Главная / Теги: Дин

Теги: Дин

РИВОЯТҲО ОИД БА НАСРОНИЯТ

din

Падари худ ва модари худро иззат намо, то ки умри ту бар замине, ки Худованд, Худои ту ба ту медиҳад, дароз шавад. Қатл макун. Зино макун. Дуздӣ макун. Дар ҳаққи ёри худ шаҳодати дурўғ мадеҳ. Хонаи ёри худро тамаъ макун, зани ёрат ва ғуломаш ва канизаш ва говаш ва хараш …

Муфассал »

КАТОЛИЗМ – Пайдош ва таърих

katolicizm

Баъд аз ҷудошавии дини насронӣ ба калисои Ғарбӣ /римӣ, католикӣ/ ва Шарқӣ /православие, ортодокс/ хусусиятҳои хоси ин равия ба вуҷуд омад. Дар қатори нуқтаҳои ба тамоми дини насронӣ хос: эътиқод ба салосаи муқаддас, ҳақиқати Таврот ва ғайра католисизм дар таълимот, маросим ва сохти ташкилоти ақидаҳои махсуси худро дорад. Католисизм зухури …

Муфассал »

ПРАВОСЛАВИЕ (Калисои Ортодоксии шарқӣ)

pravoslaviya

Ақидаҳои асосии православие дар шўрохои умумиҷаҳонӣ муҳимтаринаш Никей ва Константинопол мебошанд, ба тартиб оварда шудаанд. Дар ҳар яке аз ин шўроҳо ин ва ё он қоидаи ҳаёти динӣ тасдиқ гардиданд. Китоҳои асосие, ки дар онҳо таълимоти дини православӣ зикр ёфтаанд, “Китоби муқаддас” ва «Ривоёти муқаддас» мебошанд. Ба «Китоби муқаддас» ваҳйи …

Муфассал »

ПАЙДОИШИ РАВИЯҲОИ ГУНОГУН ДАР ДИНИ НАСРОНӢ

nasroni-2

Дар натиҷаи тағйиротҳои гуногуни иҷтимоӣ, парокандагии давлатӣ Империяи Рим соли 395 он ба ду қисм ҷудо мешавад – қисми Ғарбӣ ва Шарқӣ. Ба зуди қисми ғарбии империя аз тарафи германҳо ишғол карда шуда, минбаъд дар он давлатҳои мустақили феодалӣ пайдо мегарданд. Дар қисми шарқии империя бошад ҳукумати император боз ба …

Муфассал »

КИТОБҲОИ ДИНИ НАСРОНӢ

kitob

Ба китобхои мукаддаси дини насронӣ 27 китоб дохил мешавад. I Муҳимтарини онхо 4 Инҷил: Инҷилҳои Матто, Марқос, Луқо ва Юҳаннно мебошанд. Дар Инҷили Матто нақл карда мешавад, ки аз зани яҳуди Мариям, ки ба Юсуф ба шаҳвар мебарояд, бидуни муносибати ҷинсӣ аз «рўҳи муқаддас» Исо дар давраи подшоҳии Ҳиродос таввалуд …

Муфассал »

ДИНИ НАСРОНӢ

nasroni

НАСРОНИЯТ яке аз динхои сернуфузи чахонӣ буда, пайравони зиёде дар хама гушаю канори дунё дорад. Пайдоишу пахншавии он хоси давраи муайяни таърихи буда, ба фаъолияти гуруххои мухталифи ичтимоӣ алокаманд аст. Макони пайдоиши он музофотхои шаркии Империяи Рим аст. Империяи Рим аз Мисру Байнанахрайн сар карда, то сохилхои Испания ва Британияро …

Муфассал »

ДАОСИЗМ чист?

daocizm

Даопарастӣ/-тақрибан дар асрҳои VI-X то солшумории мелодӣ падо шудааст. Дар аввал мактаби хоси фалсафӣ буд, ки унсурҳои моддигароии соддалавҳона дар таълимоти он мавқеи муаян ва муҳим ишғол мекард, баъдтар, тақрибан дар асрҳои II солшумории мелодӣ ба дин табдил ёфт. Мафҳуми дао /ба маънии таҳтуллафзӣ – роҳ/, ки онро мутафаккири Хитои …

Муфассал »

Ҳисобрасии осон

namoz

Аз Ҳазрати Оиша (раз) ривоят шудааст, ки Расулуллоҳ (с) дар баъзе аз намозҳо ин дуоро менамуд: Аллоҳумма ҳосибнӣ ҳисобан ясиро. Тарҷума: Худовандо, ҳисобрасии маро осон бифармо. Ба Расулуллоҳ, (с) гуфтам: Мақсуд аз ҳисобрасии осон чӣ мебошад? Он Ҳазрат (с) фармуд: Мақсуд ин аст, ки дар номаи аъмоли банда назар афканда …

Муфассал »

ҲИНДУИЯ ВА СИКҲИЯ

hinduizm

Ҳиндуия яке аз динҳои сернуфузи миллӣ мебошад. Он дар миёнаи ҳазораи яки солшумории мелодӣ, яъне асрҳои IV-VI дар империяи Гупта ба амал омадааст. Ҳиндуия арабишакли калимаи форси Ҳинду /дарёи Инд/ мебошад. Ҳиндуия дар асоси браҳмания пайдо шудааст. Ва браҳмания худои Браҳмаро, ки холиқи ҷаҳон аст, парастиш менамояд. Дар баробари Браҳма …

Муфассал »

Дар фазилати меҳтар Мўсо алайҳи-с-салом….

muso

Овардаанд, ки чун меҳтар Мўсо ба кўҳи Тур баромад, фармон расид. Акнун санои мо бигў. Филҳол меҳтар Мўсо Худойро ба чаҳорсад ном зикр кард ва сано гуфт. Ин фикр ҳанўз дар хотир некў нагузашта буд, ки фармон омад: Эй Мўсо, пас бозгард, зери кўҳи Тур дарой, ки мо андешаи хотири …

Муфассал »