Главная / Гуногун / Саволхои тести аз фани география барои дохил шудан ба Донишгох

Саволхои тести аз фани география барои дохил шудан ба Донишгох

1.Кадом давлатхои сохибистиклол ба гурухи мамлакатхои аъзои ИДМ дохил намешаванд?
A) Украина, Точикистон, Молдова; B) Гурчистон, Киргизистон, Арманистон; C) Озорбойчон, Белорусия, Казокистон; D) Туркманистон, Узбекистон, Руссия; E) Литва, Латвия, Эстония;

2.Бо кадом мамлакатхои Осиё, ИДМ сархади хушки дорад?
A) Малайзия, Индонезия, Сингапур, Камбоча; B) Хиндустон, Покистон, Непал, Бутан; C) Мугулистон, Хитой, Афгонистон, Ирон; D) Бангладеш, Мянма, Таиланд, Лаос; E) Филиппин, бруней, Шри-Ланка, Ирок;

3.Бо кадом мамлакатхои Аврупо, ИДМ сархади хушки дорад?
A) Норвегия, Финландия, Польша, Румыния; B) Югославия, Юнон, Албания, Македония; C) Фаронса, Италия, Испания, Португалия; D) Швесия, Швейсария, Австрия, Белгия; E) Олмон, Голландия, Ирландия, Дания;

4.Кадом давлати ИДМ бо Руссия сархади дарозтарин дорад?
A) Украина; B) Гурчистон; C) Узбекистон; D) Казокистон; E) Белоруссия;

5.Кадом давлатхои ИДМ бо Руcсия хамсархад нестанд?
A) Украина Белорусия; B) Точикистон, Турманистон, Арманистон; C) Гурчистон, Озарбойчон; D) Казокистон, Гурчистон; E) Белорусия, Гурчистон;

6.Кадом вилояти Федератсияи Руссия аз худуди асосии ин давлат берун аст?
A) вил. Амур; B) респ.Адыгей; C) вил. Калининград; D) вил. Сахалин; E) вил. Камчатка;

7.Дар сархади кадом давлат, нуктаи аз хама чанубтари Руссия чойгир шудааст?
A) Гурчистон; B) Хитой; C) Казокистон; D) Озарбойчон; E) Узбекистон;

8.Худудхоеро нишон дихед, ки ба хайати Руссия баъд аз соли 1940 дохил шудаанд?
A) Нимчазираи Кольск, Магадан, вил. Мурманск; B) чазирахои Курил, вил.Калининград, респ.Тува; C) респ. Тува, Карелия, вил. Курск, вил. Амур; D) Кишвархои Ставропол, Красноярск, Хабаровск; E) вил. Омск, Томск, респ. Коми;

9.Шумораи тахминии ахолии Руссияро нишон дихед?
A) 75 млн нафар; B) 120 млн нафар; C) 150 млн нафар; D) 260 млн нафар; E) 220 млн нафар;

10.Даврахои бухрони демографии Руссия дар нимаи аввали асри ХХ гузашта буд, нишон дихед?
A) 1914-1922, 1933-1934, 1941-1945; B) 1905-1907, 1910-1913, 1930-1932; C) 1924-1926, 1937-1939, 1910-1912; D) 1948-1950, 1918-1922, 1915-1920; E) 1934-1940, 1948-1949, 1935-1937;

11.Дар худуди ИДМ, ду чумхуриеро нишон дихед, ки аз чихати шумораи ахоли тахминан якхеланд?
A) Украина, Белоруссия; B) Молдова, Киргизистон; C) Точикистон, Казокистон; D) Озарбойчон, узбакистон; E) Гурчистон, Арманистон;

12.Кадом аз ин давлати ИДМ бо Хитой ва Афгонистон хамсархад мебошад?
A) Киргизистон; B) Узбекистон; C) Казокистон; D) Озарбойчон; E) Точикистон;

