Илм

Маориф ва илм дар Точикистон

Дар давраи хисоботи дар чумхури 615 муассисаи тахсилоти томактаби фаъолият менамоянд, ки дар онхо 93053 нафар кудак (аз чумла 41423 духтарон) ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд.  Тахлилхо нишон медиханд, ки дар  шахру нохияхои чумхури дар соли 2015-ум  18 адад, соли 2016-ум  22 ва дар соли 2017-ум 12 муассисаи тахсилоти …

Муфассал »

ТАРЗХОИ КОДИРОНИИ ИНФОРМАТСИЯ

Кодиронии ракамии иттилоотхои намудашон гуногун. Раванди ташаккули тарзи муайяни тасвири информатсияро кодиронии (рамзсози, рамзбанди) информатсия мегуянд. Одатан дар зери мафхуми кодиронии информатсия гузариш аз як тарз ба дигар тарзи тасвири информатсияро мефахманд, ки вай барои нигахдори, интикол ва коркард кулайтар аст. Компютер танхо намуди информатсияеро кор карда баромада метавонад, ки вай …

Муфассал »

РАВАНДХОИ ИНФОРМАТСИОНИ

Тавре кайд кардем, мафхуми информатсия бо амалиётхои дарёфт, гункуни, кабул, нигахдори, захирасози, табдил, ирсол, сабт ва истифода зич алокаманд аст. Мачмуи ин амалиётхоро одатан равандхои информатсиони мегуянд. Азбаски равандхои информатсионии гуногун метавонанд тачхизот ва технологияхои куллан мухталифро истифода намоянд, бинобар ин, хангоми балоихагирии системахои информатсиони ин равандхоро аз хамдигар хатман …

Муфассал »

Воситахои техникии нигахдории информатсия

slide-0

Бояд кайд намуд, ки информатсияи дар ягон баранда махфузбуда, хатман дар он осори (пай, асар, накш) худро мегузорад. Намуди баранда ахамият надорад. Вай метавонад санг, дарахт, когаз, лента ё диски магнити, ё оптики ва ё фотоплёнка бошад. Агар осори информатсия дар шакли ягон аломат дар руи санг, танаи дарахт ё …

Муфассал »

КОМПЮТЕР – МОШИНИ УНИВЕРСАЛИ

komputer-3

  Имкониятхо ва хосиятхои компютер. Компютер пеш аз хама як намуд мошин аст. Он бо дигар мошинхои дар рузгори хонаю мактаб, наклиёту истехсолот ва сохахои мухталифи иктисодиёту ичтимоиёт истифодашаванда хеле монанд аст. Масалан, компютер низ чун дигар мошинхо бо ёрии шабакаи барки ё аккумулятор кор мекунад. Он низ аз якчанд …

Муфассал »

НАЗАРИЯИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНИ 

sety

Дарси 1. ПРЕДМЕТИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНИ Асосхои информатика. Мафхуми информатика бо мачмуи илмхое алокаманд аст, ки онхо ба омузиши хосиятхо ва тарзхои гункуни, тасвир, коркард ва ирсоли информатсия тавассути воситахои техники сару кор доранд. Дар мамлакатхои англисзабон ба чои мафхуми информатика мафхуми computer science – илми компютери мавриди истифода карор дорад. …

Муфассал »

Китоби Таърихи Дин барои синфи 7 (PDF) Электрони

tarixi-din-sinfi-7

Ин китоби дарси бо кумаки Бонки Умумичахони чоп интишор гардидааст. ХОНАНДАИ АЗИЗ! Китоб манбаи дониш ва маърифат аст, онро эхтиёт кунед. Кушиш ба харч дихед, ки соли хониши оянда хам ин китоб бо намуди хубе дастраси додару хохаронатон гардад ва мавриди истифода карор гирад. МАКСАД ВА ВАЗИФАХОИ ФАННИ «ТАЪРИХИ ДИН» …

Муфассал »

Дуот хусули баракат ва осони дар корхо

Барои баракат ва вусъат дар ризк ва барои халли анчоми он коре, ки аз анчом доданаш очиз мебошад, сураи «Муззаммил»-ро дар як чо 41-маротиба то се руз бихонад, иншоаллох ба орзуяш хохад расид. Аммо лозим ба тазаккур аст, ки максуд аз ин амал набояд ин бошад, ки ба шахси дигаре …

Муфассал »

Дуои муолича аз бемории яракон (зардча)

zanaki-zard

Агар шахсе мубтало ба бемории яракон аст, дар ибтидо як маротиба сураи «Фотиха», хафт маротиба сураи «Хашр» ва як маротиба сураи «Курайш»-ро бихонад ва бар об бидамад ва ба шахси бемор то он вакт бинушонад, ки у тандуруст шавад. Сурахои «Фотиха», «Хашр» ва «Курайш» инхо мебошанд: Сураи «Фотиха» Аузу биллохи …

Муфассал »

Технологияи коркарди дарзхои мошинаги

darz

Машхуртарини дарзхо дарзи одди мебошад. Ичрои ин дарз вобаста ба номаш нихоят осон буда, барои пайваст кардани порахои асосии маснуот истифода бурда мешавад. Тарзи ичрои он чунин аст: Ду пораи ростаи матоъро болои хам ру ба ру, аз канор 0,5-0,7 см гузошта медузанд. Пеш аз ичрои дарзи одди хангоми навмашки, …

Муфассал »