Главная / Гуногун / Даҳ номи Худои таоло (Дуоҳо)

Даҳ номи Худои таоло (Дуоҳо)

Даҳ номи Худои таоло барои ҳоҷат дар вақтҳои махсус.

Аллоҳумма иннӣ асъалука биасмоика-л-ҳусна-л-латӣ мо алимно минҳо ва мо лам наълам ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё Раҳиму, ё Алиму, ё Ҳалиму, ё Азиму, ё Қадиму, ё Кариму, ё Муқиму, ё Ҳаким.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои ҳурмат ёфтан дар байни мардум.

Ё Хайра-л-ғофирина, ё Хайра-н-носирина, ё Хайра-л-ҳокимина, ё Хайра-л-фотиҳина, ё Хайра-з-зокирина, ё Хайра-л-мунзилина, ё Хайра-л-ҳомидина, ё Хайра-л-ворисина, ё Хайра-л-муҳсинина, ё Хайра-р-роҳимин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои қуввату тавоноӣ хостан.

Ё Ма-л-Лаҳу-л-иззу ва-л-ҷамолу, ё Ма-л-Лаҳу-л-мулку ва-л-ҷалолу, ё Ма-л-Лаҳу-л-қудрату ва-л-камолу, ё Ман Ҳува-л-Кабиру-л-Мутаолу, ё Ман Ҳува Муишиу-с-саҳоби-с-сиқоли, ё Ман Ҳува Шадиду-л-миҳоли, ё Ман Ҳува Муназзаҳун ани-з-заволи, ё Ман Ҳува Муназзаҳун ани-л-хиёли, ё Ман Ҳува Соҳибу-л-айёми ва-л-лаёли, ё Ман Ҳува Холиқу-л-арзи ва-л-ҷибол.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои адл хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Ҳаннону, ё Маннону, ё Дайёну, ё Бурҳону, ё Султону, ё Мустаону, ё За-л-имтинони, ё За-л-амони, ё За-л-эҳсони, ё За-л-баён.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои наҷот ёфтан аз бемориҳои илоҷнопазир.

Ё Ман тавозаа куллу шайъин лиазаматиҳи, ё Ман истаслама куллу шайъин лиқудратиҳи, ё Ман хазаа куллу шайъин лиҳайбатиҳи, ё Ман-инқода куллу шайъин лимулкатиҳи, ё Ман залла куллу шайъин лииззатиҳи, ё Ман дора куллу шайъин мин махофатиҳи, ё Ман ташаккакати-л-ҷиболу мин хашятиҳи, ё Ман қомати-с-самовоту биамриҳи, ё Ман юрсилу-р-риёҳа бушра-м-байна ядай раҳматиҳи, ё Ман истақаррати-л-арзу биизниҳи, ё Ман ло яътадӣ ало аҳли мамлакатиҳ.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои афзунии неъмат хостан.

Ё За-л-ҳамди ва-с-санои, ё За-л-фахри ва-л-баҳои, ё За-л-аҳди ва-л-вафои, ё За-л-афви ва-р-ризои, ё За-л-манни ва-л-атои, ё За-л-фасли ва-л-қазои, ё За-л-иззи ва-л-бақои, ё За-л-азамати ва-л-кибриёи, ё За-л-ҷуди ва-с-сахои, ё За-л-олои ва-н-наъмои.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои молу давлат хостан.

Ё Ғофира-л-хатоё, ё Мунтаҳа-р-раҷоё, ё Муҷзия-л-атоё, ё Восиа-л-ҳадоё, ё Розиқа-л-бароё, ё Сомиа-ш-шакоё, ё Боиса-с-сароё, ё Қозия-л-маноё, ё Мутлиқа-л-усоро, ё Кошифа-л-балоё.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз ранҷу машаққат офият хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Дофиъу, ё Сониъу, ё Ҳофизу, ё Рофиъу, ё Мувассиъу, ё Восиъу, ё Мониъу, ё Ҷомиъу, ё Сомиъу, ё Шофиъу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои ҳоли хуб хостан.

Ё Сониъа кулли маснуъин, ё Холиқа кулли махлуқин, ё Розиқа кулли марзуқин, ё Молика кулли мамлукин, ё Кошифа кулли макшуфин, ё Фориҷа кулли мағмумин, ё Носира кулли мағлубин, ё Сотира кулли маъюбин, ё Малҷаа кулли матрудин, ё Роҳима кулли марҳумин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои раҳоӣ аз мусибатҳо.

Ё уддатӣ инда шиддатӣ, ё раҷоӣ инда мусибатӣ, ё мунисӣ инда ваҳшатӣ, ё соҳибӣ инда ғурбатӣ, ё валийӣ инда ниъматӣ ё ғиёсӣ инда қурбатӣ, ё далилӣ инда хайратӣ, ё ғиноӣ инда-фтиқорӣ, ё малҷаӣ инда-зтирорӣ, ё муъинӣ инда фазаъӣ.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои имон ба саломат хостан.

Ё Аллома-л-ғуюби, ё Саттора-л-уюби, ё Ғаффора-з-зунуби, ё Кашшофа-л-куруби, ё Мунаввира-л-қулуби, ё Муқаллиба-л-қулуби, ё Музаййина-л-қулуби, ё Ҳабиба-л-кулуби, ё Табиба-л-қулуби, ё Аниса-л-қулуби.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои давлати безавол хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Ҷалилу, ё Ҷамилу, ё Вакилу, ё Кафилу, ё Хабиру, ё Далилу, ё Малику, ё Заҳиру, ё Баширу, ё Азизу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мииа-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз камбағалӣ растагорӣ хостан.

Ё Далила-л-мутаҳайирина, ё Ғиёса-л-мустағисина, ё Сариха-л-мустасхарина, ё Амона-л-хоифина, ё Авна-л-муъминина, ё Роҳима-л-масокина, ё Ҷора-л-мустаънирина, в Малҷаа-л-осина, ё Ғофира-л-музнибина, ё Муҷиба даъвати-л- музтаррина.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз офатҳои нозилшуда амон хостан.

Ё За-л-манни ва-л-амони, ё За-л-қудси ва-с-субҳони, ё За-л-фазли вал-имтинони, ё За-л-ҷуди ва-л-иҳсони, ё За-л-ҳикмати ва-л-баёни, ё За-р-раҳмати ва-р-ризвони, ё За-л-ҳуҷҷати ва-л-бурҳони, ё За-л-азамати ва-с-султони, ё За-р-раъфати ва-л-мустаъони, ё За-л-афви ва-л-ғуфрон.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои овози оғози корҳои муҳим.

