معلومات آخرین
Home / مختلف / تبریکات استقلالیّت دولتی تاجیکستان

تبریکات استقلالیّت دولتی تاجیکستان

همدیاران عزیز و گرامی با صمیمیت خاصه و احترام بی‌پایان شما و اهل پیوندانتان را با

موناسیبت 26-مین سالگرد استقلالیّت دولتی جمهوری تاجیکستان – جشن مقدّس و فرخندة تمام تاجیکان و تاجیکستانیان، محضر آرمانهای هزارسالة نیاگان آزادی‌خواهمان برای رسیدن به بزرگترین سعادت-دولتداری ملّی تهنیت گفته، برایتان نور و ضیا، میخر و وفا، آبادی و آزادی، خمفیکری و خمزیزتی و آسایشتگی و ابدیت، اینچنین تن‌صحتی و خانه‌آبادی و سادت و سربلندی را تمنّا داریم.

 

نیعمتی بهتر ز استقلال نیست،  
هاجت بسیار ز قیل و قال نیست.
ین سعادت، این کرامت، این شرف
جوز نصیب ملّت فعال نیست.

خوجسته باشدا اقبال تاجیک،  
به پرواز نوین شهبال تاجیک.  
                                                                              گر استقلالش استقبال دارد،  
                                                                              همایان باد استقلال تاجیک.

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …