Home / Gunogun / Duoi «CHihil Rabbano» 40

Duoi «CHihil Rabbano» 40

Duoi «40 Rabbano»: Alhamdu lillohi Rabbi-l-olamin. Va-s-salotu va-s-salomu alo Muhammadiv-va olihi va alo ibodihi-l-lazina-s- tafo.

Ammo bidon, ey muqtadoi sodiq, ki ba Quroni azim va mutoliati Rasuli Karim (s) in Rabbano oyoti muazzamot baroi ijobati duo. Vaqte qurbu marifati Hazrati Kibriyo az Quroni azim jam karda va ijobat namuda. Va har oyate, ki dar kitobi tafosir va ahodis va gayri onho savobi vozeh navishtaand, onro shammae dar in zikr karda shud. Ittifoq in ast, ki bad az tilovati in oyot har hojate, ki talab kunad, Haq taolo ato farmoyad.

duo-003

Va az on jumla har ki in duoi «CHihil Rabbano»-ro baroi salomatii imon va shafoati Hazrati Muhammad (s) bad az namozi khuftan va bomdod yak bor bikhonad va in amalro har ruz anjom dihad, albatta, Hudoi taolo uro boimon dorad va shafoati Hazrati Muhammad (s) karomat farmoyad.

Va har ki az baroi ravshanii gur va dafi azobi qabr in duoi «CHihil Rabbano»-ro bad az namozi shom bikhonad, Hazrati Haq subhonahu va taolo guri uro ravshan gardonad va azobi qabrro bar vay oson gardonad.

Va chun har kase payvasta dar subhu shom in duoi «CHihil Rabbano»-ro bikhonad, inshoalloh ba martabai viloyat birasad.

Va har ki in duoi «CHihil Rabbano»-ro chihil ruz ba ehtiyoti tamom sad bor ruzona va sad bor shabona bikhonad, mustajobu-d-davot[1] gardad va dar bayni uvu bihisht hej hijobe namonad.

Va har ki bad az namozi bomdod, yo bad az namozi peshin in duoi «CHihil Rabbano»-ro bikhonad, sehr bar vay kor nakunad.

Va har ki dar umri khud yak bor in duoi «CHihil Rabbano»-ro bikhonad, gunohi chihilsolai uro Hudoi taolo afv kunad.

Va har ki az baroi talabi ilm va kasrati fahm va hifz kardani chizi khondaash in duoi «CHihil Rabbano»-ro bo qiroati durust sad bor bikhonad va bad az on durud firistad, Hudoi taolo muhimmoti uro barovardai khayr gardonad.

Va har ki dar namozi tahajjud in duoi «CHihil Rabbano»-ro bikhonad, ruhi u ba isloh oyad va dili u ravshan gardad va aksari buzurgon bar in amal namudaandu bahramand shudaand.

Va har ki in duoi «CHihil Rabbano»-ro bikhonad va ba pahlui rost bikhusbad, arvohi paygambaronu avliyohoro dar khob binad va bashorat hosil kunad.

Va har ki khohad, ki az azobi gur va sakhtii jonkandan va savoli Munkaru Nakir bar vay oson shavad, boyad ki bad az namozi panjgona in duoi «CHihil Rabbano»-ro tilovat namoyad.

Va har ki az jihati har darde, ki in duoi «CHihil Rabbano»-ro bikhonad, to haftai digar, Hudo khohad shifo meyobad.

Va az jihati har bemore to se ruz in duoi «CHihil Rabbano»-ro bar obi pok bikhonandu binushonand, Hudo khohad shifo meyobad.

Va har ki khohad, ki az gunohon pok shavad, boyad ki du rakat namoz biguzorad va bad az on haft bor in duoi «CHihil Rabbano»-ro bikhonad, omurzida gardad.

Va har ki az baroi talabi farzand in duoi «CHihil Rabbano»-ro bikhonad, Hudoi taolo uro farzand karomat kunad.

Asnodi in duoi «CHihil Rabbano» bisyor bud, ammo mukhtasar kardem.

Duoi «CHihil Rabbano»

Surai «Fotiha»

Auzu billohi mina-sh-shaytoii-r-rajim

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Al-hamdu lillohi Rabbi-l-olamin. Ar-Rahmoni-r-Rahim. Moliki yavmi-d-din. Iyyoka nabudu va iyyoka nastain. Ihdina-s-sirota-l-mustaqima, sirota-l-lazina anamta alayhim, gayri-l-magzubi alayhim va la-z-zollin. (Omin).

