Главная / Гуногун

Гуногун

Тичорат дар Аморати Бухоро (асри 19)

Тичорат дар шахрхо асосан дар бозорхо сурат мегирифт. Бозор масохати калонеро ишгол менамуд. Бозорхои Уротеппа ва Хучанд кариб болопушида буданд (каппон доштанд). Хусусияти хоси шахрхо аз ин иборат буд, ки дар чорсу ва хиёбонхои асоси марказхои савдо вокеъ гардида, дар он тими дарози гунбаздор сохта мешуд. Аз байни тим куча …

Муфассал »

Обёри дар Аморати Бухоро ва хонии Хуканд

Дар аморати Бухоро ва хонии Хуканд корхои бузурги обёри анчом дода шуданд. Мухимтарин шабакахои обёрии водии Фаргона ба вучуд омаданд. Масалан, аз дарёи Норин ва Карадарё якчанд шабакахои обёри, аз чумла нахри Янгиарик канда шуд. Ба сабаби обёрии заминхои беоб шахрхои нав бунёд ёфтанд. Яке аз чунин шахрхо, ки бо …

Муфассал »

Занони аробакаши Точик

zanoni-arobakas

Бинобар сабаби вазнин буданги сатхи зиндаги дар Точикистон занони точик ба аробакаши машгул шуда то андозае бошад хам барои бех кардани вазъияти молиявии худ кушиш менамоянд. Дар ин сурат зан ба чамъоварии зарфхои пластики (бакалашка) машгул аст. Фото Девушки/женщины Таджички которая собирает бакалашки.

Муфассал »

Кучаи Абуалии Ибни Сино дар Душанбе

kuchi-cino

Хиёбони Абуалии Сино дар пойтахти Точикистон дар маркази шахри Душанбе дар худуди нохияи Сино карор дорад. Дарозии ин куча 4,2 километр буда пахмиаш аз 20 то 30 метро ташкил медихад. Ин хиёбон хело серодаму сермошин буда дар он чунин бинохои мухим карор доранд, аз чумла бинои Беморхонаи Карияи-боло, Прокуратураи генерали, …

Муфассал »

МУНОСИБАТХОИ ИЧТИМОИ-ИКТИСОДИ, ЗАМИНДОРИИ ФЕОДАЛИ. АХВОЛИ ОММАИ ХАЛК

buxoro-1

Ахоли. Махалхои аморати Бухоро аз чихати чойгиршавии ахоли яксон набуданд; водии Зарафшон (Миёнколот) ва Кашкадарё сернуфус ва вилоятхои Бухорои шарки нисбатан камнуфус буданд. Албатта, дар ин кисмати аморат водихое хам буданд, ки нуфуси хеле зиёд доштанд. Солхои 1830-1840 дар Аморати Бухоро такрибан ду миллион ахоли зиндаги мекард. Дар пойтахти аморат …

Муфассал »

Хунарманди (асри 19)

buxoro1

Дар дехот истехсолоти хунарманди таракки карда буд. Дехотиён дар хонахои худ читу хомсуф ва карбос мебофтанд. Дар шахри Уротеппа аз 1041 дукони косибон 187-тоаш дар дехахои калон чойгир буданд. Ин шахр бештар ба истехсолоти лавозимоти пашми, корд ва устура (поку), матоъхои дастдуз ва дастбоф шухрат пайдо карда, махсулоти он на …

Муфассал »

Сарватхои зеризаминии Осиёи Миёна дар асри XIX

buxoro3

Маводи хомро барои истехсолоти хунарманди аз хочагии кишлок ва хам аз истихрочи маъдан ба даст меоварданд. Осиёи Миёна аз сарватхои зеризамини бой буд. Дар ин сарзамин конхои маъдан кам набуданд, вале ба сабаби хануз дар холати ибтидои вокеъ гардидани тарики истихроч ва хеле афзун будани талабот эхтиёчи кишварро тамоман конеъ …

Муфассал »

Лашкар ва аслихаи Аморати Бухоро

1b3f89b7bedd39e0b126e679f42c94fc

Кушуни аморати Бухоро асосан аз лашкари савора иборат буд. Онхоро навкар меномиданд. Навкарон барои хизмати худ аз намудхои гуногуни андози давлати озод буданд. Барои хизмати сарбози хар кадоми онхо харсола галладона (гандум, чувори), сарулибос ва микдори ночизи маош мегирифтанд. Дар вакти эълони чанг навкар вазифадор буд, ки бо ярок ва …

Муфассал »

Сохти маъмурии Аморати Бухоро

buh-f

Хукмронии сулолаи хонадони мангития дар Бухоро мероси буда, бо хеч гуна конун махдуд карда намешуд. Амирон сохибихтиёрона давлатро идора мекарданд. Конуни ягонае, ки хукмронии онхоро нисбатан махдуд мегардонд, шариати ислом ва баъзе расму ойини анъанавии ниёгон буд. Баъди амир кушбеги симои дуюми аморати Бухоро буд. Вай аз тарафи амир таъин …

Муфассал »

Истиклолияти Чумхурии Точикистон: 9-уми сентябр!

dushanbe

Рузи Истиклолияти Чумхурии Точикистон – 9 сентябри соли 1991 Чумхурии Точикистон аз ИЧШС (руси: СССР) сохибистиклол шуд. Хар сол дар Чумхурии Точикистон 9 сентябр — “Рузи истиклолияти давлатии Чумхурии Точикистон” чашн гирифта мешавад. Иди Истиклолият яке аз идхои асосии расмии давлати Точикистон аст. Таърих Дар нимаи дуюми солхои 80-уми асри …

Муфассал »