Главная / Теги: Таърих

Теги: Таърих

ЧАҲОР КИТОБ

kitob

«Чаҳор китоб»  –  яке аз китобҳои мўътабари мардуми мусулмон аст. Ин китоб асоси дини исломро баён мекунад ва мардумро ба кори нек, покии зоҳирию ботинӣ, ғамхорӣ кардан ба мардум, даст кашидан аз хислатҳои бади инсонӣ даъват мекунад. Бисмиллоҳи – р – раҳмони – р – раҳим Бидон, асъадакаллоҳу фи-д-дорайн, ки …

Муфассал »

ҲИҶРАТИ МУҲАММАД АЗ МАККА БА МАДИНА

hijrati-muhammad

Синни ҳазрати Муҳаммад ба панҷоҳ расида буд, ки ду воқеаи ғамангез дар ҳаёти ў рўй дод: аввал завҷааш Хадича, баъд амакаш Абўтолиб аз дунё чашм пушиданд. То зинда будани ин ду шахс бадхоҳон ба Муҳаммад ошкоро душмани содир карда наметавонистанд. Авлоди Хадича, ки аксаран ашрофони Макка буданд, ба хотири Хадича …

Муфассал »

Симои Муҳаммад паёмбар САВ

arab

Муҳаммад Ҳусайни Ҳайкал мегуяд:  Зиндагонии Муҳаммад. Ҷилди аввал Муҳаммад хушқиёфаву миёнаболо буд. Қоматаш на кўтоҳ буд, на баланд. Сари бузург бо мўи мураттаби сиёҳ, пешонии боз, абрўвоне анбўҳу нунӣ ва ба ҳам пайваста, чашмони дурушту сиёҳ дошт, ки сафедии он аз атроф бо сурхӣ каме омехта буд ва мижгони баланду …

Муфассал »

ИБТИДОИ ФАЪОЛИЯТИ ДИНИИ МУҲАММАД /с/

xarita-arabho

Таърих шаҳодат медиҳад, ки дар ҷазираи Арабистон сесаду шаст қабилаи умр ба Сар мебурданд. Ҳар қабила ба худ сардоре дошт. Аъзоёни сарватманди қабила, мувофиқи сарват ба мартабае соҳиб мегардиданд, шуғли асосии онҳо чорводорӣ буд, аммо гоҳҳо аз роҳзанӣ ҳам рўй намегардонданд. Қабилаҳое, ки тавонотар буданд, чарогоҳҳои дигар қабилаҳоро зўран соҳиб …

Муфассал »

КАСБУ КОРИ МУҲАММАД (Паёмбар САВ)

arabho

Чи тавре, ки зикр гардид, давраи кўдакии Муҳаммад дар саҳро, дар маҳалли бодиянишинон гузашта буд. Аз ҳамон вақт дар хотираи вай саҳроҳои васеъи беканор, ҳавои тозаи беғубор накш баста буд ва вақте ки масъалаи ба коре машғул шудан пеш омад, вай касби чупониро интихоб кард. Муҳаммад гўсфандони амакҳояш ва моли …

Муфассал »

АБЎТОЛИБ – САРПАРАСТИ МУҲАММАД

abutolib

Абдулмутталиб якчанд писар дошт. Писари калониаш, Ҳорис, ба аҳли оилааш миёнаҳолона умр ба сар мебурданд. Писари дигариаш, Аббос, назар ба дигар бародаронаш сарватманд буд ва зиндагии осоишта дошт. Аммо вай одами хасис буд. Писари хурдӣ-Абўтолиб гоҳо ба тичорат машғул мешуд, аммо оқибат аз он ҳам даст кашид ва ба он …

Муфассал »

ПАЙДОИШИ ИСЛОМ

paydoishi-islom

Дини ислом дар нимҷазираи Арабистон дар иқлими Ҳиҷоз ба вуҷуд омад. Дар таърих замони пеш аз пайдоиши исломро давраи ҷоҳилият меноманд ва дар ин давра Макка ва Мадина шаҳрхои калонтарин ва марказҳои маданию фарҳангии Ҳиҷоз буданд. Макка дар мавқеъи гарм карор дошта, аз ду тарафи он теппаҳои на чандон баланд …

Муфассал »

ПРАВОСЛАВИЕ (Калисои Ортодоксии шарқӣ)

pravoslaviya

Ақидаҳои асосии православие дар шўрохои умумиҷаҳонӣ муҳимтаринаш Никей ва Константинопол мебошанд, ба тартиб оварда шудаанд. Дар ҳар яке аз ин шўроҳо ин ва ё он қоидаи ҳаёти динӣ тасдиқ гардиданд. Китоҳои асосие, ки дар онҳо таълимоти дини православӣ зикр ёфтаанд, “Китоби муқаддас” ва «Ривоёти муқаддас» мебошанд. Ба «Китоби муқаддас» ваҳйи …

Муфассал »

ПАЙДОИШИ РАВИЯҲОИ ГУНОГУН ДАР ДИНИ НАСРОНӢ

nasroni-2

Дар натиҷаи тағйиротҳои гуногуни иҷтимоӣ, парокандагии давлатӣ Империяи Рим соли 395 он ба ду қисм ҷудо мешавад – қисми Ғарбӣ ва Шарқӣ. Ба зуди қисми ғарбии империя аз тарафи германҳо ишғол карда шуда, минбаъд дар он давлатҳои мустақили феодалӣ пайдо мегарданд. Дар қисми шарқии империя бошад ҳукумати император боз ба …

Муфассал »

КИТОБҲОИ ДИНИ НАСРОНӢ

kitob

Ба китобхои мукаддаси дини насронӣ 27 китоб дохил мешавад. I Муҳимтарини онхо 4 Инҷил: Инҷилҳои Матто, Марқос, Луқо ва Юҳаннно мебошанд. Дар Инҷили Матто нақл карда мешавад, ки аз зани яҳуди Мариям, ки ба Юсуф ба шаҳвар мебарояд, бидуни муносибати ҷинсӣ аз «рўҳи муқаддас» Исо дар давраи подшоҳии Ҳиродос таввалуд …

Муфассал »