Архивы за день : 12.06.2019

Сиёсати тачовузкоронаи хоричии ИМА

1372324977_vashington-20-vek

Сармоядорони Англия, Фаронса ва Германия дар охирхои асри XIX ба хорича кариб 35 млрд доллар сармоя бароварданд, вале ИМА бошад. Дар хамин давра ба хорича хамааш 500 млн доллар бароварданд. Сабабаш он буд, ки хануз дар худи ИМА барои фурухтани мол имкониятхои калон мавчуд буданд. Аз хамин лихоз сармояро дар …

Муфассал »

Харакати чамъияти дар ИМА

Вазъи зиндагии захматкашон дар ИМА нисбат ба дигар мамлакатхои тараккикарда бехтар буд. Вале гузариш ба сармоядории инхисори истисмори ахли мехнатро дар ин мамлакат зиёдтар кард. Ба ин кори инхисорхо мардуми мехнаткаш эътироз баён менамуд. Бо максади талаб кардани риояи конунхо корпартои мекарданд. Харакати корпартои хусусан дар миёнаи солхои 80-уми асри …

Муфассал »

ИЁЛОТИ МУТТАХИДАИ АМЕРИКА ДАР ОХИРИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX

iktisodi-ima

Тараккиёти иктисоди. Баъд аз чанги мулки иктисоди ИМА босуръат таракки кард. Ин чанд сабаб дошт. Якум, сохти гуломдори дар чануби мамлакат бархам хурд. Дуюм, муносибатхои демократи дар чомеа бештар амри вокеи мегардиданд. Сеюм, бозори умумимилли ташаккул ёфт. Чорум, конун дар бораи хомстедхо, ки соли 1862 кабул карда шуда буд, имконият …

Муфассал »

Фаъолияти тресту банкхо дар ИМА

banks

Дар охири асри XIX боигарии ИМА торафт бештар ба дасти трестхо медаромад. Инхисор гардидани наклиёту рохи охани мамлакат нисбат ба дигар сохахо барвакттар доир гардид. Дар ин соха “Иттифокхои рохи охан”-и Вандербилт, Гулда, Хатигтон ба вучуд омаданд. Дар солхои 80-ум истехсоли пахта, равгани загир, шароб, сурб. найшакар, гугирд ва тамоку …

Муфассал »

САВОЛХОИ ТЕСТИ АЗ ТАБИАТШИНОСИ

  Вожаи «табиат» чй маъно дорад? Кадоме аз вожахои дар поён зикршуда ба он мувофик меояд? Куххо, сангхо Б. Табиат. Материя. Г. Модда Кадом навъхои табиатро Шумо медонед? ЗиндА. Б. ГайризиндА. Зинда ва гайризиндА. Г. Хушк ва нам( рутубатнок) Чй мисоли табиати зинда шуда метавонад? Алаф Б.Хок Гусфанд Г. Самовор …

Муфассал »

ХОК ВА АХАМИЯТИ ОН ДАР ОЛАМИ РАСТАНИХО

Растанихои сабз ин истехсолкунандагони кислород дар сайёраи мо буда, танхо дар растанихои сабз моддахои гайриорганики ба моддахои органики мубаддал мешаванд. Ин нон, меваи полезихо, мевахои дарахтон, сабзавот ва чизхои дигар, ки бе онхо ба одам зиндагй кардан мушкил аст. Хамаи растанихо дар сайёраи Замин дар як сол ба атмосфера 400 …

Муфассал »

ОЛАМИ ХАЙВОНОТ

Хайвон чист? Хайвонхо кисми аз хама бузурги организмхои зинда, аз ду гурухи асосии мавчудоти зинда дар чахон, ба шумор мераванд. Гурухи аввал ин растанихо ва гурухи дуввум-хайвонхо. Истилохи хайвон аз калимаи «хай», яъне зинда гирифта шудааст. Хайвонот ин мафхуми умуми барои хайвонхои хонаги ва вахши мебошад. Хайвон мафхуми умуми барои …

Муфассал »

ТАВСИЯХО БАРОИ ТОЛИБИЛМОН ОИД БА САНЧИШ ВА БАХОГУЗОРЙ БА ДОНИШИ ХУД

Хангоми ичро намудани хама гуна фаъолият одам ба натичаи он мутаваччед мешавад. Хангоми хатми фаъолият одам амалдои худро бахогузори, хатохои худро хис намуда, барои ислоди он вакт чудо мекунад. Агар максади дар пеш гузошташуда муваффакона ба даст ояд, одам бо он хурсанд мешавад. Кушиш мекунад, ки боз пеш равад ва …

Муфассал »