Home / Gunogun / Dah nomi Hudoi taolo (Duoho)

Dah nomi Hudoi taolo (Duoho)

Dah nomi Hudoi taolo baroi hojat dar vaqthoi makhsus.

Allohumma inni asaluka biasmoika-l-husna-l-lati mo alimno minho va mo lam nalam yo Allohu, yo Rahmonu, yo Rahimu, yo Alimu, yo Halimu, yo Azimu, yo Qadimu, yo Karimu, yo Muqimu, yo Hakim.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi hurmat yoftan dar bayni mardum.

YO Hayra-l-gofirina, yo Hayra-n-nosirina, yo Hayra-l-hokimina, yo Hayra-l-fotihina, yo Hayra-z-zokirina, yo Hayra-l-munzilina, yo Hayra-l-homidina, yo Hayra-l-vorisina, yo Hayra-l-muhsinina, yo Hayra-r-rohimin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi quvvatu tavonoi khostan.

YO Ma-l-Lahu-l-izzu va-l-jamolu, yo Ma-l-Lahu-l-mulku va-l-jalolu, yo Ma-l-Lahu-l-qudratu va-l-kamolu, yo Man Huva-l-Kabiru-l-Mutaolu, yo Man Huva Muishiu-s-sahobi-s-siqoli, yo Man Huva SHadidu-l-miholi, yo Man Huva Munazzahun ani-z-zavoli, yo Man Huva Munazzahun ani-l-khiyoli, yo Man Huva Sohibu-l-ayyomi va-l-layoli, yo Man Huva Holiqu-l-arzi va-l-jibol.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi adl khostan.

Va asaluka biasmoika yo Hannonu, yo Mannonu, yo Dayyonu, yo Burhonu, yo Sultonu, yo Mustaonu, yo Za-l-imtinoni, yo Za-l-amoni, yo Za-l-ehsoni, yo Za-l-bayon.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi najot yoftan az bemorihoi ilojnopazir.

YO Man tavozaa kullu shayin liazamatihi, yo Man istaslama kullu shayin liqudratihi, yo Man khazaa kullu shayin lihaybatihi, yo Man-inqoda kullu shayin limulkatihi, yo Man zalla kullu shayin liizzatihi, yo Man dora kullu shayin min makhofatihi, yo Man tashakkakati-l-jibolu min khashyatihi, yo Man qomati-s-samovotu biamrihi, yo Man yursilu-r-riyoha bushra-m-bayna yaday rahmatihi, yo Man istaqarrati-l-arzu biiznihi, yo Man lo yatadi alo ahli mamlakatih.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi afzunii nemat khostan.

YO Za-l-hamdi va-s-sanoi, yo Za-l-fakhri va-l-bahoi, yo Za-l-ahdi va-l-vafoi, yo Za-l-afvi va-r-rizoi, yo Za-l-manni va-l-atoi, yo Za-l-fasli va-l-qazoi, yo Za-l-izzi va-l-baqoi, yo Za-l-azamati va-l-kibriyoi, yo Za-l-judi va-s-sakhoi, yo Za-l-oloi va-n-namoi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi molu davlat khostan.

YO Gofira-l-khatoyo, yo Muntaha-r-rajoyo, yo Mujziya-l-atoyo, yo Vosia-l-hadoyo, yo Roziqa-l-baroyo, yo Somia-sh-shakoyo, yo Boisa-s-saroyo, yo Qoziya-l-manoyo, yo Mutliqa-l-usoro, yo Koshifa-l-baloyo.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az ranju mashaqqat ofiyat khostan.

Va asaluka biasmoika yo Dofiu, yo Soniu, yo Hofizu, yo Rofiu, yo Muvassiu, yo Vosiu, yo Moniu, yo Jomiu, yo Somiu, yo SHofiu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi holi khub khostan.

YO Sonia kulli masnuin, yo Holiqa kulli makhluqin, yo Roziqa kulli marzuqin, yo Molika kulli mamlukin, yo Koshifa kulli makshufin, yo Forija kulli magmumin, yo Nosira kulli maglubin, yo Sotira kulli mayubin, yo Maljaa kulli matrudin, yo Rohima kulli marhumin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi rahoi az musibatho.

YO uddati inda shiddati, yo rajoi inda musibati, yo munisi inda vahshati, yo sohibi inda gurbati, yo valiyi inda nimati yo giyosi inda qurbati, yo dalili inda khayrati, yo ginoi inda-ftiqori, yo maljai inda-ztirori, yo muini inda fazai.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi imon ba salomat khostan.

YO Alloma-l-guyubi, yo Sattora-l-uyubi, yo Gaffora-z-zunubi, yo Kashshofa-l-kurubi, yo Munavvira-l-qulubi, yo Muqalliba-l-qulubi, yo Muzayyina-l-qulubi, yo Habiba-l-kulubi, yo Tabiba-l-qulubi, yo Anisa-l-qulubi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi davlati bezavol khostan.

Va asaluka biasmoika yo Jalilu, yo Jamilu, yo Vakilu, yo Kafilu, yo Habiru, yo Dalilu, yo Maliku, yo Zahiru, yo Bashiru, yo Azizu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno miia-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az kambagali rastagori khostan.

YO Dalila-l-mutahayirina, yo Giyosa-l-mustagisina, yo Sarikha-l-mustaskharina, yo Amona-l-khoifina, yo Avna-l-muminina, yo Rohima-l-masokina, yo Jora-l-mustanirina, v Maljaa-l-osina, yo Gofira-l-muznibina, yo Mujiba davati-l- muztarrina.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az ofathoi nozilshuda amon khostan.

