Архивы за день : 08.07.2019

Харакати миллию озодихохии халки Миср

misr1

Ба молияи Миср назорати европавихоро чори намудан, зада гирифтани мансабхои мухимтарини давлати нисбати хоричиён оппозитсияи чиддиеро ба вучуд овард, аз он чумла дар артиши Миср. Мохи майи соли 1880 гурухи афсарон бо рохбарии Ахмад Араби (минбаъд уро Ахмад Арабпошшо ном мебарем) ба номи вазири харби бо эътирозномае мурочиат карданд. Харчанд …

Муфассал »

МАМЛАКАТХОИ АРАБ ДАР АСРИ XIX

arab

Дар огози нимаи дуюми асри XIX аксарияти давлатхои араб мисли пештара мустамликаи империяи Усмониён буданд. Дар баробари ин як катор мамлакатхои Европа барои ба даст даровардани мустамликахои арабии Туркия мубориза мебурданд. Вазъи асримиёнаги ба давлатхои араб имконият намедод, ки ба мукобили тачовузи хоричи истодагари карда тавонанд. Азбаски дар ин давра …

Муфассал »

Мисрро истило кардани Англия

misr

Дар чанги якуми (солхои 3831 — 1833) зидди Туркия харчанд Мухаммад Али галаба карда, истиклолияти мамлакат ва чандин мулки арабии Туркияро ба даст дароварда бошад хам, дар чанги дуюм (солхои 1839 – 1841) мамлакатхои Европа бо сардории Англия аз чониби Туркия ба чанг даромада, ба он шикаст доданд. Дар натичаи …

Муфассал »