Хабархои охирин

Хонхои Хуканд (охири асри XVIII- ибтидои асри XIX)

xoni-kukand

Хонии Хуканд дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX сарзамини васеъро ишгол намуд. Шахрхои Хуканд, Намангон, Андичон, Маргелон, Уш (дар водии Фаргона), Тошканд ва Туркистон, нохияхои хозираи Точикистон – Исфара, Конибодом, Ашт, каме дертар Дарвоз, Каротегин ва Помир ба ин хони тобеъ буданд. Бо ин каноат накарда, хонхо барои …

Муфассал »

Амирони Бухоро (халки точик дар нимаи аввали асри XIX)

Kushbegi-Buharyi

Соли 1800 амири Бухоро Шохмурод вафот кард. Ба чои у писараш амир Хайдар ба тахти аморат нишаст. У соли 1826 дар синни 48-солаги аз дунё гузашт. Сулолаи хонадони Аштархони (Чонихо) худро аз авлоди пайгамбари ислом хазрати Мухаммад пиндошта, тахаллуси ифтихории сайидро доштанд. Хонадони сулолаи мангития аз ин авлод набуданд. Бинобар …

Муфассал »

Таърихи хонии Хуканд

603px-thumbnail

Фаргона дар охирхои асри XVIII ниммустакил шуда буд. Дар асри XVIII ин мулк аз чихати мавкеи чугрофии худ назар ба Бухоро, Хева ва Тошканд вазъияти афзалиятноктаре дошт. Зеро бисёр ходисоти харобиовар, аз чумла футухоти Нодиршох, то он чо асар накарда буданд. Аз ин ру, ахолии Фаргона хеле афзуда, иктидори иктисодии …

Муфассал »

Мубориза барои мустахкам кардани аморат

800px-Vorota_Arka

Пас аз вафоти Дониёл атолик валиахди у Шохмурод соли 1785 ба тахти Бухоро нишаст. Дар ин сол косаи сабри ахолии Бухоро лабрез шуда шуриш бардоштанд. Дар рафти шуриш беш аз хазор нафар кушта шуд. Муборизаи халк нихоят вусъат дошт. Шохмурод мачбур шуд савганд хурад, ки ахолии Бухороро аз чабру зулм …

Муфассал »

Амалиёти хокимони Уротеппа

Istaravshan-gorod-gde

Баъд аз катли хокими Хисор Мухаммадаминби хеш ва иттифокчии у, хокими Уротеппа Фозилби дар касди котилон мешавад. Барои ичрои максади худ мавриди мувофик мечуст. Чунин фурсат баъд аз вафоти хони Бухоро (1758) фаро расид, Фозилби лашкар ба суи Самарканд кашид. Хокими ин шахр, бародари Мухаммадрахимхон – Баротбек Султон буд. Баъд …

Муфассал »