YO Za-l-manni va-l-amoni, yo Za-l-qudsi va-s-subhoni, yo Za-l-fazli val-imtinoni, yo Za-l-judi va-l-ihsoni, yo Za-l-hikmati va-l-bayoni, yo Za-r-rahmati va-r-rizvoni, yo Za-l-hujjati va-l-burhoni, yo Za-l-azamati va-s-sultoni, yo Za-r-rafati va-l-mustaoni, yo Za-l-afvi va-l-gufron.

Subhonaka, yo Allohu, lo nlokha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi ovozi ogozi korhoi muhim.

YO Man Huva Rabba kulli shayin, yo Man Huva Holiqa kulli shayin, yo Man Huva Sonia kulli shayin, yo Man Huva Avvala kulli shayin, yo Man Huva Okhira kulli shayin, yo Man Huva bada kulli shayin, yo Man Huva favqa kulli shayin, yo Man Huva Olima bikulli shayin, yo Man Huva yabqo va yafno kullu shayin, yo Man Huva Qodiru alo kulli shayin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi osonii korho.

Va asaluka biasmoika yo Salomu, yo Muminu, yo Muhayminu, yo Muntaqimu, yo Muqsitu, yo Muhsiy, yo Muhavvinu, yo Mubayinu, yo Muqaddimu, yo Mukarrimu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi barakat dar khonadon khostan.

YO Man Huva fi mulkihi Muqimun, yo Man Huva fi sultonihi Qadimun, yo Man Huva fi jalolihi Azimun, yo Man Huva bikulli shayin Alimun, yo Man Huva liman jafohu Halimun, yo Man Huva liman asohu Halimun, yo Man Huva fi taqodirihi Hakimun, yo Man Huva kalomuhu Qadimun, yo Man Huva lutfuhu Amimun, yo Man Huva biibodihi Rahimun.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baron dar korho o s oni khostan.

YO Ma-l-lo yurjo illo fazluhu, yo Ma-l-lo yukhofu illo adluhu, yo Ma-l-lo yusalu illo afvuhu, yo Ma-l-lo yuntazaru illo birruhu, yo Ma-l-lo yadumu illo mulkuhu, yo Man lo sultona illo sultonuhu, yo Man ahota bikulli shayin ilmuhu, yo ma-l-laysalahu ahadu-m-misluhu, yo Man vasiat kulla shayin rahmatuhu, yo Man sabaqat rahmatuhu gazabahu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi ravnaq dar korho khostan.

YO Forija-l-hammi, yo Koshifa-l-gammi, yo Qobila-t-tavbi, yo Holiqa-l-khalqi, yo Sodiqa-l-vadi, yo Muvaffiya-l-ahdi, yo Olima-s-sirri, yo Foliqa-l-habbi, yo Roziqa-t-tifli, yo Rofira-z-zanbi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi raftan ba nazdi hokimon.

Va asaluka biasmoika yo Qaviyyu, yo Valiyyu, yo Vafiyyu, yo Zakiyyu, yo Aliyyu, yo Raziyyu, yo Abadiyyu, yo Hafiyyu, yo Ganiyyu, yo Mubdiu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        *

Dah nomi Hudoi taolo baroi az gunoh, omurzish khostan.

YO Man azhara-l-jamila, yo Man satara ala-l-qabihi, yo Ma-l-lo yuokhizu bi-l-jarimati, yo Ma-l-lam yahtiki-s-satra ala-l-qabihi, yo Azima-l-afvi, yo Hasana-t-tajovuzi, yo Bosita-l-yadayni bi-r-rahmati, yo Vosia-l-magfirati, yo Muntaho kulli shakvo, yo Sohiba kulli najvo.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az mushkilot amon khostan.

Karima-s-safhi, yo Azima-l-manni, yo Kasira-l-khayri, yo Latifa-s-suni, yo Munaffisa-l-karbi, yo Koshifa-z-zurri, yo Molika-l-mulki, yo Qadima-l-fazli, yo Doima-l-lutfi, yo Qoziya-l-haqqi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi zaboni badguyonu dushmanonro bastan.

YO Aziza-l-lo yuzomu, yo Qayyuma-l-lo yanomu, yo Malika-l-lo yugayyaru, yo Boqiya-l-lo yafno, yo Qoima-l-lo yazulu, yo Samada-l-lo yutamu, yo Hozira-l-lo yagibu, yo Ganiyya-l-lo yaftaqiru, yo Doima-l-lo yafutu, yo Hayya-l-lo yamutu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi khushnudii Alloh, taoloro talab kardan.

Va asaluka biasmoika yo Musavviru, yo Muqaddiru, yo Mudabbiru, yo Muassiru, yo Muyassiru, yo Muvaqqiru, yo Muqaddimu, yo Muakhkhiru, yo Mutahhiru, yo Mubashshiru.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dar rohi haj khondan.

YO Rabba-l-Bayti-l-haromi, yo Rabba-l-baladi-l-haromi, yo Rabba-l-mashari-l-izomi, yo Rabba-sh-shahri-l-haromi, yo Rabba-l-masjidi-l-haromi, yo Rabba-r-rukni va-l-maqomi, yo Rabba-n-nuri va-z-zalomi, yo Rabba-t-tahiyyati va-s-salomi yo Rabba-l-qudrati fi-l-anomi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi ba nazdi olimon raftan.

YO Ahkama-l-hokimina, yo Adala-l-odilina, yo Asdaqa-s-sodiqina, yo Athara-t-tohirina, yo Ahsana-l-kholiqina, yo Asraa-l-hosibina, yo Ashfaa-sh-shofiina, yo Absara-n-nozirina, yo Akrama-l-akramina, yo Arhama-r-rokhimina.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi rahoi az zulmi zolimoy.

