРИИ КАСБӢ, АЗНАВТАЙЁРКУНӢ, ТАКМИЛИ ИХТИСОС ВА ТАҶРИБАОМӮЗИИ.

Моддаи 120. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои корфармо оид ба тайёрии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили.

Моддаи 121. Тайёрии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва таҷрибаомўзии кормандон.

Моддаи 122. Шакл ва талаботи умумӣ ба тайёрии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва.

Моддаи 123. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои кормандон оид ба тайёрии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва.

Моддаи 124. Мазмуни шартномаи таҳсил.

Моддаи 125. Имтиёзҳо барои кормандоне, ки дар муассисаҳои таълимӣ таҳсил мекунанд.

Моддаи 126. Имтиёзҳо барои кормандоне, ки дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ.

Моддаи 127. Имтиёзҳо барои таълимгирандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ.

БОБИ 9. БАКОРТАЪМИНКУНӢ.

Моддаи 128. Кафолатҳои давлатии бакортаъминкунӣ.

Моддаи 129. Ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар самти бакортаъминкунӣ.

Моддаи 130. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои корфармо ҳангоми бакортаъминкунӣ.

Моддаи 131. Миёнаравӣ дар муносибатҳои меҳнатӣ.

БОБИ 10. БАМЕЪЁРГИРИИ МЕҲНАТ.

Моддаи 132. Меъёрҳои меҳнат.

Моддаи 133. Кафолатҳои давлатии ташкили бамеъёргирии меҳнат.

Моддаи 134. Муқаррар намудан, иваз кардан ва аз нав баррасӣ намудани меъёрҳои меҳнат.

Моддаи 135. Талабот барои таҳияи меъёрҳои меҳнат.

Моддаи 136. Хусусиятҳои танзими бамеъёргирии меҳнат.

Моддаи 137. Муайян намудани нархномаи музди меҳнати корбайъ.

Моддаи 138. Таъмини шароити муътадил барои иҷрои меъёри меҳнат.

БОБИ 11. МУЗДИ МЕҲНАТ.

Моддаи 139. Муқаррар намудани андозаи музди меҳнати кормандон.

Моддаи 140. Кафолати пардохти музди меҳнат.

Моддаи 141. Кафолати давлатӣ оид ба пардохти музди меҳнати кормандон 

Моддаи 142. Таркиби музди меҳнат.

Моддаи 143. Андозаи ҳадди ақали музди меҳнат.

Моддаи 144. Индексатсияи музди меҳнат.

Моддаи 145. Коэффитсиентҳои ноҳиявӣ ва иловапулӣ ба музди меҳнат.

Моддаи 146. Тарифҳои давлатии пардохти музди меҳнат.

Моддаи 147. Тартиби пардохти музди меҳнати кормандон.

Моддаи 148. Музди меҳнат дар шароити махсус.

Моддаи 149. Шакл, низом ва андозаи музди меҳнат.

Моддаи 150. Тағйир додани шартҳои музди меҳнат.

Моддаи 151. Музди меҳнат ҳангоми иҷрои корҳои дараҷаҳои тахассуси гуногун. 

Моддаи 152. Музди меҳнат ҳангоми якҷоякунии касбҳо (вазифаҳо) ва муваққатан иҷро.

Моддаи 153. Музди меҳнат ҳангоми муваққатан ба ҷойи корманди дигар кор кардан.

Моддаи 154. Пардохти изофакорӣ, кор дар рўзҳои истироҳат ва ид.

Моддаи 155. Музди меҳнати кормандоне, ки дар ду (якчанд) ҷой кор мекунанд. 

Моддаи 156. Пардохти музди кори шабона.

Моддаи 157. Пардохти музди меҳнат ҳангоми иҷро накардани меъёри коркард, истеҳсоли.

Моддаи 158. Муҳлатҳои пардохти музди меҳнат.

Моддаи 159. Шаклҳои пардохти музди меҳнат.

Моддаи 160. Ҷойи пардохти музди меҳнат.

Моддаи 161. Сарчашмаи воситаҳо барои музди меҳнат.

Моддаи 162. Фонди захиравии музди меҳнат.

Моддаи 163. Нигоҳ доштани маблағ аз музди меҳнат.

