Архивы за день : 17.11.2018

Киссаи Лукмони Хаким

luqmoni-hakim

Лукмон-гуломе сиёх аз мардуми Будони Миср буд. Сураташ сиёх, вале калбаш равон буд. Харгиз дуруг намегуфтва ба амонати кассе хиёнат намекард. Корхоеро, ки худованд дастур дода буд, анчом медод. Мардумро масхара намекард ва харгиз касеро азият нанамуда буд. Хар вакт бекор буд, фикр мекарду дар мукобили хаводисе, ки ба пояш …

Муфассал »

Киссаи Зулкарнайн

zulqarnayn

Зулкарнайн марде буд шучоъ, ки дар майдони чанг аз сармову гармо ва душворихои мухталиф харгиз намехаросид ва хамчунин самти Гарб пеш мерафт ва тамоми сарзаминхоеро, ки аз онхо убур менамуд, ба тасарруф даровард. Лашкариёнашро дуст медошт, ба онхо бо мехрубони рафтор менамуд. Зулкарнайн ба футухоти худ идома медод ва шабу …

Муфассал »

Порчахо аз «Кисас-ул-анбиё»

qasos-ul-anbiya

Касос-ул-анбиё барои хар як хонанда китоби чолиб аст. Дар ин китоб киссахо аз зиндагии пайгамбарон ва наздикони эшон чамъ оварда шудаанд. Асар баробари кимати таърихи доштан саршори панду андарзхои тарбиявию ахлоки низ мебошад. Инак порчахое аз он: Зикри рузи валодати он Хазрат саллаллоху алайха ва олихи ва саллам Оварданд, ки …

Муфассал »

ШАРИАТ – МАЧМУИ КОНУНХОИ ИСЛОМИ

shariat

Шариат чист? ШАРИАТ маънии рохи дуруст, конун, мачмуи коидахоро, ки ичрояшон хатми аст, дорад. Он аз мачмуи таърифот, конуну коидахое аст, ки ичрои онро Куръони карим ва суннати набави муайян мекунад, ахлоку рафтор, тасаввуроти мусулмононро дар бораи хаёти дуняви ва ухрави фаро мегирад. Кабл аз хама мутобики оёти Куръони карим …

Муфассал »

АКИДАХОИ АХЛОКИИ ДИНИ ИСЛОМ 

islom-kitob

ИСЛОМ таълимоти ахлокии динхои дигари самовиро на танхо идома ва такмил додааст, балки кушиш намудааст, ки дар амал дар хаёти инсон ва чомеа татбик намояд. Таълимоти ислом саршор аз акоиди ахлоки хучаста, мухаббату накукори, эхтирому гамхори нисбати инсон ба муъминон мебошад. Мартабан эхтирому инсондустиро ба мукаддасоти дини пайвастааст. Эхтиром дар …

Муфассал »

БА ТАНЗИМОРИИ ХОСИЯТХОИ ЭКРАНИ МОНИТОР

monitor

Хангоми кор дар Windows истифодабарандаи компютер имконият дорад, ки шакли экран ва элементхои онро мувофики таъби худ ба тартиб орад. Истифодабаранда метавонад, ки барои сатрхои сарлавха ва менюи равзанахо, матнхои чудокардашуда ва гайра тобишхои рангиро мувофики таъби худ интихоб намояд. Барои ороиш ва зебу зиннат додани Мизи кории система истифодабаранда …

Муфассал »

Китоби дарси: Информатика барои синфи 9

kitobi-informatika-sinfi-9

МУНДАРИЧА Имкониятхои системаи оператсионии Windows Файлхо ва папкахо Нишонахо ва ярликхо Муш – элементи идоракунии Windows Огоз ва анчоми кори системаи оператсионии Windows Мизи кори Нишонахои папкахо ва программахо дар Windows Равзанахои Windows Сохтори равзанахои папкахо Батартибори ва инъикоси нишонахои равзана Тагйирдихии шакл ва андозаи равзанахо Менюи асосии Windows Бандхои …

Муфассал »

БА ТАНЗИМОРИИ ХОСИЯТХОИ КЛАВИАТУРА ВА МУШ

mush-1

Танзимкунии клавиатура. Аз мавзуъхои гузашта огохем, ки клавиатура ва муш воситахои асосии идоракунии система ва дохилкунии информатсия ба хисоб мераванд. Барои батанзимдарории кори клавиатура дар равзанаи Панели идоракуни (Расми 11) ба нишонаи Клавиатура бо ёрии муш ду маротиба таъсир мерасонем. Дарнатича равзанаи робитавии Свойства: Клавиатура (Хосиятхои клавиатура) кушода мешавад (Расми …

Муфассал »

БА ТАНЗИМОРИИ МУХИТИ КОРИИ WINDOWS

Системаи оператсионии Windows дорои имкониятхои бенихоят васеи батанзимории мухити кории худ мебошад. Максад аз танзими система, ташкил намудани мухити мусоид ва самараноки кори ба хисоб меравад, ки он пеш аз хама бо рохи автоматикунонии ама-лиёт ба даст меояд. Объектхои асосии танзимшавандаи Windows – воситахои идоракуни ва ороишии он мебошанд. Ин …

Муфассал »