Ё Ман Ҳува Рабба кулли шайъин, ё Ман Ҳува Холиқа кулли шайъин, ё Ман Ҳува Сониъа кулли шайъин, ё Ман Ҳува Аввала кулли шайъин, ё Ман Ҳува Охира кулли шайъин, ё Ман Ҳува баъда кулли шайъин, ё Ман Ҳува фавқа кулли шайъин, ё Ман Ҳува Олима бикулли шайъин, ё Ман Ҳува ябқо ва яфно куллу шайъин, ё Ман Ҳува Қодиру ало кулли шайъин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои осонии корҳо.

Ва асъалука биасмоика ё Салому, ё Муъмину, ё Муҳаймину, ё Мунтақиму, ё Муқситу, ё Муҳсий, ё Муҳаввину, ё Мубайину, ё Муқаддиму, ё Мукарриму.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои баракат дар хонадон хостан.

Ё Ман Ҳува фӣ мулкиҳи Муқимун, ё Ман Ҳува фӣ султониҳи Қадимун, ё Ман Ҳува фӣ ҷалолиҳи Азимун, ё Ман Ҳува бикулли шайъин Алимун, ё Ман Ҳува лиман ҷафоҳу Ҳалимун, ё Ман Ҳува лиман асоҳу Ҳалимун, ё Ман Ҳува фӣ тақодириҳи Ҳакимун, ё Ман Ҳува каломуҳу Қадимун, ё Ман Ҳува лутфуҳу Амимун, ё Ман Ҳува биибодиҳи Раҳимун.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барон дар корҳо о с они хостан.

Ё Ма-л-ло юрҷо илло фазлуҳу, ё Ма-л-ло юхофу илло адлуҳу, ё Ма-л-ло юсъалу илло афвуҳу, ё Ма-л-ло юнтазару илло бирруҳу, ё Ма-л-ло ядуму илло мулкуҳу, ё Ман ло султона илло султонуҳу, ё Ман аҳота бикулли шайъин илмуҳу, ё ма-л-лайсалаҳу аҳаду-м-мислуҳу, ё Ман васиъат кулла шайъин раҳматуҳу, ё Ман сабақат раҳматуҳу ғазабаҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои равнақ дар корҳо хостан.

Ё Фориҷа-л-ҳамми, ё Кошифа-л-ғамми, ё Қобила-т-тавби, ё Холиқа-л-халқи, ё Содиқа-л-ваъди, ё Муваффия-л-аҳди, ё Олима-с-сирри, ё Фолиқа-л-ҳабби, ё Розиқа-т-тифли, ё Рофира-з-занби.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои рафтан ба назди ҳокимон.

Ва асъалука биасмоика ё Қавийю, ё Валийю, ё Вафийю, ё Закийю, ё Алийю, ё Разийю, ё Абадийю, ё Хафийю, ё Ғанийю, ё Мубдиу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Даҳ номи Худои таоло барои аз гуноҳ, омурзиш хостан.

Ё Ман азҳара-л-ҷамила, ё Ман сатара ала-л-қабиҳи, ё Ма-л-ло юохизу би-л-ҷаримати, ё Ма-л-лам яҳтики-с-сатра ала-л-қабиҳи, ё Азима-л-афви, ё Ҳасана-т-таҷовузи, ё Босита-л-ядайни би-р-раҳмати, ё Восиъа-л-мағфирати, ё Мунтаҳо кулли шакво, ё Соҳиба кулли наҷво.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз мушкилот амон хостан.

Карима-с-сафҳи, ё Азима-л-манни, ё Касира-л-хайри, ё Латифа-с-сунъи, ё Мунаффиса-л-карби, ё Кошифа-з-зурри, ё Молика-л-мулки, ё Қадима-л-фазли, ё Доима-л-лутфи, ё Қозия-л-ҳаққи.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои забони бадгӯёну душманонро бастан.

Ё Азиза-л-ло юзому, ё Қайюма-л-ло яному, ё Малика-л-ло юғайяру, ё Боқия-л-ло яфно, ё Қоима-л-ло язулу, ё Самада-л-ло ютъаму, ё Ҳозира-л-ло яғибу, ё Ғанийя-л-ло яфтақиру, ё Доима-л-ло яфуту, ё Ҳайя-л-ло ямуту.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои хушнудии Аллоҳ, таолоро талаб кардан.

Ва асъалука биасмоика ё Мусаввиру, ё Муқаддиру, ё Мудаббиру, ё Муассиру, ё Муяссиру, ё Муваққиру, ё Муқаддиму, ё Муаххиру, ё Мутаҳҳиру, ё Мубашширу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дар роҳи ҳаҷ хондан.

Ё Рабба-л-Байти-л-ҳароми, ё Рабба-л-балади-л-ҳароми, ё Рабба-л-машъари-л-изоми, ё Рабба-ш-шаҳри-л-ҳароми, ё Рабба-л-масҷиди-л-ҳароми, ё Рабба-р-рукни ва-л-мақоми, ё Рабба-н-нури ва-з-заломи, ё Рабба-т-таҳийяти ва-с-саломи ё Рабба-л-қудрати фӣ-л-аноми.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои ба назди олимон рафтан.

Ё Аҳкама-л-ҳокимина, ё Аъдала-л-одилина, ё Асдақа-с-содиқина, ё Атҳара-т-тоҳирина, ё Аҳсана-л-холиқина, ё Асраа-л-ҳосибина, ё Ашфаа-ш-шофиина, ё Абсара-н-нозирина, ё Акрама-л-акрамина, ё Арҳама-р-рохимина.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои раҳоӣ аз зулми золимой.

Ё имода ман ло имода лаҳу, ё зуҳра ман ло зуҳра лаҳу, ё муҳибба ма-л-ло муҳибба лаҳу, ё аниса ма-л-ло аниса лаҳу, ё амона ма-л-ло амона лаҳу, ё ҳирза ма-л-ло ҳирза лаҳу, ё санада ма-л-ло санада лаҳу, ё ғиёса ма-л-ло ғиёса лаҳу, ё фахра ма-л-ло фахра лаҳу, ё ғунята ма-л-ло ғунята лаҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои ғайрат талаб кардан.