YO imoda man lo imoda lahu, yo zuhra man lo zuhra lahu, yo muhibba ma-l-lo muhibba lahu, yo anisa ma-l-lo anisa lahu, yo amona ma-l-lo amona lahu, yo hirza ma-l-lo hirza lahu, yo sanada ma-l-lo sanada lahu, yo giyosa ma-l-lo giyosa lahu, yo fakhra ma-l-lo fakhra lahu, yo gunyata ma-l-lo gunyata lahu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi gayrat talab kardan.

Va asaluka biasmoika yo Qoimu, yo Doimu, yo Olimu, yo Hokimu, yo Osimu, yo Boriu, yo Qobizu, yo Bositu, yo Hofizu, yo Rohimu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi kushoishi korho.

YO Za-n-nimati-s-sobiqati, yo Za-r-rafati-l-vosiati, yo Za-l-minnati-s-sobiqati, yo Za-l-hikmati-l-boligati, yo Za-l-qudrati-l-komilati, yo Za-l-hujjati-l-qotiati, yo Za-s-sifati-l-oliyati, yo Za-l-izzati-d-doimati, yo Za-l-quvvati-l-matinati, yo Za-l-karomati-z-zohirati.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi istigfor khostan.

Olima-l-khafiyyoti, yo Badia-s-samovoti, yo Joila-z-zulmoti, yo Rohima-l-barakoti, yo Sotira-l-avaroti, yo Muhyiya-l-amvoti, yo Munzila-l-oyoti, yo Muzoifa-l-hasanoti, yo SHadida-n-naqamoti, yo Koshifa-l-baliyyot.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az fitnaho amon khostan.

YO Osima man-istasamahu, yo Rohima man-istarhamahu, yo Gofira man-istagfarahu, yo Nosira man istansarahu, yo Hofiza man istahfazahu, yo Mukrima man istakramahu, yo Murshida man istarshadahu, yo Mugisa man istagosahu, yo Sarikha man istasrakhahu, yo Muina man istaonahu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi boron khostan.

Va asaluka biasmoika yo Vohidu, yo Mojidu, yo Homidu, yo Roshidu, yo Boisu, yo Borisu, yo Golibu, yo Giyosu, yo SHohidu, yo Vojidu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi hangomi mujodala bo khasmon.

YO Alamu min kulli alimin, yo Azama min kulli azimin, yo Akramu min kulli karimin, yo Ahkamu min kulli hakimin, yo Aqdamu min kulli qadimin, yo Akbaru min kulli kabirin, yo Altafu min kulli latifin, yo Ajallu min kulli jalilin, yo Aazzu min kulli azizin, yo Arhamu min kulli rahimin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi najot yoftan az zindon.

YO Man Huva fi ahdihi vaffiyyun, yo Man Huva fi vafoihi qaviyyun, yo Man Huva fi quvvatihi  aliyyun, yo Man Huva fi uluvvihi  qaribun, yo Man Huva fi qurbihi latifun, yo Man Huva fi lutfihi  sharifun, yo Man Huva fi sharafihi  azizun, yo Man Huva fi izzihi  azimun, yo Man Huva fi azamatihi  majidun, yo Man Huva fi majdihi  hamid.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisnomina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi zafar bar dushmanon.

Man Huva kullu shayin khoziun Lahu, yo Man Huva kullu shayin musabbihun Lahu, yo Man Huva kullu shayin koinun bihi, yo Man Huva kullu shayin mavjudun Lahu, yo Man Huva kullu shayin qoimun bihi, yo Man Huva kullu shayin munibun Ilayhi, yo Man Huva kullu shayin khoshiun Lahu, yo Man Huva kullu shayin mushfiqun minhu, yo Man Huva kullu shayin sobirun Ilayhi, yo Man Huva kullu shayin kholiqun illo vajhahu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi shifo yoftan az bemoriho.

Va asaluka biasmoika yo Kofi, yo Vofi, yo SHofi, yo Muofi, yo Hodi, yo Doi, yo Qozi, yo Rozi, yo Oli, yo Boqi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi ashyoi gumshuda.

Man lo mafarra illo Ilayh yo Man lo mafzaa illo Ilayh yo Man lo maljaa illo Ilayh yo Man lo maqsada illo Ilayh yo Man lo yurgabu illo Ilayh yo Man lo masira illo Ilayh yo Man lo yustaonu illo Ilayh yo Man lo yustagosu illo Ilayh yo Man lo manjaa illo Ilayh yo Man lo havla va lo quvvata illo Bihi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az tars emin mondan.

YO Hayra-l-marhubina, yo Hayra-l-matlubina, yo Hayra-l-margubina, yo Hayra-l-masulina, yo Hayra-l-maqsudina, yo Hayra-l-mashkurina, yo Hayra-l-mazkurina, yo Hayral-mahbubina, yo Hayra-l-maduvvina, yo Hayra-l-mustanisina.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi emin gashtan dar safar az mushkilihovu rahzanon.

YO Man Huva khalaqa fasavvo, yo Man Huva qaddara fahado, yo Man Huva yakshifu-l-balvo, yo Man Huva yasmau-n-najvo, yo Man Huva Munjiu-l-khalqo, yo Man Huva Munqizu-l-garko, yo Man Huva yashfi-l-marzo, yo Man Huva azhaka va abko, yo Man Huva azalla va ahdo, yo Man Huva amota va ahyo.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az sharri jinnu pariho emin mondan.

Va asaluka biasmoika yo Gofiru, yo Sotiru, yo Qohiru, yo Qodiru, yo Noziru, yo Nosiru, yo Zohiru, yo Botinu, yo Voliyu, yo Mutaoli.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi rutubati badan.

