Главная / Илм / Хадамоти Геофизикии Чумхурии Точикистон дар ш. Душанбе

Хадамоти Геофизикии Чумхурии Точикистон дар ш. Душанбе

Бо Фармони Раёсати Академияи илмхои Чумхурии Точикистон аз 4 феврали соли 2008 -ум тахти No8 Хадамоти геофизикии Академияи илмхои Чумхурии Точикистон ташкил карда шудааст.

Академик С.Х.Негматуллаев сардори Хадамоти геофизики таъин карда шуд.

Хадафи асосии Хадамоти геофизики гузаронидани намудхои мушохидаи доимии сейсмологи, геодинамики, геодези ва дигар намудхои мушохида, чамъовари ва саривакт пешниход намудани хамаи ташкилотхои манфиатдор дар бораи заминчунбихо дар каламрави Точикистон ва давлатхои хамсоя, вуруди Хадамоти геофизики мебошад – Академияи илмхои Чумхурии Тотористон ба Шабакаи Байналмилалии Глобали ва тайёр кардани кадрхои баландихтисос.

Муассисаи илмии "Хадамоти геофизики"

Гайр аз ин, дар робита ба имзо шудани Ахднома дар бораи минтакаи бидуни хастаи дар Осиёи Маркази, Хадамоти геофизики бояд дар назорати китъахои озмоишии хастаии кишвархои хамсоя ширкат варзида, ташкилоту муассисахои дахлдорро дар бораи озмоишхои гузаронидашуда барои саривакт анчом додани мониторинги радиатсиони фавран огох созад.

Хадамоти геофизики рушди корхоро дар сохахои зерин таъмин менамояд: ташкили системаи мушохидаи махалли барои гузаронидани корхои муфассал дар минтакахои аз чихати сейсмики алокаманд бо сохтмони неругоххои барки оби ва иншооти бузурги саноати; гузаронидани мушохидахои доими ва дигар намудхо дар каламрави Точикистон; тартиб додани каталогхои заминчунби; чамъовари ва нигохдории маълумоти геофизики; огох кардани сиёсатгузорон дар бораи ходисахои давомдори сейсмологи;

Бо дастгирии Агентии Швейтсария оид ба рушд ва хамкори (SDC), кори ташкилоти чамъиятии “RMR International” дар доираи лоихаи “Баркарорсозии шабакаи мониторинги сейсмики дар Точикистон” анчом дода шуд. Хукумати Швейтсария тавассути SDC интикол ва насби аввалин истгоххои сейсмикии ракамии фарохмачро бо алокаи мохвораиро маблаггузори кард. Ин истгоххои нав, тибки шартнома бо Барги Токик, тавре чойгиранд, ки минтакахои ГЭС-хои мавчуда, сохта шудаистода ва пешбинишавандаро дар кисми маркази, дар чануб, шимоли чумхури ва Помир бехтарин фаро гиранд.

Бо кумаки мутахассисони ширкати “Нанометрикс” -и Канада (Дэвид Рииики Мур) ва Институти федералии геофизикии Швейтсария (Питер Цвейфел) шабакаи стансияхои сейсмикии пахнои раками насб карда шуд. Кормандони “RMR International” барои кор дар ин истгоххо дар хорича омодагии махсус гирифтаанд.

Шабакаи пойгоххои сейсмикии ракамии фарохмачро дар Точикистон аз соли 2011

Шабакаи таъсисёфтаи хафт истгохи сейсмикии пахншаванда бо системаи алокаи мохвораи барои бунёди шабакахои махалли дар минтакаи сохтмони НБО Рогун ва дигар неругоххо (НБО Дашти-Чум, силсилаи Неругохи Зарафшон), инчунин барои гузаронидани мониторинги сейсмологи ва мубодилаи маълумоти сейсмики бо марказхои сейсмологии кишвархои хамсоя.

