Главная / Гуногун

Гуногун

Харакат барои ислохот дар Филиппин

300px-Rizal_1896_execution

Нимаи дуюми асри XIX дар таърихи Филиппин ба харакати ислохотхохи дар ин чо рост омад. Генерал-губернатор Искиэрдо, ки дар ин вазифа аз соли 1871 буд, бар зидди мардуми махалли чазохои сахтро раво медид. Садхо озодандешони филиппини зиндони ва ё аз мамлакат ба чойхои дурдаст бадарга карда мешуданд. Косаи сабри мардуми …

Муфассал »

Инкилоби Филиппин

revolution-filippin

То мохи августи соли 1896 тайёри ба шуриши мусаллах хануз ба охир нарасида буд. “Катипунан” ба микдори зарури силох хам надошт. Хамин вакт дар бораи накшаи шуриши “Катипунан” хоине ба хукуматдорони мустамликави хабар медихад. Аз хамин сабаб зарурат ба миси омад, ки шуриши ярокнок таъчилан огоз карда шавад. 23 августи …

Муфассал »

Чанги ИМА бар зидди Испания

jangi-ima-filippin

Мохи апрели соли 1898 чанги Испанияю ИМА огоз гардид, ки он дар такдири Филиппин макоми халкунанда бозид. Америка барои хокимияти худро дар Филиппин барпо намудан аз муборизаи миллию озодихохии филиппинихо истифода бурд. Бо ин максад дипломатхои Америка ва намояндагони артиши харбии бахрии он хануз то огози амалиёти чангии зидди Испания …

Муфассал »

Чанги ИМА ва Филиппини солхои 1899-1901

Ба халки Филиппин муяссар нашуд, ки махсули истиклолияти ватани худро чашад. 10 декабри соли 1898 дар шахри Париж дар байии ИМА ва Испания Созишномаи сулх ба имзо расид. Мувофики он Испания Филиппинро ба империализми ИМА во гузошт. Хамин тарик, такдири халки Филиппин бе ширкати он хал карда шуд. Мохи феврали …

Муфассал »

ФИЛИППИН (асрхои XVIII – XIX )

Columbus_Taking_Possession-300x227

Кисми зиёди Филиппинро Испания хануз дар охирхои асри XVI ишгол карда буд. Испанихо дар Филиппин режими мустамликавиро ташкил карданд. Дар ин кор калисои католики макоми калонро ичро мекард. Он ахолии ин кишварро зуран насрони намуда, ба хукмронии мустамликадорони испани ёрии бузург мерасонид. Халки Филиппин ба такдир тан намедод. Он бе …

Муфассал »

Сиёсати хоричии Чопон (солхои 1860-1900)

port-artur-v-1904g

Сохтмони корхонахои харби мусаллахшавии артиши Чопон ва бушели флоти пурзури Харбии бахри дар бораи он шаходат медоданд, ки баъди инкилоби солхои 1867 -1868 ин давлат ба чангхои истилогарона шуруъ мекунад. Объекти аз хама наздиктарини истилокунии Чопон Корея буд. Дар мавриди инъикоси мавзуъхои “Чин” ва “Корея” дар бораи чанги Чопон бар …

Муфассал »

Тараккиёти иктисодии Чопон (солхои 1880-1900)

yaponiya

Пешрафти иктисодии баъдиинкилобии Чонон асосан дар солхои 80-ум огоз шуд. Дар зарфи 2-3 дахсола дар Чопон кариб 500 корхонан нави саноати сохта мешавад. Аксарияти онхо давлати буданд. Вале иктисоди Чопон бе корхонахон хусуси пеш рафта наметавонист. Барои хамин аз тирамохи соли 1880 cap карда хукумат ба фурухтани ’’корхонахои намунави” ва …

Муфассал »

Хаёти мадании Чопон (охири асри XIX ва аввали асри XX)

7

Баъди вокеахои инкилобии солхои 1867 – 1868 хукумати нав дар мамлакат ба татбики васеъи музаффариятхои фархангии европави ва америкави шуруъ кард. Чопи матбуоти даври огоз ёфт. Дар Нагасаки матбааи аввалин кушода шуд. Рузномахои “Токио нити – нити”, “Иоимури” ва “Хаймин симбуп” нашр шудан гирифтанд. Яке аз вазифахои дигаргунсозихои буржуази азнавсозии …

Муфассал »

Харакати чамъиятию сиёси дар Чопон

1

Мустахкамшавии мавкеи иктисодию буржуазия ба болоравии фаъолияти сиёсии он мусоидат кард. Харакати оппозитсиони барои кабули конститутсия бо номи ***дзню миикзп унло харакат барои озоди ва хукукхои халк авч Мегирад. Дар ин харакат дворянхои буржуазия буда, ки даъвати парламент ва бекор карда шудани шартномахои нобаробарро такозо мекарданд, мавкеи фаъолонаро ишгол намуда …

Муфассал »

Ислохоти солхои 1868- 1873 дар Чопон

390px-Battle_of_Ueno_4_July_1868

Хукумати дар натичаи инкилоб ба сари кудратомадаро зохиран император Мутсух рохбари мекард. Режими сиёсие, ки хонадони Токугаваро намуд, манфиатхои гурухи буржуазию помешикии дар муборизаи зидди сёгун ташаккулёфтаро инъикос мекард. Харчанд дар хукумат мансабхои олиро намояндагони ашрофони дарбор ишгол намуда буданд, *ханаги асосии дастгохи хокимияти нав табакаи поёнии самурайхои вилоятхои чанубу …

Муфассал »