Архив Месяца: June 2019

Ислохоти Шералихон дар Афгонистон

019PHO000000127U00044000SVC1

Соли 1863 Дустмухаммадхон вафот кард ва барои точу тахти Афгонистон дар байни писарони у муборизаи мусаллахона сурат гирифт. Окибат соли 1868 дар ин мубориза Шералихон голиб баромада, амири Афгонистон шуд. Шералихон ба Хиндустон сафар карда, ба навгонихои аз Англия ба он чо рохёфтаи буржуази шиносои пайдо намуда, баъди ­ба ватан …

Муфассал »

Огози чанги Англияву Афгонистон

Battle_in_Afghanistan

Дар ишгол кардани Афгонистон бо Англия Русия ракобат мекард. Соли 1873 хукумати Русия Англияро бовар кунонид, ки “Афгонистон минтакаи манфиатхои худ намешуморад”. Баъди ин Англия сипохи худро ба наздикии сархади Афгонистону Хинду оварда чо ба чо кард ва ба чанги зидди Афгонистон омодаги гирифт. Аз ин кор Шералихон ба ташвиш …

Муфассал »

Огози харакати умумихиндустонии миллию озодихохи

1363023184_1

Ба рафти болоравии харакати миллию озодихохи дар мамлакат режими мустамликави тавассути чазодихихо чавоб мегардонид. Соли 1878 ноиби шох Литтон (1876-1880) дар бораи силох конуне баровард, ки аз руи он ба хиндухо сохиби силохи оташфишон будан манъ карда шуд. Худи хамон сол конуни нихоят берахмонае оид ба матбуот хам кабул гардид, …

Муфассал »

Вазъи мустамликавии Хиндустон дар аввали асри XX

1363023428_2

Соли 1899 ноиби шох Кёрзон (1899 – 1905 ) таъйин карда мешавад. У дар Хиндустон сиёсати руирости нажодпарастиро пеш мебурд. Маъмурияти Кёрзон корчаллонхои англисро пуштибони карда, ба саноатчиёни хиндустони монеахо эчод мекард. Соли 1903 Кёрзон ба зери конуни махсусе имзо гузошт, ки он дар чустучу ва азхудкунии боигарихои минералии Хиндустон …

Муфассал »

Сиёсат иктисодии Англия дар Хиндустон

1330985739_process_tilaka

Сиёсати иктисодии Британияи Кабир дар Хиндустони нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX ба нафъи империализми англис нигаронида шуда буд. Ин сиёсат хам кишоварзи, хам саноат, хам наклиёт ва хам алокаро дар бар мегирифт. Англисхо дар Хиндустон захираи заминро аз нав ба хисоб гирифта, пардохти андоз аз замин ва …

Муфассал »

Огози харакати миллию озодихохи дар Хиндустон

1330985789_torzhestvennaya_processiya

Англия Хиндустонро дар парокандаги нигох медошт. Дар ин чо кариб 600 княз мавчуд буд ва чудоии онхоро метрополия мухофизат мекард. Ин холат имконият намедод, ки миллатхои Хиндустон хуб ташаккул ёбанд. Халкиятхои дар гузашта пешкадам, масалан, андхра, малаяли ва гайра каламрави умумии худро надоштанд. Заминхои ачдодии онхо ба князихои алохила, ки …

Муфассал »

“Шуриши сипохиён” ва тагйири идораи мустамликавии Хиндустон

46-1

Солхои 1857 – 1859 дар Хиндустон ба мукобили мустамликадорони англис шуриши калоне ба амал омад, ки он бо номи “Шуриши сипохиён” машхур аст. Харчанд дар ин шуриш асосан аскарони англисии баромадашон аз Хиндустон ширкат варзиданд, вале он дар байни халки ин мустамликаи Британия хамовозии калон пайдо намуд. Англисхо тавассути аскарони …

Муфассал »

Болоравии харакати миллию озодихохи дар Индонезия

Ба Индонезия cap даровардани аврупоиён дар ин чо ба вучуд омадани муносибатхои сармоядори ва аз тарафи сармоядорону корчаллонхои ачнаби истисмор карда шудани мардум хисси милли ва истиклолиятхохии оммаро ба вучуд овард. Сабаби дар Индонезия дер огоз ёфтали муборизаи миллию озодихохи он аст, ки то охирхои асри XIX миллатхои Индонезия хануз …

Муфассал »

Истисмори халки Индонезия

226_regent_garuta_crop_730x400

Болоравии хачми андозхои пули, вайрон шудани хочагихои натурали, мавчудияти баъзе шаклхои мехнати мачбури бори гароне буданд, ба души ахолии Индонезия. Заминхои бехтаринро сармоядорони хоричи ба мухлатхои дуру дароз хамчун ичора кашида мегирифтанд. Кишоварзон аз сабаби барои пардохти андоз пул надоштан, мачбур мешуданд, ки карз гиранд ва барои адои он хосили …

Муфассал »

Ба Индонезия cap даровардани сармояи хоричи

Batavia-8

Дар огози асри XX таксими Индонезия дар байни мамлакатхои империалисти асосан анчом ёфт. Кисми бештари он ба Нидерландия (Холландия) насиб гардид. Кисми шимолии Калимантанро Англия сохиби кард. Португалия бошад, кисми шаркии Тиморро дар дасти худ нигох медошт. Холландия аз мухолифатхои байни давлатхои империалисти истифода бурда, харакат мекард, ки хокимияти худро …

Муфассал »