معلومات آخرین
Home / تکنولوژی

تکنولوژی

سورتهای خنده‌آور

khurus-300x203

خند‌آور صورتها در موضوعهای گوناگون و شکلهای گوناگون. در این صحیفه صورتهای جگرخند بهترین – پریکالترین جماوری شده‌اند. بینید و جگرخند شوید. صورت پریکالترین و رسمهای هیوانها ماشین، مردم-آدمان گرد آورده شده‌اند. در این صحیفه حرکت کرده کرده شد که برای مردم بهترین رسم و صورتهای شوق‌آور را دسترس شوند …

مفصل

گرفتن موسیق از youtube. com

0-7

برای گرفتن موسیقی-ترانه از سامانة www. youtube. com   (یوتوب. کام) بی اشتراک برنامه‌های مخصوص امروز امکان‌پذیر شده است. در اینترنت مسئلة بی‌پول مبدّل نمودن ویدیو فیلها امروزها رایگان -بی‌پولند و در این کار سامانه‌های انگلیسی خلا پیشرفته می‌باشد. برای آواز ویدیوفیل را از رالیک یوتوب گرفتن توسط سامانی http:// www. …

مفصل

خوشرویترین ماشین دنیا

1-2

ماشین فسانترین، یعنی زیباترین و خوشرویترین که به قول تاجیکان با عبارة «زورترین» افاده می‌شود به اندیشة آدمان یگانه و یک‌خِله نیست و آن وابسته به سال و، رنگ و، نرخ، خراجاتناکی‌اش و دیگر عنصرها، هر خیل بها داده می‌شود. لیک در به همّة این نگاه نکرده از همّه زیباترین …

مفصل

یشتیراک سرور دولت امامعلی رحمان در جلسة چارم پنیل سطح بلند عاید به مسئله‌های آب

در شهر نیو-یارک اساس‌گذار صلح و وحدت ملّی-پیشوای ملّت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسة چارم پنیل سطح بلند عاید به مسئله‌های آب اشتراک و سخنرانی نمودند. در کار این جلسة سطح بلند همچنین دبیر کلّ سازمان ملل متّحد، پرزیدنت بانک جهانی و دیگر شخصیتهای والامقام دولتها و …

مفصل