YO Man Huva fi-l-barri va-l-bahri sabiluhu, yo Man Huva fi-l-ofoqi oyotuhu, yo Man Huva fi-s-samovoti qudratuhu, yo Man Huva fi-l-quburi ibratuhu, yo Man Huva fi-l-qiyomati milkatuhu, yo Man Huva fi-l-hisobi haybatuhu, yo Man Huva fi-l-mizoni qazouhu, yo Man Huva fi-l-jannati savobuhu, yo Man Huva fi-n-nori azobuhu, yo Man Huva fi-l-hosili inoyatuhu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi emin mondan az sehru jodu.

YO Man Huva ilayhi yahribu-l-khoifuna, yo Man Huva ilayhi yafzau-l-muznibuna, yo Man Huva ilayhi yaqsidu-l-munibuna, yo Man Huva ilayhi maljau-t-toibuna, yo Man Huva ilayhi yargabu-z-zohi duna, yo Man Huva ilayhi yaskunu-l-orifuna, yo Man Huva ilayhi yafrahu-l-muhibbuna, yo Man Huva ilayhi yastanisu bihi l-l-muriduna, yo man Huva alayhi yatavakkalu-l-mutavakkiluna, yo Man Huva ilayhi yatmau-l-khoifuna.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi emini az ziyonu zahmat.

YO Aqrabu min kulli qaribin, yo Ahabbu min kulli habibin, yo Azamu min kulli azimin, yo Aazzu min kulli azizin, yo Ajallu min kulli jalilin, yo Aqvo min kulli qaviyin, yo Agno min kulli ganiyin, yo Ajvadu min kulli javvodin, yo Arafu min kulli raufin, yo Arhamu min kulli rahimin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az puli Sirot guzashtan.

Va asaluka biasmoika yo Habibu, yo Tabibu, yo Raqibu, yo Mujibu, yo Qaribu, yo Hasibu, yo Munibu, yo Nasiru, yo Muniru, yo Basiru.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi khalosi az zulmi zolimon.

YO Goliban gayra maglubin, yo Sonean gayra masnuin, yo Holiqan gayra makhluqin, yo Molikan gayra mamlukin, yo Qohiran gayra maqhurin, yo Rofean gayra marfuin, yo Hofizan gayra mahfuzin, yo Nosiran gayra mansurin, yo SHohidan gayra mashhudin, yo Qariban gayra baidin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Hudoi taolo baroi emin mondan az zarari hokimon.

YO Nura-n-nuri, yo Munavvira-n-nuri, yo Holiqa-n-nuri, yo nuran bada kulli nurin, yo muqaddira-n-nuri, yo mudabbira-n-nuri, yo nuran qabla kulli nurin, yo nuran lo yuhitu bihi nurun, yo nuran favqa kulli nurin, yo nuran laysa kamislihi  nurun.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az dushman emin mondan.

YO Man Huva atouhu sharifun, yo Man Huva feluhu latifun, yo Man Huva lutfuhu mustaqimun, yo Man Huva fi ilmihi  muhitun, yo Man Huva qavluhu haqqun, yo Man Huva vaduhu sidqun, yo Man Huva azobuhu adlun, yo Man Huva zikruhu huluvvun, yo Man Huva unsuhu lazizun, yo Man Huva afvuhu-fazlun.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi emini az sharri odamoni bad.

Va asaluka biasmoika yo Muavvilu, yo Muhavvilu, yo Mufassilu, yo Mufazzilu, yo Mushavvilu, yo Mubaddilu, yo Munazzilu, yo Muzallilu, yo Barru.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi khalosi az dardi cap.

YO Man yaro va lo yuro, yo Man yakhluqu va lo yukhlaqu, yo Man yahdi va lo yuhdo, yo Man yuhyi va lo yuhyo, yo man yutimu va lo yutamu, yo Man yujiru va lo yujoru, yo Man yaqzi va lo yuqzo, yo Man yahkumu va lo yuhkamu, yo Man yuhsinu va lo yuhsanu, yo Man lam yalid va lam yulad va lam yaku-l-Lahu kufuvan ahad.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi najot az kulli bemoriho.

YO nima-l-habibu, yo nima-t-tabibu, yo nima-l-qaribu, yo nima-l-mujibu, yo nima-l-hasibu, yo nima-l-anisu, yo nima-r-raqibu, s nima-l-vakilu, yo nima-l-kafilu, yo nima-l-mavlo va nima-n-nasir.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi bemorihoi pust va muy.

YO Surura-l-orifina, yo Anisa-l-muridina, yo Muqarriba-l-muhsinina, yo Habiba-t-tavvobina, yo Roziqa-l-mukallina, yo Rajoa-l-muznibina, yo Maljaa-l-khoifina, yo Muravviha-l-mahzunina, yo Mufarriha-l-magmumina, yo iloha-l-avvalina va-l-okhirina.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi khalosi az guli chashm.

Va asaluka biasmoika yo Rabbano, yo Ilohano, yo Sayyidano, yo Mavlono, yo Nosirano, yo Qodirano, yo Hofizano, yo Dalilano, yo Habibano, yo Muinano.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az nobinoi amon khostan.

YO Rabba-l-jannati va-n-nori, yo Rabba-n-nabiyyina va-l-ahyori, yo Rabba-s-sigori va-l-kibori, yo Rabba-s-siddiqina va-l-abrori, yo Rabba-l-hububi va-s-simori, yo Rabba-l-ashjori va-l-azhori, yo Rabba-l-birori va-l-bihori, yo Rabba-l-layli va-n-nahori, yo Rabba-s-sahobi va-l-anhori, yo Rabba-l-iloni va-l-asrori.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az fitnahoi kibr amon khostan.

