Архивы за день : 16.11.2018

ПРОГРАММАХОИ СИСТЕМАВИИ «КОФТУКОВ» ВА АЗНАЗАРГУЗАРОНИИ ФАВРИ»

posk

Азбаски дар дискхои компютер микдори зиёди папкахову зерпапкахо нигох дошта мешаванд, бинобар он баъзан истифодабарандаи компютер бо ягон сабабе фаромуш карданаш мумкин аст, ки фалон файл ё программа дар кадом папка махфуз аст. Агар истифодабаранда номи файли хуччат ё программаи заруриро пурра ё кисман донад, ё акаллан дар матни он …

Муфассал »

ТАХРИРГАРИ ГРАФИКИИ PAINT

230460f

Тахриргарони графики барои сохтан ва тахрир на- мудани расму графикхо пешбини карда шудаанд. Программаи Paint – яке аз тахриргарони оддитарини графики ба шумор меравад. Гарчанде воситахои ин программа имкониятхои васеи сохтани расмхои дарачаи касбиро надошта бошанд хам, вале омузиши он хамчун про граммаи стандартии Windows дар истифодабарии тахриргарони пуриктидори CorelDraw, …

Муфассал »

ПРОГРАММАИ СИСТЕМАВИИ «ПОРТФЕЛ»

portfel-soxtan

Системаи оператсионии Windows программаи системавиеро пешбини намудааст, ки он Портфел (My Briefcase – Портфель) ном дошта, функсияхояш ба функсияхои портфели хакики монанд аст. Агар дар рузгор портфел барои аз як манзил ба манзили дигар кашонидани папкаю хуччатхои зарури лозим бошад, он гох портфели программави низ айнан хамин функсияро бо папкаю …

Муфассал »

ПРОГРАММАИ СИСТЕМАВИИ «САБАД»

sabad-

Барномаи системавии Сабад (Корзина – Recycle Bin) – объекти махсуси системаи оператсионии Windows ба шумор рафта, барои муваккатан нигох доштани объектхои несткардашудаи система хизмат мерасонад. Барои ин программа дар Мизи кории Windows нишонаи пешбини карда шудааст. Системаи Windows чунон сохта шудааст, ки хангоми несткунии файлу папкахои нолозим, онхо аслан аз …

Муфассал »

ТАРЗХОИ БАКОРДАРОРИИ ПРОГРАММАХО ДАР WINDOWS

windows

Пайдошавии равзанаи Мизи кории системаи Windows (Расми 2) дар экран шаходати он аст, ки истифодабарандаи МЭХ аллакай ба мухити ин системаи оператсиони ворид гаштааст. Пас аз воридшави ба система, истифодабаранда имконият пайдо менамояд, ки ягон программаро ба кор дарорад ва бо ёрии он масъалаи муайянеро хал намояд. Бояд кайд кард, …

Муфассал »

ПАНЕЛИ АСБОБХОИ РАВЗАНАИ ПРОГРАММАИ «РОХБАЛАД»

panel-instrumentov

Дар банди Вид-и менюи равзанаи программаи Рохбалад хамчунин сатри Панели инструментов (Панели асбобхо) пешбини карда шудааст (Расми 35). Дар холати фаъол гардонидани ин сатр дар равзанаи Рохбалад панеле илова карда мешавад, ки онро Панели асбобхо меноманд (Расми 35). Панели асбобхо аз пайдарпайии якчанд тугмахо иборат аст. Барои фахмидани таъиноти ин …

Муфассал »

МЕНЮИ РАВЗАНАИ ПРОГРАММАИ «РОХБАЛАД»

Тавре ки пештар кайд намудем, дар сатри дуюми равзанаи Рохбалад менюи он чойгир шудааст. Менюи программа аз якчанд бандхо иборат аст, ки хар кадоми он ба ичро намудани амалиёти гурухи муайян вобаста карда шудааст. Бандхои менюи программаро бо яке аз тарзхои зерин интихоб намудан мумкин аст: Нишондихандаи мушро ба банди …

Муфассал »