Хабарҳои охирин

Ҳунармандӣ дар асри XVI

buxoro

Истеҳсолоти ҳунармандӣ ва сифати маҳсулоти он дар давоми асри XVI ба ҳолати пешинаи худ боқӣ монд. Лашкаркашӣ ва тохтутози бешумор ба Хуросон барои аҳолӣ бисёр гарон буд. Хусусан ҷангҳои байнихудӣ, ки қариб ним аср давом кард, аҳволи мардумро ниҳоят табоҳ сохт. Заминҳои кишт поймол, шаҳрҳо тороҷ ва хироҷу андозҳо зиёд …

Муфассал »

ВОҚЕАҲОИ НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XVI

buxoro

Муборизаҳои Бобур Мирзо бе оқибат монданд. Сарзамини Осиёи Миёна ба зери тасарруфи Шайбониён даромад. Вале ин мулки собиқ обод ба харобӣ рӯ ниҳода буд. Ҷангҳои паи ҳами сулолавӣ, ҳуҷуми лашкари хориҷа, истибдод ва ғорати муғулҳо ба зиндагонии мардум ва ҳаёти хоҷагии мамлакат таъсири ҳалокатбор расониданд. Масоҳати заминҳои кишт хеле кам …

Муфассал »

МУНОСИБАТҲОИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДӢ. Кишоварзӣ дар асри XVI

66

Дар асри XVI асоси хоҷагии қишлоқ деҳқонӣ буд. Замин бсштар дар дасти давлат буд. Хон ё султон ба касе, ки мехост заминро инъом мекард. Калонтарин заминдорони мулк аъзоёни сершумори хонадони салтанатӣ буданд. Мулкҳои калони инъомшударо суйургол меномнданд. Соҳибони суйурғол лар навбати худ як қисми давлатии мулкашонро ба зумраҳои нисбатан хурди …

Муфассал »

Муборизаи Бобур Мирзо

123

Пас аз забти Ҳирот дар сарзамини паҳновари давлати Шайбониён се сол сулҳу осоиш ҳукмфармо гардид ва ба ин восита ҳаёти хоҷагии мамлакат қадре рӯ ба беҳбудӣ ниҳод. Вале соли 1510 аз ду самт ба давлати Шайбониён зарбаи марговар расонида шуд. Аз шимоли шарқӣ бодиянишинони қазоқ, ки замоне аз Шайбонихон сахт …

Муфассал »

Ташкил ёфтани давлати Шайбониҳо

dinastiya-shejbanidov-ddd

Шайбонихон намояндагони хонадони Темуриёнро бераҳмона таъқиб ва маҳв намуд. Ӯ шаҳру вилоятҳои забткардаи худро ба хешу ақрабо ва амирони номии худ тақсим карда медиҳад. Хони мазкур аз қадамҳои аввал барои ба тарафи худ кашидани феодалону рӯҳониёни бонуфуз саъй кард. Маълум шуд, ки танҳо ҳокимият дигар шуда, муқаррароти зиндагӣ мисли пештара …

Муфассал »