13.Кадоме аз ин давлатхо ИДМ шумораи ахолиашон нисбатан зиёд аст?
A) Узбекистон, Казокистон, Украина; B) Арманистон, Казокистон, Украина; C) Озарбойчон, Киргизистон, Украина; D) Точикистон, Туркманистон, Гурчистон; E) Озарбойчон, Точикистон, Киргизистон;

14.Кадом давлатхои узви ИДМ зиччии миёнаи ахолиашон нисбат аз Руссия камтар аст, нишон дихед?
A) Украина; B) Белоруссия; C) Узбекистон; D) Казокистон; E) Арманистон;

15.Кадом ду нимчазира зиччии баланди ахоли доранд?
A) Крим ва Апшерон; B) Ямал ва Таймир; C) Манкишлок ва Камчатка; D) Кольск ва Коряк; E) Камчатка ва Чукот;
16. Кадом аз ин чумхурихои собик СССР сатхи баланди урбанизатсия доранд?
A) Руссия ва Эстония; B) Точикистон ва Гурчистон; C) Украина ва Литва; D) Узбекистон ва Белоруссия; E) Туркманистон ва Арманистон;

17.Шахри калонтарин дар кисми Осиёии ИДМ кадом аст?
A) Новосибирск; B) Тошкент; C) Алма-Ато; D) Боку; E) Киев;

18.Кадом халкият дар ИДМ дар солхои охир аз сабаби эммигратсия яку якбора кам шуд?
A) карелиягихо; B) тоторхо; C) ингушхо; D) яхудиён; E) русхо;

19.Дар кадом давлати ИДМ теъдоди коркунони хочагии кишлок нисбати саноат ва сохтмон бештар аст?
A) Украина; B) Белоруссия; C) Казокистон; D) Арманистон; E) Точикистон;

20.Дар кадом чумхурии ИДМ русхо бештар зиндаги мекунанд?
A) Украина; B) Белоруссия; C) Точикистон; D) Узбекистон; E) Казокистон;

21.Халкхои оилаи хиндуаврупои дар микёси ИДМ кадомхоянд?
A) русхо, точикхо, белоруссхо, украинхо; B) узбекхо, туркманхо, киргизхо, казокхо; C) абхазхо, гурчихо, калмикхо, тоторхо; D) кароколпокхо, тувагихо, немесхо; E) калмикхо, киргизхо, казокхо;

22.Кадом мамлакати ИДМ бештар якмиллата аст?
A) Руссия; B) Арманистон; C) Украина; D) Казокистон; E) Точикистон;

23. Дар кадом мамлакати ИДМ кисми зиёди ахолиаш ба гурухи забонхое мансуб аст, ки ба он кисми зиёди ахолии Осетияи Шимоли дохил мешаванд?
A) Гурчистон; B) Озарбойчон; C) Точикистон; D) Киргизистон; E) Казокистон;

24.Кисми зиёди ахолии кадом мамлакатхои ИДМ пайрави дини исломанд?
A) Казокистон, Озарбойчон, Точикистон, Киргизистон, Узбекистон, Туркманистон; B) Гурчистон, Арманистон; C) Украина, Белоруссия, Россия; D) Латвия, Литва, Эстония; E) Коми, Тува, Якутия, Корелия;

25. Аз кадом намудхои захирахои табии, Россия дар чахон чои якумро ишгол менамояд?
A) чангал, ангишт, маъдани охан, намаки калий, захирахои гидроэнергетики; B) нефт, гази табии, фосфорит, сланетсои сузанда; C) маъдани мис, тилло, намаки оши, торф; D) маъдани алюминий, рух, кадмий, висмут, намаксанг; E) захирахои мехнати, захираи хок, энергияи мадду чазр;

26.Навъхои захирахои табиии тамомшаванда кадомхоянд?
A) маъдани металлхо, намак, ангишт, нефт, гази табии; B) чангал, энергияи ядрои, энергияи офтоб; C) хаво, энергияи геотермали, энергияи офтоб; D) об, захираи хок, олами набототу хайвонот; E) захирахои мехнати, нурхои офтоб, атом, бод;

