Архивы за день : 07.11.2018

КАТОЛИЗМ – Пайдош ва таърих

katolicizm

Баъд аз чудошавии дини насрони ба калисои Гарби /рими, католики/ ва Шарки /православие, ортодокс/ хусусиятхои хоси ин равия ба вучуд омад. Дар катори нуктахои ба тамоми дини насрони хос: эътикод ба салосаи мукаддас, хакикати Таврот ва гайра католисизм дар таълимот, маросим ва сохти ташкилоти акидахои махсуси худро дорад. Католисизм зухури …

Муфассал »

РИВОЯТХО ОИД БА НАСРОНИЯТ

din

Падари худ ва модари худро иззат намо, то ки умри ту бар замине, ки Худованд, Худои ту ба ту медихад, дароз шавад. Катл макун. Зино макун. Дузди макун. Дар хакки ёри худ шаходати дуруг мадех. Хонаи ёри худро тамаъ макун, зани ёрат ва гуломаш ва канизаш ва говаш ва хараш …

Муфассал »

Сузан дар кори дузандаги

po-igolke-s-nitkoj1-560x320

Сузан – асбоби дузандаги буда аз замонхои кадим истифода мешавад. Инсон аввалхо барои духтан хори дарахтон, устухони мохию хайвонотро кор мефармуд. Баъд сузанро аз нукра мис, тилло ва охан месохтаги шуданд. Дарозии ин сузанхо то 2 см расида, суфта буданд. Сузанро дар замонхои кадим дасти месохтанду боэхтиёт дар сузандони махсус …

Муфассал »

Хайру баракат дар чахор чиз аст

kori-nek

Дар китоби Ибни Чарир ин фармони Хазрати Али (раз) мавчуд аст, ки: Хар касе аз шумо хостгори шифо мебошад, ояте аз Каломуллохи мачидро бар руи когазе навишта ва онро бо оби борон шуста ва аз маблаги махрияи хамсараш бо ризогияш асал бихарад ва онхоро бинушад ва ба баракати он аз …

Муфассал »

Ангушпона

angushtpona

Ангушпона (напёрсток ба русси)– хануз дар асри ХVI маълум буд. Аввалхо ангушпонаро аз чарм тилло ва дигар металлхо сохта, накшу нигор меандохтанд. Баъдтар яъне аз асри ХVII ангушпонаро бо усули фабрикави аз арзиз (алюминий) пулод, нукра, пластмасса месохтаги шуданд. Ангуштпона барои тела додани сузан ба матоъ ва мухофизат намудани ангушт аз …

Муфассал »

Дарзмол кардани либос

darzmolk-

Намуди зохирии либос аз сифати амалиёти мартубу харорат(дарзмолкуни) вобаста аст, бинобар ин дуруст анчом додани он ахамияти хеле мухимро дорад. Шартхои техники ичрои корхои мартубу харорат: Чузъхоро каблан мартуб ва буг дода ва баъд пурра то бартараф кардани нами хушк менамоянд. Пеш аз ба дарзмол чудокунии чок аввал харду тарафро …

Муфассал »

ПРАВОСЛАВИЕ (Калисои Ортодоксии шарки)

pravoslaviya-

Акидахои асосии православие дар шурохои умумичахони мухимтаринаш Никей ва Константинопол мебошанд, ба тартиб оварда шудаанд. Дар хар яке аз ин шурохо ин ва ё он коидаи хаёти дини тасдик гардиданд. Китохои асосие, ки дар онхо таълимоти дини православи зикр ёфтаанд, “Китоби мукаддас” ва «Ривоёти мукаддас» мебошанд. Ба «Китоби мукаддас» вахйи …

Муфассал »

Хусусияти асосии (бофиши) бофти матоъ

mato-1

Матоъ аз бофти риштахои тору пуд, яъне каду бар таркиб меёбад. Хусусиятхои бофт хархела аст, вале се намуди асосии бофтан – катони, саржаю сатини ё атласи мавчуд аст. Бофти катонни аз руй ва кафои матоъ накши якхела дошта, барои таркиб ёфтани он ду ремизок лозим аст. Бофти катони васеъ истифода …

Муфассал »

Касбу хунари милли – Технологияи корхои дасти – гиреххои дасти

b_1

Барои ичрои кори дузандаги тачхизот ва асбобу олотхо лозим аст. Тасмаи ченакгири, сузан, кайчи, ресмон, сузанак ангушпона ва гайра, ки хамаи ин дар куттихои махсус бояд нигох дошта шавад аз нами эхтиёт карда шавад. Дар вакти кор бояд куттихо ки тачхизотхои дузандаги дар тарафи рости дузанда гузошта мешавад. Пеш аз …

Муфассал »

Коидаи техникаи бехатарии кор бо кайчи

qaichi

Кайчиро дар чои махсус, дар куттихои махсус нигох доштан лозим аст. Дар вакти кор бо кайчи онро пушида, мукобили дузанда гузоштан лозим аст. Кайчиро ба чои тар гузоштан манъ аст. Кайчиро аз нуги тезаш гирифта, ба хамрохатон дароз кунед. Кайчиро ба тарафи рост ва нугхои тезашро мукобили худ гузоред. Кайчи …

Муфассал »