Rabbano taqabbal minno innaka Anta-s-Samiu-l-Alim.[2]

Rabbano va-jalno muslimayni Laka va min zurriyyatino ummatam-muslimata-l-Laka, va arino manosikano va tub alayno, innaka Anta-t-Tavvobu-r-Rahim.[3]

Rabbano otino fi-d-dunyo hasanatav-va fi-l-okhirati hasanatav-va qino azoba-n-nor.[4]

Rabbano afrig alayno sabra-v-va sabbit aqdomano va- nsurno ala-l-qavmi-l-kofirin.[5]

Rabbano lo tuokhizno in-nasino av akhtano.[6]

Rabbano va lo tahmil alayno isran kamo hamaltahu ala-l-lazina min qablino.[7]

Rabbano va lo tuhammilno mo lo toqata lano bih, va-fu anno, va-gfirlano, va-rhamno, Anta Mavlono fa-nsurno ala- l-qavmi-l-kofirin.[8]

Rabbano lo tuzig qulubano bada iz hadaytano va hab lano mi-l-ladunka rahmah, innaka Anta-l-Vahhob.[9]

Rabbano innaka jomiu-n-nosi li-yavmi-l-lo rayba fih, innalloha lo yukhlifu-l-miod.[10]

Rabbano innano omanno fa-gfirlano zunubano va qino azoba-n-nor.[11]

Rabbano omanno bimo anzalta va-t-tabana-r-Rasula fa-ktubno maa-sh-shohidin.[12]

Rabbana-gfirlano zunubano va isrofano fi amrino va sabbit aqdomano va-nsurno ala-l-qavmi-l-kofirin.[13]

Rabbano mo khalaqta hozo botilo, Subhonaka fa qino azoba-n-nor.[14]

Rabbano innaka man tudkhili-n-nora fa qad akhzaytahu, va mo li-z-zolimina min ansor.[15]

Rabbano innano samino munodiyya-y-yunodi li-l-imoni an ominu bi-Rabbikum fa omanno.[16]

Rabbano fa-gfirlano zunubano va kaffir anno sayiotino va tavaffano maa-l-abror.[17]

Rabbano va otino mo vaadtano alo rusulika va lo tukhzino yavma-l-qiyomati, innaka lo tukhlifu-l-miod.[18]

Rabbano omanno faktubno maash-shohidin.[19]

Rabbano anzil alayno moidata-m-mina-s-samoi takunu lano ida-l-li-avvalino va okhirino va oyata-m-minka, va-rzuqno va Anta Hayru-r-roziqin.[20]

Rabbano zalamno anfusano va il-lam tagfirlano va tarhamno lanakunanna mina-l-khosirin.[21]

Rabbano lo tajalno maa-l-qavmi-z-zolimin.[22]

Rabbana-ftah baynano va bayna qavmino bi-l-haqqi va Anta Hayru-l-fotihin.[23]

Rabbano afrig alayno sabrav-va tavaffano muslimin. [24]

Rabbano lo tajalno fitnata-l-li-l-qavmi-z-zolimina, va najjino birahmatika mina-l-qavmi-l-kofirin.[25]

Rabbano innaka talamu mo nukhfi va mo nulinu, va mo yakhfo alallohi min shayin fi-l-arzi va lo fi-s-samo.[26]

Rabbano va taqabbal duoi.[27]

Rabbana-gfirli va livolidayya va li-l-muminina yavma yaqumu-l-hisob.[28]

Rabbano otino mil-ladunka rahmatav-va hayyi lano min amrino rashado.[29]

Rabbano innano nakhofu ay-yafruta alayno av ay-yatgo.[30]

Rabbuna-l-Lazi ato kulla shayin khalqahu summa hado.[31]

Rabbano omanno fa-gfirlano va-rhamno va Anta Hayru-r-rohimin.[32]

Rabbana-srif anno azoba jahannama, inna azobaho kona garomo. Innaho soat mustaqarrav-va muqomo.[33]

Rabbano hablano min azvojino va zurriyyotino kurrata ayunn-v-va-jalno li-l-muttaqina imomo.[34]

Rabbano la-Gafurun SHakur.[35]