27.Захирахои табиии тамомнашаванда кадомхоянд?
A) маъданхои металлхо, намак, замин, хок; B) энергияи ядрои, энергияи офтоб, хаво, энергияи геотермали; C) нефт, гази табии, сланетсхои сузанда, ангиштсанг, торф; D) олами хайвонот, наботот, чангалзор; E) фосфорит, тилло, рух, кадмий, сурма;

28.Дар кадом минтакахои Россия сохтмони стансияхои геотермали бартари дорад?
A) Шимоли; B) Поволже; C) Волговятка; D) Кафкози Шимоли; E) Сибири Шарки;

29.Дар кадом нохияхои Россия барои сохтмони электростансияхои геотермали имкониятхо бештар аст?
A) вилояти Мурманск; B) вилояти Свердловск; C) вилояти Тошкент; D) вилояти Амур; E) вилояти Камчатка;

30. Кадом мамлакатхои ИДМ худуди бештарро ишгол кардаанд?
A) Молдова, Белоруссия, Гурчистон; B) Украина, Казокистон, Туркманистон; C) Узбекистон, Точикистон, Киргистон; D) Озорбойчон, Арманистон, Кароколпокистон; E) Абхазия, Коми, Тува;

31.Дар кадом мамлакатхои ИДМ минтакахои алафдор ва чарогоххо кисми зиёди худудашонро ташкил намудаанд?
A) Узбекистон, Туркманистон, Казокистон; B) Россия, Украина, Белоруссия; C) Точикистон, Гурчистон, Молдова; D) Арманистон, Россия, Узбекистон; E) Туркманистон, Киргизистон, Точикистон;

32.Дар кадом чумхурии ИДМ конхои калонтарини намаки оши чойгиранд?
A) Молдова; B) Туркманистон; C) Гурчистон; D) Точикистон; E) Арманистон;

33. Сохахои махсусгардонидашудаи саноати Точикистон кадомхоянд?
A) саноати сузишвори, кандистехсолкуни, либосдузи; B) истехсоли намак, пойафзол, пашмтозакуни; C) чарм, пуст, равганкаши, гушт; D) электроэнергетика, металлургияи ранга, химияи, сабук; E) мошинсози, тракторбарори, автомобил;

34. Сохахои тахаcсусии растанипарварии Точикистонро ёбед?
A) пахтакори, мевачот, лиму, ангурпарвари, сабзавот; B) гандум, чав, авес; C) загир, кунчут, макка; D) чойпарвари, чормагз, анор; E) тарбузу харбуза, пиёз, картошка, сабзи;

35. Кадом сохахои тахассусии чорводории Точикистонро медонед?
A) бузпарвари, мургпарвари; B) асппарвари, говпарвари; C) гусфандпарвари, кирмакпарвари; D) мохипарвари, занбурпарвари; E) хукпарвари, кутоспарвари;

36. Дар кадом шахри Точикистон истгохи баркии атоми хаст?
A) ш.Душанбе; B) ш.Хучанд; C) ш.Кулоб; D) ш.Чкаловск; E) дар ягон шахр нест;

38. Конхои калонтарини маъдани миси Казокистон кадомхоянд?
A) Караганда, Чамбул, Темиртау; B) Балхаш, Коунрад, Чезкозгон; C) Алма-Ато, Остона, Текли; D) Аракс, Каспий, Байкал; E) Чортау, Абат, Назарайлок;

39. Кули Балхаш, Севан ва Искандаркул дар кадом давлатхои ИДМ чойгиранд?
A) Узбекистон, Туркманистон, Эстония; B) Арманистон, Казокистон, Точикистон; C) Киргизистон, Грузия, Озарбойчон; D) Каракалпок, Руссия, Молдавия; E) Украина, Белоруссия, Латвия;