Ва асъалука биасмоика ё Қоиму, ё Доиму, ё Олиму, ё Ҳокиму, ё Осиму, ё Бориу, ё Қобизу, ё Боситу, ё Ҳофизу, ё Роҳиму.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои кушоиши корҳо.

Ё За-н-ниъмати-с-собиқати, ё За-р-раъфати-л-восиати, ё За-л-миннати-с-собиқати, ё За-л-ҳикмати-л-болиғати, ё За-л-қудрати-л-комилати, ё За-л-ҳуҷҷати-л-қотиати, ё За-с-сифати-л-олияти, ё За-л-иззати-д-доимати, ё За-л-қуввати-л-матинати, ё За-л-каромати-з-зоҳирати.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои истиғфор хостан.

Олима-л-хафийёти, ё Бадиа-с-самовоти, ё Ҷоила-з-зулмоти, ё Роҳима-л-баракоти, ё Сотира-л-авароти, ё Муҳйия-л-амвоти, ё Мунзила-л-оёти, ё Музоифа-л-ҳасаноти, ё Шадида-н-нақамоти, ё Кошифа-л-балийёт.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз фитнаҳо амон хостан.

Ё Осима ман-истаъсамаҳу, ё Роҳима ман-истарҳамаҳу, ё Ғофира ман-истағфараҳу, ё Носира ман истансараҳу, ё Ҳофиза ман истаҳфазаҳу, ё Мукрима ман истакрамаҳу, ё Муршида ман истаршадаҳу, ё Муғиса ман истағосаҳу, ё Сариха ман истасрахаҳу, ё Муина ман истаонаҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои борон хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Воҳиду, ё Моҷиду, ё Ҳомиду, ё Рошиду, ё Боису, ё Борису, ё Ғолибу, ё Ғиёсу, ё Шоҳиду, ё Воҷиду.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои ҳангоми муҷодала бо хасмон.

Ё Аъламу мин кулли алимин, ё Аъзама мин кулли азимин, ё Акраму мин кулли каримин, ё Аҳкаму мин кулли ҳакимин, ё Ақдаму мин кулли қадимин, ё Акбару мин кулли кабирин, ё Алтафу мин кулли латифин, ё Аҷаллу мин кулли ҷалилин, ё Ааззу мин кулли азизин, ё Арҳаму мин кулли раҳимин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои наҷот ёфтан аз зиндон.

Ё Ман Ҳува фӣ аҳдиҳи ваффийюн, ё Ман Ҳува фӣ вафоиҳи қавийюн, ё Ман Ҳува фӣ қувватиҳи  алийюн, ё Ман Ҳува фӣ улуввиҳи  қарибун, ё Ман Ҳува фӣ қурбиҳи латифун, ё Ман Ҳува фӣ лутфиҳи  шарифун, ё Ман Ҳува фӣ шарафиҳи  азизун, ё Ман Ҳува фӣ иззиҳи  азимун, ё Ман Ҳува фӣ азаматиҳи  маҷидун, ё Ман Ҳува фӣ маҷдиҳи  ҳамид.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисномина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои зафар бар душманон.

Ман Ҳува куллу шайъин хозиун Лаҳу, ё Ман Ҳува куллу шайъин мусаббиҳун Лаҳу, ё Ман Ҳува куллу шайъин коинун биҳи, ё Ман Ҳува куллу шайъин мавҷудун Лаҳу, ё Ман Ҳува куллу шайъин қоимун биҳи, ё Ман Ҳува куллу шайъин мунибун Илайҳи, ё Ман Ҳува куллу шайъин хошиун Лаҳу, ё Ман Ҳува куллу шайъин мушфиқун минҳу, ё Ман Ҳува куллу шайъин собирун Илайҳи, ё Ман Ҳува куллу шайъин холиқун илло ваҷҳаҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои шифо ёфтан аз бемориҳо.

Ва асъалука биасмоика ё Кофӣ, ё Вофӣ, ё Шофӣ, ё Муофӣ, ё Ҳоди, ё Доъӣ, ё Қозӣ, ё Розӣ, ё Олӣ, ё Боқӣ.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои ашёи гумшуда.

Ман ло мафарра илло Илайҳ ё Ман ло мафзаа илло Илайҳ ё Ман ло малҷаа илло Илайҳ ё Ман ло мақсада илло Илайҳ ё Ман ло юрғабу илло Илайҳ ё Ман ло масира илло Илайҳ ё Maн ло юстаону илло Илайҳ ё Ман ло юстағосу илло Илайҳ ё Ман ло манҷаа илло Илайҳ ё Ман ло ҳавла ва ло қуввата илло Биҳи.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз тарс эмин мондан.

Ё Хайра-л-марҳубина, ё Хайра-л-матлубина, ё Хайра-л-марғубина, ё Хайра-л-масъулина, ё Хайра-л-мақсудина, ё Хайра-л-машкурина, ё Хайра-л-мазкурина, ё Хайрал-маҳбубина, ё Хайра-л-мадъуввина, ё Хайра-л-мустаънисина.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои эмин гаштан дар сафар аз мушкилиҳову раҳзанон.

Ё Maн Ҳува халақа фасавво, ё Ман Ҳува қаддара фаҳадо, ё Maн Ҳува якшифу-л-балво, ё Ман Ҳува ясмау-н-наҷво, ё Ман Ҳува Мунҷиу-л-халқо, ё Ман Ҳува Мунқизу-л-ғарко, ё Maн Ҳува яшфи-л-марзо, ё Ман Ҳува азҳака ва абко, ё Ман Ҳува азалла ва аҳдо, ё Ман Ҳува амота ва аҳё.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз шарри ҷинну париҳо эмин мондан.

Ва асъалука биасмоика ё Ғофиру, ё Сотиру, ё Қоҳиру, ё Қодиру, ё Нозиру, ё Носиру, ё Зоҳиру, ё Ботину, ё Волию, ё Мутаолӣ.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди рутубати бадан.

Ё Ман Ҳува фӣ-л-барри ва-л-баҳри сабилуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-офоқи оётуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-с-самовоти қудратуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-қубури ибратуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-қиёмати милкатуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-ҳисоби ҳайбатуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-мизони қазоуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-ҷаннати савобуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-н-нори азобуҳу, ё Ман Ҳува фӣ-л-ҳосили иноятуҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои эмин мондан аз сеҳру ҷоду.

