Архивы за день : 06.11.2018

ПАЙДОИШИ РАВИЯХОИ ГУНОГУН ДАР ДИНИ НАСРОНИ

nasroni-2

Дар натичаи тагйиротхои гуногуни ичтимои, парокандагии давлати Империяи Рим соли 395 он ба ду кисм чудо мешавад – кисми Гарби ва Шарки. Ба зуди кисми гарбии империя аз тарафи германхо ишгол карда шуда, минбаъд дар он давлатхои мустакили феодали пайдо мегарданд. Дар кисми шаркии империя бошад хукумати император боз ба …

Муфассал »

Накшаи коркарди матоъ

paxta

Дар фабрикаи бофандаги асосан матоъро якранг бофта, сафед мекунанд ва баъд ранг ё гул мемонанд. Агар матоъи  ангкунандаро ба ранг дохил кунанд, он гох матои рангкарда чилодор ва зебо мешавад. Гулхо ва накшахоро руи матоъхои сафед ва рангдор бо рохи чоп ё нусхагири мегузоранд. Накшахои гуногун мешаванд гулдор ва растаниги …

Муфассал »

Хосияти матои пахтагин ва катони загири

mato

Вакте, ки матои пахтагиро кашола мекунем ба баркади ришта тарафхои мукобили он, аввал ба як тараф, баъд ба дигар тараф (кундаланг) бисёртар кашол мешаванд. Аммо дар наххои загирин ин дида намешавад. Матохо бо ришта, пуд ва тор, ранг, накш, гафси, мустахками, бофишхо, гармию намигузарони ва гайра аз хамдигар фарк мкунанд, …

Муфассал »

КИТОБХОИ ДИНИ НАСРОНИ

kitob

Ба китобхои мукаддаси дини насрони 27 китоб дохил мешавад. I Мухимтарини онхо 4 Инчил: Инчилхои Матто, Маркос, Луко ва Юханнно мебошанд. Дар Инчили Матто накл карда мешавад, ки аз зани яхуди Мариям, ки ба Юсуф ба шахвар мебарояд, бидуни муносибати чинси аз «рухи мукаддас» Исо дар давраи подшохии Хиродос таввалуд …

Муфассал »

Дини Буддоия

budoiya

Таърихи дини Будоия дар асри VI то солшумории мелоди дар Хиндустон ба вучуд омадааст. Дар ин давра просесси пайдоиши муносибатхои нав, ба футур рафтани сохти кабилави – авлоди на муносибатхои ба он хос, чудошавии чомеа ба табакахои гуногун ва ташаккули давлати гуломдори огоз шуда буд. Муносибатхои нав ва шароити тагйирёфта …

Муфассал »

ДИНИ НАСРОНИ

nasroni

НАСРОНИЯТ яке аз динхои сернуфузи чахони буда, пайравони зиёде дар хама гушаю канори дунё дорад. Пайдоишу пахншавии он хоси давраи муайяни таърихи буда, ба фаъолияти гуруххои мухталифи ичтимои алокаманд аст. Макони пайдоиши он музофотхои шаркии Империяи Рим аст. Империяи Рим аз Мисру Байнанахрайн сар карда, то сохилхои Испания ва Британияро …

Муфассал »

Нохияи Шохмансур

sadbank-2010-dusanbe-2

 Нохияи Шохмансур, ки дар шахри Душанбе чойгир аст, яке аз 4 нохияхои маъмурии пойтахт мебошад, ки каблан «Рохи Охан» ном дошт. Нохия соли 1948 таъсис ёфта, худуди он 2,359 гектарро ташкил медихад, ки дар он такрибан 199 хазор нафар зиндаги мекунанд. Ахолии нохия дар мукоиса бо  дигар нохияхо дар  чойи …

Муфассал »

Нохияи Фирдавси

firdavsi

Нохияи Фирдавси (Бо  забони точики) – каблан тахти унвони “Марказ” – яке аз  нохияхои шахри Душанбе (пойтахти Точикистон) мебошад. Нохия  21-уми ноябри соли 2003 ба  хотири шоир ва нависандаи Эрон Фирдавси  номида мешавад. Дар нохияи Фирдавси шумораи ахоли 216 хазор нафарро ташкил медихад, ки он дар соли 2017 хисобида ва …

Муфассал »

Нохияи Исмоили Сомони

Исмоили Сомонии шахри Душанбе маркази маъмурии пойтахт аст. Худуди умумии нохияи 3256 гектар, буда дар он 330 хазор нафар зиндаги мекунанд (2018). Нохия пеш “Октябрский” ном дошт ва он дар шимоли шаркии Душанбе чойгир шудааст, ки дар он чойхои муосир инкишоф ёфтаанд, ки иншооти мухимтарини он, аз чумла идораи Президент, …

Муфассал »

Нохияхои шахри Душанбе

Шахри Душанбе – пойтахти Точикистон аз 4 нохия иборат аст. Таксимоти маъмурии нохияхо бори аввал дар соли 1924 таъсис дода шудаанд. Нохияхои шахр инхоянд: Исмоили Сомони – (пешина Октябрский); Шохмансури – (пештар Рохи Охан); Фирдавси – (пештар Маркази); Сино – (пештар Фрунзе). Исмоили Сомони яке аз нохияхои мухталифу мухимтарини шахри …

Муфассал »