Главная / Ҷамъият / Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

КОДЕКСИ ОИЛАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1998, № 22, мод. 303; с. 2006, № 4, мод. 196; с. 2008, № 3, мод. 201; с. 2010, № 7, мод. 546; с. 2011, № 3, мод. 177, № 12, мод. 855; с. 2013, № 3, мод. 195; с. 2015, №11, мод. 960; с. 2016, №3, мод. 143, №11, мод. 881; Қонуни ҶТ аз 24.02.2017 с., №1395)

 

ФАСЛИ I. ҚОИДАҲОИ УМУМӢ.

БОБИ 1. ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ОИЛА.

Моддаи 1. Заминаҳои асосии қонунгузории Ҷумҳурии  Тоҷикистон оид ба оила.

Моддаи 2.  Муносибатҳое, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила танзим мегарданд 

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила.

Моддаи 4. Истифодаи қонунгузории гражданӣ дар  муносибатҳои оилавӣ.

Моддаи 5. Қиёси қонун ва ҳуқуқ дар муносибатҳои оилавӣ.

Моддаи 6. Истифодаи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар муносибатҳои оилавӣ.

БОБИ 2. ТАТБИҚ ВА Ҳимояи ҲУҚУҚИ ОИЛАВӢ.

Моддаи 7.  Татбиқи ҳуқуқи оилавӣ ва иҷрои  ӯҳдадориҳои оилавӣ.

Моддаи 8. Ҳимояи ҳуқуқи оилавӣ.

Моддаи 9. Истифодаи мӯҳлати даъво дар муносибатҳои оилавӣ.

Ф А С Л И  II. АҚДИ  НИКОҲ  ВА  ҚАТЪИ  ОН.

БОБИ  3. ШАРТ ВА ТАРТИБИ БАСТАНИ АҚДИ НИКОҲ.

Моддаи 10.  Ақди никоҳ.

Моддаи 11. Тартиби бастани ақди никоҳ.

Моддаи 12.  Шартҳои ақди никоҳ.

Моддаи 13.  Синни никоҳӣ.

Моддаи 14.  Ҳолатҳое, ки монеаи бастани ақди никоҳ  мегарданд.

Моддаи 15. Муоинаи тиббии ҳатмии шахсони никоҳшаванда.

БОБИ 4. АҚДИ ҚАТЪИ НИКОҲ.

Моддаи 16.  Асосҳои қатъи ақди  никоҳ.

Моддаи 17. Маҳдуд кардани ҳуқуқи шавҳар оид  ба талаби бекор кардани ақди никоҳ.

Моддаи 18. Тартиби бекор кардани ақди никоҳ.

Моддаи 19. Бо ҚҶТ аз 29.04.06с., №183 хориҷ карда шуд.

Моддаи 20. Баррасии баҳсҳое, ки дар мақомоти сабти асноди ҳолати  шаҳрвандӣ ҳангоми бекор кардани  ақди никоҳ дар байни зану шавҳар  ба миён меоянд.

Моддаи 21. Бекор кардани ақди  ақди никоҳ дар суд.

Моддаи 22.  Ба тариқи судӣ бекор кардани ақди никоҳ дар сурати розӣ  набудани зан ё шавҳар барои  бекор кардани никоҳ.

Моддаи 23. Бо тартиби судӣ бекор кардани ақди никоҳ ҳангоми розигии зану шавҳар.

Моддаи 24. Масъалаҳое, ки суд ҳангоми қабули ҳалнома дар  бораи бекор  кардани ақди никоҳ ҳал  менамояд.

Моддаи 25.  Лаҳзаи қатъ гардидани ақди никоҳ ҳангоми талоқ.

Моддаи 26.  Барқарор  намудани ақди никоҳ  дар сурати  ҳозиршавии зан ё шавҳаре,  ки фавтида эълон шуда ё бедарак ғоибшуда дониста  шудааст.

Моддаи 27. Бо ҚҶТ аз 29.04.06с., №183 хориҷ карда шуд.

БОБИ 5. БЕЭЪТИБОРИИ АҚДИ НИКОҲ.

Моддаи 28. Беэътибор донистани ақди никоҳ.

Моддаи 29. Шахсоне, ки барои талаби беэътибор  донистани  ақди никоҳ ҳуқуқ доранд.

Моддаи 30.  Эътиборнок донистани  ақди никоҳ  (санатсияи ақди никоҳ)

Моддаи 31. Оқибати ақди никоҳи беэътибор  донисташуда.

ФАСЛИ III. ҲУҚУҚ  ВА ӮҲДАДОРИҲОИ  ЗАНУ ШАВҲАР.

БОБИ  6. ҲУҚУҚ  ВА ӮҲДАДОРИҲОИ ШАХСИИ ЗАНУ ШАВҲАР.

Моддаи 32. Баробарҳуқуқии зану шавҳар дар оила.

Моддаи 33.  Ҳуқуқи зану шавҳар дар  интихоби насаб.

БОБИ 7.  ҲУҚУҚИ МОЛУМУЛКИИ ЗАНУ ШАВҲАР.

Моддаи 34. Моликияти муштараки  зану шавҳар.

Моддаи 35. Ҳуқуқи соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ кардани моликияти муштараки зану шавҳар.

Моддаи 36. Моликияти ҳар кадоме аз  зану шавҳар.

Моддаи 37. Моликияти муштараки зану шавҳар  донистани молу мулки ҳар кадоми онҳо.

Моддаи 38. Тақсими молу мулкие, ки моликияти муштараки зану шавҳар мебошад.

Моддаи 39. Муайян намудани ҳисса ҳангоми тақсими молу мулкие, ки  моликияти  муштараки зану  шавҳар мебошад.

БОБИ 8.  АҲДНОМАИ НИКОҲ.

Моддаи 40. Аҳдномаи никоҳ.

Моддаи 41.  Бастани аҳдномаи ақди никоҳ.

Моддаи 42. Мундариҷаи аҳдномаи никоҳ.

Моддаи 43.  Тағйир додан ё бекор кардани аҳдномаи ақди никоҳ.

Моддаи 44. Беэътибор донистани  аҳдномаи ақди никоҳ.

Моддаи 45. Шартномаҳои дигар доир ба  молу мулки.

БОБИ  9. МАСЪУЛИЯТИ ЗАНУ ШАВҲАР АЗ РӮИ ӮҲДАДОРИҲО.

Моддаи 46. Ситонидани маблағ аз молу мулки зану  шавҳар.

Моддаи 47. Кафолати ҳуқуқи кредиторон ҳангоми бастан, тағйир додан ва бекор кардани аҳдномаи никоҳ.

ФАСЛИ IV. ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲОИ  ПАДАРУ МОДАР ВА ФАРЗАНДОН.

БОБИ 10. МУҚАРРАР НАМУДАНИ АСЛУ НАСАБИ ФАРЗАНДОН.

Моддаи 48. Асосҳои  ба  миён  омадани   ҳуқуқу  ӯҳдадориҳои падару модар ва фарзандон.

Моддаи 49. Муқаррар намудани аслу  насаби кӯдак.

Моддаи 50.  Ба тартиби судӣ муқаррар намудани падарӣ.

Моддаи 51.  Аз ҷониби суд муқаррар намудани далели  эътирофи падарӣ.

Моддаи 52.  Бо ҚҶТ аз 29.04.06с, №183 хориҷ карда шуд.

Моддаи 53.  Баҳси муайянкунии падарӣ  (модарӣ)

Моддаи 54. Ҳуқуқу ӯҳдадориҳои фарзандоне, ки аз шахсони бо ҳам никоҳ надошта таваллуд ёфтаанд 

БОБИ  11. ҲУҚУҚИ  КӮДАКОНИ НОБОЛИҒ.

Моддаи 55.  Ҳуқуқи кӯдак  барои зиндагӣ  ва тарбия дар оила.

Моддаи 56.  Ҳуқуқи кӯдак барои муошират бо падару модар ва дигар хешу ақрабо.

Моддаи 57.  Ҳуқуқи кӯдак ба ҳимоя.

Моддаи 571. Ҳуқуқи кўдак барои озодона изҳор намудани фикри худ.

Моддаи 58. Ҳуқуқи кӯдак ба доштани насаб, ном ва номи падар.

Моддаи 59.  Бо ҚҶТ аз 29. 04. 06с., №183 хориҷ карда шуд.

Моддаи 60. Ҳуқуқи молумулкии кӯдак.

БОБИ  12. ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲОИ ПАДАРУ МОДАР.

Моддаи 61.  Баробарии ҳуқуқу ӯҳдадориҳои падару модар.

Моддаи 62. Ҳуқуқи падару модари ноболиғ.

Моддаи 63. Ҳуқуқу ӯҳдадориҳои падару модар дар тарбия ва таълими фарзандон.

Моддаи 64. Ҳуқуқу ӯҳдадориҳои падару модар ба ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои фарзандон.

Моддаи 65. Татбиқи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои падару модар.

Моддаи 66. Татбиқи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои падару модар аз ҷониби падар ё модаре, ки аз фарзандаш ҷудо зиндагӣ мекунад.

Моддаи 67. Ҳуқуқи бобо, бибӣ (модаркалон), бародарону хоҳарон ва  дигар хешовандон барои муошират бо кӯдак.

Моддаи 68.  Ҳимояи ҳуқуқи падару модар.

Моддаи 69. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ.

Моддаи 70.  Тартиби маҳрум кардан  аз ҳуқуқи  падару модарӣ.

Моддаи 71. Оқибати маҳрум кардан аз  ҳуқуқи падару модарӣ.

Моддаи 72.  Барқарор намудани ҳуқуқи  падару модарӣ.

Моддаи 73.  Гирифтани  кӯдак  бе маҳрум кардани падару модар аз ҳуқуқи  падару модарӣ.

Моддаи 74.  Оқибати маҳдуд кардани ҳуқуқи  падару модарӣ.

Моддаи 75.  Муоширати  кӯдакон бо падару модаре, ки ҳуқуқашонро суд маҳдуд кардааст.

Моддаи 76. Бекор кардани маҳдудияти ҳуқуқи падару модарӣ.

Моддаи 77.  Гирифтани кӯдак ҳангоми таҳдиди  бевосита  ба ҳаёт  ё  саломатии  ӯ.

Моддаи 78. Иштироки мақомоти васояту парасторӣ ҳангоми дар суд баррасӣ намудани баҳсҳои вобаста ба тарбияи кӯдакон.

Моддаи 79. Иҷрои ҳалномаи суд оид ба парвандаҳои вобаста бо тарбияи кӯдакон.

ФАСЛИ V. ӮҲДАДОРИҲОИ АЛИМЕНТДИҲИИ АЪЗОИ ОИЛА.

БОБИ  13. ӮҲДАДОРИИ АЛИМЕНТДИҲИИ  ПАДАРУ МОДАР ВА ФАРЗАНДОН.

Моддаи 80. Ӯҳдадориҳои алиментдиҳии падару модар  барои таъминоти фарзандони ноболиғ.

Моддаи 81.  Андозаи  алименте, ки  барои  кӯдакони ноболиғ тибқи тартиби судӣ ситонида мешавад 

Моддаи 82. Навъҳои музди меҳнат ва дигар даромаде, ки аз онҳо  барои кӯдакони ноболиғ алимент ситонида мешавад.

Моддаи 83.  Ба маблағи устувор ситонидани  алимент барои кӯдакони ноболиғ.

Моддаи 84. Ситонидан ва истифодаи алимент барои кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд.

Моддаи 85. Ҳуқуқи фарзандони болиғи ғайри  қобили  меҳнат  ба алимент.

Моддаи 86. Ҳуқуқи фарзандони болиғи  таҳсилкунанда  ба алимент.

Моддаи 87. Иштироки падару модар дар хароҷоти  иловагӣ  барои фарзандон.

Моддаи 88. Ӯҳдадории фарзандони болиғ барои  нигоҳубини падару модар.

Моддаи 89. Иштироки фарзандони болиғ дар пардохтани хароҷоти иловагӣ  барои  падару модар.

БОБИ  14. ӮҲДАДОРИҲОИ АЛИМЕНТДИҲИИ ЗАНУ ШАВҲАР ВА ЗАНУ ШАВҲАРИ  СОБИҚ.

Моддаи 90.  Вазифаи зану шавҳар  дар бобати  таъминоти  якдигар.

Моддаи 91.  Ҳуқуқи зан ё шавҳари собиқ барои гирифтани алимент пас аз  бекор кардани ақди никоҳ 

Моддаи 92. Андозаи алименте, ки тибқи тартиби судӣ барои таъминоти зану шавҳар   ва зану шавҳари собиқ ситонида мешавад.

Моддаи 93. Аз ӯҳдадории таъмини ҳамсари худ озод  намудани  зан  (шавҳар)  ё маҳдуд кардани мӯҳлати  ӯҳдадорӣ.

Моддаи 94. Қатъ гардидани ҳуқуқи таъминоти ҳамдигарии зан ё шавҳар.

БОБИ  15. ӮҲДАДОРИҲОИ АЛИМЕНТДИҲИИ АЪЗОИ ДИГАРИ ОИЛА.

Моддаи 95. Ӯҳдадории бародарону хоҳарон оиди  таъминоти бародарону хоҳарони ноболиғ ва болиғи корношоями худ.

Моддаи 96. Ӯҳдадории бобою бибӣ (модаркалон) оид ба таъминоти набераҳои худ.

Моддаи 97. Ӯҳдадориҳои набера оид ба  таъминоти  бобою бибӣ (модаркалон)

Моддаи 98. Ӯҳдадории писарандар ва духтарандар оиди таъминоти  падарандар ва  модарандар.

Моддаи 99.  Андозаи алименте, ки барои аъзои дигари оила ба тартиби судӣ ситонида мешавад.

БОБИ 16. Созишномаи пардохти алимент.

Моддаи 100.  Бастани созишномаи пардохти  алимент.

Моддаи 101. Шакли созишномаи пардохти  алимент.

Моддаи 102. Тартиби  бастан,  иҷро намудан, тағйир  додан, бекор кардан ва беэътибор донистани созишномаи пардохти алимент.

Моддаи 103. Беэътибор донистани созишномаи пардохти алимент, ки манфиатҳои алиментгирандаро поймол мекунад.

Моддаи 104. Андозаи алименте, ки тибқи созишномаи  пардохти алимент пардохта мешавад.

Моддаи 105. Усул ва тартиби пардохти алимент тибқи  созишномаи  пардохти алимент.

Моддаи 106. Индексацияи андозаи алимент, ки тибқи созишномаи пардохти алимент сурат мегирад 

БОБИ 17. ТАРТИБИ ПАРДОХТ  ВА СИТОНИДАНИ АЛИМЕНТ.

Моддаи 107. Бо  ҳалномаи суд ситонидани  алимент.

Моддаи 108.  Мӯҳлати муроҷиат ба калимаҳои барои гирифтани алимент.

Моддаи 109. Мувақаттан ситонидани  алимент.

Моддаи 110. Ӯҳдадории маъмурияти ташкилот дар  бораи доштани алимент.

Моддаи 111. Нигоҳ доштани алимент дар асоси созишномаи пардохти алимент.

Моддаи 112. Ӯҳдадории додани маълумот дар хусуси тағйири ҷои кори шахси алиментдиҳанда.

Моддаи 113. Ситонидани  маблағ  аз  ҳисоби  молу мулки алиментдиҳанда  ҳангоми додани алимент 

Моддаи 114. Муайян намудани қарзи вобаста  ба алимент.

Моддаи 115. Озод кардан аз додани  қарзи алимент.

Моддаи 116. Масъулият барои сари вақт  напардохтани алимент.

Моддаи 117. Нораво будани ба ҳисоб гирифтан ва  пас талаб карда  руёнидани  алимент.

Моддаи 118.  Индексацияи пардохтҳои  алимент.

Моддаи 119. Пардохти алимент дар сурати барои сукунати  доимӣ ба  давлати дигар  рафтани алиментдиҳанда.

Моддаи 120. Тағйир додани андозаи алименти муқаррарнамудаи суд ва озод кардан аз додани алимент 

Моддаи 121. Қатъ гардидани ӯҳдадориҳои  алимент.

ФАСЛИ VI. ШАКЛҲОИ ТАРБИЯИ КӮДАКОНЕ, КИ  БЕ ПАРАСТОРИИ ПАДАРУ МОДАР МОНДААНД.

БОБИ 18. ОШКОР ВА ҶОБАҶОКУНИИ КӮДАКОНЕ, КИ  БЕ ПАРАСТОРИИ ПАДАРУ МОДАР  МОНДААНД.

Моддаи 122. Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдаконе, ки  бе  парастории падару модар  мондаанд.

Моддаи 123.  Ошкоркунӣ  ва баҳисобгирии  кӯдакони  бе парастории падару модар  монда.

Моддаи 124. Ҷобаҷокунии кӯдаконе, ки бе  парастории  падару модар мондаанд.

БОБИ 19. ФАРЗАНДХОНДӢ.

Моддаи 125. Кӯдаконе, ки онҳоро ба фарзандхондӣ қабул кардан мумкин аст.

Моддаи 126. Тартиби  ба фарзандхондӣ қабул кардан.

Моддаи 1261. Манъ будани фаъолияти миёнаравӣ дар фарзандхондии кўдак.

Моддаи 127. Шахсоне, ки ҳуқуқи ба фарзандхондӣ қабул карданро доранд.

Моддаи 128. Фарқияти синну соли шахси ба фарзандхондӣ қабулкунанда ва фарзандхондшаванда 

Моддаи 129. Розигии падару модар барои  фарзандхондии кӯдак.

Моддаи 130. Фарзандхондии кӯдак  бе розигии падару модар.

Моддаи 131. Розигии васиён (парасторон), роҳбарони муассисаҳое, ки кӯдакони бепарастормонда дар онҷо қарор доранд, барои фарзандхондӣ.

Моддаи 132. Фикри кӯдаки фарзандхондишуда оиди фарзандхондшавӣ.

Моддаи 133. Розигии ҳамсари шахсе, ки кӯдакро ба  фарзандхондӣ  мегирад.

Моддаи 134. Ном, номи падар ва насаби кӯдаки фарзандхондшуда.

Моддаи 135. Тағйир додани сана ва маҳали таваллуди кӯдаки фарзандхондшаванда.

Моддаи 136. Сабти номи шахсони фарзандхондкарда ҳамчун падару модари кӯдаки фарзандхондшуда 

Моддаи 137. Оқибатҳои ҳуқуқии фарзандхондии кӯдак.

Моддаи 138. Нигоҳ доштани ҳуқуқи кӯдаки фарзандхондашуда ба нафақа ва ёрдампулӣ.

Моддаи 139. Сирри фарзандхондии кӯдак.

Моддаи 140. Бекор кардани  фарзандхондии  кӯдак.

Моддаи 141. Асосҳо барои бекор кардани фарзандхондии кӯдак.

Моддаи 142. Шахсоне, ки ҳуқуқи талаби бекор  кардани фарзандхондии кӯдакро доранд.

Моддаи 143. Оқибати бекор кардани фарзандхондии  кӯдак.

Моддаи 144. Номумкинии  бекор  кардани  фарзандхондӣ баъди ба ба балоғат расидани  кӯдаки фарзандхондшуда.

Моддаи 145. Беэътибор донистани фарзандхондии кӯдак.

Моддаи 146. Оқибати беэътибор донистани фарзандхондии  кӯдак.

БОБИ  20. ВАСОЯТ ВА ПАРАСТОРИИ НОБОЛИҒОН.

Моддаи 147. Ноболиғоне, ки таҳти васояту парасторӣ гирифта мешаванд.

Моддаи 148. Васиён ва парасторони ноболиғон.

Моддаи 149. Низомнома дар бораи мақомоти васояту парасторӣ.

Моддаи 150.  Маҳалли муқаррар намудани васояту парасторӣ.

Моддаи 151. Интихоби васӣ ва парастор.

Моддаи 152.  Васоят (парасторӣ) нисбат ба кӯдаконе, ки дар муассисаҳои тарбиявӣ,  муолиҷавӣ ва муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарор доранд.

Моддаи 1521. Васоят (парасторӣ) нисбат ба кӯдаконе, ки падару модари онҳо муддати тӯлонӣ ғоибанд 

Моддаи 153. Ҳуқуқи кӯдакони таҳти васоят (парасторӣ) қарордошта.

Моддаи 154. Ҳуқуқи кӯдакони бе парастории падару модар монда, ки дар муассисаҳои тарбиявӣ, табобатӣ ва муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарор доранд.

Моддаи 155. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои васӣ ва  парастори  кӯдаки  ноболиғ.

Моддаи 156. Аз вазифа бартараф сохтани васӣ ва парастор дар сурати номатлуб иҷро кардани вазифаашон.

Моддаи 157. Аз парастории шахси болиғ озод кардани парастор бо талаби шахси таҳти парасторӣ қарордошта.

Моддаи 158. Шикоят намудан оид ба қарорҳои мақомоти васояту парасторӣ.

ФАСЛИ VII. АСНОДИ ҲОЛАТИ ШАҲРВАНДӢ.

БОБИ 21. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ.

Моддаҳои 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 бо ҚҶТ аз 29.04.2006 с., №183 хориҷ карда шуданд.

ФАСЛИ VIII. ИСТИФОДАИ  ҚОНУНҲОИ  ОИЛА ДАР  МУНОСИБАТҲОИ  ОИЛАВӢ БО ИШТИРОКИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ  ВА  ШАХСОНИ БЕШАҲРВАНДӢ.

БОБИ  22. ИСТИФОДАИ ҚОНУНГУЗОРИИ АҚДИ НИКОҲ ВА ОИЛА НИСБАТ БА  ШАҲРВАНДОНИ  ХОРИҶӢ ВА ШАХСОНИ БЕШАҲРВАНДӢ.

Моддаи  167. Ақди никоҳ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Моддаи 168.  Ақди никоҳ дар намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулӣ.

Моддаи 169. Эътирофи никоҳе, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баста шудааст.

Моддаи 170. Беэътибор донистани никоҳ.

Моддаи 171.  Бекор кардани никоҳ.

Моддаи 172. Ҳуқуқҳои шахсии ғайри молу мулкию молу мулкиӣ ва ӯҳдадориҳои зану шавҳар.

Моддаи 173. Муқаррар намудан ва рад кардани  падархондӣ (модархондӣ)

Моддаи 174. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар  ва фарзандон.

Моддаи 175. Ӯҳдадориҳои алиментдиҳии фарзандони болиғ ва аъзои дигари оила.

Моддаи 176. Муқаррар намудани мазмуни меъёрҳои  ҳуқуқи оилавии хориҷӣ.

Моддаи 177. Маҳдудияти истифодаи ҳуқуқи оилавии хориҷӣ.

Моддаи 1771 . Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Кодекси мазкур.

Моддаи 178. Аз эътибор соқит донистани баъзе санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, бинобар мавриди амал қарор гирифтани ин Кодекс.

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар бораи қабули Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1998, №22, мод.304)

 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  қарор  мекунад:

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шавад.

 

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Э. РАҲМОНОВ

 

ш. Душанбе, 13 ноябри соли 1998,

№ 682

 

 

Дар борамон Meg S

meg-93@inbox.ru

Инчунин кобед

belorus

Вазорати корҳои дохилии Беларус эътирозгаронро бо силоҳи низомӣ таҳдид кард

Вазорати умури дохилаи Беларус таҳдид кардааст, ки алайҳи тазоҳуркунандагон силоҳи низомӣ истифода хоҳад кард, то …