БОБИ 12. КАФОЛАТ ВА ҶУБРОНПУЛИҲО.

Моддаи 164. Кафолатҳо ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ.

Моддаи 165. Кафолатҳо ба кормандони аз кор озодшуда вобаста ба даъват ба хизмати ҳарбии.

Моддаи 166. Кафолатҳо ҳангоми иҷрои уҳдадориҳо ба манфиати кормандони ташкилот.

Моддаи 167. Кафолат ҳангоми гузаронидани корманд ба кори дигари доимии каммузд.

Моддаи 168. Кафолат барои корманде, ки барои ташхис ба муассисаи тиббӣ фиристода.

Моддаи 169. Кафолат ва имтиёзҳо барои кормандони аз кор озодшаванда. 

Моддаи 170. Кафолат барои роҳбарони ташкилот ва кормандоне, ки вазифаи умумии.

Моддаи 171. Кафолатҳо барои гурўҳи алоҳидаи кормандон.

Моддаи 172. Тартиби ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнат.

Моддаи 173. Ҷуброни хароҷоти иҷрои кор.

Моддаи 174. Сафари хизматӣ.

Моддаи 175. Барасмиятдарорӣ, низоми вақти корӣ ва вақти истироҳат ҳангоми сафари.

Моддаи 176. Муҳлати дар сафари хизматӣ будан.

Моддаи 177. Кафолат ва ҷуброн ҳангоми сафари хизматӣ.

Моддаи 178. Ҷуброн барои корҳои дорои хусусияти ҳаракаткунанда ва сайёр. 

Моддаи 179. Ҷуброни хароҷоти корманд ҳангоми ба маҳалли дигар ба кор қабул намудан.

Моддаи 180. Ҷубронпулӣ барои рафтан ба кор бо мувофиқаи пешакӣ ба маҳалли дигар.

Моддаи 181. Ҳолатҳои баргардонидани ҷубронҳо ҳангоми ба маҳалли дигар ба кор омадан.

Моддаи 182. Ҷуброни хароҷоти истифодаи молу мулки шахсии корманд.

БОБИ 13. ҶАВОБГАРИИ МОДДИИ ТАРАФҲОИ ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ  

Моддаи 183. Ҷавобгарии моддии тарафҳои шартномаи меҳнатӣ ҳангоми ҷуброни зарари.

Моддаи 184. Шартҳои ба вуҷуд омадани ҷавобгарии моддии тарафҳои шартномаи меҳнатӣ.

Моддаи 185. Ҷавобгарии моддии корфармо барои зараре, ки ба корманд дар натиҷаи.

Моддаи 186. Ҷавобгарии моддии корфармо барои зараре, ки ба молу мулки корманд.

Моддаи 187. Ҷавобгарии моддии корфармо барои зараре, ки ба ҳаёт ва ё саломатии корманд.

Моддаи 188. Ҷавобгарии моддии корманд барои зараре, ки ба корфармо расонидааст.

Моддаи 189. Ҳадди ҷавобгарии моддии корманд.

Моддаи 190. Ҳолатҳои ҷавобгарии пурраи моддии корманд барои расонидани зарар ба.

Моддаи 191. Ҷавобгарии моддии коллективӣ барои расонидани зарар.

Моддаи 192. Муайян кардани андозаи зарар.

Моддаи 193. Уҳдадории корфармо ҳангоми муқаррар намудани андозаи зарар ва сабаби сар.

Моддаи 194. Ҷуброни зарарро ихтиёран додани корманд.

Моддаи 195. Тартиби ситонидани ҷуброни зарар.

Моддаи 196. Ҷуброни зараре, ки роҳбар ба ташкилоти давлатӣ расонидааст. 

Моддаи 197. Кам кардани андозаи зараре, ки бояд аз корманд ситонида шавад. 

БОБИ 14. БАРРАСИИ БАҲСҲОИ МЕҲНАТИИ ФАРДӢ.

Моддаи 198. Баҳсҳои меҳнатии фардӣ.

Моддаи 199. Мақомоти баррасикунандаи баҳсҳои меҳнатии фардӣ.

Моддаи 200. Таъсиси комиссияи созиш ва ташкили кори он.

