Хабархои охирин

Вазъи дохилии Корея (асри XIX)

Ба давлатхои сармоядори хоричи бастани шартномахои нобаробар норозигии ватандустони Кореяро ба вучуд овард. Ин норозиги ба харакати миллию озодихохии халк бар зидди истилогарони хоричи табдил ёфт. Яке аз хамин шуришхо соли 1882 дар Сеул ба амал омад. Дар ин шахр аввалин шуда аскарон ба шуриш огоз карданд. Ба аскарони шуришбардошта …

Муфассал »

Муборизаи миллию озодихохии халки Корея

Дар Корея хукмрон шудани истилогаронн Чопон маорифпарварони ин мамлакатро бе тафовут гузошта наметавонист. Онхо мардумро даъват мекарданд, ки илму техника ва маорифи гарбро эчодкорона аз худ кунанд, аз системаи Конфуссий ва маорифи бесамари он даст кашанд. Маорифпарварони ватандуст бо хамин рох хисси миллии халки худро бедор кардани буданд. Созмонхои чамъиятию …

Муфассал »

Ба мустамликаи Чопон табдил ёфтани Корея

1_12

22 августи соли 1910 намояндаи кулли Чопон Тэраути ва рохбари хукумати лухтакмонанди Корея Ли Ванён шартномае тайёр карданд, ки мувофики он императори Корея аз хокимияти худ даст кашида, онро “пурраю абади” ба императори Чопон месупорад. Шартномаи мазкур ба аъзои хонадони император ва хамаи онхое, ки ба Кореяро ишгол кардани Чопон …

Муфассал »

Акибмонии иктисоди ва сиёсии мамлакатхои Америкаи Лотини

amerikai-lotini

Мамлакатхои Америкаи Лотини, ки халкхои онхо дар муддати чандин асрхо дар асорати мустамликадорони Испания ва Португалия буданд, аз чихати тараккиёти иктисодию сиёси аз Европа ва Америкаи Шимоли хеле акиб монданд. Дар ин мамлакатхо сармоядори суст таракки карда буд. Муносибатхои феодали макоми калон доштанд. Дар чандин минтакаи Америкаи Лотини чамоаи кабилавии …

Муфассал »

Хукмронии сармояи хоричи дар Америкаи Лотини

amerikai-lotini1

Аввал Англия, ИМА ва баъд Германия аз акибмонии иктисоди ва сиёсии мамлакатхои Америкаи Лотини мохирона истифода бурданд. Сармоядорони хоричи ва заминдорони калони махалли ба калисои католики, ки дар байни мардум таъсири калон дошт, такя карда, дар асри XIX ба иктисодиёти Америкаи Лотини cap дароварда, онро хатто ба худ тобеъ намуданд. …

Муфассал »