Ё Ман Ҳува илайҳи яҳрибу-л-хоифуна, ё Ман Ҳува илайҳи яфзаъу-л-музнибуна, ё Ман Ҳува илайҳи яқсиду-л-мунибуна, ё Ман Ҳува илайҳи малҷау-т-тоибуна, ё Ман Ҳува илайҳи ярғабу-з-зоҳи дуна, ё Ман Ҳува илайҳи яскуну-л-орифуна, ё Ман Ҳува илайҳи яфраҳу-л-муҳиббуна, ё Ман Ҳува илайҳи ястаънису биҳи л-л-муридуна, ё ман Ҳува алайҳи ятаваккалу-л-мутаваккилуна, ё Ман Ҳува илайҳи ятмау-л-хоифуна.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои эминӣ аз зиёну заҳмат.

Ё Ақрабу мин кулли қарибин, ё Аҳаббу мин кулли ҳабибин, ё Аъзаму мин кулли азимин, ё Ааззу мин кулли азизин, ё Аҷаллу мин кулли ҷалилин, ё Ақво мин кулли қавийин, ё Ағно мин кулли ғанийин, ё Аҷваду мин кулли ҷавводин, ё Аръафу мин кулли рауфин, ё Арҳаму мин кулли раҳимин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз пули Сирот гузаштан.

Ва асъалука биасмоика ё Ҳабибу, ё Табибу, ё Рақибу, ё Муҷибу, ё Қарибу, ё Ҳасибу, ё Мунибу, ё Насиру, ё Муниру, ё Басиру.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои халосӣ аз зулми золимон.

Ё Ғолибан ғайра мағлубин, ё Сонеан ғайра маснуъин, ё Холиқан ғайра махлуқин, ё Моликан ғайра мамлукин, ё Қоҳиран ғайра мақҳурин, ё Рофеан ғайра марфуин, ё Ҳофизан ғайра маҳфузин, ё Носиран ғайра мансурин, ё Шоҳидан ғайра машҳудин, ё Қарибан ғайра баъидин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Худои таоло барои эмин мондан аз зарари ҳокимон.

Ё Нура-н-нури, ё Мунаввира-н-нури, ё Холиқа-н-нури, ё нуран баъда кулли нурин, ё муқаддира-н-нури, ё мудаббира-н-нури, ё нуран қабла кулли нурин, ё нуран ло юҳиту биҳи нурун, ё нуран фавқа кулли нурин, ё нуран лайса камислиҳи  нурун.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз душман эмин мондан.

Ё Ман Ҳува атоуҳу шарифун, ё Ман Ҳува феълуҳу латифун, ё Ман Ҳува лутфуҳу мустақимун, ё Ман Ҳува фӣ илмиҳи  муҳитун, ё Ман Ҳува қавлуҳу ҳаққун, ё Ман Ҳува ваъдуҳу сидқун, ё Ман Ҳува азобуҳу адлун, ё Ман Ҳува зикруҳу ҳулуввун, ё Ман Ҳува унсуҳу лазизун, ё Ман Ҳува афвуҳу-фазлун.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои эминӣ аз шарри одамони бад.

Ва асъалука биасмоика ё Муаввилу, ё Муҳаввилу, ё Муфассилу, ё Муфаззилу, ё Мушаввилу, ё Мубаддилу, ё Муназзилу, ё Музаллилу, ё Барру.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои халосӣ аз дарди cap.

Ё Ман яро ва ло юро, ё Ман яхлуқу ва ло юхлақу, ё Ман яҳдӣ ва ло юҳдо, ё Ман юҳйӣ ва ло юҳё, ё ман ютиму ва ло ютаму, ё Ман юҷиру ва ло юҷору, ё Ман яқзӣ ва ло юқзо, ё Ман яҳкуму ва ло юҳкаму, ё Ман юҳсину ва ло юҳсану, ё Ман лам ялид ва лам юлад ва лам яку-л-Лаҳу куфуван аҳад.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои наҷот аз кулли бемориҳо.

Ё ниъма-л-ҳабибу, ё ниъма-т-табибу, ё ниъма-л-қарибу, ё ниъма-л-муҷибу, ё ниъма-л-ҳасибу, ё ниъма-л-анису, ё ниъма-р-рақибу, с ниъма-л-вакилу, ё ниъма-л-кафилу, ё ниъма-л-мавло ва ниъма-н-насир.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои бемориҳои пӯст ва мӯй.

Ё Сурура-л-орифина, ё Аниса-л-муридина, ё Муқарриба-л-муҳсинина, ё Ҳабиба-т-таввобина, ё Розиқа-л-мукаллина, ё Раҷоа-л-музнибина, ё Малҷаа-л-хоифина, ё Мураввиҳа-л-маҳзунина, ё Муфарриҳа-л-мағмумина, ё илоҳа-л-аввалина ва-л-охирина.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои халосӣ аз гули чашм.

Ва асъалука биасмоика ё Раббано, ё Илоҳано, ё Саййидано, ё Мавлоно, ё Носирано, ё Қодирано, ё Ҳофизано, ё Далилано, ё Ҳабибано, ё Муъинано.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз нобиноӣ амон хостан.

Ё Рабба-л-ҷаннати ва-н-нори, ё Рабба-н-набиййина ва-л-аҳёри, ё Рабба-с-сиғори ва-л-кибори, ё Рабба-с-сиддиқина ва-л-аброри, ё Рабба-л-ҳубуби ва-с-симори, ё Рабба-л-ашҷори ва-л-азҳори, ё Рабба-л-бирори ва-л-биҳори, ё Рабба-л-лайли ва-н-наҳори, ё Рабба-с-саҳоби ва-л-анҳори, ё Рабба-л-иълони ва-л-асрори.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз фитнаҳои кибр амон хостан.

Ё Ман нафаза фӣ кулли шайъин амруҳу, ё Ман лаҳиқа кулла шайъин илмуҳу, ё Ман балағат ило кулли шайъин қудратуҳу, ё Ман ло юҳси-л-ибоду наъмоаҳу, ё Ман ло яблуғу-л-халоиқу шукраҳу, ё Ман ло тудрику-л-афҳому намолаҳу, ё Ман тааззаза би-л-қудрати бақоуҳу, ё Ман таваҳҳада би-л-ҷалоли камолуҳу, ё Ман ло янолу-л-авҳому кунҳаҳу, ё Ман тафаррада би-л-азамати ва-л-ҷалоли кибриёуҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои хуни бинӣ.