YO Man nafaza fi kulli shayin amruhu, yo Man lahiqa kulla shayin ilmuhu, yo Man balagat ilo kulli shayin qudratuhu, yo Man lo yuhsi-l-ibodu namoahu, yo Man lo yablugu-l-khaloiqu shukrahu, yo Man lo tudriku-l-afhomu namolahu, yo Man taazzaza bi-l-qudrati baqouhu, yo Man tavahhada bi-l-jaloli kamoluhu, yo Man lo yanolu-l-avhomu kunhahu, yo Man tafarrada bi-l-azamati va-l-jaloli kibriyouhu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi khuni bini.

YO Man Huva liman daohu Mujibun, yo Man Huva liman atohu Habibun, yo Man Huva liman akhabbahu Qaribun, yo Man Huva liman arodahu Alimun, yo Man Huva fi ihsonihi  Qadimun, yo Man Huva fi lutfihi  Muqimun, yo Man Huva liman rajohu Karimun, yo Man Huva fi maqodirihi Hakimun, yo Man Huva liman atohu Halimun, yo Man Huva fi azamatihi Azimun.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi kibru hasad.

Va asalauka biasmoika yo Musabbibu, yo Muqarribu, yo Mujibu, yo Murattibu, yo Muraggibu, yo Muqallibu, yo Mubassiru, yo Mukavviru, yo Muzakkiru, yo  Munavviru.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi khala.

YO Man Huva ilmuhu sobiqun, yo Man Huva vaduhu sodiqun, yo Man Huva qazouhu koinun, yo Man Huva amruhu golibun, yo Man Huva kitobuhu muhkamun, yo Man Huva Quronuhu majidun, yo Man Huva fazluhu muqimun, yo Man Huva Arshuhu azimun, yo Man Huva lutfuhu zohirun, yo Man Huva Rabbun Qadimun.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az fitnahoi khulqi bad amon khostan.

YO Man lo yushgiluhu samun an samin, yo Man lo yamnauhu filun  an filin, yo Man lo yulhihi qavlun an qavlin, yo Man lo yaglituhu suolun an suolin, yo Man lo yahjibuhu shayun an shayin, yo Man Huva goyatuhu murodu-l-muridina, yo Man Huva muntaho hammil-l-orifina, yo Man lo yagibu an qulubi-l-muhibina, yo Man lo yakhfo alayhi shayun fi-l-olamina, yo Man sharaha bi-l-islomi sudura-l-muminina.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi bemorii shush.

YO Man Lahu-l-masalu-l-alo, yo Man Lahu-s-sifotu-l-ulo, yo Man Lahu-l-okhiratu va-l-ulo, yo Man Lahu-l-jannatu-l-mavo, yo Man Lahu-l-oyotu-l-kubro, yo Man Lahu-l-hukmu va-l-qazou, yo Man Lahu-l-fazou va-l-havou, yo Man Lahu-s-samovoti-l-ulo, yo Man Lahu-l-Arshu va-s-Saro, yo Man Lahu- l-asmou-l-husno.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi gush.

Va asaluka biasmoika yo Gafuru, yo Raufu, yo Vadudu, yo Atufu, yo SHakuru, yo Saburu, yo Quddusu, yo Hayyu, yo Qayyumu, yo Afuvvu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi ziyod shudani shunavoi.

YO Hayra zokirin va mazkurin, yo Hayra homidin va mahmudin, yo Hayra shokirin va mashkurin, yo Hayra shohidin va mashhudin, yo Hayra doin va maduvvin, yo Hayra sohibin va jolisin, yo Hayra munisin va anisin, yo Hayra maqsudin va matlubin, yo Hayra habibin va mahbubin, yo Hayra mujibin va mujobin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi tablarza.

YO Hakiman lo yajalu, yo Javvodan lo yabkhalu, yo Oliman lo yajhalu, yo Qaviyyan lo yazafu, yo Sodiqan lo yakhlufu, yo Hokiman lo yazlimu, yo Oliman lo yanso, yo Molikan lo yazulu, yo Doiman lo yafutu, yo Hayyan lo yamutu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi tab va tablarza.

Va asaluka biasmoika yo Hofizu, yo Roshidu, yo Vohidu yo Mumitu, yo Muqitu, yo Muizzu, yo Muzillu, yo Mursilu, yo Mubdiu, yo Muidu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi gardan.

YO Man khalaqa-z-zulumoti va-n-nura, yo Man khalaqa-z-zilla va-l-hurura, yo Man khalaqa-sh-shamsa va-l-qamara, yo Man khalaqa-l-mavta va-l-hayota, yo Man Huva-l-Latifu-l-Habiru, yo Man Lahu-l-khalqu va-l-amru, yo Man Huva Muhsinun bilo nazirin, yo Man laysa Lahu valiyyun mina-z- zulli, yo Man laysa Lahu sharikun fi-l-mulki, yo Man yuqallibu-l-layla va-n-nahor.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi har mushkil.

YO Man yalamu muroda-l-muridina, yo Man yalamu zamira-s-somitina, yo Man yamliku havoija-s-soilina, yo Man yasmau anina-l-volihina, yo Man yaro bukoa-l-khoifina, yo Man yarifu surura-l-orifina, yo Man yaqbalu uzra-t-toibina, yo Man yuslihu amola-l-mufsidina, yo Man lo yabadu an qulubi-l-orifina, yo Man lo yuziu ajra-l-muhsinina.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        *

Dah nomi Hudoi taolo baroi az azobi qabr amon khostan.

YO Doima-l-baqoi, yo Somia-d-duoi, yo Vosia-l-atoi, yo Badia-s-samoi, yo Koshifa-l-baloi, yo Azima-s-sanoi, yo Qadima-n-namoi, yo Kasira-l-vafoi, yo SHarifa-l-jazoi, yo Azima-r-rajoi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi shikam.