Rabbano vasita kulla shayin rahmata-v-va il man fa-ggfir li-l-lazina tobu va-t-tabau sabilaka va qihim azoba- l-jahim.[36]

Rabbano va adkhilhum jannoti adnini-l-lati vaadtahum va man salaha min oboihim va azvojihim va zurriyyotihim, innaka Anta-l-Azizu-l-Hakim. Va qihimu-s-sayioti, va man taqi-s-sayioti yavmaizin fa qad rahimtahu, va zolika huva-l-favzu-l-azim.[37]

Rabbana-gfirlano va li ikhvonina-l-lazina sabaquno bi-l-imoni va lo tanal fi qulubino gilla-l-li-l-lazina omanu, Rabbano innaka Raufu-r-Rahim.[38]

Rabbano alayka tavakkalno va ilayka anabno va ilayka- l-masir.[39]

Rabbano lo tajalno fitnata-l-li-l-lazina kafaru va-gfir lano Rabbano, innaka Anta-l-Azizu-l-Hakim.[40]

Rabbano atmim lano nurano va-gfir lano, innaka alo kulli shayin qadir.[41]

Subhona Rabbika Rabbi-l-izzati ammo yasifun. Va salomun ala-l-mursalin. Va-l-hamdu lillohi Rabbi-l- olamin.[42]

Duoi «CHihil Rabbano» bo tarjuma va baze az khosiyathoyash

Surai «Fotiha»

Auzu billohi mina-sh-shaytoni-r-rajim

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Al-hamdu lillohi Rabbi-l-olamin. Ar-Rahmoni-r-Rahim. Moliki yavmi-d-din. Iyyoka nabudu va iyyoka nastain. Ihdina-s-sirota-l-mustaqima, sirota-l-lazina anamta alayhim, gayri-l-magzubi alayhim va la-z-zollin. (Omin).

Tarjuma: Ba nomi Hudoi Bakhshoyandai Mehrubon.

 1. Sitoish Hudoyro, (ki) Parvardgori olamiyon[43]. 2. Bakhshoyandai Mehrubon. 3. Hudovandi ruzi jazost. 4. Tanho Turo meparastem va tanho az Tu yori metalabem. 5. Moro rohi rost binamoy – 6. rohi kasone, ki bar onho inom kardai[44], 7. na (rohi) kasone, ki bar onho khashm girifta shud[45] va na gumrohon[46]!
 2. Rabbano taqabbal minno innaka Anta-s-Samiu-l- Alim.[47]

Ey Parvardigori mo! Az mo bipazir, hamono Tu SHunavoi Donoi!

 1. Rabbano va-jalno muslimayni Laka va min zurriyyatino ummatam-muslimata-l-Laka, va arino manosikano va tub alayno, innaka Anta-t-Tavvobu-r-Rahim.[48]

Ey Parvardigori mo, moro farmonbardori Hud bigardon va az farzandoni mo guruhero farmonbardori Hudat bikun va tariqi ibodathoi moro ba mo binmoy; va ba mo (ba mehruboni) bozgard, hamono Tu Bozgardandai Mehruboni!

 1. Rabbano otino fi-d-dunyo hasanatav-va fi-l-okhirati hasanatav-va qino azoba-n-nor.[49]

Ey Parvardigori mo, ba mo dar dunyo nemat va dar okhirat nemat bideh va moro az azobi otash (-i duzakh) nigoh dor!

 1. Rabbano afrig alayno sabrav-va sabbit aqdomano va-nsurno ala-l-qavmi-l-kofirin.[50]

Ey Parvardigori mo, bar mo shikeboi bibakhsh va qadamhoi moro ustuvor kun va moro bar guruhi nogaravidagon galaba deh!

 1. Rabbano lo tuokhizno in-nasino av akhtano.[51]

Ey Parvardigori mo, agar faromush kunem, yo khato kunem, moro (ba uqubat) magir!

 1. Rabbano va lo tahmil alayno isran kamo hamaltahu ala-l-lazina min qablino.[52]

Ey Parvardigori mo, bar mo bori garon maneh, chunon ki onro bar kasone nihodi, ki nesh az mo budand!

 1. Rabbano va lo tuhammilno mo lo toqata lano bih va-fu anno, va-gfirlano, va-rhamno, Anta Mavlono fa-nsurno ala-l-qavmi-l-kofirin.[53]

Ey Parvardigori mo, va bar mo on chiro maneh, ki moro bar on tavon nest. Va az mo darguzar va biomurz va bar mo bibakhshoy, Tui Hudovandi mo, pas, moro bar guruhi kofiron piruzi deh!

