معلومات آخرین
Home / مختلف / قانون جت در بارة تغییر دادن نام جمهوری تاجیکستان

قانون جت در بارة تغییر دادن نام جمهوری تاجیکستان

 قانون جمهوری تاجیکستان

 در بارة تغییر دادن نام جمهوری شوروی ساتسیلیستی تاجیکستان و داخل نمودن تغییرات به کانستیتوتسیة (قانون اساسی) جشس تاجیکستان

(اخباریشورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1991، ش 18، ماد. 226)

 شورای عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

جمهوری شوروی ساتسیلیستی تاجیکستان منبعد جمهوری تاجیکستان نامیده می‌شود.
موافق مادّة 1 همین قانون در کانستیتوتسیة (قانون اساسی) جشس تاجیکستان نام – «جشس تاجیکستان» با «جمهوری تاجیکستان» عوض کرده شود.

 

                                                                              ا. و. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ق. اسلاناو.

 

31 آگوست سال 1991، شهر دوشنبه.

ش378

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …