معلومات آخرین

سۇنگی هبرلر

شهرهای آسیای میانه در عصرهای خi-خ2

hulbuk

ترقّیات باسرعت شهرها، استحصالات مالی و تجارت پولی از مهمترین علامتهای دوره‌ای است، که ما به تحقیق آن پرداخته‌ایم. شهرهای آسیای میانه کلانتر و اهالی آنها زیادتر می‌گردید. مثلاً، مرکز حیات شهر سمرقند هوالی آن به حساب می‌رفت، که در آن جا محلهای سیر‌شمار تاجران و پیشه‌وران واقع گردیده بودند. …

مفصل

موامیلات پول عصر خ2

uli_somoniyon-768x371

ترقّیات قوّه‌های استحصال‌کننده، بیش از پیش جدا شدن کسب و هنر از خواجگی قشلاق، انکشاف منبعدة استحصالات مالی، علاقة نزدیک با قبیله‌های بادیه‌نشین باعث رواج داد و گرفت در داخل دولتهای آسیای میانه و با کشورهای همجوار گردید. در این خصوص چه مدرکهای باستان‌شناسی (خصوصاً، در قسمت ختایی و ایران) …

مفصل

سرشوی و جریان شورش 1916

khujand-660x330

اشوبهای اوّلین در شهر خجند سر شدند. از روی تقسیمات موافق ولایت و ایزدهای کشور ترکستان ایزد خجند باید 9 هزار مردی‌کار می‌داد. به مردی‌کارگیری 4 (17) ژوئیة سال 1916 باید شروع می‌کردند. آپریچنیک پادشاهی، گوبرناتور حربی سمرقند ن. س. لیکاشین (مثل هموزیفه‌های خودش در ولایتهای دیگر) رویراست تهدید می‌کرد، …

مفصل

ماه سفر

mohi_safar-640x330

ماخ سفر – این 2-یومین ماه سالشماری ماهتابیست (مسلمانی) ، که پس از ماه محرّم می‌آید. ماه سفر در زبان عربی ماه زرین و همچنین ماه هجرت شماریده شده است. خولس معنای ماه سفر را به 2 عقیده جدا کرده‌اند: ماه سفر که معنای هجرت (کوچیدن) دارد. در تاریخ هنگام …

مفصل