Архив Месяца: May 2020

Дида натавонистани тавонгарон аз тарафи новонон

Бехунарон хунармандро натавонанд, ки бинанд, хамчунон ки сагони бозори саги сайдро машгала бароранд ва пеш омадан наёранд, яъне сифла чун хунар бо касе барнаёяд, ба хубсаш дар пустин афтад. Кунад хар оина гайбат хасуди кутахдаст, Ки дар мукобила гунгаш бувад забони макол.

Муфассал »

Заифе, ки бо кави диловари кунад, ёри душман аст дар халоки хеш.

Сояпарвардаро чи токати он, Ки равад бо муборизон ба китол. Сустбозу ба чахл мефиканад Панча бо марди оханинчангол.

Муфассал »

На хар ки ба сурат некуст, сирати зебо дар уст. Кор андарун дорад на пуст!

Тавон шинохт ба як руз дар шамоили мард. Ки то кучош расидаст пойгохи улум. Вале зи ботинаш эман мабошу гарра машав, Ки хусби нафс нагардад ба солхо маълум.

Муфассал »

Аайби нихони пайдо макун

Мардумонро айби нихони пайдо макун, ки мар эшонро расво кунию худро беътимод. Хар ки илм хонду амал накард, бад-он монад, ки гов ронду тухм наяфшонд. Аз тани бедил тоат наёяд ва пусти бемагз бизоатро нашояд. Бас комати хуш, ки зери чодар бошад, Чун боз куни, модари модар бошад.

Муфассал »

Корхо ба сабр барояду мустаъчил ба сар дарояд

Ба чашми хеш дидам дар биёбон, Ки охиста сабак бурд аз шитобон. Саманди бодпой аз так фуру монд, Чавзи бемагзро сабукбори. *** Хареро аблахе таълим медод, Бар у-бар сарф карди саъй доим. Хакиме гуфташ: «Эй нодон, чи куши, Дар ин савдо битарс аз лавми лоим!». Наёмузад бахоим аз ту гуфтор, …

Муфассал »

Хар чи зуд барояд, дер напояд

Хоки Машрик, шунидаам, ки кунад Ба чихил сол косае чини. Сад ба рузе кунанд дар Мардашт, Лочарам киматаш хамебини. *** Мургак аз байза бурун ояду рузи талабад, В-одамибачча надорад хабар аз аклу тамиз, Он ки ногох касе гашт, ба чизе нарасид, В-ин ба тамкини фазилат бигузашт аз хама чиз. Обгина …

Муфассал »