In oyathoi 286-umi surai «Baqara»-ro Hudoi taolo baroi bandagon az baroi oshkoro namudani ojizi va khostani nusratu hojatashon talim menamoyad. Imruzho khondani in oyatho baroi har yak afrodi musalmon khele lozimu zaruri ast. CHaro ki dushmanoni islom dar kamin hastand, ki musalmononro az aqidahoi islomiashon dur namoyand. Hudoi taolo ba fazli khud tamomi musalmononro az zulmu sharri in zolimon najot dihad.

Paygambari Hudo (s) farmudaand, ki: Du oyati okhiri surai «Baqara» to okhir dar har khonae khonda shavand, shayton to se shab nazdiki on nakhohad raft. Va hamchunin farmudaand, ki: Hudovandi mutaol surai «Baqara»-ro bo du oyat khatm kardaast. In du oyat az zeri Arsh ba man doda shudaand, pas shumo onhoro yod bigired va ba zanonu farzandonaton yod bidihed, zero inho rahmat va Quron va duo meboshand.

 1. Rabbano lo tuzig qulubano bada iz hadaytano va hab lano mi-l-ladunka rahmah, innaka Anta-l-Vahhob.[54]

Ey Parvardigori mo, bad az on, ki ba mo roh namudi, dilhoi moro kaj makun! Va baroi mo az nazdi Hudat nemat ato kun, hamono Tu Atokunanday!

 1. Rabbano innaka Jomiu-n-nosi li-yavmi-l-lo rayba fih, innalloha lo yukhlifu-l-miod.[55]

Ey Parvardigori mo, hamono Tu dar ruze, ki dar on hej shak nest, Jamkunaidai mardum hasti! Ba durusti ki Hudo vadaro khilof namekunad.

 1. Rabbano innano omanno fa-gfirlano zunubano va qino azoba-n-nor.[56]

Ey Parvardigori mo, ba durusti ki mo imon ovardem, pas baroi mo gunohoni moro biomurz va moro az azobi omash nigah dor!

Oyati 16-umi surai Oli Imron duoi on kasone meboshad, ki dar okhiri kor bikhishti khohand shud.

 1. Rabbano omanno bimo anzalta va-t-tabana-r-Rasula fa-ktubno maa-sh-shohidin.[57]

Ey Parvardigori mo, ba on chi furud ovardi, imon ovardem va ba Paygambar payravi kardem, pas, moro az shohidon binavis!

 1. Rabbana-gfirlano zunubano va isrofano fi amrino va sabbit aqdomano va-nsurno ala-l-qavmi-l-kofirin.[58]

Ey Parvardigori mo, gunohoni moro va dar kori khud az had guzashtani moro ba mo biomurz va gomhoi moro ustuvor bidor va moro bar qavmi kofiron nusrat bideh.

 1. Rabbano mo khalaqta hozo botilo, Subhonaka fa qino azoba-n-nor.[59]

Ey Parvardigori mo, inro behuda nayofaridai, poki Turost, pas moro az azobi otashi duzakh nigah dor!

 1. Rabbano innaka man tudkhili-n-nora fa qad ahzaytahu, va mo li-z-zolimina min ansor.[60]

Ey Parvardigori mo, har kiro ba duzakh darori, ba durusti ki uro rasvo kardai! Va sitamgaronro yoridihandae nest.

Oyathoi 191-192-umi surai Oli Imron duoi bandagoni neki Hudoi taolo ast, ki khudi Hudoi taolo khonandagoni in duoro tarif namuda va vadai ijobati onro dodaast.

 1. Rabbano innano samino munodiyya-y-yunodi li-l- imoni an ominu bi-Rabbikum fa omanno.[61]

Ey Parvardigori mo, hamono mo nidokupandaero shunidem, ki ba ovozi baland ba suyi imon mekhond: «Ba Parvardigori khesh imon ored!» Va mo imon ovardem.

 1. Rabbano fa-gfirlano zunubano va kaffir anno sayiotino va tavaffano maa-l-abror.[62]

Ey Parvardigori mo, gunohoni moro biomurz va az mo badihoi moro dur kun va moro bo nakukoron bimiron!