40. Вилояти Карагандаи Чумхурии Казокистон аз кадом захирахои табиии тахшин бой аст?
A) торф; B) сланесхои сузанда; C) ангишти коксшаванда; D) нефт; E) гази табии;

41. Дар Чирчик, Навои ва Фаргонаи Чумхурии узбекистон кадом намуди махсулоти саноати химия истехсол карда мешавад?
A) намаки оши; B) намаки глаубери; C) нурихои азоти; D) фосфоритхо; E) маводи синтетики;

42. Аз чихати пахтакори ва кирмакпарвари кадом чумхурии Осиёи Маркази чои якумро ишгол менамояд?
A) Казокистон; B) Туркманистон; C) узбекистон; D) Киргизистон; E) Точикистон;

43. Саноати металлургияи сиёхи сикли пурра дар кадом шахри Точикистон амал мекунад?
A) Хучанд; B) Чкаловск; C) Хисор; D) Кургонтеппа; E) дар ягон шахр;

44. Муттахидшавии истехсолот, ки бо хам пайвастагии технологи доранд ва коркарди ашёи хом дар як корхона сурат мегирад, чист?
A) комбинатсия шуда; B) махсус гардонида шуда; C) кооператсия шуда; D) консентратсия шуда; E) баланси (мувози) ;

45. Раванди таксимоти ягонаи худудии технологие, ки дар зинаи алохида ба вучуд меояд ва дар корхонахои гуногун амали мегардад, чист?
A) махсусгардонишуда; B) кооператсияшуда; C) консентратсияшуда; D) комбинатсияшуда; E) танзимшаванда (сбалансирования);

46. Корхонахое, ки байни хамдигар робитахои истехсоли доранд ва дар истехсоли махсулоти тайёр иштирок мекунанд, чист?
A) кооперативони; B) махсусгардони; C) мувозинатшаванда (сбалансирования); D) консентратсиякунони; E) комбинатсияшуда;

47. Муттахидшавии истехсолот дар як корхонаи бузург чист?
A) консентратсиякунони; B) кооперативони; C) махсусгардони; D) комбинатсиякунони; E) махсулоти тайёр;

48.Дар кадом давлатхои ИДМ таъминот бо нефт аз хисоби истихрочи худи амали мегардад?
A) Туркманистон, Озарбайчон, Казокистон; B) Украина, Белоруссия, узбекистон; C) Молдова, Гурчистон, Точикистон; D) Арманистон, Эстония, Коми; E) Латвия, Литва, Киргизистон;

49. Давлатеро нишон дихед, ки дар ИДМ баъд аз Руссия, аз чихати хачми истихрочи нефт чои 2-юмро ишгол менамояд?
A) Озарбойчон; B) узбекистон; C) Украина; D) Казокистон; E) Туркманистон;

50.Марказхои нефткоркуни дар узбекистон ва Туркманистон кадомхоянд?
A) Туркманбоши (Красноводск), Фаргона; B) Тошкент, Ашхобод; C) Самарканд, Бухоро; D) Навои, Ташауз; E) Тирмиз, Марв;

51. Дар кадом давлатхои ИДМ истихрочи гази табии амали мегардад?
A) Украина, Киргизистон, Казокистон, Озарбойчон; B) Молдова, Белоруссия; C) Гурчистон, Эстония; D) Латвия, Литва; E) Латвия, Эстония, Гурчистон;

52. Кадом давлатхои ИДМ талаботи худро бо гази табии аз хисоби истихрочи худ таъмин менамоянд?
A) Туркманистон, узбекистон; B) Точикистон, Киргизистон; C) Украина, Белоруссия; D) Молдова, Гурчистон; E) Озарбойчон, Точикистон;

53. Давлатеро нишон дихед, ки дар ИДМ баъд аз Руссия оиди хачми истихрочи гази табии чои 2-юмро ишгол менамояд?
A) Казокистон; B) Туркманистон; C) Украина; D) узбекистон; E) Озарбойчон;