Моддаи 201. Муҳлати муроҷиат ба мақомоте, ки баҳсҳои меҳнатии фардиро баррасӣ.

Моддаи 202. Ваколатҳои комиссияи созиш оид ба баҳсҳои меҳнатӣ.

Моддаи 203. Тартиби баррасии баҳсҳои меҳнатӣ дар комиссияи созиш.

Моддаи 204. Тартиби қабули қарор аз ҷониби комиссияи созиш ва мазмуни он. 

Моддаи 205. Иҷрои қарори комиссияи созиш.

Моддаи 206. Аз тарафи мақомоти баррасикунандаи баҳсҳои меҳнатии фардӣ ба кор барқарор.

ФАСЛИ III. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ ГУРӮҲИ АЛОҲИДАИ КОРМАНДОН.

БОБИ 15. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ КОРМАНДОНИ БА СИННИ ҲАЖДАҲ НАРАСИДА.

Моддаи 207. Ҳуқуқи кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида дар муносибатҳои меҳнатӣ.

Моддаи 208. Корҳое, ки дар онҳо истифодаи меҳнати кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида.

Моддаи 209. Қатъи шартномаи меҳнатӣ бо талаби падару модар, васӣ (парастор) ё мақомоти.

Моддаи 210. Муоинаи ҳатмии тиббии кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида. 

Моддаи 211. Давомнокии вақти корӣ барои кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида.

Моддаи 212. Пардохти музди меҳнат ва меъёрҳои коркард барои кормандони ба синни ҳаждаҳ.

Моддаи 213. Хусусияти реҷаи меҳнат ва истироҳати кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида.

Моддаи 214. Маҳдудияти ҷавобгарии моддии кормандони ба синни ҳаждаҳ нарасида.

БОБИ 16. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ ЗАНОН ВА ДИГАР ШАХСОНИ ДОРОИ УҲДАДОРИҲОИ ОИЛАВӢ.

Моддаи 215. Маҳдудияти қатъи шартномаи меҳнатӣ бо занон ва дигар шахсони дорои.

Моддаи 216. Корҳое, ки дар онҳо истифодаи меҳнати занон манъ аст.

Моддаи 217. Хусусияти низоми меҳнат ва истироҳат барои занон ва дигар шахсони дорои.

Моддаи 218. Танаффус барои ғизодиҳии кўдак.

Моддаи 219. Муқаррар кардани вақти нопурраи корӣ барои занон ва дигар шахсоне, ки.

Моддаи 220. Маҳдудияти истифодаи ҷамъи баҳисобгирии вақти корӣ барои занони ҳомила.

Моддаи 221. Муваққатан ба кори дигар гузаронидани зани ҳомила ва заноне, ки кўдаки то як.

Моддаи 222. Кафолат нисбати занон ва дигар шахсоне, ки уҳдадориҳои оилавӣ доранд.

Моддаи 223. Рухсатӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд.

Моддаи 224. Рухсатӣ барои нигоҳубини кўдак.

Моддаи 225. Кафолатҳо барои занони ҳомила ва фарзанддор ҳангоми ба кор қабул кардани.

Моддаи 226. Рухсатии кормандоне, ки кўдакони навзодро фарзандхонд кардаанд ё васии онҳо.

Моддаи 227. Кафолат ва имтиёзҳо ба шахсоне, ки кўдаконро бе модар тарбия мекунанд.

БОБИ 17. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ КОРМАНДОНИ ДАР ДУ (ЯКЧАНД) ҶОЙ КОРКУНАНДА.

Моддаи 228. Муқаррароти умумӣ оид ба дар ду (якчанд) ҷой кор кардан.

Моддаи 229. Маҳдудиятҳои дар ду (якчанд) ҷой кор кардан.

Моддаи 230. Шартномаи меҳнатӣ оид ба дар ду (якчанд) ҷой кор кардан.

Моддаи 231. Ҳуҷҷатҳои иловагие, ки барои бастани шартномаи меҳнатӣ оид ба дар ду (якчанд)

Моддаи 232. Давомнокии вақти кории дар ду (якчанд) ҷой кор кардан.

Моддаи 233. Рухсатиҳои меҳнатии ҳарсолаи пардохтшаванда барои дар ду (якчанд) ҷой кор.

Моддаи 234. Маҳдудияти бастани шартномаи меҳнатӣ оид ба дар ду (якчанд) ҷой кор кардан.

Моддаи 235. Асосҳои иловагии қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ оид ба дар ду (якчанд) ҷой.

БОБИ 18. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ КОРМАНДОНЕ, КИ БА КОРҲОИ ВАЗНИН, ЗЕРИЗАМИНӢ ВА ШАРОИТИ МЕҲНАТАШОН ЗАРАРНОК МАШҒУЛАНД.

Моддаи 236. Давомнокии вақти корӣ ва рухсатии меҳнатии иловагии ҳарсолаи.

Моддаи 237. Музди меҳнати кормандоне, ки ба корҳои вазнин, зеризаминӣ ва ё шароити.

Моддаи 238. Таъмини сиҳатии корманд ва бехатарии шароити меҳнат.

БОБИ 19. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ КОРМАНДОНЕ, КИ БО КОРҲОИ МАВСИМӢ МАШҒУЛАНД.

Моддаи 239. Корҳои мавсимӣ.

Моддаи 240. Хусусияти бастани шартномаи меҳнатӣ бо кормандони мавсимӣ. 

Моддаи 241. Асосҳои иловагии бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо бо.

Моддаи 242. Хусусияти бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо корманди мавсимӣ.

БОБИ 20. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ КОРМАНДОНИ БО УСУЛИ ВАХТАВӢ КОРКУНАНДА.

Моддаи 243. Хусусиятҳои кори вахтавӣ.

Моддаи 244. Маҳдудият дар кори усули вахтавӣ.

Моддаи 245. Давомнокии вахта.

Моддаи 246. Ҳисоби вақти корӣ ва вақти дамгирӣ ҳангоми кор бо усули вахтавӣ. 

БОБИ 21. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ КОРМАНДОНИ ХОНАГӢ  

Моддаи 247. Хусусияти бастан ва бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо кормандони хонагӣ.

Моддаи 248. Вақти корӣ ва вақти дамгирии кормандони хонагӣ.

Моддаи 249. Татбиқ ва бекор кардани ҷазои интизомӣ.

Моддаи 250. Ҳалли баҳсҳои меҳнатии фардӣ.

Моддаи 251. Қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ бо корманди хонагӣ.

БОБИ 22. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ КОРМАНДОНИ ХОНАКОР 

Моддаи 252. Кормандони хонакор.

Моддаи 253. Шартҳои меҳнати кормандони хонакор.

Моддаи 254. Реҷаи вақти корӣ ва вақти истироҳат, шартҳои таъмини бехатарӣ ва ҳифзи.

БОБИ 23. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ КОРМАНДОНИ БО КОРИ ФОСИЛАВӢ (ДИСТАНСИОНӢ) МАШҒУЛБУДА.

Моддаи 255. Кори фосилавӣ (дистансионӣ)

Моддаи 256. Шароити меҳнати кормандоне, ки бо кори фосилавӣ (дистансионӣ) машғуланд.

Моддаи 257. Баҳисобгирии вақти корӣ ва вақти истироҳат, шартҳои таъмини бехатарӣ ва ҳифзи.

БОБИ 24. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ МАЪЮБОН.

Моддаи 258. Амалӣ намудани ҳуқуқи маъюбон ба меҳнат.

Моддаи 259. Шароити меҳнати кормандони маъюб.

Моддаи 260. Давомнокии вақти кўтоҳи кории маъюбон.

Моддаи 261. Маҳдудияти истифодаи ҷамъи вақти кори баҳисобгирифташуда барои.

Моддаи 262. Маҳдудияти кори шабона, изофакорӣ, кор дар рўзҳои истироҳат ва иди.

Моддаи 263. Пешниҳоди рухсатии меҳнатии ҳарсолаи пардохтшаванда ба корманди маъюб.

БОБИ 25. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ ҲАЙАТИ ТЕХНИКӢ ВА ХИЗМАТРАСОНИ МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ.

Моддаи 264. Қабул намудан ба ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти давлатӣ.

Моддаи 265. Маҳдудият дар хизмати гражданӣ.

Моддаи 266. Гузаронидани хизматчии гражданӣ ба кор ба дигар мақомоти давлатӣ.

Моддаи 267. Аттестатсияи хизматчии гражданӣ.

Моддаи 268. Пешравӣ дар хизмати гражданӣ.

Моддаи 269. Такмили ихтисос ва азнавтайёркунии хизматчии гражданӣ.

Моддаи 270. Ҳавасмандгардонии хизматчии гражданӣ.

Моддаи 271. Кафолат ва ҷубронҳо ба хизматчии гражданӣ.

Моддаи 272. Пардохти музди меҳнати хизматчии гражданӣ.

БОБИ 26. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ.

Моддаи 273. Соҳибкорони инфиродӣ.

Моддаи 274. Муҳлати шартномаи меҳнатӣ байни соҳибкорони инфиродӣ ва кормандон.

Моддаи 275. Қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатии соҳибкорони инфиродӣ. 

Моддаи 276. Реҷаи кор.

Моддаи 277. Шартҳои пардохти музди меҳнат.

Моддаи 278. Иштироки соҳибкорони инфиродӣ дар шарикии иҷтимоӣ.

Моддаи 279. Хусусияти ташкили бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат аз тарафи соҳибкорони инфиродӣ.

БОБИ 27. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ РОҲБАР ВА АЪЗОИ МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ КОЛЛЕГИАЛИИ ШАХСИ ҲУҚУҚӢ ВА КОРМАНДОНИ БА КОР ТАЪЙИН (ИНТИХОБ) НАМУДАИ СОҲИБМУЛКИ ШАХСИ ҲУҚУҚӢ, ШАХСИ АЗ ҶОНИБИ ОН ВАКОЛАТДОРКАРДАШУДА (МАҚОМОТ) ВА Ё МАҚОМОТИ ВАКОЛАТДОРИ ШАХСИ ҲУҚУҚӢ.

Моддаи 280. Асосҳои ҳуқуқии танзими меҳнати роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқӣ.

Моддаи 281. Бастани шартномаи меҳнатӣ бо роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқӣ.

Моддаи 282. Роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқӣ ҳамчун дар ду (якчанд) ҷой коркунанда.

Моддаи 283. Пеш аз муҳлат бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси роҳбари.

Моддаи 284. Асосҳои иловагӣ барои қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ бо роҳбари мақомоти.

Моддаи 285. Хусусияти танзими меҳнати аъзои мақомоти иҷроияи коллегиалии шахси ҳуқуқӣ.

БОБИ 28. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕҲНАТИ ВАКИЛОНИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, СУДЯҲО, ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТӢ, ХИЗМАТЧИЁНИ ҲАРБӢ, КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ ВА ДИПЛОМАТӢ, ИНЧУНИН ДИГАР КОРМАНДОНИ ТАШКИЛОТҲОИ ДАВЛАТӢ ВА ҒАЙРИДАВЛАТӢ  

Моддаи 286. Танзими меҳнати вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии.

Моддаи 287. Танзими меҳнати хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва.

Моддаи 288. Хусусияти танзими меҳнати кормандони дигар ташкилотҳои давлатӣ ва.

ФАСЛИ IV. ШАРИКИИ ИҶТИМОӢ ВА МУНОСИБАТҲОИ КОЛЛЕКТИВӢ ДАР СОҲАИ МЕҲНАТ.

БОБИ 29. КОЛЛЕКТИВИ МЕҲНАТӢ ВА ШАРИКИИ ИҶТИМОӢ ДАР СОҲАИ МЕҲНАТ.

Моддаи 289. Коллективи меҳнатӣ.

Моддаи 290. Намояндагони кормандон дар ташкилот.

Моддаи 291. Ҳуқуқҳои намояндагони кормандон дар ташкилот.

Моддаи 292. Манъи дахолат ба фаъолияти қонунии намояндагони кормандон. 

Моддаи 293. Уҳдадориҳои корфармо ва шахсони ваколатдори ў нисбат ба намояндагони.

Моддаи 294. Кафолатҳои иловагии меҳнатӣ барои намояндагони кормандон. 

Моддаи 295. Намояндагони корфармоён.

Моддаи 296. Мақсади бастани созишнома ва шартномаҳои коллективӣ.

Моддаи 297. Мақсади шарикии иҷтимоӣ.

