Хабарҳои охирин

Дуо чи гуна қабул мегардад?

nsd

Ҳазрати Сайд ибни Мусайяб (paҳ) мефармояд: Як дафъа дар масҷид истироҳат мекардам, ногаҳон хотифе садо кард: – Эй Сайд, бо хондани ин калимоти зерин ҳар дуое, ки бинамоӣ пазируфта хоҳад шуд. Калимот ин аст: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳумма иннака Малику-м-Муқтадиру мо ташоу мин амрин якуну фа асъиднӣ фӣ-д-дорайни ва кун лӣ ва …

Муфассал »

МАФҲУМҲОИ АСОСИИ ГЕНЕТИКӢ

genetika-min

Генетика ду хусусияти асосии организмҳои зинда – ирсият ва тағйирпазириро меомўзад. Ирсият ҳамчун хусусияти аз насл ба насл гузаронидани аломатҳо, хосиятҳои ирсӣ ва асоси инкишофро дар бар мегирад. Бо шарофати ирсият дар табиат ҳар як намуди растанӣ ва ҳайвон хусусиятҳои хоси худро дар муддати муайяни таърихӣ нигоҳ медорад. Ҷиҳати дигари …

Муфассал »

АСОСҲОИ ГЕНЕТИКА ВА СЕЛЕКСИЯ

АСОСҲОИ ГЕНЕТИКА ВА СЕЛЕКСИЯ

Асосгузори фанни генетика олими чех Грегор Мендел мебошад. Ў соли 1865 қонунҳои меросгузории аломатҳои ирсиро кашф намуда буд. Лекин дар давоми 35 сол аҳли илми онвақта бо ин кашфиёт мароқ зоҳир накард ва ё сарфаҳм нарафт. Фақат соли 1900 ин қонунҳо аз сари нав кашф шуданд ва он соли тавлиди …

Муфассал »

ИНКИШОФИ ОРГАНИЗМҲО ВА МУҲИТИ ЗИСТ

priroda

Организм бе муҳити зист вуҷуд дошта наметавонад. Аз ин ҷост, ки инкишофи организм бе муҳит ва бидуни омилҳои таъсиррасони он ғайримумкин аст. Чуноне ки медонем, тухми мурғ танҳо дар ҳарорати муайян инкишаф меёбад, агар ҳарорати муҳит мўътадил набошад, раванди инкишоф қатъ мегардад. Ҳамчунин барои мавҷудоти обӣ таркиби ионии об муҳим …

Муфассал »

ҚОНУНИ БИОГЕНЕТИКӢ

dugonik

Тамоми организмҳои серҳуҷайра аз ҳисоби тухми бордор ё бордорнашуда инкишоф меёбанд. Инкишофи ҷанин дар ҳайвоноти мансуби як тип монанд аст. Дар ҳамаи ҷонварони хордадор дар давраи ҷанинӣ камонаки скелети пайдо мешавад, масалан, хорда, найчаи асаб, ҷавфи ғалсама. Дар зинаҳои аввали инкишофи ҷанинӣ ҳайвоноти мўҳрадор ба ҳам бисёр монанданд (расми 7.10). …

Муфассал »