YO Hayya qabla kulli hayyin, yo Hayya bada kulli hayyin, yo Hayya-l-Lazi laysa kamislihi hayyun, yo Hayya-l-Lazi lo yushorikuhu hayyun, yo Hayya-l-Lazi lo yakhtoju ilo hayyin, yo Hayya-l-Lazi lo yahtoju ilo hayyin, s Hayya-l-Lazi yumitu kulla hayyin, yo Hayya-l-Lazi yuhyi kulla hayyin, yo Hayya-l-Lazi yuhyi-l-mavto, yo Hayya-l-Lazi lo yamutu abado.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az vabo amon khostan.

Va asaluka biasmoika yo Gafforu, yo Sattoru, yo Qahhoru, yo Halloqu, yo Razzoqu, yo Fattohu, yo Allomu, yo Vahhobu, yo Hannonu, yo Mannonu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi dil.

YO Man Lahu zikrun lo yunso, yo Man Lahu nurun lo yutfau, yo Man Lahu mulkun lo yazulu, yo Man Lahu qazoun lo yahtoju, yo Man Lahu jalolun lo yanfazu, yo Man Lahu qazoun lo yuraddu, yo Man Lahu sifotun lo tubaddalu, yo Man Lahu kamolun lo yudraku, yo Man Lahu niamun lo tuaddu, yo Man Lahu sanoun lo yuhso.

Subhonaka, yo Allohu, lo nlokha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi bemorii sina.

YO Man khalaqani va savvoni, yo Man qarrabani va adnoni, yo Man asamani va kafoni, yo Man hafizani va najjoni, yo Man vaffaqani va hadoni, yo Man aazzani va agnoni, yo Man amotani va ahyoni, yo Man anasani va ovoni, yo Man atamani va saqoni, yo Man razaqani va rabboni.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi bemorii silsilatu-bavl.

Va asaluka biasmoika yo SHafiu, yo Rafiu, yo Saniu, yo Samiu, yo Kabiru, yo Bashiru, yo Naziru, yo Qadiru, yo Muqtadiru, yo Mutakabbiru.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az bemoriho amon khostan.

YO Man yuhiqqu-l-haqqa bikalimotihi, yo Man lo muaqqiba lihukmihi, yo Man lo rodda liqazoihi, yo Man lo yahulu bayna-l-mari va qalbihi, yo Man lo yanfau-sh-shafoatu illo biiznihi, yo Man lo yuhituna bishayin illo biilmihi, yo Man Huva alamu biman zalla an sabilihi, yo Man lo yusabbihu-r-radu illo bihamdihi, yo Mani-staqarrati-l-arzu biamrihi, yo Man yaqbalu-t-tavbata an ibodihi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        *

Dah nomi Hudoi taolo baroi az dardi cap.

Man jaala-l-arza mihodan, yo Man jaala-l-jibola avtodan, yo Man jaala-sh-shamsa sirojan, yo Man jaala-l-qamara nuran, yo Man jaala-l-layla libosan, yo Man jaala-n-nahora maoshan, yo Man jaala-n-navma subotan, yo Man jaala-s-samoa binoan, yo Man jaala-l-ashyoa azvojan, yo Man jaala-n-nora mirsodo.

Subhonaka, yo Allohu, lo nlokha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi taskini dil.

YO Man yuhibbu-t-tavvobina, yo Man yuhibbu-l- mutahhirina, yo Man yuhibbu-l-muhsinina, yo Man yuhibbu-s-sobirina, yo Man Huva alamu bi-l-mufsidina, yo Man yuhibbu-r-rokiina, yo Man yuhibbu-s-sojidina, yo Man yuhibbu-s-somitina, yo Man Huva Rabbu-l-olamina, yo Man Huva Moliku yavmi-d-dini.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        *

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi gush.

YO Muina-z-zuafoi, yo Sohiba-l-guraboi, yo Nosira-l-avliyoi, yo Qohira-l-adoi, yo Rofia-s-samoi, yo Jamila-s-sanoi, yo Habiba-l-atqiyoi, yo Anisa-l-asfiyoi, yo Kanza-l-fuqaroi, yo Iloha-l-agniyoi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi nobinoi.

Va asaluka biasmoika yo Foriju, yo Fotihu, yo Zominu, yo Koshifu, yo Holiqu, yo Omiru, yo Nohiu, yo Rajou, yo Badiu, yo Fotihu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az ofatho amon khostan.

YO Avvala kulli shayin va Okhirahu, yo iloha kulli shayin va Soniahu, yo Boria kulli shayin va Holiqakhu, yo Kobiza kulli shayin va Bositahu, yo Mubdia kulli shayin va Muidahu, yo Musabiba kulli shayin va Muqaddirahu, yo Munshia kulli shayin va Mudabbirahu, yo Murattiba kulli shayin va Muhavvilahu, yo Muhyiya kulli shayin va Mumitahu, yo Iloha kulli shayin va Malikahu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi bemorii dimog.

YO Man fi-s-samoi azamatuhu, yo Man fi-l-arzi oyotuhu, yo Man fi kulli shayin valoyatuhu, yo Man fi-l-bihori ajoibuhu, yo Man fi-l-jiboli khazoinuhu, yo Man yabdaul-khalqa summa yuiduhu, yo Man yarjiu-l-umuru ilayhi kulluhu, yo Man ahsana kulla shayin khalaqahu, yo Man zahara fi kulli shayin lutfuhu, yo Man lo yarifu-l-khaloiqu Qudratahu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        *

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi chashm.

YO Habiba man lo habiba lahu, yo Tabiba man lo tabiba lahu, yo Muhibba man lo muhibba lahu, yo SHafia man lo shafia lahu, yo Mugisa man lo mugisa lahu, yo Muina man lo muina lahu, yo Dalila man lo dalila lahu, yo Qoida man lo qoida lahu, yo Nosira man lo nasira lahu, yo Rohima man lo rohima lahu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi dandon.