54. Дар кадом давлати ИДМ ба хар як сар ахоли, истихрочи хачми бештари газ рост меояд?
A) Руссия; B) Украина; C) Озарбойчон; D) узбекистон; E) Туркманистон;

55. Самти дурусти газопроводи “Союз”-ро нишон дихед?
A) Осиёи Маркази – Самара – Москва; B) Осиёи Маркази – Урал; C) Оренбург (Урал) – Украина – Аврупои Шарки; D) Оренбург – Шарки Дур; E) Уренгой – Ухта – Белоруссия – Аврупои Шарки;

56. Самти дурусти газопроводи “Прогресс”-ро нишон дихед?
A) Уренгой (Сибири Гарби) – Ухта (Шимол) – Белоруссия – Аврупо; B) Газли (узбекистон) – Украина – Африко; C) Туркманистон – Покистон – Хиндустон; D) Казокистон – Закавказия – Эстония; E) Уренгой – Точикистон – Афгонистон;

57. Се давлати ИДМ-ро нишон дихед, ки аз чихати истихрочи ангишт пешсафанд?
A) Руссия, Казокистон, Украина; B) Точикистон, Белоруссия, Гурчистон; C) Узбекистон, Туркманистон, Эстония; D) Озарбойчон, Молдова, Киргизистон; E) Арманистон, Латвия, Литва;

58. Дар кадом давлати Осиёи Маркази, истихрочи ангишт бо тарзи кушод сурат мегирад?
A) Точикистон; B) Туркманистон; C) Киргизистон; D) Узбекистон; E) Казокистон;

59. Намуди истгохи баркиеро нишон дихед, ки дар чойхое сохтан мумкин аст, ки агар камчинии сузишвори бошад, вале сохтани он дар нохияхои серахоли хатарнок аст, зеро садама рух доданаш мумкин?
A) Олови (гармидихи); B) Гидравлики; C) Геотермали; D) Мадду чазри; E) Атоми;

60. Омилхоеро нишон дихед, ки дар баробари чойгиркунонии истгохи энергетикии атоми ахамияти калон доранд?
A) истеъмоли, илми, экологи; B) ашёи, сузишвори, мехнати; C) шароитхои табии; D) наклиёти, саноати; E) захирахои мехнати, шугл ва хизматрасони;

61. Кадоме аз инхо истгохи баркии атоми мебошанд?
A) Смоленск, Балаковск; B) Нововоронежск, Ленинградск; C) Белоярск, Курск; D) Обнинск, Колск; E) хамаи инхо;

62. Кадоме аз ин давлатхои ИДМ, дар истгоххои обии барки микдори бештари неруи барк истехсол мекунанд?
A) Киргизистон, Точикистон; B) Казокистон, Белоруссия; C) Украина, Узбекистон; D) Молдова, Озарбойчон; E) Арманистон, Гурчистон;

63. Дар кадоме аз ин давлатхо истгохи баркии атоми мавчуд аст?
A) Украина; B) Казокистон; C) Арманистон, Литва; D) Точикистон; E) Киргизистон;

64. Давлатеро дар ИДМ нишон дихед, ки дар он истгоххои баркии геотермали ва мадду чазри сохта шудаанд?
A) Руссия; B) Украина; C) Точикистон; D) Туркманистон; E) Гурчистон;

65. Давлатеро дар ИДМ нишон дихед, ки дар он истгохи баркии офтоби сохта шудааст?
A) Руссия; B) Украина; C) Гурчистон; D) Арманистон; E) Туркманистон;

66. Кадоме аз давлатхои Осиёи Маркази метавонад дар оянда энергияи офтобро самаранок истифода барад?
A) Точикистон; B) Туркманистон; C) Узбекистон; D) Киргизистон; E) хамаи онхо;

67. Давлатхоеро дар ИДМ нишон дихед, ки дар онхо истихрочи маъдани охан сурат мегирад?
A) Украина, Казокистон, Озарбойчон; B) Белоруссия, Узбекистон; C) Точикистон, Белоруссия; D) Молдова, Арманистон; E) Арманистон, Точикистон;

