Архивы за день : 02.06.2019

АХАМИЯТИ БУХОРШАВИИ ОБ ДАР ХАЁТИ РАСТАНИХО, ХАЙВОНОТ ВА ОДАМ

Шумо бисёр вакт мушохида кардаед, ки одам пас аз оббозй дар рузи гарм, хунукиро хис менамояд. Оё фикр кардаед, ки чй ходиса pyx медихад? Барой он ки бокимондаи оби бадан пас аз оббозй бухор мешавад. Хангоми бухоршавй бошад харорати бадан паст мешавад. Микдори зиёди оби дар руи хушкибуда тавассути растанихо …

Муфассал »

ХОДИСАХОИ ГАРМЙ

Дар Табиат ходисахои марбут ба гарму хунук кардани чисмхо, аз як холат ба холати дигар ёфтани модда, ба назар мерасанд. Таври мисол, хунуку гарм кардани хаво ва ё хок, обшавии барфхо, ях ва гайра. Чунин ходисахоро ходисахои гарми меноманд. Хангоми аз хад зиёд гарм кардани моддахо, харакати хиссачахои хурди он …

Муфассал »

ХОДИСАХОИ ОВОЗЙ

Аз байни ходисахои табии дар хаёти инсон ходисахои овозй (ва ё овоз) ахамияти вижа дорад. Оламе, ки мо дар он зиндаги мекунем, аз овозхои гуногун пур аст. Хониши паррандагон, мусикй, садои оби чуй, хиширроси баргхо, раъду барк ин хама овозхои гуногун мебошанд. Нутки мо низ аз як катор овозхои яке …

Муфассал »

ХАРАКАТИ МЕХАНИКЙ

moshin

Олами моро ихотакунанда хамеша дар харакат карор дорад. Замин дар гирди Офтоб, Мох дар гирди Замин давр мезанад. Дар натичаи харакати молекахо моеъхои ба хам хамхудуд ба якдигар омехта мегарданд. Таври мисол, хангоми пухтани карамшурбо, хама ранги сурхи лаблабуро ба худ мегиранд. Хиссачахои об, ки аз чониби решахои растанихо чалб …

Муфассал »

ХОДИСАХОИ ТАБИИ

hodisaho

Хамаи дигаргунихои дар мухити зисти мо ба вучудояндаро ходисахои табии меноманд. Онхо хамеша дар натичаи кадом як сабаб ба вучуд меоянд. Тагйирёбии таркиби чинсу моддахо, табдил ёфтани як модда ба моддаи дигар ходисаи кимиёви номида мешавад. Оташ гирифтани сузишворй, занг зада­ни меххои оханй ва гайра намунаи ходисахои кимиёвй ба шумор …

Муфассал »

ВАКТ ЧИСТ

oftob

Тамоми зиндагии мо аз ходисахои яке паси дигар рухдиханда иборат мебошад. А Фосилаи фаъолият, ки дар он ходиса ба вукуъ мепайвандад, вакт номида мешавад. Одамон хеле вакт туда, ки шабонарузро хамчун яке аз вохидхои ченаки вакт интихоб кардаанд. Шабонаруз ин фосилаи вактест, ки дар он Замин дар гирди мехвари хеш …

Муфассал »