Главная / Гуногун / АЪЗАМ АБУХАНИФА – КИТОБИ ОСОРИ ХАЗРАТИ ИМОМ

АЪЗАМ АБУХАНИФА – КИТОБИ ОСОРИ ХАЗРАТИ ИМОМ

Китоби Ахвол ва осори Хазрати Имоми

Аъзам Абуханифа (р)

 Муаллиф: Сайид Бурхониддини Бузургмехр (Тураев Бурхониддин Бузургович).

Мухаррирони илми: Мавлави Хоч Амир Аббоси Бобоназар – мутарчими Куръон, муфассир ва мухаддиси барчастаи ханафи.

Хочи Мулло Зайниддини Набот – мудири кафедраи таърих ва фалсафаи ДДИТ (хамзамон устоди ДДОТ ба номи С.Айни) – номзаид илми фалсафа, дотсент.

Шайх Мулло Муродалии Ягноби – Имомхатиби масчиди чомеъаи чамоати дехоти Чорбоги нохияи Варзоб – донишманди шинохта ва имоми шоистаи ханафи.

Хазрати Эшони Хочи Сайид Абдучалилхочаи Мучтахиди Хисори Шодмони – Имомхатиби масчиди чомеъи музофоти Сангмелаи нохияи Шахринав – донишманди шинохтаи илми шариъат ва тарикат.

Мукарриз ва муаллифи сарсухан: Доктор Сайид Абдулхайи Комили.

Мухаррири масъули нашр: (ва виростории компютери) – Хамидуллохи Файзуллох.

Китоб бо маблаги холисона ва бегаразонаи родмарди саховатпеша дуст ва бародари гироми – мухтарам Мирзосафар Хаёлбеки Ализодаи Ягноби руи чоп омад, ки муаллиф аз эшон ба гояти тамом миннатдор ва сипосгузор аст. Хакки чоп ва нашр махфуз ва махсуси ношир мебошад.

МУНДАРИЧАИ КИТОБ

 1. Ассалом, эй мазхаби моро чароги рахнамо 4
 2. Бо бахонаи пешгуфтор 9
 3. Даричае ру ба мавзуъ 11
 4. Дурахши ахтари тобон 27
 5. Фурузон гашт «чароги уммат»-и хазрати Паёмбар(с) 29
 6. Дар баёни расидани амонати хазрати Расулуллох /с/ 43
 7. Вокеаи хазрати Имоми Аъзам/р/
 8. Ва ба тавофи каъба рафтани У 45
 9. Парвоз ба куллахои ормон 48
 10. Мероси илмии Имоми Аъзам ва ё фишурдаи мухтавойи расойил (илми фикх) -и каломии имом
 11. Абуханифа (р) 60
 12. Ал-фикхал-акбар 86
 13. Ал-фикх-ал-абсат 91
 14. Ал-олим вал-мутааллим 97
 15. Рисолаи Абуханифа ба Абумуслим ал-батти-имоми басра 105
 16. Ал-васият 116
 17. Ал-муснад-ал-Имом-ал-Аъзам (р) 126
 18. Китоб ал-осор 127
 19. Танбех 127
 20. Шахсияти имоми аъзам Абуханифа (р) 130
 21. Имомон ва бузургони ислом дар васфу ситоиши Имоми Аъзам (р) ва шаммае аз сифоти хамида ва некуи эшон 164
 22. Дар шиддати сахткушии имоми аъзам (р) дар ибодат ва сабаби шабзиндадорихои эшон 193
 23. Танбех 197
 24. Дар хавф ва мурокибати Имоми Аъзам (р) аз парвардигори субхон ва баъзе аз хобхои некуе, ки ба эшон марбут аст 198
 25. «Дигар донойи роз – ояд, ки н-ояд» 207
 26. Аз таърихи пайдоиши мазохиб дар ислом 226
 27. Ханафия чист ва Ханафи кист? 284
 28. Ханафия аз огоз надорад айбе… 362
 29. Имоми Аъзам хомии забони форси-точики 371
 30. Гулчине аз хикматхои лозаволи хазрати Имоми Аъзам Абуханифа /р/ 375
 31. Чанд эътирофи чолиб аз ихлосмандон ва муътакидони ислом 384
 32. Дуъо ба Имоми Аъзам /р/ 384
 33. Дуо ва ё нола 395
 34. Дуруд ба расули Акрам /с/ 397
 35. Фехристи китобиёт 399Фехристи матолиб 406

Китобе, ки дар дасти мубораки хонандаи азиз ва пешоруйи дидагони борикбини ахли назар карор гирифтааст, дар таърихи мазхабшиносии точик падидае дигар буда, дар он ба таври муфассал андешахову нигоштахои мухаккики исломшинос – Сайид Бурхониддини Бузургмехр (Тураев Бурхониддин Бузургович) оид ба ахвол ва осори лозаволи яке аз барчастатарин шахсиятхои олами Ислом – муассиси мазхаби мухаззаби ханафия (маъруф ба мазхаби Имоми Аъзам) инсони комил ва факехи кабиру имоми шахир (аз шумори тобиъин), яъне, «Чароги уммат» – Хазрати Имоми Аъзам Абуханифа  (р) (699 м. – 767 м). руи аврок навишта шуда…

Хамчунин, ба гайр аз бозшинохти ахвол ва осори Хазрати Имоми Аъзам Абуханифа (р), дар китоби хозир дар бораи таърихи пайдоиши равия, мазхабхову фиркахо ва тарикахову силсилахои Ислом ва ба хусус, мазхаби мухаззаби ханафия, низ маълумоти мукамал дода шудааст.

Китоб ба лутфу табъи мубораки диншиносон (хакшиносон), мударрисони мадорис ва донишкадаи исломи, устодону донишчуёни донишкадаву донишгоххои олии кишвари сохибистиклол ва ба хамаи он азизоне, ки ба масоили исломшиноси, ба хусус, ба омузиши фарханги тамаддуни исломи пажухиш мебаранду барои интишори дини мубини Ислом ва ривочу густариши бехтарин мазхаби Ислом – мазхаби мухаззаби сирочи умам – мазхаби Хазрати Имоми Аъзам Абуханифа (р) (яъне, ханафия ки кадимтарин ва бехтарин мазхаб буда, аз он буи файзи Расулуллох (с) ва асхоби Расули акрам (с) ба машоми муъминон мерасад) дастандаркоранд, пешкаш мегардад.

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …