Архивы за день : 21.10.2018

АСОСХОИ ГЕНЕТИКА ВА СЕЛЕКСИЯ

genetika-i-selekcia

Асосгузори фанни генетика олими чех Грегор Мендел мебошад. У соли 1865 конунхои меросгузории аломатхои ирсиро кашф намуда буд. Лекин дар давоми 35 сол ахли илми онвакта бо ин кашфиёт марок зохир накард ва ё сарфахм нарафт. Факат соли 1900 ин конунхо аз сари нав кашф шуданд ва он соли тавлиди …

Муфассал »

МАФХУМХОИ АСОСИИ ГЕНЕТИКИ

genetika-min

Генетика ду хусусияти асосии организмхои зинда – ирсият ва тагйирпазириро меомузад. Ирсият хамчун хусусияти аз насл ба насл гузаронидани аломатхо, хосиятхои ирси ва асоси инкишофро дар бар мегирад. Бо шарофати ирсият дар табиат хар як намуди растани ва хайвон хусусиятхои хоси худро дар муддати муайяни таърихи нигох медорад. Чихати дигари …

Муфассал »

Дуо чи гуна кабул мегардад?

nsd

Хазрати Сайд ибни Мусайяб (paх) мефармояд: Як дафъа дар масчид истирохат мекардам, ногахон хотифе садо кард: – Эй Сайд, бо хондани ин калимоти зерин хар дуое, ки бинамои пазируфта хохад шуд. Калимот ин аст: Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим Аллохумма иннака Малику-м-Муктадиру мо ташоу мин амрин якуну фа асъидни фи-д-дорайни ва кун ли ва …

Муфассал »

Дуои баъд аз намози чумъа

suoi

Хадди акал баъд аз намози чумъа ин дуоро се маротиба хонда шавад Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим. Эй бор Илохо, аз Ту мехохам ба воситаи ин номхои азим ва муборак бар пайгамбарат Мухаммад (с) ва ахли байти мутаххараш рахмат бифирист. Ва аз Ту мехохам, маро чузви бандагони мухлису мукаррабат карор бидех. Ва ба ман …

Муфассал »

Дуое, ки аз хафт хазор маротиба тасбех хондан бехтар мебошад

Дар ривояте аз Хазрати Муоз (раз) ворид шудааст, ки баъд аз намози субх дар мачлиси Расулуллох (с) музокираи илми сурат мегирифт. Расулуллох (с) асхобашро таълим медод, аммо Хазрати Муоз (раз) баъд аз хондани намоз ба хонааш мерафт. Як дафъа Расулуллох (с) фармуд: Эй Муоз, чаро сахоба дар мачлиси мо ширкат …

Муфассал »

КОНУНИ БИОГЕНЕТИКИ

dugonik

Тамоми организмхои серхучайра аз хисоби тухми бордор ё бордорнашуда инкишоф меёбанд. Инкишофи чанин дар хайвоноти мансуби як тип монанд аст. Дар хамаи чонварони хордадор дар давраи чанини камонаки скелети пайдо мешавад, масалан, хорда, найчаи асаб, чавфи галсама. Дар зинахои аввали инкишофи чанини хайвоноти мухрадор ба хам бисёр монанданд (расми 7.10). …

Муфассал »

ИНКИШОФИ ОРГАНИЗМХО ВА МУХИТИ ЗИСТ

priroda

Организм бе мухити зист вучуд дошта наметавонад. Аз ин чост, ки инкишофи организм бе мухит ва бидуни омилхои таъсиррасони он гайримумкин аст. Чуноне ки медонем, тухми мург танхо дар харорати муайян инкишаф меёбад, агар харорати мухит муътадил набошад, раванди инкишоф катъ мегардад. Хамчунин барои мавчудоти оби таркиби ионии об мухим …

Муфассал »

ДАВРАИ ИНКИШОФИ БАЪДИЧАНИНИ

kudak-1

Аз вакти таваллуд шудани организм ё аз парда берун шудан, давраи чанини ба охир расида, давраи инкишофи баъдичанини огоз меёбад. Давраи баъдичанини пурра ва нопурра мешавад. Дар давраи инкишофи пурраи чанин аз тухм ё батни модар организме пайдо мешавад, ки хамаи узв ва хосиятхои фарди болигро дорад (масалан, дар хазандагон, …

Муфассал »

Барои зодруз кадом тухфа ва чихел интихоб кард?

tuhva

Дар вакти ба мехмони рафтан тухфа чи хел бояд интихоб карда шуда бошад. Тухфаро бояд пешаки интихоб намоед фикр карда ба сину сол мувофик. Агар тухфа худсоз бошад, ба мисоли гулдузи, кашидадузи дар сачокчаву дастурхон, чойникпушаку чойнакмонак, дасткапак тухфа арзанда хисоб мешавад. Агар кори дастиат набошад, он гох атру упо, …

Муфассал »

Истифодабарии асбобхои ошхона дар дастурхон

dasturx

Тартиби ороиши дастурхонро барои нахори, пешин, шом, иду айём донанд. Барои ин албатта коидахою вазифаи истифодабари ва муносибат бо асбобхои ошхона ва лавозимоти ошхонаги ё баъзан асбобхои ёрирасони мегуянд, (кошукча, корд, чангак ва гайра) донистан лозим. Баъзан фикр мекунанд, ки ичрои коидахои таомхури, истифода бурдани кошук, чангак, корд, донистани коидахои …

Муфассал »