Ё Ман Ҳува лиман даъоҳу Муҷибун, ё Ман Ҳува лиман аътоҳу Ҳабибун, ё Ман Ҳува лиман ахаббаҳу Қарибун, ё Ман Ҳува лиман ародаҳу Алимун, ё Ман Ҳува фӣ иҳсониҳи  Қадимун, ё Ман Ҳува фӣ лутфиҳи  Муқимун, ё Ман Ҳува лиман раҷоҳу Каримун, ё Ман Ҳува фӣ мақодириҳи Ҳакимун, ё Ман Ҳува лиман атоҳу Ҳалимун, ё Ман Ҳува фӣ азаматиҳи Азимун.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои кибру ҳасад.

Ва асъалаука биасмоика ё Мусаббибу, ё Муқаррибу, ё Муҷибу, ё Мураттибу, ё Мурағғибу, ё Муқаллибу, ё Мубассиру, ё Мукаввиру, ё Музаккиру, ё  Мунаввиру.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди хала.

Ё Ман Ҳува илмуҳу собиқун, ё Ман Ҳува ваъдуҳу содиқун, ё Ман Ҳува қазоуҳу коинун, ё Ман Ҳува амруҳу ғолибун, ё Ман Ҳува китобуҳу муҳкамун, ё Ман Ҳува Қуръонуҳу маҷидун, ё Ман Ҳува фазлуҳу муқимун, ё Ман Ҳува Аршуҳу азимун, ё Ман Ҳува лутфуҳу зоҳирун, ё Ман Ҳува Раббун Қадимун.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз фитнаҳои хулқи бад амон хостан.

Ё Ман ло юшғилуҳу самъун ан самъин, ё Ман ло ямнаъуҳу фиълун  ан фиълин, ё Ман ло юлҳиҳи қавлун ан қавлин, ё Ман ло яғлитуҳу суолун ан суолин, ё Ман ло яҳҷибуҳу шайъун ан шайъин, ё Ман Ҳува ғоятуҳу муроду-л-муридина, ё Ман Ҳува мунтаҳо ҳаммил-л-орифина, ё Ман ло яғибу ан қулуби-л-муҳибина, ё Ман ло яхфо алайҳи шайъун фӣ-л-оламина, ё Ман шараҳа би-л-исломи судура-л-муъминина.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои бемории шуш.

Ё Ман Лаҳу-л-масалу-л-аъло, ё Ман Лаҳу-с-сифоту-л-уло, ё Ман Лаҳу-л-охирату ва-л-уло, ё Ман Лаҳу-л-ҷаннату-л-маъво, ё Ман Лаҳу-л-оёту-л-кубро, ё Ман Лаҳу-л-ҳукму ва-л-қазоу, ё Ман Лаҳу-л-фазоу ва-л-ҳавоу, ё Ман Лаҳу-с-самовоти-л-уло, ё Ман Лаҳу-л-Аршу ва-с-Саро, ё Ман Лаҳу- л-асмоу-л-ҳусно.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди гӯш.

Ва асъалука биасмоика ё Ғафуру, ё Рауфу, ё Вадуду, ё Атуфу, ё Шакуру, ё Сабуру, ё Қуддусу, ё Ҳайю, ё Қайюму, ё Афувву.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои зиёд шудани шунавоӣ.

Ё Хайра зокирин ва мазкурин, ё Хайра ҳомидин ва маҳмудин, ё Хайра шокирин ва машкурин, ё Хайра шоҳидин ва машҳудин, ё Хайра доъин ва мадъуввин, ё Хайра соҳибин ва ҷолисин, ё Хайра мунисин ва анисин, ё Хайра мақсудин ва матлубин, ё Хайра ҳабибин ва маҳбубин, ё Хайра мӯҷибин ва муҷобин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои табларза.

Ё Ҳакиман ло яъҷалу, ё Ҷавводан ло ябхалу, ё Олиман ло яҷҳалу, ё Қавийян ло язъафу, ё Содиқан ло яхлуфу, ё Ҳокиман ло язлиму, ё Олиман ло янсо, ё Моликан ло язулу, ё Доиман ло яфуту, ё Ҳайян ло ямуту.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои таб ва табларза.

Ва асъалука биасмоика ё Ҳофизу, ё Рошиду, ё Воҳиду ё Мумиту, ё Муқиту, ё Муъиззу, ё Музиллу, ё Мурсилу, ё Мубдиу, ё Муъиду.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди гардан.

Ё Ман халақа-з-зулумоти ва-н-нура, ё Ман халақа-з-зилла ва-л-ҳурура, ё Ман халақа-ш-шамса ва-л-қамара, ё Ман халақа-л-мавта ва-л-ҳаёта, ё Ман Ҳува-л-Латифу-л-Хабиру, ё Ман Лаҳу-л-халқу ва-л-амру, ё Ман Ҳува Муҳсинун било назирин, ё Ман лайса Лаҳу валийюн мина-з- зулли, ё Ман лайса Лаҳу шарикун фӣ-л-мулки, ё Ман юқаллибу-л-лайла ва-н-наҳор.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои ҳар мушкил.

Ё Ман яъламу мурода-л-муридина, ё Ман яъламу замира-с-сомитина, ё Ман ямлику ҳавоиҷа-с-соилина, ё Ман ясмъау анина-л-волиҳина, ё Ман яро букоа-л-хоифина, ё Ман яърифу сурура-л-орифина, ё Ман яқбалу узра-т-тоибина, ё Ман юслиҳу аъмола-л-муфсидина, ё Ман ло ябъаду ан қулуби-л-орифина, ё Ман ло юзиъу аҷра-л-муҳсинина.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Даҳ номи Худои таоло барои аз азоби қабр амон хостан.

Ё Доима-л-бақои, ё Сомиа-д-дуои, ё Восиа-л-атои, ё Бадиа-с-самои, ё Кошифа-л-балои, ё Азима-с-санои, ё Қадима-н-наъмои, ё Касира-л-вафои, ё Шарифа-л-ҷазои, ё Азима-р-раҷои.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди шикам.