YO Kofiya man-istakfohu, yo Hodiya man-istakhdohu, yo Kolia man-istaklohu, yo Qoziya man-istaqzohu, yo SHofiya man-istashfohu, yo Doiya man-istadohu, yo Muvaffiya man-istavfohu, yo Muqavviya man-istaqvohu, yo Valiyya man-istavlohu, yo Mugniya man-istashohu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi surkhbod.

YO Man Huva Ahadun bilo ziddin, yo Man Huva Fardun bilo niddin, yo Man Huva Samadun bilo aybin, yo Man Huva Vitrun bilo kayfin, yo Man Huva Mavsufun bilo shibhin, yo Man Huva Azizun bilo zullin, yo Man Huva Ganiyyun bilo faqrin, yo Man Huva Malikun bilo azlin, yo Man Huva Mavjudun bilo mislin, yo Man Huva Rabbun bilo vazirin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi ulfatu mehruboni dar bayni hamdigar.

YO Man Huva zikruhu sharafun li-z-zokirina, yo Man Huva shukruhu favzun li-sh-shokirina, yo Man Huva hamduhu izzun li-l-homidina, yo Man Huva toatuhu najotun li-l-mutiina, yo Man Huva sabiluhu vozihun li-l-munibina, yo Man Huva oyatuhu burhonun li-n-nozirina, yo Man Huva kitobuhu tazkiratun li-l-muttaqina, yo Man Huva afvuhu maljaun li-l-muznibina, yo Man Huva rahmatuhu qaribun li-l-muhsinina, yo Man Huva lo yakhfo alayhi shayun fi-l-olamin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi varam.

Va asaluka biasmoika yo Aminu, yo Muinu, yo Mubinu, yo SHahidu, yo Hamidu, yo Muridu, yo Muidu, yo Majidu, yo Matinu, yo Mugisu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi bemorihoi vaznin.

YO Man taborakasmuhu, yo Man taolo jadduhu, yo Man lo iloha gayruhu, yo Man taqaddasat asmouhu, yo Man yadumu baqouhu, yo Man azamat bahouhu, yo Man kaburat kibriyouhu, yo Man lo goyata liqudratihi, yo Man lo nihoyata lirahmatihi, yo Man jalla sanouhu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi miyon.

YO Za-l-Arshi-l-majidi, yo Za-t-tavli-sh-shadidi, yo Za-l-fili-r-rashidi, yo Za-l-batshi-sh-shadidi, yo Za-l-vadi-l-vaidi, yo Valiyya-l-hamidi, yo Man Huva faolun limo yuridu, yo Man Huva aqrabu ilayhi min habli-l-varidi, yo Man Huva laysa bizallomin li-l-abidi, yo Man Huva alo kulli shayin shahid.

Subhonaka, yo Allohu, lo nlokha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        *

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi pusht.

YO Man lo sharika lahu, yo Man lo vazira lahu, yo Man lo shabiha lahu, yo Man lo nazira lahu, yo Man bihavoiji-l-ibodi Habirun, yo Holiqa-sh-shamsi va-l-qamari-l-muniri, yo Mugniya-n-nosi-l-fuqaroi, yo ismata-l-khoifi-l-mustajiri, yo rohima-sh-shayhi-l-kabiri, yo Man biibodihi Basir.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi shona.

Va asaluka biasmoika yo Jabboru, yo Mutakabbiru, yo Vahhobu, yo Razzoqu, yo Mubdiu, yo Muidu, yo Muhyi, yo Mumitu, yo Hayyu, yo Qayyumu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        * *

Dah nomi Hudoi taolo baroi bemorii zardcha.

YO Za-l-judi va-n-niami, yo Za-l-fazli va-l-karami, yo Za-l-basi va-n-niqami, yo Holiqa-l-Lavhi  va-l-Qalami, yo Boria-z-zurri va-n-niami, yo Mulhi ma-l-arabi va-l-ajami, yo Olima-s-sirri va-l-himami, yo Man Lahu-l-Baytu-l-haromi, yo Man yakhluqu-l-ashyoa mina-l-adami, yo Koshifa-z-zurri va-l-alami.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi nof.

YO Man yakhluqu mo yashou, yo Man yafalu mo yashou, yo Man yahdi man yashou, yo Man yuzillu man yashou, yo Man yuazzibu man yashou, yo Man yagfiru man yashou, yo Man yuizzu man yashou, yo Man yuzillu man yashou, yo Man yatubu alo man yashou, yo Man yakhtassu birahmatihi man yashou.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        *

Dah nami Hudoi taolo baroi dardi meda.

Va asaluka biasmoika yo Foilu, yo Joilu, yo Qobilu, yo Fozilu, yo Odilu, yo Tolibu, yo Matlubu, yo Forizu, yo Hakimu, yo Holiqu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        *

Dah nomi Hudoi taolo baroi bemorii qand.

YO Man anama bihavlihi, yo Man akrama bitavlihi, yo Man joda bilutfihi, yo Man taqaddara biqudratihi, yo Man qaddara bihikmatihi, yo Man hakama bitadbirihi, yo Man dabbara biilmihi, yo Man tajovaza bihilmihi, yo Man alo dunuvvuhu, yo Man dano uluvvuhu.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*        *        *        *        *

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi gardan.

Va asaluka biasmoika yo Fardu, yo Vitru, yo Ahadu, yo Samadu, yo Abadu, yo Aazzu, yo Ajallu, yo Moliku, yo Avvalu, yo Okhiru.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi ba maqsad rasidan.

