Архивы за день : 03.11.2018

Шартнома оид ба ичораи амволи коммунали

Сурога : 734025  ш.Душанбе, хиёбони Рудаки,  38\1         Шартномаи №_____ оид ба ичораи амволи коммуналии шахри Душанбе ва харочотхои нигохдориву хизматрасонихои коммунали аз «______» ________________соли  2016                                                            ш. Душанбе Муассисаи давлатии «Душанбе Плаза»-и Макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати дар шахри Душанбе, минбаъд «Ичрокунанда» номида мешавад, дар шахсияти Табаров Аъзам Афзалович, …

Муфассал »

Хисоботи молияви

hisoboti-moliyavi

Хисоботи молияви ба Вазорати молия  ЧСП «Ало» вобаста ба мактуби  Вазорати Чумхурии Точикистон тахти раками 887892 аз 20-уми июли соли 2018 оид ба хисоботи молияви сатхи ичроиши карори дар Пайнавишти №12-и чаласаи васеи рохбарияти ЧСП, ки санаи 10-уми марти соли 2019 бо иштироки рохбарони ташкилотхои карзи оид ба вазъи низоми молияви Чумхурии …

Муфассал »

Синтоизм: пайдоиш ва таърихи он

sinto

Синтоия /аз япони – рохи худоён/ – дини японхост, ки дар асрхои VI-VII ба вучуд омадааст. Он бар акидае хаст, ки инсон баъди таввалуд аз рохи худоён дур мешавад ва хангоми фавт боз ба он рох бар мегардад. Дар байни худохои синтоия олиха Аматерасу худои офтоб мавкеи асосиро ишгол мекунад. …

Муфассал »

ДАОСИЗМ чист?

daocizm

Даопарасти/-такрибан дар асрхои VI-X то солшумории мелоди падо шудааст. Дар аввал мактаби хоси фалсафи буд, ки унсурхои моддигароии соддалавхона дар таълимоти он мавкеи муаян ва мухим ишгол мекард, баъдтар, такрибан дар асрхои II солшумории мелоди ба дин табдил ёфт. Мафхуми дао /ба маънии тахтуллафзи – рох/, ки онро мутафаккири Хитои …

Муфассал »

Зардуштия (Дини Зороастризм)

zardushtizm

ЗАРДУШТИЯ – динест дар Осиёи Миёна пайдо шуда, такрибан дар хазораи 0д1086 охири то мелод дар сарзамини Эрон пахн гаштааст. Зардуштия номи худро аз номи пайгамбари асосгузори ин дин Зардушт /Зардуштра-Зарросп/ гирифтааст, У фарзанди Горшосп /Поурушасп/ буда, шояд Зардушт номи асосии у набошад. Дар хар сурат дар шархи номи Зардушт …

Муфассал »

Китоби бахисобгирии мухосибИ ва хисоботи молияви

bugalter

Конуни Чумхурии Точикистон Дар бораи бахисобгирии мухосибЇ ва хисоботи молиявЇ (Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с. 2011, №3, мод.169; с.2014, №3, мод.149) Конуни мазкур асосхои ташкилию хукуки, принсипхо ва коидахои пешбурди бахисобгирии мухосиби ва тартиб додани хисоботи молиявиро  дар Чумхурии Точикистон мукаррар карда, муносибатхои ин сохаро танзим менамояд. БОБИ 1.  …

Муфассал »

Шеър дар бораи умри гузарон

zindagi

              БИГЗАРАД    Дар паи обу гами нон бигзарад, Умри ман то кай бад- ин сон бигзарад? Хуррам он хотир, к-аз ин зулматсаро, Зудтар бо нури имон бигзарад. Мо дар ин махфил накарда чой гарм, Умри баркосо шитобон бигзарад. Булбули мо то мижа бархам …

Муфассал »

Саволхои тести – санчиши – имтихони аз Забони давлати (Точики) барои синфи 4

imtihon

1.Суруди миллии Чумхурии Точикистонро ки навиштааст? A)Гулназар Келди B) Сулаймон Юдаков C) Лоик Шерали D) Мирзо Турсунзода 2.Муаллифони китоби «Забони давлати» барои синфи 4-умро муайян кунед? A) Махкамов С. B) Элбоев В. , Косимова Ш. C)Махкамов С. , Косимова Ш. D) Косимова Ш. 3.Антоними калимаи “сулх” кадом аст? A) Чанг, …

Муфассал »