Моддаи 298. Принсипҳои асосии шарикии иҷтимоӣ.

Моддаи 299. Шаклҳои амалӣ намудани шарикии иҷтимоӣ.

Моддаи 300. Мақомоти асосии низоми шарикии иҷтимоӣ.

БОБИ 30. ТАРТИБИ БАСТАНИ СОЗИШНОМА БАЙНИ ТАРАФҲОИ ШАРИКИИ ИҶТИМОӢ.

Моддаи 301. Намудҳои созишнома ва иштирокчиёни он.

Моддаи 302. Тартиб ва муҳлати бастани созишнома.

Моддаи 303. Мазмуни созишнома.

Моддаи 304. Амали созишнома.

Моддаи 305. Тағйиру иловаҳо ба созишнома.

БОБИ 31. ШАРТНОМАИ КОЛЛЕКТИВӢ.

Моддаи 306. Қарор дар бораи зарурати бастани шартномаи коллективӣ.

Моддаи 307. Тарафҳои шартномаи коллективӣ.

Моддаи 308. Тартиб ва муҳлати бастани шартномаи коллективӣ.

Моддаи 309. Мазмуни шартномаи коллективӣ.

Моддаи 310. Муҳлати амали шартномаи коллективӣ.

Моддаи 311. Тағйиру иловаҳо ба шартномаи коллективӣ.

Моддаи 312. Кафолатҳо дар ҳолати пеш аз муҳлат қатъ кардани шартномаи коллективӣ.

Моддаи 313. Уҳдадории шахсони мансабдор дар музокироти коллективӣ.

БОБИ 32. НАЗОРАТ ВА БАҚАЙДГИРИИ СОЗИШНОМА ВА ШАРТНОМАҲОИ КОЛЛЕКТИВӢ.

Моддаи 314. Назорати татбиқи созишнома ва шартномаҳои коллективӣ.

Моддаи 315. Бақайдгирии созишнома ва шартномаҳои коллективӣ.

Моддаи 316. Масъулияти тарафҳои созишнома ва шартномаҳои коллективӣ 

БОБИ 33. БАРРАСИИ БАҲСҲОИ МЕҲНАТИИ КОЛЛЕКТИВӢ.

Моддаи 317. Тартиби баррасии баҳсҳои меҳнатии коллективӣ.

Моддаи 318. Пешниҳоди талаботи кормандон.

Моддаи 319. Намояндагони кормандон ва корфармоён дар баҳсҳои меҳнатии коллективӣ.

Моддаи 320. Миёнаравӣ.

Моддаи 321. Арбитражи меҳнатӣ.

Моддаи 322. Баррасии судии баҳсҳои меҳнатии коллективӣ.

Моддаи 323. Корпартоӣ.

Моддаи 324. Кафолатҳо ва ҷубронҳо ба кормандоне, ки корпартоӣ мекунанд. 

Моддаи 325. Уҳдадориҳои корфармо дар ҳалли баҳсҳои меҳнатии коллективӣ. 

Моддаи 326. Масъулияти кормандон барои корпартоиҳои ғайриқонунӣ.

ФАСЛИ V. БЕХАТАРӢ ВА ҲИФЗИ МЕҲНАТ.

БОБИ 34. ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ҲИФЗИ МЕҲНАТ.

Моддаи 327. Идоракунии давлатии ҳифзи меҳнат.

Моддаи 328. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи меҳнат.

Моддаи 329. Ваколатҳои мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба ҳифзи меҳнат.

Моддаи 330. Ваколатҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба ҳифзи.

БОБИ 35. БЕХАТАРӢ ВА ҲИФЗИ МЕҲНАТ.

Моддаи 331.Талаботи ҳифзи меҳнат.

Моддаи 332. Ҳуқуқи корманд ба гирифтани маълумот дар бораи ҳифзи меҳнат.

Моддаи 333. Муоинаи тиббии баъзе гурўҳҳои кормандон.

Моддаи 334. Имтиёзҳо ва ҷубронҳо барои кормандоне, ки шароити корашон зарарнок аст.

Моддаи 335. Таъмин намудан бо либоси махсус ва дигар воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва.

Моддаи 336. Додани дастур ба кормандон оид ба қоидаҳои ҳифзи меҳнат ва усулҳои.