Ё Ҳайя қабла кулли ҳаййин, ё Ҳайя баъда кулли ҳаййин, ё Ҳайя-л-Лазӣ лайса камислиҳи ҳайюн, ё Ҳайя-л-Лазӣ ло юшорикуҳу ҳайюн, ё Ҳайя-л-Лазӣ ло яхтоҷу ило ҳаййин, ё Ҳайя-л-Лазӣ ло яҳтоҷу ило ҳаййин, с Ҳайя-л-Лазӣ юмиту кулла ҳаййин, ё Ҳайя-л-Лазӣ юҳйӣ кулла ҳаййин, ё Хайя-л-Лазӣ юҳйи-л-мавто, ё Ҳайя-л-Лазӣ ло ямуту абадо.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз вабо амон хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Ғаффору, ё Саттору, ё Қаҳҳору, ё Халлоқу, ё Раззоқу, ё Фаттоҳу, ё Аллому, ё Ваҳҳобу, ё Ҳаннону, ё Маннону.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди дил.

Ё Ман Лаҳу зикрун ло юнсо, ё Ман Лаҳу нурун ло ютфау, ё Ман Лаҳу мулкун ло язулу, ё Ман Лаҳу қазоун ло яҳтоҷу, ё Ман Лаҳу ҷалолун ло янфазу, ё Ман Лаҳу қазоун ло юрадду, ё Ман Лаҳу сифотун ло тубаддалу, ё Ман Лаҳу камолун ло юдраку, ё Ман Лаҳу ниъамун ло туадду, ё Ман Лаҳу саноун ло юҳсо.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои бемории сина.

Ё Ман халақанӣ ва саввонӣ, ё Ман қаррабанӣ ва аднонӣ, ё Ман асаманӣ ва кафонӣ, ё Ман ҳафизанӣ ва наҷҷонӣ, ё Ман ваффақанӣ ва ҳадонӣ, ё Ман ааззанӣ ва ағнонӣ, ё Ман амотанӣ ва аҳёнӣ, ё Ман анасанӣ ва овонӣ, ё Ман атъаманӣ ва сақонӣ, ё Ман разақанӣ ва раббонӣ.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои бемории силсилату-бавл.

Ва асъалука биасмоика ё Шафиъу, ё Рафиъу, ё Саниъу, ё Самиъу, ё Кабиру, ё Баширу, ё Назиру, ё Қадиру, ё Муқтадиру, ё Мутакаббиру.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз бемориҳо амон хостан.

Ё Ман юҳиққу-л-ҳаққа бикалимотиҳи, ё Ман ло муаққиба лиҳукмиҳи, ё Ман ло родда лиқазоиҳи, ё Ман ло яҳулу байна-л-маръи ва қалбиҳи, ё Ман ло янфау-ш-шафоату илло биизниҳи, ё Ман ло юҳитуна бишайъин илло биилмиҳи, ё Ман Ҳува аъламу биман залла ан сабилиҳи, ё Ман ло юсаббиҳу-р-раъду илло биҳамдиҳи, ё Мани-стақаррати-л-арзу биамриҳи, ё Ман яқбалу-т-тавбата ан ибодиҳи.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Даҳ номи Худои таоло барои аз дарди cap.

Ман ҷаала-л-арза миҳодан, ё Ман ҷаала-л-ҷибола автодан, ё Ман ҷаала-ш-шамса сироҷан, ё Ман ҷаала-л-қамара нуран, ё Ман ҷаала-л-лайла либосан, ё Ман ҷаала-н-наҳора маошан, ё Ман ҷаала-н-навма суботан, ё Ман ҷаала-с-самоа биноан, ё Ман ҷаала-л-ашёа азвоҷан, ё Ман ҷаала-н-нора мирсодо.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои таскини дил.

Ё Ман юҳиббу-т-таввобина, ё Ман юҳиббу-л- мутаҳҳирина, ё Ман юҳиббу-л-муҳсинина, ё Ман юҳиббу-с-собирина, ё Ман Ҳува аъламу би-л-муфсидина, ё Ман юҳиббу-р-рокиина, ё Ман юҳиббу-с-соҷидина, ё Ман юҳиббу-с-сомитина, ё Maн Ҳува Раббу-л-оламина, ё Ман Ҳува Молику явми-д-дини.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Даҳ номи Худои таоло барои дарди гуш.

Ё Муъина-з-зуафои, ё Соҳиба-л-ғурабои, ё Носира-л-авлиёи, ё Қоҳира-л-аъдои, ё Рофиа-с-самои, ё Ҷамила-с-санои, ё Ҳабиба-л-атқиёи, ё Аниса-л-асфиёи, ё Канза-л-фуқарои, ё Илоҳа-л-ағниёи.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои нобиноӣ.

Ва асъалука биасмоика ё Фориҷу, ё Фотиҳу, ё Зомину, ё Кошифу, ё Холиқу, ё Омиру, ё Ноҳиу, ё Раҷоу, ё Бадиъу, ё Фотиҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз офатҳо амон хостан.

Ё Аввала кулли шайъин ва Охираҳу, ё илоҳа кулли шайъин ва Сониаҳу, ё Бориа кулли шайъин ва Холиқаху, ё Кобиза кулли шайъин ва Боситаҳу, ё Мубдиа кулли шайъин ва Муидаҳу, ё Мусабиба кулли шайъин ва Муқаддираҳу, ё Муншиа кулли шайъин ва Мудаббираҳу, ё Мураттиба кулли шайъин ва Муҳаввилаҳу, ё Муҳйия кулли шайъин ва Мумитаҳу, ё Илоҳа кулли шайъин ва Маликаҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои бемории димоғ.

Ё Ман фӣ-с-самои азаматуҳу, ё Ман фӣ-л-арзи оётуҳу, ё Ман фӣ кулли шайъин валоятуҳу, ё Ман фӣ-л-биҳори аҷоибуҳу, ё Ман фӣ-л-ҷиболи хазоинуҳу, ё Ман ябдаул-халқа сумма юидуҳу, ё Ман ярҷиу-л-умуру илайҳи куллуҳу, ё Ман аҳсана кулла шайъин халақаҳу, ё Ман заҳара фӣ кулли шайъин лутфуҳу, ё Ман ло яърифу-л-халоиқу Қудратаҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Даҳ номи Худои таоло барои дарди чашм.

Ё Ҳабиба ман ло ҳабиба лаҳу, ё Табиба ман ло табиба лаҳу, ё Муҳибба ман ло муҳибба лаҳу, ё Шафиа ман ло шафиа лаҳу, ё Муғиса ман ло муғиса лаҳу, ё Муина ман ло муина лаҳу, ё Далила ман ло далила лаҳу, ё Қоида ман ло қоида лаҳу, ё Носира ман ло насира лаҳу, ё Роҳима ман ло роҳима лаҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди дандон.

