Главная / Чамъият

Чамъият

Мехнат, мухочират ва шугли ахоли

mehnat-muhojir

Тибки маълумоти омори ба холати 1 августи соли 2018 музди миёнаи мехнат 1214,6 сомониро ташкил дода, нисбат ба аввали сол 66,8 сомони ё 5,8 фоиз зиёд шудааст. Дар нух мохи соли 2018 аз чониби ситодхои кории махалли оид ба бартарафсозии карздории музди мехнат доир ба чорахои андешидашуда маълумот пешниход намуда …

Муфассал »

Бозори нафт дар чахон

bozoti-neft

Бозори нафт. Дар мохи октябри соли 2018 болоравии нархи нафт метавонад идома ёфта, арзиши он дар сатхи 85 доллар барои як баррелро ташкил дихад, ки ин пеш аз хама аз эхтимолияти набаробари дар бозори ашёи хом аз хисоби надоштани имконияти зиёд намудани истихрочи нафт аз чониби як катор кишвархо ва …

Муфассал »

ШАРИАТ – МАЧМУИ КОНУНХОИ ИСЛОМИ

shariat

Шариат чист? ШАРИАТ маънии рохи дуруст, конун, мачмуи коидахоро, ки ичрояшон хатми аст, дорад. Он аз мачмуи таърифот, конуну коидахое аст, ки ичрои онро Куръони карим ва суннати набави муайян мекунад, ахлоку рафтор, тасаввуроти мусулмононро дар бораи хаёти дуняви ва ухрави фаро мегирад. Кабл аз хама мутобики оёти Куръони карим …

Муфассал »

АКИДАХОИ АХЛОКИИ ДИНИ ИСЛОМ 

islom-kitob

ИСЛОМ таълимоти ахлокии динхои дигари самовиро на танхо идома ва такмил додааст, балки кушиш намудааст, ки дар амал дар хаёти инсон ва чомеа татбик намояд. Таълимоти ислом саршор аз акоиди ахлоки хучаста, мухаббату накукори, эхтирому гамхори нисбати инсон ба муъминон мебошад. Мартабан эхтирому инсондустиро ба мукаддасоти дини пайвастааст. Эхтиром дар …

Муфассал »

ПАЙДОИШИ ИСЛОМ

paydoishi-islom

Дини ислом дар нимчазираи Арабистон дар иклими Хичоз ба вучуд омад. Дар таърих замони пеш аз пайдоиши исломро давраи чохилият меноманд ва дар ин давра Макка ва Мадина шахрхои калонтарин ва марказхои маданию фархангии Хичоз буданд. Макка дар мавкеъи гарм карор дошта, аз ду тарафи он теппахои на чандон баланд …

Муфассал »

ПАЙДОИШИ РАВИЯХОИ ГУНОГУН ДАР ДИНИ НАСРОНИ

nasroni-2

Дар натичаи тагйиротхои гуногуни ичтимои, парокандагии давлати Империяи Рим соли 395 он ба ду кисм чудо мешавад – кисми Гарби ва Шарки. Ба зуди кисми гарбии империя аз тарафи германхо ишгол карда шуда, минбаъд дар он давлатхои мустакили феодали пайдо мегарданд. Дар кисми шаркии империя бошад хукумати император боз ба …

Муфассал »

Дини Буддоия

budoiya

Таърихи дини Будоия дар асри VI то солшумории мелоди дар Хиндустон ба вучуд омадааст. Дар ин давра просесси пайдоиши муносибатхои нав, ба футур рафтани сохти кабилави – авлоди на муносибатхои ба он хос, чудошавии чомеа ба табакахои гуногун ва ташаккули давлати гуломдори огоз шуда буд. Муносибатхои нав ва шароити тагйирёфта …

Муфассал »

Стандарти байналмилалии хисоботи молияви СБХМ

msfo

ЧСК «Содиротбонк» дар чавоб ба мактуби Бонки миллии Точикистон тахти раками 02.3-24761/14566 аз 19-уми октябри соли 2018 оид ба чори намудани Стандарти байналмилалии хисоботи молияви «СБХМ 9 – воситахои молияви» (МСФО)  чунин иттилоъ медихад. ЧСК «Содиротбонк» бо ширкати аудитории «Гранд Торнтон» чихати гузариш ба СБХМ-9 шартнома баста дар мавриди чори …

Муфассал »

Азон гуфган дар гуши гамдида

Хар касе дучори гаму андухе мешавад, бар асари дар гушаш азон гуфтан гаму андухаш бартараф мегардад. Хазрати Алу (раз) мефармояд: Як дафъа Расулуллох (с) маро андухгин дида фармуд: Эй Ибни Абутолиб, туро гамгин мебинам. Гуфтам: -Оре. Расулуллох, (с) фармуд: Ба яке аз ахли манзилат бигу, ки дар гушат азон бигуяд, …

Муфассал »

Азон гуфтан дар гуши бадахлок

kudak

Хар касе, ки одаташ хароб гардад, чи инсон ва чи хайвоне, агар дар гушаш азон бихонанд, одаташ хуб хохад гардид. Хазрати Али (раз) ривоят мекунад, ки Расулуллох (с) фармуд: Хар чизе ки бадахлок бишавад, чи инсоне бошад ва ё хайвоне дар гушаш азон бихонед.

Муфассал »