معلومات آخرین
Home / علم / قوناک

قوناک

قوناک-این رستنی زراعتیست و دانهای آن در سرش، که غولشکل و با غفسی کلتک چوپانان، درازی‌اش تا 20 سانتی‌متر است. میسه‌اش گویا به قیلهای کوتاهک می‌ماند، رنگ خوشة سرش سرخ جگری، پوست دانهایش هم با چنین رنگ است. اندازة دانهایش از ارزن میدتر، یلقّاسی و سخت می‌باشد. همچون غذا این نظر به ارزن بهتر است، نیز نیکوست برای دوا استعمال نمایند.

میزاجش در آخر درجة یکم خنک و در دوّم خشک، خشکی‌اش از ارزن کمتر است.  خیسلتهای شفابخش آن: این همچون غذا کم‌قوّت، ولی خشک‌کنندة رطوبتهای بدن است، درون را می‌بندد، پیشاب را می‌راند، از معده دیر می‌فوراید. اگر موقشّر این را با شیر نودوشیده و با روغن تازه پخته بخورند، غذای سالم می‌شود؛ عضوهای درون سینه را ملایم می‌گرداند، منی پیدا می‌کند. ولی در عضوهای بدن گرهها و در خیچک سنگ پیدا می‌نماید. اگر از بالای آن عسل یا شکر بخورند یا با یکی از این هر دو استعمال نمایند، دو ضرر مذکورش اصلاح می‌گردند.

Инчунин кобед

سوسن

سوسن-ان رستنی نمودهای گوناگون دارد: گلش سفید، بنفش و زرد، که به همه معلوم است-دشتی (کوهی) …