Архивы за день : 18.10.2018

Хуриши «Нафис» (нежность)    

xurish-s

Тачхизот ва асбобхо: манкал (плита), дег, кафлез, корд, кошук, тагорача, табак, тахтачаи сабзавоти,чавли (дурушлак), хуришдон. Микдори масолех бо грамм – биринч – 100 гр, чуворимаккаи очарони – 50 гр, бодаринг – 50 гр, гушти мохи (крабивый палочки) Технологияи тайёр кардани хуриш Бричро шуста дар об 20 дакика чушонед сипас онро …

Муфассал »

Органогенез чист ?

organonez

Баъди ба охир расидани гаструлятсия дар чанин узвхои маркази ба монанди, найчаи асаб, хорда, найчаруда пайдо мешаванд. Дар нештаршаклхо узвхои маркази ба чунин рох ташаккул меёбанд (расми 7.4). Эктодермаи тарафи тахтапушт хам гашта, ба новача табдил меёбад. Эктодермаи чонибхои чап ва рост бошад, меафзояд ва болои новачаро мепушонад. Новача ибтидои …

Муфассал »

Индуксияи чанин

induksiyai-janin

Мушохидахои хучайратухми бордори курбокка имкон доданд, ки тарзи инкишофи хучайрахои ин ё он кисми чанин омухта шаванд. Маълум гардид, аз хучайрахое, ки дар бластула чойхои муносиб доранд, узвхои аввалин ба вучуд меоянд. Хамчунин мукаррар шуд, ки аз кадом гурухи хучайрахо найчахои асаб, хорда, мезодерма, эпетилияи пуст пайдо мешаванд. Дар хакикат …

Муфассал »

Чаро хучайраи чанин ба бофта ё узви мушаххас табдил меёбад?

7-6

Ба ин савол бори нахуст олими барчастаи олмони, асосгузори эмбриологияи тачрибави Г.Шпеман марок зохир намудааст. Солхои 20-30-уми асри ХХ Шпеман чунин тачриба гузаронид. Аз чанини курбокка дар давраи аввали гаструли маншаи хорда ва хамрохи он маншаи мезодермаро бурида ба зери эктодермаи чанини дигар, ки аз вай бояд пуст пайдо мешуд, …

Муфассал »

Хуриши «Хафтранг»

xurish-salat

Тачхизот ва асбобхо: манкал (плита), дег, кафлез, корд, кошук, чангак, тагорача, табак, тахтачаи сабзавоти, асбобхои махсуси сабзавот резакунак. Микдои масолех (бо грамм) – картошка- 100, сабзи – 50, лаблабуи сурх – 50, карам – 100, бодиринги очарони – 50, гушт ё хасиб – 100, панир 50, майонез бо таъби худ. …

Муфассал »

Хосил шудани максадхо ва начот аз мушкилот

Дар ривояте омадааст, ки Расулуллох (с) ба Хазрати Авф ибни Молик (раз) чихати начот аз мушкилот ва хосили максадаш уро талкин намуд, то «Ло хавла ва ло куввата илло биллох»-ро бисёр бихонад. Мучаддади алфи сони (paх) мефармояд: Барои рахои аз хар гуна мушкилоти диниву дуняви ва барои хусули макосид «Ло …

Муфассал »

Дуое, ки фариштагони осмони чахорумро ба харакат дармеоварад

Хазрати Анас ибни Молик (раз) мефармояд: Кунияти яке аз асхоб Абумуаллак буд ва у ба кори тичорат машгул буд ва бо моли дигарон тичорат менамуд ва бисёр ибодатгузору пархезгор буд. Як дафъа дар хини сафар бо рохзани мусаллахе вохурд. Рохзан ба у гуфт: Хар чи хамрох дори, хамаро ин чо …

Муфассал »

Дуои Хазрати Исо (а)

iso-shaiton

Хазрати Исо (а) кабл аз ин ки мурдаеро зинда кунад, ду ракъат намоз мехонд ва пас аз он хамду санои Илохиро ба чой меовард ва баъд аз он ин хафт исми илохи «Ё Кадиму, ё Хафийю, ё Доиму, ё Фарду, ё Витру, ё Ахаду, ё Самаду»-ро мехонд. Ва хар гох …

Муфассал »

Тафрикашави чист?

hujayra-1

Тафрикашави раванди пайдоиши тафовут ва зиёд шудани сохтор ва вазифа дар байни хучайрахои алохида ва кисмхои чанин мебошад. Аз нуктаи назари морфологи тафрика шудан – ба вучуд омадани садхо навъ хучайрахо, ки сохторашон махсус ва аз хамдигар фарккунанда мебошад. Аз нигохи биохимияви бошад, тафрикашави – махсус гардидани хучайрахо бахри синтези …

Муфассал »

Шеър ба зодрузи Биби (Модаркалон)

bibi-

Салом гуем Бибичон, Шумо ба мо дилу чон, Суханхои самими, Шумо шунавед Биби. Зодруз муборак гуем, Саломати хохонем, Умратон дароз шавад, Пулатон зиёд шавад. Мо шуморо дуст медорем, Аз Худованд хохонем, Харгиз дардро набинед, Хушхолу фасон бошед! Шумо сохиби чор писар, Хам духтари бохунар, Наберахои бисёр, Гирди дастархонба таёр, Хама …

Муфассал »