Архив Месяца: July 2019

«Хеч кас ва хеч чиз фаромуш нашудааст!»

03-2

Бо асар шинос шавед. Асарро хонда, онро мухокима мекунем, арзиши бадеии онро муайян мекунем. 9 Май – Рузи Галаба! Ин иди фархунда, начиби чахон! Иди мазкурро одамон 1418 руз интизор буданд, хамин микдор рузхо Чанги Бузурги Ватани идома ёфт. Кариб дар хар оила хешованде хаст, ки иштирокчии ин чанг мебошад. …

Муфассал »

Замини зебои киргиз

08-2

Шоирон ва навозандагони зиёде асархои худро ба табиати Киргизистон бахшиданд. Масалан, шеъри «Иссик-Кул» – и А. Ос- монов. «ИССИК-КУЛ» Исык-Кел кээде тынч да, кээде толкун, Толкуса толкунуна тен, ортокмун. Турмушта канча жолдош ^тсем дагы, Бир сырлуу мындай жолдош куткен жокмун. Ысык-Кел кээде тынч да, кээде толкун, Жарга уруп, жаркылдаткан жаштык …

Муфассал »

Зебогии бахор дар санъати тасвири

06-1

Шеъри Б. Асаналиев «Рангхои бахор» – ро кироат карда, маз муни онро шарх медихем. Рангхои бахор Офтоби зарфишон дар осмони бас мусаффо Рузу шаб рох бар буттазорон кардаанд. Чуйхо аз нав карори хеш аз даст додаанд, Нур мерезад ба руйи бешаву чаманзор. Хам бишуяд чехраи гулхои рангоранг: Сурху кабуду нили, …

Муфассал »

Иди бахор. Композитсияи идона, ки кайфияти идонаро инъикос менамояд: тухфахо, тасвирномахои табрикоти, газетаи девори

01-3

Навруз – начибтарин ва дустдоштатарин иди мардумони кадими Осиёи Маркази ва Шарк. Дар ин вакт шабу руз баробар мешавад. Одамон бо арча хонахои худ ва хайвоноти хонагиро дуд мекарданд, ба хамдигар осудахоли, хосили хуб ва бехбуди таман- но менамуданд. Дар иди Навруз либосхои нав мепушиданд, орзухои нек ме- карданд, табиат …

Муфассал »

Саёхат дар фазои кайхон

08-1

Дар замонхои кадим одамон орзу мекарданд, ки мисли пар- ранда парвоз бикунанд, айни замон инсоният кайхонро фатх на- муд, техника рушд ва такмил меёбад, орзуи инсон дар бораи пар- воз амали гардид. Каблан одамон парвозро, мисли мусаввараи В. М. Васнетсов «Гилеми паррон» тасаввур мекарданд. Ба акидаи мо, инсон ба чи …

Муфассал »

Пейзажи «Тирамохи дер». Фазо ва перспективаи рахдор, пахншавии рушнои

91

Бачагон, шумо мушохида кардед, ки дар табиат рангхои хос мавчуд аст ва онхо аз таъсири холатхои гуногуни табиат тагйир ме- ёбанд. Рангхо аз холати равшани, тагйироти табиат, чойгиршавии дуртар-наздиктари ашёхо, аз ашёхои гуногунранг ва аз таъсири мутакобилаи рангхо вобаста мебошанд ва тагйироти онхоро ди- дан мумкин аст. Бо кадом воситахои …

Муфассал »

Дар олами афсонахо. Тахия кардани композитсия бахшида ба олами хайвонот

97

Имруз дар дарс мо бо шумо дар хамвори композитсияи калонхачмро дар жанри тамсили (анималисти) ба чо меорем. * Шумо композитсияи тахияшударо дар хамвори ва дар хачм чи гуна мефахмед? Мо бо кадом воситахо кор мекунем? Кадом намуд ва жанри санъати тасвириро мо истифода мебарем? Тасвирхои бадеи дар хачм инчунин ифодагари …

Муфассал »

Тасвир барои китобхо

100

Китоб яке аз воситахои зарурии дарк кардан аст, чунки дар онхо тамоми таърихи инсоният, аз пайдоиши инсон сар карда, тавсиф ёфтааст. Бидуни китоб мо дар чамъияти инкишофнаёфта бо сатхи пасти шуур боки мемондем. Хамаи он чизе, ки инсоният ба он тавассути илм, санъат ва фарханг комёб шудааст, бо китоб алокаманд …

Муфассал »

Ходисахои табиии асрорангез дар эчодиёти бадеи. Техникаи ичрои монотипия

103

Табиати Киргизистон бо зебогии нотакрори хеш нодир аст. Агар бодиккат назар афканем, он гох дидан мумкин аст, ки куххо ва сангхо ба мо хайвонот ва мавчудоти дигарро ба ёд меоранд. Дар забони мардум номи махал ва обанборхо бо назардошти шароитхои табии ва хусусиятхои хос пайдо мешаванд, онхо ба тав­ри одди …

Муфассал »

Пластикаи когази, техникаи «квиллинг»

93

Шумо то ин замон буридан, кат кардан, ширеш кардан ва би- сёр корхои дигарро аз когаз омухтед. Масалан, бо оригахои мар- думи Япония шумо аллакай ошно хастед, акнун техникаи кор бо когазро, ки дар Аврупо «квиллинг» истифода мегардид, маври- ди омузиш карор медихем. Зимни истифодаи пари парранда, ки 53 ба …

Муфассал »