68. Дар кадом аз давлатхои ИДМ, маъдани охан ва ангишти коксдиханда истихроч мешаванд?
A) Казокистон, Украина; B) Арманистон, Озарбойчон; C) Молдова, Белоруссия; D) Узбекистон, Гурчистон; E) Точикистон, Туркманистон;

69. Давлатеро дар Закавказия нишон дихед, ки ягона комбинати металлургии сикли пурра дар хамин минтака мавчуд аст?
A) Гурчистон; B) Арманистон; C) Озорбойчон; D) Абхазия; E) Дар хамаи давлатхо;

70. Давлатеро дар Осиёи Маркази нишон дихед, ки ягона комбинати металлургии сикли пурра дар хамин минтака мавчуд аст?
A) Казокистон; B) Узбекистон; C) Точикистон; D) Киргизистон; E) Туркманистон;

71. Дар кадом давлатхои ИДМ, якчанд марказхои металлургияи сиёх мавчуд аст?
A) Украина, Гурчистон, Казокистон; B) Белоруссия, Узбекистон; C) Молдова, Туркманистон; D) Точикистон, Арманистон; E) Киргизистон, Озарбойчон;
72. Омилеро нишон дихед, ки дар чойгиркунонии корхонаи коркарди алюминий таъсири халкунанда мебозад?
A) электроэнергетики; B) ашёи; C) мехнати; D) наклиёти; E) истеъмоли;

73. Корхонаи бузургтарини Руссия оид ба истехсоли автомобилхои сабукрав дар кадом шахр чойгир аст?
A) Ижевск; B) Тольятти; C) Ульяновск; D) Запорожье; E) Москва;

74.Марказхои тракторсозиро дар давлатхои ИДМ нишон дихед?
A) Харьков, Павлодар, Минск; B) Бишкек, Ереван; C) Запорожье, Кременчуг; D) Тбилиси, Душанбе; E) Ашхобод, Тошкент;

75. Номи сохаи саноати химияро нишон дихед, ки сулфур ва намак истихроч мекунад?
A) химияи кухи; B) химияи асоси; C) химияи асосии синтези органики; D) химияи полимери; E) химияи истехсоли ашёхои синтетики;

76. Кадом омил дар чойгиркунонии корхонаи истехсоли нурихои каллийги таъсир мерасонад?
A) ашёи; B) оби; C) мехнати; D) эелекроэнергетики; E) наклиёти;

77. Дар кадом давлати ИДМ истихрочи зиёди намаки глаубери ба рох монда шудааст?
A) Белоруссия; B) Узбекистон; C) Казокистон; D) Туркманистон; E) Точикистон;

78. Дар кадом давлати ИДМ тавлидоти зиёди фосфорит, вучуд дорад?
A) Узбекистон; B) Точикистон; C) Казокистон; D) Озарбойчон; E) Гурчиктсон;

79. Дар Казокистон кадом намуди ашёи хоми химияви истихроч мегардад?
A) фосфоритхо, намаки ош; B) аппатит, намаки глаубери; C) намаки калий, сулфур; D) нефелин, алунит; E) ягон намуди ашёи хоми химияви истихроч намегардад;

80. Давлатеро дар ИДМ нишон дихед, ки аз чихати парвариши лаблабуи канд ва истехсоли канд пешсаф мебошад?
A) Руссия; B) Казокистон; C) Украина; D) Киргизистон; E) Узбекистон;

81. Дар кадом давлатхои ИДМ лаблабуи канд парвариш мекунанд?
A) Точикистон, Молдова; B) Киргизистон, Казокистон; C) Узбекистон, Туркманистон; D) Белоруссия, Украина; E) Дар ягон чо парвариш намешавад;

