Илм

ТАШЛККУЛИ ОДАМОНИ ИБТИДОИ.

odamoni-ibtidoi

Одамони ибтидои мунтазам инкишоф ва ташаккул меёфтанд. Ин раванд хеле дуру дароз – садхо хазор сол давом кард. Вакте, ки одамони ибтидои. Подай одамоп идтидои рангами шикор. оташро кашф карданд, дар тарзи хаёти онхо тагйироти мухим ба амал омад. Акнун одамон оташро барои гарм кардани манзил ва пухтани гушти хайвонхои …

Муфассал »

ТАЪРИХИ ДУНЁИ КАДИМ китоби дарсй барон синфи 5

tarix-5

Шумо дер боз интизори омухтани фанни таърих будед. Инак, он руз хам фаро расид. Ин фанро акнун аз хамин соли тахсил cap карда, то хатми мактаб мунтазам меомузед. Шумо аллакай оид ба таърих дониш доред. Онро хангоми тахсил дар мактаби ибтидои ва аз хондани китобхои гуногун, мачаллаю рузномахо, шунидани радио, …

Муфассал »

ЧАМОАХОИ АВЛОДИИ ОДАМОНИ ИБТИДОИ

odamoni-qadim-1

Муборизаи одамон бар зидди даррандагон, мехнати якчояи онхо барои зисту зиндагони, фурузон нигох доштани гулхан ва пайдоиши нутк имконият доданд, ки одамон боз хам муттахиду тифоктар бошанд. Аз вакти пайдо шудани “одами боакл” одамон ба гуруххои доимии аз хешовандон иборатбуда муттахид мешуданд. Аз руи нишонахои хешутабори чунин гурухи одамонро авлод …

Муфассал »

Обсабзхои сабзи якхучайра (хламидомонада ва хлорелла)

botanika_6-

Обсабзхо гурухи калони растанихои дарачаи пастро ташкил мекунанд. Чунки, онхо реша, поя ва барги хакики надоранд. Онхоро растанихои талломи меноманд. Обсабзхо организмхои якхучайраги, бисёрхучайраги ва тудазиндагикунандаро дарбар мегиранд. Аксарияти онхо дар мухити об сукунат дошта, бештар дар обхои шури бахру укёнусхо, обхои ширини дарёхо, обанборхо, хавзхо ва хатто дар хокхои …

Муфассал »

Сунъи гардолуд кардани гул

suni-gardoludkuni

Гардолудкунии сунъи  гардолуд кардани гул дар натичаи фаъолияти максадноки одамон сурат мегирад. Одамон гарди гарддо- ни як гулро ба гардгираки тухмдони гули дигар оварда, хосили рас- танихои кишоварзиро зиёд мекунанд ва ё навъхои нав ба нави растанихоро ба вучуд меоваранд. Барои ин дар давраи пеш аз гулшукуфт гардбаргхои гулро канда …

Муфассал »

Гизогири ва сабзиши майса

Мухлати кишти майса: Хангоми чашидани таъми тухми насабзида (барои мукоиса), сипас дони нешзадаи чав, гандум ё чавдор, шумо ба андак ширин будани тухми нешзада бовари хосил мекунед. Зеро хангоми сабзиши тухм охари эндосперми тухм аз таъсири об ва моддахои махсус ба канд табдил меёбад. Сипас, канд дар шакли махлули оби …

Муфассал »

Имон ба ду гурух чудо карда мешавад

duo-omantu

а) Имони мучмал имони умуми. Имони умуми ин имон овардан ба хакикати дини Ислом буда, одам калимаи “Шаходат”-ро арз карда, имони худро ба Аллох Таъоло ва Паёмбари у Мухаммад (с) тасдик мекунад ва ба хама он чизе, ки аз Онхо расида аст, бовар дорад, дар холе ки хануз асоси динро …

Муфассал »

КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОНДар бораи бакайдгирии давлатии молу мулки гайриманкул ва хукукхо ба он

xona

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с.2008, №3, мод.194; с.2013, №7, мод.525) (Конуни ЧТ аз 22.07.2013 № 997, аз 2.01.2018 № 1502) Конуни мазкур асосхои хукуки ва тартиби бакайдгирии давлатии молу мулки гайриманкул, хукукхо ва махдудиятхои (гаронихои) хукуки ба онро дар худуди Чумхурии Точикистон бо максади эътироф ва химояи давлатии тибки …

Муфассал »

ИСЛОМ ДАР МИЁНИ ДИНХОИ ДИГАР

islom

Аввалин инсон ва фиристода (расул) паёмбар Одам (а) мебошад. Дини аввалини инсоният Ислом аст. Ислом ин ибодат ва итоат ба Худованди Яккаву Ягонааст. Хамаи пайёмбарон аз Одам (a) то Исо (а) танхо Ислом дини Якахудоиро таблиг ва пахн карда, ба одамон чи тавр ибодат намудани Аллох Таъолоро омухтаанд. Вале асосхои …

Муфассал »

Хакки банда аз сабаби чанозаву истигфор бахшида нахохад шуд

Дар «Сахехи  Бухори» омадааст, ки рузе пеши Пайгамбар (с) чанозае оварданду гуфтанд, ки: Намоз кун бар вай. Гуфт: Оё хаст бар вай карз? Гуфтанд: Хаст се динор. Гуфт: Оё гузоштааст чизе? Гуфтанд: -Не. Бар вай намоз накард. Ва гуфтаанд ин намоз нокардан ба чихати он аст, ки намози чаноза истигфор …

Муфассал »