معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / ماه سفر

ماه سفر

ماخ سفر – این 2-یومین ماه سالشماری ماهتابیست (مسلمانی) ، که پس از ماه محرّم می‌آید. ماه سفر در زبان عربی ماه زرین و همچنین ماه هجرت شماریده شده است. خولس معنای ماه سفر را به 2 عقیده جدا کرده‌اند:

ماه سفر که معنای هجرت (کوچیدن) دارد. در تاریخ هنگام هجرت خلق مدینه همچون ماه سفرکنی به یاد آورده شده است و گویی این ماه وزنینی بوده است و مردم شه را مجبور کرده است که به هیچرت روند.
ماه طلایی. در این ماه طبیعت رنگ زردچه را به خود کسب کرده است و برای همین هم این ماه را به ماه حاصلغونداری و آماده یافتن به فرارسی سردیها یادآور شده‌اند.

موته‌اسیفانه در بین مردم چنین گپها هست که گویا ماه سفر این ماهیست که در آن هجرت (حج) کردن و یا گذرانیدن یگان چاره‌بینیهای کلان خوفناک است. لیک ال بخارایی در حدیث خود (777 حج) قید کرده است، که به سفر برآمدن و حج کردن در دلخواه ماه اجازت داده شده است.

ب و هوریره می‌گوید، که پیامبر خدا (سللاه و الیه و سلّم) گفته است، که «ماه بد وجود ندارد».  پس سؤالی به میان می‌آید که مگر برای مسلمان یگان روزی یا ماه بد (گنده – نافارم ضررناک) مگر وجود دارد؟

لبته روز و ماه ضررناک موجود است اگر مسلمان در آن دوره به گناه نمودن حرکت برقصد کند.

تقویم ماه سفر در سالشماری قمری (ماهتابی-مسلمانی)

سال مسلمانی روز اوّل ماه سفر در سالشماری میلادی روز آخرین ماه سفر در سالشماری میلادی
1437 13 نوامبر 2015 11 دسامبر سال 2015
1438 1 نوامبر سال 2016 30 نوامبر سال 2016
1439 21 اکتبر سال 2017 20 نوامبر سال 2017
Загрузка...

در بارمان

Инчунин кобед

maxresdefault

هیکایه کبک دری  

اورده‌اند، که کبک دری در دامنة کوهی میخیرامید و غلغلة صدای قهقهه‌اش در گنبد سپهر …