82. Дар кадом давлатхои ИДМ, чой парвариш карда мешавад?
A) Казокистон, Арманистон; B) Узбекистон, Точикистон; C) Туркманистон, Украина; D) Гурчистон, Озарбойчон; E) Белоруссия, Молдова;

83. Дарёхоеро нишон дихед, ки бо нохияхои калони пахтакори дар ИДМ алокаманд аст?
A) Кура, Вахш, Панч, Амударё; B) Днестр, Иртыш; C) Обь, Тоболь, Урал; D) Лена, Ангара, Амур; E) Аракс, Гунт, Яхсу;

84. Давлатеро дар ИДМ нишон дихед, ки аз чихати пахтакори пешсаф аст?
A) Точикистон; B) Туркманистон; C) Озарбойчон; D) Казокистон; E) Узбекистон;

85. Давлатеро дар ИДМ нишон дихед, ки дар он нохияхои калони чойпарвари ва богдории субтропики ривоч ёфтанд?
A) Украина; B) Киргизистон; C) Казокистон; D) Гурчистон; E) Арманистон;

86. Зироатхои галладонагиеро нишон дихед, ки он дар заминхои лалмии Осиёи Маркази парвариш карда мешавад?
A) пахта, шоли; B) гандум, чав; C) зироатхои полези, чой; D) лаблабуи канд, найшакар; E) хеч чиз парвариш намешавад;

87 Дар кадом давлати ИДМ чорводори бартари дорад?
A) Казокистон, Киргизистон; B) Узбекистон; C) Молдова; D) Белоруссия; E) ин хел давлат нест;

88. Гуруххое, ки ба сохаи чорводори мансубанд ва хоси давлатхои Осиёи Маркази мебошанд, кадомхоянд?
A) чорвои ширдех, гусфандпарвари, хукпарвари; B) чорвои гуштдех, паррандапарвари, галлакори; C) гусфандпарвари, кирмакпарвари, асппарвари; D) чорводори, гавазнпарвари, занбурпарвари; E) чунин сохахои чорводори вучуд надорад;

89. Дар кадом давлатхои ИДМ гусфандпарварии махинпашм ва ниммахинпашм нисбатан таракки кардаанд?
A) Гурчистон, Киргизистон; B) Казокистон, Молдова; C) Узбекистон; D) Точикистон; E) дар ягон давлат нест;

90. Дар кадом давлатхои ИДМ карокулпарвари нисбатан таракки кардааст?
A) Гурчистон, Арманистон; B) Руссия, Озарбойчон; C) Узбакистон, Туркманистон; D) Киргизистон, Точикистон; E) дар хамаи давлатхои ИДМ;

91. Ба кадом давлати ИДМ чунин сохахои кишоварзи хос аст: пахтакори, чойпарвари, парвариши мева, ангурпарвари, гусфандпарвари?
A) Озарбойчон; B) Украина; C) Гурчистон; D) Арманистон; E) Казокистон;

92. Давлатхоеро дар ИДМ нишон дихед, ки ба онхо мухимтарин намуди наклиёти автомобили, хос мебошад?
A) Киргизистон, Точикистон; B) Арманистон, Гурчистон; C) Озарбойчон, Казокистон; D) Туркманистон, Молдова; E) барои хамаи давлатхои ИДМ;

93. Мамнуъгоххо ва курукхо бо кадом максад ташкил карда шудаанд?
A) Тоза нигох доштани хаво; B) Мухофизати баркароркунии олами набототу хайвоноти нодир; C) Барои сайри туристхо; D) Омузиши табиат; E) Гузаронидани мусобикаи варзиши;

94. Кадоме аз ин куххо ва каторкуххо ба системаи кухии Тён-Шон тааллук доранд?
A) Зарафшону Хазратишох; B) Хисору Ванч; C) Курамаю Мугултог; D) Чилонтогу Сарикул; E) Олою-Каротегин;

95. Кадоме аз ин каторкуххо ба системаи кухии Хисору Олой тааллук доранд?
A) Баботогу Туркистон; B) Язгулому Шугнон; C) Рушону Ишкошим; D) Сарикулу-Мугулитог; E) Куромаю-Пасиолой;

