Архивы за день : 08.01.2020

Фарз ва Суннат чист? (Фаркияти онхо)

kitobi-islomi

Фарз – фармудахои Аллох, Таъоло, ки ичро намудани онхо зарур аст. Масалан, Намоз, Руза, Закот. Ичро накардани фарз харом аст. Хар касе фарзро инкор кунад, аз имон баргашта бошад. Суннат – гуфтор ва рафтори Пайгамбари хабиби мо, сал–ла-л-Лоху алайхи ва саллам, ки хамчун дастур барои пайрави баён гардидаанд ва хуб …

Муфассал »

ПАЁМБАР МУХАММАД РАСУЛУЛЛОХ САВ

images

Хамду сипоси бепоён Худовандро, ки моро бо фиристодани пешво ва Т0ЧИ паёмбарон Мухаммад (с) сарбаланд кард ва аз зумраи пайравони у карор дод. Дуруд ба Паёмбари гиромй (с), ки дар рохи саодати башарй хуршеди хуршедхо, нури хакикат ва хидоят аст. Худованд Мухаммад (с) – ро дар  холе чун борони рахмат …

Муфассал »

АСЧАДИ ва ФАРРУХИ- Дар Бахористони Абдурахмони Чоми

АСЧАДИ Вай аз Марв аст ва аз чумлаи модехони Яминуддавла52 буд ва дар тахнияти фатхи вай Хиндустонро касидае дорад, ки матлаъаш53 ин аст: Ш е ъ р То шохи хурдабин сафари Суминот54 кард, Кирдори хешро алами муъчизот кард. Ва дар сифати харбуза гуяд: К и т ъ а Он забарчадрангу …

Муфассал »

Бахористони Абдурахмони Чоми (Китоб)

bahoriston-

«Бахористон»-и бехазон аз гаронмоятарин осори тарбияви-ахлокии адабиёти чахону форсизабон ва эчодиёти Мавлоно Абдурахмони Чоми (1414-1492) буда, бештар аз 500 сол мешавад, ки дар тарбияти ахлоки хамидаву атвори писандидаи инсоният хиссаи сазовор мегузорад. Нашри хозира, ки нашри савуми илми-оммавии асар дар Точикистон мебошад ва ба 520-умин солгарди таълифи он мувофик меояд, …

Муфассал »

БАХОРИСТОН

bahoriston-1-1

Хар гули равзаи¹ иблог², ки хаст Гули ин бог зи руяш вараке! Нест з- авроки3 чаман мургонро Ба чуз авсофи4 чамолаш сабаке… Чун дар ин вакти дилписанд фарзанди арчманд Зиёуддин Юсуф… ба омухтани мукаддамоти каломи араб ва андухтани кавоиди фунуни адаб иштигол намуд ва пушида намонад, ки тифлони наврасида ва …

Муфассал »