Архивы за день : 05.08.2019

Муборизаи Бобур Мирзо

123

Пас аз забти Хирот дар сарзамини пахновари давлати Шайбониён се сол сулху осоиш хукмфармо гардид ва ба ин восита хаёти хочагии мамлакат кадре ру ба бехбуди ниход. Вале соли 1510 аз ду самт ба давлати Шайбониён зарбаи марговар расонида шуд. Аз шимоли шарки бодиянишинони казок, ки замоне аз Шайбонихон сахт …

Муфассал »

Ташкил ёфтани давлати Шайбонихо

Шайбонихон намояндагони хонадони Темуриёнро берахмона таъкиб ва махв намуд. У шахру вилоятхои забткардаи худро ба хешу акрабо ва амирони номии худ таксим карда медихад. Хони мазкур аз кадамхои аввал барои ба тарафи худ кашидани феодалону рухониёни бонуфуз саъй кард. Маълум шуд, ки танхо хокимият дигар шуда, мукаррароти зиндаги мисли пештара …

Муфассал »