 1. Rabbano va otino mo vaadtano alo rusulika va lo tukhzino yavma-l-qismati, innaka lo tukhlifu-l-miod.[63]

Ey Parvardigori mo, on chiro, ki ba (zaboni) rasuloni Hud ba mo vada kardai, ba mo bideh va moro ruzi qiyomat rasvo makun; ba durusti ki Tu vadaro khilof namekuni!

 1. Rabbano omanno faktubno maash-shohidin.[64]

Ey Parvardigori mo, imon ovardem, pas binavis moro bo shohidon.

 1. Rabbano anzil alayno moidata-m-mina-s-samoi takunu lano ida-l-li-avvalino va okhirino va oyata-m-minka, va-rzuqno va Anta Hayru-r-roziqin.[65]

Ey Parvardigori mo, baroi mo khone az osmon furud or, to ki baroi mo va baroi avvalu okhiri (ummati) mo ide va mujiza az jonibi Tu boshad; va ba mo ruzi deh; va Tu Behtarini ruzidihandagoni!

 1. Rabbano zalamno anfusano va il-lam tagfirlano va tarhamno lanakunanna mina-l-khosirin.[66]

Ey Parvardigori mo, bar khesh sitam kardem; va agar moro naomurzi va bar mo mehruboni pakuni, albatta, az ziyonkoron boshem.

Oyati 23-umi surai Arof duoi rahmatu maufirat meboshad, ki ba davlati in duo Hazrati Odam (a) omurzida shud.

 1. Rabbano lo tajalno maa-l-qavmi-z-zolimin.[67]

Ey Parvardigori mo, moro bo guruhi sitamgaron hamroh makun!

 1. Rabbana-ftah baynano va bayna qavmino bi-l-haqqi va Anta Hayru-l-fotihin.[68]

Ey Parvardigori mo, dar miyoni movu dar miyoni qavmi mo ba rosti hukm kun! Va Tu Behtarini hukmkunandagon hasti.

 1. Rabbano afrig alayno sabrav-va tavaffano muslimin.[69]

Ey Parvardigori mo, bar mo shikeboi furu birez va moro musulmon bimiron!

Oyati 126-umi surai Arof duoi talabi sabr va anjomi khayr meboshad va in duoi jodugaroni Firavn ast, ki ba Hazrati Muso (a) imon ovardand. In duo baroi sabr dar muqobilai dushman va budani anjomi ba khayr va salomatii imon mujarrab va mufid ast.

 1. Rabbano lo tajalno fitnata-l-li-l-qavmi-z-zolimina, va najjino birahmatika mina-l-qavmi-l-kofirin.[70]

Ey Parvardigori mo, moro lagadkubi qavmi sitamgaron makun! Va moro ba rahmati Hud az guruhi kofiron najot deh!

Oyati 86-umi surai YUnus duoi najot yoftan az zolimon ast. Az barakati in duo Bani Isroil az panjai Firavn najot yoftand.

 1. Rabbano innaka talamu mo nukhfi va mo nulinu, va mo yakhfo alallohi min shayin fi-l-arzi va lo fi-s-samo.[71]

Ey Parvardigori mo, ba durusti, Tu on chizro medoni, ki pinhon medorem va on chiro, ki oshkor mekunem. Va hej chize dar zaminu dar osmon bar Hudo pushida nameshavad.

 1. Rabbano va taqabbal duoi.[72]

Ey Parvardigori mo, duoi maro bipazir!

 1. Rabbana-gfirli va livolidayya va li-l-muminiva yavma yaqumu-l-hisob.[73]

Ey Parvardigori mo, ruze, ki hisob qoim shavad, maro va modaru padari maro va musalmononro biomurz!

Oyathoi 40-41-umi surai Ibrohim duo baroi modaru padar va farzandoni tamomi musalmonon ast. Va in duoi Hazrati Ibrohim (a) ast.

 1. Rabbano otino mil-ladunka rahmatav-va hayyi lano min amrino rashado.[74]

Ey Parvardigori mo, bakhshishe az nazdi Hud ba mo bideh va dar kori mo rohyobiro baroi mo omoda soz!

 1. Rabbano innano nakhofu ay-yafruta alayno av ay-yatgo.[75]

Ey Parvardigori mo, hamono az on metarsem, ki moro ozor dihad, yo sarkashi kunad!

 1. Rabbuna-l-Lazi ato kulla shayin khalqahu summa hado.[76]

Parvardigori mo On ast, ki ba har chize surati sazovori uro dod, sipas ba u roh namud.