Насб бо системаи алокаи мохвораи дар истгохи сейсмикии Шахритус

То имруз системаи сейсмики дар як мох аз 500 то 700 ходисаро бо синфи энергетикии K ≥ 3 ба кайд мегирад, ки зиёда аз 200 ходиса дарачаи энергетикии K ≥ 10 доранд. Бюллетени мохонаи сейсмологи ба ташкилотхои манфиатдор интикол дода мешавад. Хадамоти геофизики заминаи шаклхои мавчхои руйдодро бо хачми беш аз 300 ГБ дар давраи солхои 2005 то 2011 эчод кардааст. Барои пурра азхуд кардани нармафзор дар коркард ва тахлили маълумоти ракамии кабулшуда, GS бо IRIS, Nanometrics ва Институти тадкикоти геофизикии Маркази миллии хастаи хамкори мекунад Чумхурии Казокистон ва Маркази маълумотхои он.

Бо шарофати хамкори бо Маркази Олмонии Замин оид ба Замин (GFZ, Потсдам), Институти геологияи амалии Осиёи Маркази (CAIAG, Бишкек, КР), Стансияи илмии Академияи илмхои Русия (Бишкек, KR) ва Институти геологияи Академияи илмхои Чумхурии Тотористон дар Помир бакайдгирии заминчунби дар холати интизори аз чониби шабакаи 30 истгохи зилзиласанчии «Гуралп», ки дар минтакаи яке аз хатохои аз чихати сейсмики фаъол дар каламрави Точикистон дар доираи барномаи геодинамикии Тянь-Шань – Помир чойгиранд, ташкил карда шудааст.

КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

Дар натичаи тахкикоти муштарак, ба даст овардани иттилооти беназире имконпазир буд, ки имкон медихад профили сохтори Замин то чукурии 800 км сохта шавад, инчунин механизми эхтимолии ташаккули кишри гафс ва генезиси заминчунбии мантия дар Помир пешниход карда шавад.

Барои таъмини назорат аз болои сейсмикии минтакаи силсилаи НБО-и сохташаванда, дар минтакаи болооб ва миёнаи дарё шабакаи махаллии истгоххо ба накша гирифта шудааст. Вахш. Барои ин 4-5 истгохи ракамии фарохмачро бо алокаи мохвора лозим аст. Дар мавзеи Верхний Майдон ташкил кардани истгохи пойгох дар минтакаи мачмааи гидроэнергетикии Рогун ба накша гирифта шудааст. Бо ин максад Дирексияи гидросистемаи бино аллакай барои Маркази сейсмогеофизикии мониторинги кисмати асосии гидросистемаи Рогун ва минтакаи обанбори оянда бинохои махсус сохт.

Таъсиси системаи мониторинги геологи, сейсмики ва деформатсияи каскади НБО дар Вахш яке аз вазифахои таъхирнопазири ояндаи наздик мебошад. Омузиши сейсмикии хаячоновар, ки бо равандхои техногени вобаста ба сохтмони обанборхои калон алокаманд аст, диккати махсусро талаб мекунад.

Пур кардани обанбори Норак нишон дод, ки фишорхо аз сарбории зиёд ба кабати замин ба масофаи дур тавассути системаи шикофи интикол дода мешаванд. Анчоми сохтмони неругоххои Сангтуда ва Рогун обанбореро дар минтакаи яке аз хатохои зилзиласанч дар Точикистон чойгир мекунад. Дар ин робита, холо мухим аст, ки хам дар минтакаи обанбори ояндаи Рогун ва хам дар тамоми мачрои миёнаи дарё ба мушохидахои сейсмологи шуруъ кунед. Вахш. Барои ин, зарур аст, ки хадди аккал 5-6 истгохи сейсмикии ракамии фарохмачро бо алокаи мохворави барои назорати режими сейсмикии каламрав ва интихоби режими оптималии пур кардани обанбори сохташаванда насб карда шавад.

АДРЕС ВА ТАМОС:

734025, Душанбе, Чумхурии Точикистон, куч. Шевченкои 59 сола

т. (99237) 227-91-61

Инчунин кобед

ma

Марги Мухаммад (с)

Вакте, ки Азроил (а) барои гирифтани чони хазрати Мухаммад (с) меояд пайгамбар мегуяд каме сабр …