Главная / Маданият ва санъат

Маданият ва санъат

Адабиёт дар асрхои XVII-XVIII

sayidoi-nasafi

Асри XVII- нимаи аввали асри XVIII даврахои бисёр мухими таърихи адабиёти точик мебошад. Дар ахди Чониён якчанд хавзахои адаби вучуд дошт. Калонтарини он Самарканд ва Бухоро буданд. Хамаи шоирони ин ду хавза аз 150 нафар бештар буд. Аз ин микдор бештар аз 20 нафар шоирони хунарманд буданд. Баъзеи онхо дехкони …

Муфассал »

МАДАНИЯТИ МОДДИ ВА МАЪНАВИ ДАР АСРХОИ XII-XIII

Меъмори ва санъат. Бо вучуди он ки замона пур аз низову чангхои харобиовар буд, дар шахрхои маркази ва баъзе маркази вилоятхо иншоотхои меъмори хеле афзуданд. Бинохои бохашаматро бештар аъёну ашрофи сарватманд месохтанд. Яке аз онхо Ялангтушби (1608-1656) дар Регистони Самарканд сохтмонн бузургеро вусъат дод. Дар рубаруи мадрасаи Улугбек бо амри …

Муфассал »

Шеърхои бехтарин дар васфи Падар

Падарчон Чи махбуби, чи чонони, падарчон! Гули, ишки, дили, чони, падарчон. Ба чашми ман зи хар чизе ки гуянд: – Чи хуб аст ин! – бех аз они, падарчон. Шафику дилпазиру мехрубони, Рафики некмардони, падарчон. Дар ин даврони торики ба дунё ‘Гу чун шамъи фурузони, падарчон. Хабиби мардуми аз по …

Муфассал »

Шеърхои бехтарин дар васфи Модар

modar

Мухаббати модар Писар, рав, кадри модар дон, ки доим Кашад ранчи писар бечора модар. Бирав, беш аз падар хохаш, ки хохад Туро беш аз падар бечора модар. Зи чон махбубтар дораш, ки дорад Зи чон махбубтар бечора модар. Нигахдори кунад нух моху нух руз Туро чун чон ба бар бечора …

Муфассал »

Бинокори ва меъмори дар асри XVI

maz-mah

Дар санъати меъмории нимаи аввали асри XVI анъанахои ахди Темури идома дошт. Дар ин аср бинокори хеле авч гирифт. Дар шахрхои Бухоро, Самарканд, Хучанд, Хисор, Уротеппа ва дигархо бозорхо, хаммомхо, тичоратхонахои бохашамат, мадрасахо, масчид сохта шуданд. Барои ривочи савдои хоричи дар роххои корвонгард купрукхо, сардобахо (хавзхои об), корвонсаройхо бино ёфтанд. …

Муфассал »

Адабиёт ва илм дар асри XVI

46

Вазъияти сиёсие, ки аз аввали асри XVI дар Мовароуннахр ва Хуросон фарохам омад, ба хаёти адаби ва илми зарбаи сахт расонид. Хирот хамчун як маркази мадании халкхои форсзабон ахамияти худро аз даст дод. Намояндагони илму фан, адабиёт ва санъат ба хар тараф пароканда гардиданд. Чандин нафари онхо ба Бухоро мухочир …

Муфассал »

«Хеч кас ва хеч чиз фаромуш нашудааст!»

03-2

Бо асар шинос шавед. Асарро хонда, онро мухокима мекунем, арзиши бадеии онро муайян мекунем. 9 Май – Рузи Галаба! Ин иди фархунда, начиби чахон! Иди мазкурро одамон 1418 руз интизор буданд, хамин микдор рузхо Чанги Бузурги Ватани идома ёфт. Кариб дар хар оила хешованде хаст, ки иштирокчии ин чанг мебошад. …

Муфассал »

Замини зебои киргиз

08-2

Шоирон ва навозандагони зиёде асархои худро ба табиати Киргизистон бахшиданд. Масалан, шеъри «Иссик-Кул» – и А. Ос- монов. «ИССИК-КУЛ» Исык-Кел кээде тынч да, кээде толкун, Толкуса толкунуна тен, ортокмун. Турмушта канча жолдош ^тсем дагы, Бир сырлуу мындай жолдош куткен жокмун. Ысык-Кел кээде тынч да, кээде толкун, Жарга уруп, жаркылдаткан жаштык …

Муфассал »

Зебогии бахор дар санъати тасвири

06-1

Шеъри Б. Асаналиев «Рангхои бахор» – ро кироат карда, маз муни онро шарх медихем. Рангхои бахор Офтоби зарфишон дар осмони бас мусаффо Рузу шаб рох бар буттазорон кардаанд. Чуйхо аз нав карори хеш аз даст додаанд, Нур мерезад ба руйи бешаву чаманзор. Хам бишуяд чехраи гулхои рангоранг: Сурху кабуду нили, …

Муфассал »

Иди бахор. Композитсияи идона, ки кайфияти идонаро инъикос менамояд: тухфахо, тасвирномахои табрикоти, газетаи девори

01-3

Навруз – начибтарин ва дустдоштатарин иди мардумони кадими Осиёи Маркази ва Шарк. Дар ин вакт шабу руз баробар мешавад. Одамон бо арча хонахои худ ва хайвоноти хонагиро дуд мекарданд, ба хамдигар осудахоли, хосили хуб ва бехбуди таман- но менамуданд. Дар иди Навруз либосхои нав мепушиданд, орзухои нек ме- карданд, табиат …

Муфассал »