 1. Rabbano omanno fa-gfirlano va-rhamno va Anta Hayru-r-rohimin.[77]

Ey Parvardigori mo, imon ovardem, pas, moro biomurz va bar mo bibakhshoy; va tu Behtarini bakhshoyandagoni.

 1. Rabbana-srif anno azoba jahannama, inna azobaho kona garomo. Innaho soat mustaqarrav-va muqomo.[78]

Ey Parvardigori mo, az mo azobi duzakhro bozdor; ba durusti ki azobi duzakh jovid ast! Hamono duzakh bad oromgohe va maqome ast.

 1. Rabbano hablano min azvojino va zurriyyotino qurrata ayuni-v-va-jalno li-l-muttaqina imomo.[79]

Ey Parvardigori mo, az zanoni mo va az farzandoni mo ba mo ravshanii chashm bibakhsh va moro peshvoi parhezgoron bikun!

 1. Rabbano la-Gafurun SHakur.[80]

Ba rosti ki Parvardigori mo, Omurzandai Qadrshinos ast.

 1. Rabbano vasita kulla shayin rahmata-v-va ilman fa-gfir li-l-lazina tobu va-t-tabau sabilaka va qihim azoba-l-jahim.[81]

Ey Parvardigori mo, ba bakhshoishu donish hama chizro faro giriftai, pas, ononro, ki tavba kardand va ba rohi Tu payravi namudand, biomurz va onhoro az azobi duzakh nigah dor!

 1. Rabbano va adkhilhum jannoti adnini-l-lati vaadtahum va man salaha min oboihim va azvojihim va zurriyyotihim, innaka Anta-l-Azizu-l-Hakim.

Va qihimu-s-sayioti, va man taqi-s-sayioti yavmaizin fa qad rahimtahu, va zolika huva-l-favzu-l-azim.[82]

Ey Parvardigori mo, onhoro ba bustonhoi jovidon daror, ki ba onho vada kardai; va niz az padaronashon va zanonashon va farzandonashon har ki shoistakor boshad, (ba jannat daror)! Ba durusti ki Tu Golibi Bohikmati.

Va onhoro az uqubatho nigoh dor! Va harkiro dar on ru3 az uqubatho nigoh dori, pas dar voqe bar vay rahm kardai. Va in (nigoh doshtan) hamon piruzii buzurg ast.

 1. Rabbana-gfirlano va li ikhvonina-l-lazina sabaquno bi-l-imoni va lo tajal fi qulubino gilla-l-li-l-lazina omanu, Rabbano innaka Raufu-r-Rahim.[83]

Ey Parvardigori mo, mo va barodaronamonro, ki dar imon ovardan bar mo peshi giriftand, biomurz va dar dilhoi mo nisbat ba on on, ki imon ovardand, hej kinae maneh! Ey Parvardigori mo, ba durusti ki Tu Bakhshoyandai Mehrubon hasti.

 1. Rabbano alayka tavakkalno va ilayka anabno va ilayka-l-masir.[84]

Ey Parvardigori mo, bar Tu tavakkul kardem va ba sui Tu bozgashtem va bozgasht(-i hama) ba sui Tust.

 1. Rabbano lo tajalno fitnata-l-li-l-lazina kafaru va-gfir lano Rabbano, innaka Anta-l-Azizu-l-Hakim.[85]

Ey Parvardigori mo, moro zerdasti kofiron magardon va biomurz moro, ey Parvardigori mo! Ba durusti ki Tu Golibi Bohikmati.

 1. Rabbano atmim lano nurano va-gfir lano, innaka alo kulli shayin qadir.[86]

Ey Parvardigori mo, nuri moro baroi mo tamom deh va moro biomurz! Ba durusti ki Tu bar har chiz Tavonoi.

Subhona Rabbika Rabbi-l-izzati ammo yasifun. Va salomun ala-l-mursalin. Va-l-hamdu lillohi Rabbi-l- olamin.[87]

Pok ast Parvardigori tu – Hudovandi galaba az on chi (in guruh) bayon mekunand! Va salom bar firistodagon(-i Hudo) bod! Va sipos Hudoyro, ki Parvardigori olamiyon ast.

[1] YAne: duohoyash ijobat shavand.

[2] Surai Baqara, oyati 127.

