Хабархои охирин

Ба Корея cap дарвардани мамлакатхои империалист

korea

Дар нимаи дуюми асри XIX дар Корея бухрони сиёси боз хам тезу тундтар мешавад. Он ба замони огози ба Корея cap даровардани мамлакатхои бузурги сармоядори рост омад. Агар то миёнахои ин аср ба Корея бештар мамлакатхои Европа cap даровардани мешуданд, пас дар нимаи дуюми он ба катори ин давлатхо Чопон, …

Муфассал »

Вазъи дохилии Корея (асри XIX)

Ба давлатхои сармоядори хоричи бастани шартномахои нобаробар норозигии ватандустони Кореяро ба вучуд овард. Ин норозиги ба харакати миллию озодихохии халк бар зидди истилогарони хоричи табдил ёфт. Яке аз хамин шуришхо соли 1882 дар Сеул ба амал омад. Дар ин шахр аввалин шуда аскарон ба шуриш огоз карданд. Ба аскарони шуришбардошта …

Муфассал »

Муборизаи миллию озодихохии халки Корея

Дар Корея хукмрон шудани истилогаронн Чопон маорифпарварони ин мамлакатро бе тафовут гузошта наметавонист. Онхо мардумро даъват мекарданд, ки илму техника ва маорифи гарбро эчодкорона аз худ кунанд, аз системаи Конфуссий ва маорифи бесамари он даст кашанд. Маорифпарварони ватандуст бо хамин рох хисси миллии халки худро бедор кардани буданд. Созмонхои чамъиятию …

Муфассал »

Ба мустамликаи Чопон табдил ёфтани Корея

1_12

22 августи соли 1910 намояндаи кулли Чопон Тэраути ва рохбари хукумати лухтакмонанди Корея Ли Ванён шартномае тайёр карданд, ки мувофики он императори Корея аз хокимияти худ даст кашида, онро “пурраю абади” ба императори Чопон месупорад. Шартномаи мазкур ба аъзои хонадони император ва хамаи онхое, ки ба Кореяро ишгол кардани Чопон …

Муфассал »

Баландшавии мавкеи Чопон дар Корея

images

Дар ниман дуюми солхои 90-ум ва ибтидои асри XX хам ракобати байни мамолики империалисти барои ба худ тобеъ кардани Корея идома ёфт. Ба Чонон Кореяро ба зери итоати худ даровардан мамлакатхои империалистии Европа, аз он чумла Русия, Фаронса ва Германия халал мерасониданд. Онхо аз Чопон талаб карданд, ки нимчазираи Ляодунро …

Муфассал »