Ё Кофия ман-истакфоҳу, ё Ҳодия ман-истахдоҳу, ё Колиа ман-истаклоҳу, ё Қозия ман-истақзоҳу, ё Шофия ман-исташфоҳу, ё Доъия ман-истадъоҳу, ё Муваффия ман-иставфоҳу, ё Муқаввия ман-истақвоҳу, ё Валийя ман-иставлоҳу, ё Муғния ман-исташоҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои сурхбод.

Ё Ман Ҳува Аҳадун било зиддин, ё Ман Ҳува Фардун било ниддин, ё Ман Ҳува Самадун било айбин, ё Ман Ҳува Витрун било кайфин, ё Ман Ҳува Мавсуфун било шибҳин, ё Ман Ҳува Азизун било зуллин, ё Ман Ҳува Ғанийюн било фақрин, ё Ман Ҳува Маликун било азлин, ё Ман Ҳува Мавҷудун било мислин, ё Ман Ҳува Раббун било вазирин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои улфату меҳрубонӣ дар байни ҳамдигар.

Ё Ман Ҳува зикруҳу шарафун ли-з-зокирина, ё Ман Ҳува шукруҳу фавзун ли-ш-шокирина, ё Ман Ҳува ҳамдуҳу иззун ли-л-ҳомидина, ё Ман Ҳува тоатуҳу наҷотун ли-л-мутиъина, ё Ман Ҳува сабилуҳу возиҳун ли-л-мунибина, ё Ман Ҳува оятуҳу бурҳонун ли-н-нозирина, ё Ман Ҳува китобуҳу тазкиратун ли-л-муттақина, ё Ман Ҳува афвуҳу малҷаун ли-л-музнибина, ё Ман Ҳува раҳматуҳу қарибун ли-л-муҳсинина, ё Ман Ҳува ло яхфо алайҳи шайъун фӣ-л-оламин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои варам.

Ва асъалука биасмоика ё Амину, ё Муину, ё Мубину, ё Шаҳиду, ё Ҳамиду, ё Муриду, ё Муиду, ё Маҷиду, ё Матину, ё Муғису.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои бемориҳои вазнин.

Ё Ман таборакасмуҳу, ё Ман таоло ҷаддуҳу, ё Ман ло илоҳа ғайруҳу, ё Ман тақаддасат асмоуҳу, ё Ман ядуму бақоуҳу, ё Ман азамат баҳоуҳу, ё Ман кабурат кибриёуҳу, ё Ман ло ғоята лиқудратиҳи, ё Ман ло ниҳоята лираҳматиҳи, ё Ман ҷалла саноуҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди миён.

Ё За-л-Арши-л-маҷиди, ё За-т-тавли-ш-шадиди, ё За-л-фиъли-р-рашиди, ё За-л-батши-ш-шадиди, ё За-л-ваъди-л-ваиди, ё Валийя-л-ҳамиди, ё Ман Ҳува фаъъолун лимо юриду, ё Ман Ҳува ақрабу илайҳи мин ҳабли-л-вариди, ё Ман Ҳува лайса бизалломин ли-л-абиди, ё Ман Ҳува ало кулли шайъин шаҳид.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Даҳ номи Худои таоло барои дарди пушт.

Ё Ман ло шарика лаҳу, ё Ман ло вазира лаҳу, ё Ман ло шабиҳа лаҳу, ё Ман ло назира лаҳу, ё Ман биҳавоиҷи-л-ибоди Хабирун, ё Холиқа-ш-шамси ва-л-қамари-л-мунири, ё Муғния-н-носи-л-фуқарои, ё исмата-л-хоифи-л-мустаҷири, ё роҳима-ш-шайҳи-л-кабири, ё Ман биибодиҳи Басир.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди шона.

Ва асъалука биасмоика ё Ҷаббору, ё Мутакаббиру, ё Ваҳҳобу, ё Раззоқу, ё Мубдиу, ё Муиду, ё Муҳйӣ, ё Мумиту, ё Ҳайю, ё Қайюму.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        * *

Даҳ номи Худои таоло барои бемории зардча.

Ё За-л-ҷуди ва-н-ниъами, ё За-л-фазли ва-л-карами, ё За-л-баъси ва-н-ниқами, ё Холиқа-л-Лавҳи  ва-л-Қалами, ё Бориа-з-зурри ва-н-ниъами, ё Мулҳи ма-л-араби ва-л-аҷами, ё Олима-с-сирри ва-л-ҳимами, ё Ман Лаҳу-л-Байту-л-ҳароми, ё Ман яхлуқу-л-ашёа мина-л-адами, ё Кошифа-з-зурри ва-л-алами.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дарди ноф.

Ё Ман яхлуқу мо яшоу, ё Ман яфъалу мо яшоу, ё Ман яҳдӣ ман яшоу, ё Ман юзиллу ман яшоу, ё Ман юаззибу ман яшоу, ё Ман яғфиру ман яшоу, ё Ман юиззу ман яшоу, ё Ман юзиллу ман яшоу, ё Ман ятубу ало ман яшоу, ё Ман яхтассу бираҳматиҳи ман яшоу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Даҳ нами Худои таоло барои дарди меъда.

Ва асъалука биасмоика ё Фоилу, ё Ҷоилу, ё Қобилу, ё Фозилу, ё Одилу, ё Толибу, ё Матлубу, ё Форизу, ё Ҳакиму, ё Холиқу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Даҳ номи Худои таоло барои бемории қанд.

Ё Ман анъама биҳавлиҳи, ё Ман акрама битавлиҳи, ё Ман ҷода билутфиҳи, ё Ман тақаддара биқудратиҳи, ё Ман қаддара биҳикматиҳи, ё Ман ҳакама битадбириҳи, ё Ман даббара биилмиҳи, ё Ман таҷоваза биҳилмиҳи, ё Ман ало дунуввуҳу, ё Ман дано улуввуҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Даҳ номи Худои таоло барои дарди гардан.

Ва асъалука биасмоика ё Фарду, ё Витру, ё Аҳаду, ё Самаду, ё Абаду, ё Ааззу, ё Аҷаллу, ё Молику, ё Аввалу, ё Охиру.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои ба мақсад расидан.

Ё маъруфа ман арафаҳу, ё маъбуда ман абадаҳу, ё машкура ман шакараҳу, ё мазкура ман закараҳу, ё Маҳмуда ман ҳамидаҳу, ё мавҷуда ман талабаҳу, ё мавсуфа ман ванадаҳу, ё марғуба ман ародаҳу, ё мақсуда ман қасадаҳу, ё маҳбуба ман аҳаббаҳу.

