Хабархои охирин

ДИСКХОИ КОМПЮТЕР

disk

Тавре ки аллакай медонем, дар компютерхои IBM PC функсияхои хотираи берунаро дискхо ва дигар барандагони информатсия мебозанд. Онхо асосан барои сабт намудан, аз як компютер ба компютери дигар кучонидан ва дуру дароз ё муваккатан нигох доштани информатсияи лозими, истифода бурда мешаванд. Масалан, винчестер, дискхои магнитии андозаашон хурд (дискетхо), дискхои магнитооптики, …

Муфассал »

МИКРОПРОТСЕССОР

mpu_nvidia

Микропротсессор – элементи аз хама мухимтарин ва марказии компютер ба шумор меравад. Онро баъзан «майнаи» компютер хам мегуянд. Микропротсессор схемаи электронии начандон калон (хамаги як-чанд сантиметр) буда, ба воситаи он хамаи кисмхои компютер идора, амалхои арифметикию мантики ичро ва информатсия кор карда баромада мешаванд. Микропротсессор метавонад садхо намуд амалиётро, аз …

Муфассал »

ПРИНТЕРХО

printer

Принтер (Printer – тачхизоти чопкуни) асбобест, ки барои дар когаз хорич намудани информатсия хизмат мерасонад. Ба воситаи принтер на танхо информатсияи матни, балки расму графикхоро низ чоп намудан мумкин аст. Принтерхо хам ба мисли мониторхо информатсияи тасвиршавандаро дар намуди ранга ва сиёху сафед хорич карда метавонанд. Принтерхои ранга аз принтерхои …

Муфассал »

БЛОКИ СИСТЕМАВИ

komputer1

Агар барои шахси навомуз дар назари аввал блоки системавии компютер кисми аз хама кам–ахамият намояд хам, вале махз хамин кисм кисми ассоситарин ва мухимтарини компютер ба хисоб меравад. Дар блоки системави тамоми тачхизоти марказии компютер чойгир шудаанд:  схемахои электроние, ки кори компютерро таъмин ва идора мекунанд – микропротсессор, хотираи …

Муфассал »

ХОТИРАИ КОМПЮТЕР

xotirai-komputer

Хотираи компютер пас аз микропротсессор элементи дуюми асоси хисобида мешавад. Вазифаи асосии хотира аз нигох доштани информатсия иборат аст. Компютер якчанд намуди хотираро дорад. Хотираи асоси, ки ягон компютер бе он кор карда наметавонад, дар шакли микросхема (чип) сохта шудааст. Хотираи асосиро ба хотирахои фаври ва доими таксим мекунанд. Ба …

Муфассал »