Главная / 2019 / August

Архив Месяца: August 2019

Адабиёт дар асрхои XVII-XVIII

sayidoi-nasafi

Асри XVII- нимаи аввали асри XVIII даврахои бисёр мухими таърихи адабиёти точик мебошад. Дар ахди Чониён якчанд хавзахои адаби вучуд дошт. Калонтарини он Самарканд ва Бухоро буданд. Хамаи шоирони ин ду хавза аз 150 нафар бештар буд. Аз ин микдор бештар аз 20 нафар шоирони хунарманд буданд. Баъзеи онхо дехкони …

Муфассал »

Инкишофи илм дар асрхои XVII-XVIII

ilm

Дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII бо вучуди харачу марачи сиёси ва вазнин шудани шароит илму фанни точик ривоч дошта як зумра олимон ба таълифу таснифи асархои илми ва тадрис дар мадрасахо машгул буданд. Баъзе аз олимон баробари фаъолияти илми ба шеъру адаб низ сарукор доштанд. Дар даврони …

Муфассал »

МАДАНИЯТИ МОДДИ ВА МАЪНАВИ ДАР АСРХОИ XII-XIII

Меъмори ва санъат. Бо вучуди он ки замона пур аз низову чангхои харобиовар буд, дар шахрхои маркази ва баъзе маркази вилоятхо иншоотхои меъмори хеле афзуданд. Бинохои бохашаматро бештар аъёну ашрофи сарватманд месохтанд. Яке аз онхо Ялангтушби (1608-1656) дар Регистони Самарканд сохтмонн бузургеро вусъат дод. Дар рубаруи мадрасаи Улугбек бо амри …

Муфассал »

Мусаввири ва хаттоти дар асрхои XVII-XVIII

im10

Дар китобхона ва музейхои мамлакатхои чахон нусхахои хаттии китобхои гуногун мазмуни асрхои XVII- XVIII махфузанд. Баъзе аз онхо бо миннатюраи мусаввирони Осиёи Миёна зинат ёфтаанд. Аз намунаи кори онхо маълум мешавад, ки анъанаи мактаби миниатюрии асри XVI давом ва инкишофи босазои худро дар асрхои баъдина пайдо намудааст. Мисоли онро мо …

Муфассал »

Чунбишхои халки дар асрхои XVII-XVIII

Muhammad-Murad-Samarkandi.-Battle-_-Shah-name-_-1556-300x161

Дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII норозигии    оммаи халк нихоят зиёд шуд. Сабабхои асосии он зулму ситами токатшикан ва истисмори берахмона, чангхои дохили ва хамлаи давлатхои хамсоя ва факру гуруснаги буд. Дар замонн Абдулазизхон (1645-1680) шурише дар дехаи Дахбеди Самарканд руй дод. Хон шахсан ба мукобили шуришчиён …

Муфассал »

Савдо дар асрхои 16-18

savdo-19-vek

Савдои дохили ва беруни таракки кард. Мисли асрхои гузашта бо кабилахои кучманчии хамсоя ва давлатхои Хиндустону Хитой алокахои муътадили тичорати давом мекард. Дар асри XVII тичорати байни Русия ва Осиси Миёна авч гирифт. Аз як мамлакат ба мамлакати дигар корвонхои зиёде харакат доштанд. Дар хар навбат ба Бухоро ё шахри …

Муфассал »

Муносибатхои ичтимоию иктисоди дар асрхои XVI – XVIII

Феодалон – сохиби замин. Дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII хукуки атоликхо ва кудрату ихтиёри ашрофи баъзе тоифахо назар ба асри XVI багоят афзуд. Умури идораи давлат комилан ба дасти онхо гузашт, мансабхои калони давлатиро ишгол намуданд. Дар нимаи аввали асри XVIII дар сарзамини Осиси Миёна, алалхусус, дар …

Муфассал »

Касбу хунар

8-Mavzolej-Pahlavan-Mahmuda

Дар давлати Чониён шароит барои тараккиёти касбу хунар номусоид буд. Вале косибон хунари худро фаромуш намекарданд. Шохиди замон, шоири ширинкалом Сайидои Насафи дар як худи Бухоро дусад намуди хунарро ном бурдааст. Касбу хунар, ки махсулоти он ба хорич содир мешуд, як дарача вазъи бехтаре дошт. Талаботи беруни дар чунин шароити …

Муфассал »

Хучанд ва Уротеппа дар асри XVII — нимаи аввали асри XVIII

Aleksandriya-Eskhata-ili-khujand

Ду шахри кадимаи халки точик Хучанд ва Уротеппа дар асри XVII баъдан хамкисмат гашта aз тарафи як хоким идора мешуданд. Дар ибтидои хукмронии хонхои сулолаи Аштархони аз парокандагии руйдода истифода намуда, Хучанд ва умуман водии Фаргона, Уротеппа ва Тошканд аз итоати Бухоро баромаданд. Дар солхои хукмронии Имомкулнхон Уротеппа ва Хучанд …

Муфассал »

Меъёрхо аз фанни Варзиш ба мактаббачагон

20190824_100635

Ин меъёрхо аз дарси фискультура барои талабагони синфи 7,8 то 11 аст дар мактабхои Точикистон. Нормативы от предмета физкультуры в школах Таджикистана. Меъёрхо аз давидан, чахидан, турник кашидан, паридан, партофтан, шиновари кардан ва гайра.  

Муфассал »