Даҳ номи Худои таоло барои дарди ҷигар.

Ё Ман ло мулка илло мулкуҳу, ё Ман ло юҳси-л-ибоду саноаҳу, ё Ман ло ясифу-л-халоиқу ҷалолаҳу, ё Ман ло юҳсину-л-инсону нуутаҳу, ё Ман ло юдрику-л-абсору камолаҳу, ё Ман ло янолу-л-азкору кибриёаҳу, ё Ман ло ялҳақу-л-авҳому ғоятаҳу, ё Ман ло ярудду-л-ибоду қазоаҳу, ё Ман ло яблағу-л-афҳому сифотаҳу, ё Ман заҳара фӣ кулли шайъин оётуҳу.

Субҳонака, ё Аллоҳу ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз фитнаҳои шайтон амон хостан.

Ё Санада-л-мутаваккилина, ё Ҳодия-л-музаллина, ё Ансара-н-носирина, ё Аълама-л-олимина, ё Мафзаа-л-малҳунина, ё Молика явми-д-дина, ё Холиқа-л-халқи аҷмаина, ё Кофия-л-мутаваккилина, ё Бадиа-с-самовоти ва-л-арзина, ё Раҷоа-л-музнибина.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои эминӣ аз кофарон.

Ва асъалука биасмоика ё Муаззаму, ё Мукарраму, ё Мунаъиму, ё Муътӣ, ё Муғнӣ, ё Нуру, ё Ҳаққу, ё Мунҷӣ, ё Муҳсину, ё Муҳйӣ.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои дафъи мӯрчаҳо.

Ё Ман ло юдаббиру-л-амра илло Ҳува, ё Ман ло яъламу-л-ғайба илло Ҳува, ё Ман ло ясрифу-л-суа илло Ҳува, ё Ман ло яхлуқу-л-халқа илло Ҳува, ё Ман ло юҳйи-л-мавто илло Ҳува, ё Ман ло рабба ли-л-ибоди илло Ҳува, ё Ман ло юнзилу-л-ғайса илло Ҳува, ё Ман ло ютимму-н-ниъматаҳу илло Ҳува ё Ман ло юқаллибу-л-қулуба илло Ҳува, ё Ман ло яғфиру-з-зунуба илло Ҳува.

Субҳонака, ё Аллоҳу, Ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои аз балоҳои охират амон хостан.

Ё Олиман бикулли шайъин, ё Ман ло яшбаҳу куллу шайъин, ё Кофия кулли шайъин, ё Қодиран ало кулли шайъин, ё Ман ло юриду фӣ мулкиҳи шайъун, ё Ман ло янқусу ан хазоиниҳи шайъун, ё Ман ло яхфо алайҳи шайъун, ё Ман лайса камислиҳи шайъун, ё Ман биядиҳи мақолиду кулли шайъин, ё Ман васиат раҳматуҳу кулла шайъин.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои муҳаббати байни зану шавҳар.

Ё Ман лам яттаҳиз соҳибатан ва ло валадан, ё Ман ло шарика фӣ ҳукмиҳи аҳадан, ё Ман ҷаала ликулли шайъин қадран, ё Ман лам язал Раббан Раҳиман, ё Ман ҷаала-л-малоиката русулан, ё Ман ҷаала фӣ-с-самои буруҷан, ё Ман ҷаала-л-арза қароран, ё Ман халақа мина-л-мои башаран, ё Ман ахсо кулла шайъин ададан, ё Ман кона ало кулли шайъин қадиран.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Даҳ номи Худои таоло барои осоиштагӣ.

Ё Муяссира кулли маъсурин, ё Муқаддира кулли мақдурин, ё Ман яъламу хоината-л-аъюни, ё Ман яъламу мо юхфи-с-судури, ё Хайра қодирин ва мақдурин, ё Муназзаҳан ани-л-хавфи ва-с-сурури, ё Мудаббира-л-айёми ваш-шуҳури, ё Ман биҳукмиҳи ло яхофу ва ло яҳуру, ё Ман илайҳи тасиру-л-умуру, ё Ман яҷмау-л-луғоти-л-мазкури, ё Ҷомиа-л- халоиқи явма-н-нушури.

Субҳонака, ё Аллоҳу, ло илоҳа илло Анта, халлисно мина-л-ғамми ва-л-ҳамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Баъд аз хондани ин исмҳо ин дуоро хонад:

Аллоҳумма иннӣ бика асламту ашғолӣ ва бика фаввазту аъмолӣ ва алайка таваккалту фӣ ҷамиъи аҳволӣ ва илайка ҳаввалту аъдоӣ ва Анта таъламу сирраҳум ва кайдаҳум ва нийятаҳум ва Анта мустағнин ан шарҳи  асомиҳим ва васфиҳим ва ано заифун байна айдиҳим ва Анта Қавийюн Қодирун алайҳим факфи шарраҳум ва ағинни ало ҷавобиҳим ва каҳҳирҳум биқудратика ва ло тансурҳум алайя биқувватика лианнӣ заифун ва ҳум ақвиёу бикулли лисонин Анта Қавийюн Қодирун муонин ва аътасамту биурвати фазлика васиат раҳматука, ё Азизу, ё Ҳамиду, ё За-л-Арши-л-маҷиди асриф аннӣ шарра кулли ҷабборин анид.

Пас аз хондани ин дуоҳо сарро ба саҷда ниҳад ва бо ду чашми гирён, бо ин исмҳои зерин ҳоҷатҳои худро аз даргоҳи Худои таоло бихонад, шояд ки Худои таоло дуоҳои ӯро иҷобат намояд. Он исмҳо ин аст:

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим.

Ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё Раҳиму, ё Ғафуру, ё Шакуру, ё Вадуду, ё Маҷиду, ё Ҳайю, ё Қайюму, ё фаъолу-л-лимо юрид.

Дуои «Ҷавшани кабир» ба поён расид.

Загрузка...

Дар борамон admin

Инчунин кобед

ruza_ramadan

Дуоҳои ният ва ифтори рӯзаи моҳи  шарифи рамазон

Нияти рӯза гирифтан: «Ва ли савми ғаддим-мин шаҳри рамазона-л-лазӣ фаризатан навайту». Тарҷума: Рӯзаи фардоро аз …