Архивы за день : 10.11.2018

ХИЧРАТИ МУХАММАД АЗ МАККА БА МАДИНА

hijrati-muhammad

Синни хазрати Мухаммад ба панчох расида буд, ки ду вокеаи гамангез дар хаёти у руй дод: аввал завчааш Хадича, баъд амакаш Абутолиб аз дунё чашм пушиданд. То зинда будани ин ду шахс бадхохон ба Мухаммад ошкоро душмани содир карда наметавонистанд. Авлоди Хадича, ки аксаран ашрофони Макка буданд, ба хотири Хадича …

Муфассал »

Касас-ул-анбиё – Хабари хичрат фармудани Мухааммад /с/

kitob-1

Овардаанд, ки чун хабари меъроч ба атрофу акнофи Араб интишор ёфту аксари ахли Араб ва гайра имон оварданд, хикду хасад ба дили кудуратманзили мушрикони араб шуълаангез кардан гирифт. Лихозо ба изорасонии он хазрат /с/ мустаъидду омода шуданд. Дар ин асно Чабраил /а/ аз хазрати Раббулиззат даррасида фармуд, ки Худои таъоло …

Муфассал »

ЧИХОДХОИ МУСУЛМОНОН БО САРВАРИИ МУХАММАД

jihod-

Баъд аз бунёди масчид дар Мадина он чо маркази сиёси. Таргиботи дини ислом гардид. Дар як муддат кутох ахолии Мадина ва атрофии он Мухаммадро хамчун пайгамбар пазируфта, исломро кабул карданд. Мухочирон, ки ватанашон Макка буд, дар орзуи он буданд., ки ба он шахр, ба назди хешу акрабои худ баргарданд. Аз …

Муфассал »

Симои Мухаммад паёмбар САВ

arab

Мухаммад Хусайни Хайкал мегуяд:  Зиндагонии Мухаммад. Чилди аввал Мухаммад хушкиёфаву миёнаболо буд. Коматаш на кутох буд, на баланд. Сари бузург бо муи мураттаби сиёх, пешонии боз, абрувоне анбуху нуни ва ба хам пайваста, чашмони дурушту сиёх дошт, ки сафедии он аз атроф бо сурхи каме омехта буд ва мижгони баланду …

Муфассал »

ПАЙМОНИ МУХАММАД БО ЯХУДИЁН

tarix

Мухаммад /с/ барои исботи муносибати дустона бо яхудиён карордоде баст, ки тибки он дину моли онхоро эмин гузошта ва ба кори онхо дахолат намекард. Матни карордод чунин аст: “Ба номи Худои бахшояндаи мехрубон. Ин номаест аз Мухаммад пайгамбар миёни муъминону мусалмонон аз Курайшу Ясриб ва касоне, ки онхоро пайрави карданд …

Муфассал »

Кашидадузи: Маълумоти мухтасар ва таърихи он

kashidaduzi-

Санъати кашидадузи (гулдузи) таърихи бисёрасра дорад. Дар асри IХ- ХII кофтуковхои давраи руси кадим мавчуд будани кашидадузи далолат медихад. Ин маснуоти ёфташуда аз гулхои базеб, зебо ва нафис аз ресмонхои зардузи, порчахои сару либос иборат аст. Дар замонхои кадим либосхои одамони номдор, шохон либосхои подшох, одамони мансабдор, шахсони дар масчиду …

Муфассал »

Кашидадузии ироки

kashidaduzi_

Тору пуди матоъро хисоб карда духтани кашида. Дар матоъхое медузанд, ки торхои ресмони онхо якдигарро бурида гузаштаанд (суф, матоъи дурушти дасти), чунки ресмонхои ин гуна матоъхоро хисоб кардан осон аст. Гули ин гуна кашидахо аз накшхои хандасави (геометрия) (хатхои рости дарозу кутох) иборат аст. Намуди чунин гулдузи ироки ном дорад. …

Муфассал »