Хабарҳои охирин

Нусхаи Набавӣ барои сактаҳои қалбӣ

bibi

Касе, ки мубтало ба бемориҳои қалбӣ мебошад, дасташро бар рӯи дилаш бигӯзорад ва 111-маротиба «Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳ»-ро бигӯяд, иншоаллоҳ ин амал бисёр муфид мебошад, зеро ин амал бисёр мавриди озмоиш қарор гирифтааст.

Муфассал »

Дуо ҳангоми чиҳилсола шудан

Дар сурате ки дуои зерин ҳангоми чиҳилсолагӣ хонда шавад, умеди он хоҳад рафт, ки фарзандони нек ва тавфиқи аъмоли солеҳа насиб гардад. Дуо ин аст: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Рабби авзиънӣ ан ашкура ниъматака-л-латӣ анъамта алайя ва ало волидайя ва ан аъмала солиҳан тарзоҳу ва аслиҳ лӣ фӣ зуррийятӣ иннӣ тубту илайка ва …

Муфассал »

Қонуни тозагии гаметаҳо

gameta

Дар натиҷаи таҷрибаҳо Г.Мендел ба хулоса омад, ки омилҳои ирсӣ, яъне генҳо дар гаметаҳо (ҳуҷайраҳои ҷинсӣ) омехта нашуда, дар ҳолати тоза (бетағйир) мемонанд. Дар наслҳои якуми гибридӣ (Ғ1) ки аз дурагакунии волидон ало- матҳои фарқкунанда пайдо шудаанд, ҳарду омил, яъне доминантӣ ва ресессивӣ ҷой дорад. Дар шакли аломат омили доминантӣ …

Муфассал »

ҚОНУНИ ДУЮМИ МЕНДЕЛ (ҚОНУНИ ТАҶЗИЯ)

Ҳангоми дурагакунии наслҳои гибридии якум, ки аломати якхела доранд, дар насли дуввум ҳам аломати модарӣ ва ҳам аломати падарӣ бо як таносуби муайян 3:1 зоҳир мешаванд. Яъне 3/4 ҳиссаи аломатҳо доминантӣ ва 1/4 ҳиссаи онҳо ресессивианд. Ин натиҷаи он аст, ки наслҳои якум гетерозиготӣ (Аа) буда, дар насли дуввум ҳам …

Муфассал »

ҚОНУНИ ЯКУМИ МЕНДЕЛ – ҚОНУНИ ҲАМШАКЛИИ НАСЛҲОИ ЯКУМИ ГИБРИДӢ

chisnok

ҚОНУНҲОИ МЕНДЕЛ: Қонунҳои меросгузории аломатҳои ирсиро Г.Мендел кашф намуда, онҳоро дар мақолаи «Таҷриба дар растаниҳои гибридӣ» чоп менамояд ва онҳо бо номи қонунҳои Мендел маълуманд. Баъди аз ҷониби генетики голландӣ Г.Де-Фриз, ботаники олмонӣ К.Корренс ва генетики австриягӣ Э.Чермак такроран кашф шудани ин қонунҳо, генетика ҳамчун фан дар бораи ирсият ва …

Муфассал »