[3] Surai Baqara, oyati 128.

[4] Surai Baqara, oyati 201.

[5] Surai Baqara, oyati 250.

[6] Surai Baqara, oyati 286.

[7] Surai Baqara, oyati 286.

[8] Surai Baqara, oyati 286.

[9] Surai Oli Imron, oyati 8.

[10] Surai Oli Imron, oyati 9.

[11] Surai Oli Imron, oyati 16.

[12] Surai Oli Imron, oyati 53.

[13] Surai Oli Imron, oyati 147.

[14] Surai Oli Imron, oyati 191.

[15] Surai Oli Imron, oyati 192.

[16] Surai Oli Imron, oyati 193.

[17] Surai Oli Imron, oyati 193.

[18] Surai Oli Imron, oyati 194.

[19] Surai Moida, oyati 83.

[20] Surai Moida, oyati 114.

[21] Surai Arof, oyati 23.

[22] Surai Arof, oyati 47.

[23] Surai Arof, oyati 89.

[24] Surai Arof, oyati 126.

[25] Surai YUnus, oyathoi 85-86.

[26] Surai Ibrohim, oyati 38.

[27] Surai Ibrohim, oyati 40.

[28] Surai Ibrohim, oyati 41.

[29] Surai Kahf, oyati 10.

[30] Surai Toho, oyati 45.

[31] Surai Toho, oyati 50.

[32] Surai Muminun, oyati 109.

[33] Surai Furqon, oyathoi 65-66.

[34] Surai Furqon, oyati 74.

[35] Surai Fotir, oyati 34.

[36] Surai Gofir, oyati 7.

[37] Surai Gofir, oyatkhoi 8-9

[38] Surai Hashr, oyati 10.

[39] Surai Mumtahana, oyati 4.

[40] Surai Mumtahana, oyati 5.

[41] Surai Tahrim,oyati 8.

[42] Surai Saffot, oyathoi 108-182.

[43] YAne: ins va jin va maloika va hokazo, ki har kadomero olame hast.

[44] YAne : paygambaron, siddiqon, shahidon va solehon.

[45] YAne: yahudiyon.

[46] YAne: nasroniyon.

[47] Surai Baqara, oyati 127.

[48] Surai Baqara, oyati 128.

[49] Surai Baqara, oyati 201.

[50] Surai Baqara, oyati 250.

[51] Surai Baqara, oyati 286.

[52] Surai Baqara, oyati 286.

[53] Surai Baqara, oyati 286.

[54] Surai Oli Imron, oyati 8.

[55] Surai Oli Imron, oyati 9.

[56] Surai Oli Imron, oyati 16.

[57] Surai Oli Imron, oyati 53.

[58] Surai Oli Imron, oyati 147.

[59] Surai Oli Imron, oyati 191.

[60] Surai Oli Imron, oyati 192.

[61] Surai Oli Imron, oyati 193.

[62] Surai Oli Imron, oyati 193.

[63] Surai Oli Imron, oyati 194.

[64] Surai Moida, oyati 83.

[65] Surai Moida, oyati 114.

[66] Surai Arof, oyati 23.

[67] Surai Arof, oyati 47.

[68] Surai Arof, oyati 89.

[69] Surai Arof, oyati 126.

[70] Surai YUnus, oyathoi 85-86.

[71] Surai Ibrohim, oyati 38.

[72] Surai Ibrohim, oyati 40.

[73] Surai Ibrohim, oyati 41.

[74] Surai Kahf, oyati 10.

[75] Surai Toho, oyati 45.

[76] Surai Toho, oyati 50.

[77] Surai Muminun, oyati 109.

[78] Surai Furqon, oyathoi 65-66.

[79] Surai Furqon, oyati 74.

[80] Surai Fotir, oyati 34.

[81] Surai Gofir, oyati 7.

[82] Surai Gofir, oyathoi 8-9.

[83] Surai Hashr, oyati 10.

[84] Surai Mumtahana, oyati 4.

[85] Surai Mumtahana, oyati 5.

[86] Surai Tahrim, oyati 8.

[87] Surai Soffot, oyathoi 108-182.

Инчунин кобед

urolog

Urologi behtarin az Hinduston oktyabri 2021 ba Tojikiston meoyad

Dar Markazi tibbii «SHafran» muolijai bemorihoi uroloji be jarohi tariqi dastgohhoi endoskopi va lazeri az …