YO marufa man arafahu, yo mabuda man abadahu, yo mashkura man shakarahu, yo mazkura man zakarahu, yo Mahmuda man hamidahu, yo mavjuda man talabahu, yo mavsufa man vanadahu, yo marguba man arodahu, yo maqsuda man qasadahu, yo mahbuba man ahabbahu.

Dah nomi Hudoi taolo baroi dardi jigar.

YO Man lo mulka illo mulkuhu, yo Man lo yuhsi-l-ibodu sanoahu, yo Man lo yasifu-l-khaloiqu jalolahu, yo Man lo yuhsinu-l-insonu nuutahu, yo Man lo yudriku-l-absoru kamolahu, yo Man lo yanolu-l-azkoru kibriyoahu, yo Man lo yalhaqu-l-avhomu goyatahu, yo Man lo yaruddu-l-ibodu qazoahu, yo Man lo yablagu-l-afhomu sifotahu, yo Man zahara fi kulli shayin oyotuhu.

Subhonaka, yo Allohu lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az fitnahoi shayton amon khostan.

YO Sanada-l-mutavakkilina, yo Hodiya-l-muzallina, yo Ansara-n-nosirina, yo Alama-l-olimina, yo Mafzaa-l-malhunina, yo Molika yavmi-d-dina, yo Holiqa-l-khalqi ajmaina, yo Kofiya-l-mutavakkilina, yo Badia-s-samovoti va-l-arzina, yo Rajoa-l-muznibina.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi emini az kofaron.

Va asaluka biasmoika yo Muazzamu, yo Mukarramu, yo Munaimu, yo Muti, yo Mugni, yo Nuru, yo Haqqu, yo Munji, yo Muhsinu, yo Muhyi.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi dafi murchaho.

YO Man lo yudabbiru-l-amra illo Huva, yo Man lo yalamu-l-gayba illo Huva, yo Man lo yasrifu-l-sua illo Huva, yo Man lo yakhluqu-l-khalqa illo Huva, yo Man lo yuhyi-l-mavto illo Huva, yo Man lo rabba li-l-ibodi illo Huva, yo Man lo yunzilu-l-gaysa illo Huva, yo Man lo yutimmu-n-nimatahu illo Huva yo Man lo yuqallibu-l-quluba illo Huva, yo Man lo yagfiru-z-zunuba illo Huva.

Subhonaka, yo Allohu, Lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi az balohoi okhirat amon khostan.

YO Oliman bikulli shayin, yo Man lo yashbahu kullu shayin, yo Kofiya kulli shayin, yo Qodiran alo kulli shayin, yo Man lo yuridu fi mulkihi shayun, yo Man lo yanqusu an khazoinihi shayun, yo Man lo yakhfo alayhi shayun, yo Man laysa kamislihi shayun, yo Man biyadihi maqolidu kulli shayin, yo Man vasiat rahmatuhu kulla shayin.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi muhabbati bayni zanu shavhar.

YO Man lam yattahiz sohibatan va lo valadan, yo Man lo sharika fi hukmihi ahadan, yo Man jaala likulli shayin qadran, yo Man lam yazal Rabban Rahiman, yo Man jaala-l-maloikata rusulan, yo Man jaala fi-s-samoi burujan, yo Man jaala-l-arza qaroran, yo Man khalaqa mina-l-moi basharan, yo Man akhso kulla shayin adadan, yo Man kona alo kulli shayin qadiran.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Dah nomi Hudoi taolo baroi osoishtagi.

YO Muyassira kulli masurin, yo Muqaddira kulli maqdurin, yo Man yalamu khoinata-l-ayuni, yo Man yalamu mo yukhfi-s-suduri, yo Hayra qodirin va maqdurin, yo Munazzahan ani-l-khavfi va-s-sururi, yo Mudabbira-l-ayyomi vash-shuhuri, yo Man bihukmihi lo yakhofu va lo yahuru, yo Man ilayhi tasiru-l-umuru, yo Man yajmau-l-lugoti-l-mazkuri, yo Jomia-l- khaloiqi yavma-n-nushuri.

Subhonaka, yo Allohu, lo iloha illo Anta, khallisno mina-l-gammi va-l-hammi va-n-nori, yo Rabb.

*****

Bad az khondani in ismho in duoro khonad:

Allohumma inni bika aslamtu ashgoli va bika favvaztu amoli va alayka tavakkaltu fi jamii ahvoli va ilayka havvaltu adoi va Anta talamu sirrahum va kaydahum va niyyatahum va Anta mustagnin an sharhi  asomihim va vasfihim va ano zaifun bayna aydihim va Anta Qaviyyun Qodirun alayhim fakfi sharrahum va aginni alo javobihim va kahhirhum biqudratika va lo tansurhum alayya biquvvatika lianni zaifun va hum aqviyou bikulli lisonin Anta Qaviyyun Qodirun muonin va atasamtu biurvati fazlika vasiat rahmatuka, yo Azizu, yo Hamidu, yo Za-l-Arshi-l-majidi asrif anni sharra kulli jabborin anid.

Pas az khondani in duoho sarro ba sajda nihad va bo du chashmi giryon, bo in ismhoi zerin hojathoi khudro az dargohi Hudoi taolo bikhonad, shoyad ki Hudoi taolo duohoi uro ijobat namoyad. On ismho in ast:

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim.

YO Allohu, yo Rahmonu, yo Rahimu, yo Gafuru, yo SHakuru, yo Vadudu, yo Majidu, yo Hayyu, yo Qayyumu, yo faolu-l-limo yurid.

Duoi «Javshani kabir» ba poyon rasid.

Загрузка...

Dar boramon

Инчунин кобед

Kitobi Rudaki

Maqomi voloi sher, hunari ofarandagi va khizmathoi buzurgi adabii Ustod Rudakiro bisyor shoironi qarnhoi jahorum …