Хабархои охирин

Акибмонии иктисоди ва сиёсии мамлакатхои Америкаи Лотини

amerikai-lotini

Мамлакатхои Америкаи Лотини, ки халкхои онхо дар муддати чандин асрхо дар асорати мустамликадорони Испания ва Португалия буданд, аз чихати тараккиёти иктисодию сиёси аз Европа ва Америкаи Шимоли хеле акиб монданд. Дар ин мамлакатхо сармоядори суст таракки карда буд. Муносибатхои феодали макоми калон доштанд. Дар чандин минтакаи Америкаи Лотини чамоаи кабилавии …

Муфассал »

Хукмронии сармояи хоричи дар Америкаи Лотини

amerikai-lotini1

Аввал Англия, ИМА ва баъд Германия аз акибмонии иктисоди ва сиёсии мамлакатхои Америкаи Лотини мохирона истифода бурданд. Сармоядорони хоричи ва заминдорони калони махалли ба калисои католики, ки дар байни мардум таъсири калон дошт, такя карда, дар асри XIX ба иктисодиёти Америкаи Лотини cap дароварда, онро хатто ба худ тобеъ намуданд. …

Муфассал »

Инкилоби буржуази-демократи дар Мексика (солхои 1910- 1917)

revol_v_mexike

Аз соли 1876 то соли 1911 дар Мексика хокимияти диктатори дар дасти президент генерал Порфирио Диас буд. Вай мамлакатро ба давлати харбию политсияги ва ниммустамликаи импернализми Америка табдил дод. Сиёсати доир ба замин, ки Диас ба амал мебаровард, барои халк нихоят халокатовар буд. У зуран дехконони хиндуро аз замин махрум …

Муфассал »

Муборизаи кишоварзон дар Америкаи Лотини

000227

Зуроварии заминдорон, калисои католики ва ширкатхои хоричи ба он оварда расонд, ки аксарияти ахолии дехоти Америкаи Лотини ба пеонхо – кишоварзони камзамин, батракхо ва мардикороне, ки як умр аз насл ба насл ба сохибони замин тобеъ буда, дар кашшокии мудхиши доими зиндагони мекарданд, табдил меёфтанд. Дар Боливия, Перу ва Эквадор …

Муфассал »

МАМЛАКАТХОИ ОСИЁ ВА АФРИКА

1385685886_osvobozhdenie_narodov_afriki_1945-1990

Тараккиёти пуравчи саноат дар мамлакатхои пешкадами Европа ва ИМА аз корчаллонхо майдони васеъи фаъолиятро такозо мекард. Молхои истехсолкардаи онхо дар дохили мамлакат ба фуруш намерафтанд. Хукуматхои ин мамлакатхо ба сармоядорони бузурги милли тобеъ шуда, манфиатхои онхоро ифода мекарданд. Ширкатхои пуриктидор аз хукуматхои худ талаб мекарданд, ки ба мустамликазабткуни даст зананд. …

Муфассал »