Хабархои охирин

Истиклолияти Чумхурии Точикистон: 9-уми сентябр!

dushanbe

Рузи Истиклолияти Чумхурии Точикистон – 9 сентябри соли 1991 Чумхурии Точикистон аз ИЧШС (руси: СССР) сохибистиклол шуд. Хар сол дар Чумхурии Точикистон 9 сентябр — “Рузи истиклолияти давлатии Чумхурии Точикистон” чашн гирифта мешавад. Иди Истиклолият яке аз идхои асосии расмии давлати Точикистон аст. Таърих Дар нимаи дуюми солхои 80-уми асри …

Муфассал »

Чангхо байни давлатхои феодали ва харобии хочаги (ибтидои асри XIX)

Дар ибтидои асри XIX барои сохиб шудан ба шахрхои Тошканд, Чиззах ва баъзе дигар мулкхои хурди кухистон амири Бухоро ва хони Хуканд муборизаи хунин мебурданд. Ин мубориза гох ба нафъи як тараф ва гох ба нафъи тарафи дигар анчом меёфт. Барои Уротеппа мубориза зиёда аз ним аср давом кард. Сабаб …

Муфассал »

Окибатхои харобиовари чангхои феодали (ибтидои асри XIX)

Аз чангхое, ки барои ишголи Хучанд, Уротеппа, Чиззах ва Шахрисабз ба вукуъ омаданд, маълум мешавад, ки дар хар як-якуним сол шахр ва атрофи он ба харобазор табдил меёфт. Хони Хуканд Олимхон (1800-1810) дар яке аз лашкаркашихояш ба сарбозонаш амр намуд, ки шахрро тороч кунанд. Дар натича, мувофики маълумоти шохиди вокеа …

Муфассал »

Бекхои Хисор ва Кулоб (охири асри XVIII- ибтидои асри XIX)

amir

Амир Хайдар (1800-1826) ба тахти Бухоро нишаста хамоно ба карор омад, ки хокимони вилоятхо бояд иваз карда шаванд. Бо ин максад у баъзеро бо осони иваз намуд, барои иваз намудани баъзеи дигар лашкар кашид. Беки Хисор Алабердии Тоз нисбат ба аморати Бухоро сиёсати мустакилият дошт. Ин вазъият барои амир Хайдар …

Муфассал »

Хокимони Уротеппа ва Хучанд (охири асри XVIII- ибтидои асри XIX)

buxoro

Соли 1800 аз тарафи лашкари Бухоро Уротеппа забт шуд. Бародари Худоёрбий – Бобобий хокими ин мулк ва писари у Бекмуродбий хокими Хучанд таъин шуданд. Бекмуродбеки чавон ба суи Уротеппа лашкар кашида амак ва падараруси худ Бобобийро ба катл расонд. Аз ин вокеа истифода намуда, хони Хуканд Олимхон Хучандро ишгол кард. …

Муфассал »