Моддаи 337. Корро қатъ кардани корманд дар ҳолати ба ҳаёт ва саломатии ў таҳдид.

Моддаи 338. Бо сабаби вазъи саломатӣ ба кори сабуктар гузаронидан.

Моддаи 339. Чораҳои иловагии ҳифзи меҳнати маъюбон.

Моддаи 340. Хизматрасонии санитарию маишӣ ва тиббии корманд.

БОБИ 36. КАФОЛАТИ ҲУҚУҚИ КОРМАНД ВА КОРФАРМО ОИД БА БЕХАТАРӢ ВА ҲИФЗИ МЕҲНАТ.

Моддаи 341. Ҳуқуқи кормандон ба суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ.

Моддаи 342. Баҳисобгирӣ ва санҷиши ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот.

Моддаи 343. Кафолати ҷуброни зарар бо сабаби бад шудани саломатӣ ё фавти корманд.

Моддаи 344. Кафолатҳои давлатии таъмини ҳуқуқи корманд ба ҳифзи меҳнат 

БОБИ 37. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ КОРМАНД ВА КОРФАРМО ОИД БА БЕХАТАРӢ ВА ҲИФЗИ МЕҲНАТ.

Моддаи 345. Ҳуқуқи корманд ба бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат.

Моддаи 346. Уҳдадориҳои корманд дар соҳаи ҳифзи меҳнат.

Моддаи 347. Ҳуқуқи корфармо ба бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат.

Моддаи 348. Уҳдадориҳои корфармо оид ба таъмини бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат. 

БОБИ 38. ТАЪМИНИ ҲИФЗИ МЕҲНАТ.

Моддаи 349. Талаботи меъёрии давлатии ҳифзи меҳнат.

Моддаи 350. Тайёрии ҳатмии махсус ва касбӣ оид ба ҳифзи меҳнат.

Моддаи 351. Ҳифзи меҳнати ноболиғон, занон ва маъюбон.

Моддаи 352. Мутобиқати иншоотҳои истеҳсолӣ, таҷҳизот, равандҳои технологӣ ва маҳсулот.

Моддаи 353. Сарчашмаҳои маблағгузории ҳифзи меҳнат.

Моддаи 354. Ташхиси давлатии шароити меҳнат.

Моддаи 355. Ҳифзи меҳнат дар ташкилот.

Моддаи 356. Кумитаҳо (комиссияҳо) оид ба ҳифзи меҳнат.

Моддаи 357. Назорати ҷамъиятии риояи талаботи ҳифзи меҳнат.

Моддаи 358. Ҳуқуқҳои нозирони ҷамъиятӣ оид ба ҳифзи меҳнат.

ФАСЛИ VI. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ.

БОБИ 39. СУҒУРТАИ ИҶТИМОӢ.

Моддаи 359. Шаклҳои суғуртаи иҷтимоӣ.

Моддаи 360. Намудҳои таъминот аз ҳисоби суғуртаи иҷтимоии давлатӣ.

БОБИ 40. НАЗОРАТ ДАР СОҲАИ МЕҲНАТ.

Моддаи 361. Назорати риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат.

Моддаи 362. Назорати давлатии пешбурди бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кўҳкорӣ.

Моддаи 363. Назорати ҷамъиятии риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат.

БОБИ 41. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ.

Моддаи 364. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Кодекси мазкур.

Моддаи 365. Дар бораи аз эътибор соқит донистани баъзе санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии.

Моддаи 366. Тартиби мавриди амал қарор додани Кодекси мазкур.

 

 

Кодекси мазкур муносибатҳои меҳнатӣ ва дигар муносибатҳои бевосита ба онҳо алоқамандро ба танзим дароварда, барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои тарафҳои муносибатҳои меҳнатӣ, муқаррар намудани кафолатҳои камтарини ҳуқуқ ва озодиҳо дар соҳаи меҳнат равона карда шудааст.

 

Инчунин кобед

screenshot-2017-10-30-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc12

Аркони Ислом чанд аст? – Рукн

Мо мусулмон ҳастем, аз ин РӮ бояд вазифаҳои муайяни, ки ба зиммаи мусулмонон гузошташударо, ичро …