Архивы за день : 11.01.2020

Сарнавишт

oshno

Хар шамъеро нуре, сузе. Хар киссаеро огозе. Хар чуйбору обшорро навое. Хар мургро садое. Хар инсонро кисмате, файзе, муроде, фарёде. Гахе курам, гахе бино, гахе морам, гахе рубох, гахе аблах, гахе доно, гахе пасту гахе боло, гахе хушкам, гахе дарё… гахе кухам, гахе майдон, гахе обод, гахе вайрон, гахе хушёр, …

Муфассал »

АЪЗАМ АБУХАНИФА – КИТОБИ ОСОРИ ХАЗРАТИ ИМОМ

Китоби Ахвол ва осори Хазрати Имоми Аъзам Абуханифа (р)  Муаллиф: Сайид Бурхониддини Бузургмехр (Тураев Бурхониддин Бузургович). Мухаррирони илми: Мавлави Хоч Амир Аббоси Бобоназар – мутарчими Куръон, муфассир ва мухаддиси барчастаи ханафи. Хочи Мулло Зайниддини Набот – мудири кафедраи таърих ва фалсафаи ДДИТ (хамзамон устоди ДДОТ ба номи С.Айни) – номзаид …

Муфассал »

ДАРИЧАЕ РУ БА МАВЗУЪ

«Илм болотар аз ибодат аст» /153/. Аз аходиси набавии Хазрати Расули Акрам /с/: Китоби «Панчсад ХАДИС». Москва: Комил, 1991; с. 28 /Аз тарчумаи форсии китоби «Ал-Мавоъизул-ъададия»-тахзиб ва танзими Алии Мушкини Ардабили ва кушиши олими эрони Мирзо Ахмади Чаннатии Исфахони/. «Нахамда ва насло ъало Расулихил карим ва ъало олихи ва асхобихи …

Муфассал »

Алами Зор

duxtar

Вактхои охир муаллими фанни таърих Исматов одати ачоибе пайдо кардааст. Хини хар сухбат бамавриду бемаврид аз вокеаи фавкулоддаи ба сараш омада кисса мекунад. – Медонед, мо дах кас дар махалла хафтае як бор оши харифона мехурем. Ин анъанаи чандинсола. Ёру чурахои карин хастем… Бо навбат хар кас хамаро дар хонааш …

Муфассал »

Хикояи Гов ва Гург

gov

Гове бар галаи худ солор41 буд ва дар миёни говон ба куввати суру42 номдор. Чун гург бар эшон зур оварди, офати вай ба захми суру аз эшон дур карди. Ногох дасти ходиса бар вай шикаст овард ва суруи вайро офате расид. Баъд аз он чун гургро бидиди, дар панохи говони …

Муфассал »