Архивы за день : 09.11.2018

Фазилати ачибу гариби «Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим»

bismilloh

  Дар ривояте аз Ибни Мардвайх омадааст, ки Расулуллох (с) фармуд: «Бар ман ончунон ояте нозил шудааст, ки ба гайр аз Хазрати Сулаймон бар пайгамбари дигаре нозил нашудааст ва он «Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим» аст». Хазрати Чобир (раз) мефармояд: Вакте ки ин оят нозил шуд: Абрхо ба тарафи машрик рангин шуданд. Хавохо сокин …

Муфассал »

Мошинаи дарздузии махсус – универсали

preference

Дар мошинаи универсали амалиёти гуногуни дузандаги ичро мегардад, яъне дарзро аз аввал то охир медузанд. Сатхи дарзро оверлок карда, чок духта, тугмаро часпонида ва агар лозим бошад дигар ороишхо дода мешавад. Ин мошин хам дар рузгор ва хам дар саноат истифода мешавад. Мошинахои махсус танхо як амалро ичро мекунанд, яъне …

Муфассал »

Дуо барои рахои ёфтан аз хар гаму андухе

balo

Дар ривояте аз Абудовуд омадааст, ки: «Хар касе ин оятро субху шом хафт маротибаги бихонад, Худованд аз мушкилот ва гаму андуххои дунёву охират барояш кифояткунанда хохад буд. Оят ин аст: Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим Хасбияллоху ло илоха илло Ху, алайхи таваккалту ва Хува Раббу-л-Арши-л-азим.[1] Тарчума: Худованд барои ман кофист. Ба гайр аз У …

Муфассал »

Духтани чихак

kashidaduzi

Кашидадузи бо тарзи духтани чихак ё тарзи матоъхои мустахкам ва бофиши зич дошта дар канва ичро мешавад. Канва матоъи махсус барои духтани матоъи махсус ки таркиб ва сохташро катакчахои майда дар бар гирифта, барои даровардани сузан дарбар мегирад, ки ба он сузанро бемалол мехаланд. Кашидадузии зарби дар холати гузаштани ду …

Муфассал »

Бехтарин дуо барои мухофизат аз хар бади

shaiton

Хазрати Абдуллох ибни Хабиб (раз) мефармояд, ки: Дар як шаби бисёр торику борони ба дунболи Расулуллох (с) мегаштем, то ин ки Расулуллох (с)-ро ёфтем. Дар хамин зимн Расулуллох (с) фармуд: – Се маротиба сураи «Ихлос» ва се маротиба сураи «Фалак» ва се маротиба сураи «Нос»-ро бихонед, зеро барои шумо аз …

Муфассал »

Гизои халол бихуред,

halol

Худованд дуохоро мепазирад Ё айюха-н-носу кулу ми-м-мо фи-л-арзи халолан тайибан ва ло таттабиъу хутувоти-ш-шайтони, иннаху лакум адувву- м-мубин.[1] Тарчума: Эй мардум, аз хар чизи халол бар руи замин бихуред ва бар рохи шайтон наравед, зеро вай душмани зохири шумост. Расулуллох (с) дар ривояте аз «Сахех»-и Муслим мефармояд: «Худованд мефармояд: «Он …

Муфассал »

ИБТИДОИ ФАЪОЛИЯТИ ДИНИИ МУХАММАД /с/

xarita-arabho

Таърих шаходат медихад, ки дар чазираи Арабистон сесаду шаст кабилаи умр ба Сар мебурданд. Хар кабила ба худ сардоре дошт. Аъзоёни сарватманди кабила, мувофики сарват ба мартабае сохиб мегардиданд, шугли асосии онхо чорводори буд, аммо гоххо аз рохзани хам руй намегардонданд. Кабилахое, ки тавонотар буданд, чарогоххои дигар кабилахоро зуран сохиб …

Муфассал »

ПАЙДОИШИ ИСЛОМ

paydoishi-islom

Дини ислом дар нимчазираи Арабистон дар иклими Хичоз ба вучуд омад. Дар таърих замони пеш аз пайдоиши исломро давраи чохилият меноманд ва дар ин давра Макка ва Мадина шахрхои калонтарин ва марказхои маданию фархангии Хичоз буданд. Макка дар мавкеъи гарм карор дошта, аз ду тарафи он теппахои на чандон баланд …

Муфассал »

АВЛОД ВА ОИЛАИ ПАЁМБАР МУХАММАД (САВ) Таърих – биография

arabho

Курайшихо асосан дар шахри Макка истикомат доштанд ва хидмати Каъба, ки барои хамаи кабилахои араб хонаи мукаддас буд, дар дасти онхо буд. Каъба дар маркази шахр вокеъ буд ва хонахои мардуми Макка дар атрофи он карор доштанд. Хонахои кабилаи Курайш, ки аз намояндагони кабилахои дигар ба мартабаю эхтиром баландтар дониста …

Муфассал »

АБУТОЛИБ – САРПАРАСТИ МУХАММАД

abutolib

Абдулмутталиб якчанд писар дошт. Писари калониаш, Хорис, ба ахли оилааш миёнахолона умр ба сар мебурданд. Писари дигариаш, Аббос, назар ба дигар бародаронаш сарватманд буд ва зиндагии осоишта дошт. Аммо вай одами хасис буд. Писари хурди-Абутолиб гохо ба тичорат машгул мешуд, аммо окибат аз он хам даст кашид ва ба он …

Муфассал »