96. Кадоме аз ин каторкуххо ба системаи кухии Помир тааллук доранд?
A) Боботогу, Вахш; B) Каратогу-Териклимог; C) Туюнтогу-Курама; D) Язгулому Ишкошим; E) Рангону Октог;

97. Биёбони баландкухи Помир дар кадом кисмати Точикистон чойгир аст?
A) Гарб; B) Шарк; C) Чануб; D) Шимол; E) Шимолу Гарб;

98. Каторкухи Боботог дар байни кадом ду давлат чойгир аст?
A) Казокистону Узбекистон; B) Узбекистону Киргизистон; C) Туркманистону Киргизистон; D) Казокистону Точикистон; E) Точикистону Узбекистон;

99. Обхои минерали гуфта кадом обхоро меноманд?
A) обхои нушоки; B) обхои шаффоф; C) обхое, ки дар таркибашон намакхо, минералхо ва дигар элементхои химиявии халшуда доранд; D) обхои дарёхо; E) Обхои равон;

100. Дарёи дарозтарини дохилии вилояти автономии Бадахшони Кухи кадом аст?
A) Гунд; B) Ванч; C) Язгулом; D) Бартанг; E) Музкул;

101. Кадом обанбори Точикистон аз чихати масохат калонтарин аст?
A) Фарход; B) Каттасой; C) Сарбанд; D) Селбур; E) Кайрокум;

102. Кадом обанбори Точикистон аз чихати хачми об калонтарин мебошад?
A) Бойгози; B) Норак; C) Кайрокум; D) Сарбанд; E) Фарход;

103. Кадоме аз ин чашмахо обаш гарм аст?
A) Сиёма; B) Файзобод; C) Шохамбари; D) Ходчаобигарм; E) Чилучорчашма;

104. Дарозии рохи охани Кургонтеппа-Дангара – Кулоб чанд километр аст?
A) 50 км; B) 300 км; C) 700 км; D) 125 км; E) 100 км;

105. Рохи автомобилии Мургоб – Кулма Точикистонро бо кадом давлат мепайвандад?
A) Ирон; B) Афгонистон; C) Хитой; D) Россия; E) Узбекистон;

106. Рохи автомобилии Кулоб – Калъаи Хумб кадом вилоятхою нохияхоро ба хам мепайвандад?
A) Сугду – Хатлон; B) Нохияхои тобеи чумхури –вилояти автономии Бадахшони Кухи; C) Хатлону – вилояти автономии Бадахшони Кухи; D) Сугду вилояти автономии Бадахшони Кухи; E) Нохияхои тобеи чумхури – Хатлон;

107. Туннели агбаи Анзоб кадом вилоятхо ва нохияхоро ба хам мепайванданд?
A) Вилояти автаноми Бадахшони Кухи-Хатлон; B) Хатлону-нохияхои тобеи Хатлон; C) Сугду-нохияхои тобеи чумхури; D) нохияхои тобеи чумхури – вилояти автономии Бадахшони Кухи; E) Хатлону-Сугд;

108. Дарёи Варзоб аз кадом каторкух сар мешавад?
A) Курама; B) Ишкошим; C) Хазратишох; D) Боботог; E) Хисор;

109. Стансияи баркии обии Сангтуда дар кадом дарё сохта мешавад?
A) Сирдарё; B) Амударё; C) Зарафшон; D) Вахш; E) Бартанг;

110. Маркази географии Точикистон кадом нохия хисоб меёбад?
A) Хисор; B) Хучанд; C) Кулоб; D) Дарвоз; E) Помир;

111. Урбанизатсияи ахоли чист?
A) Зиёдшавии ахоли; B) Омузиши таркиби милли; C) Мухочирати ахоли аз дехот ба шахрхо, тараккиёти шахрхо; D) Халли масъалаи бекори; E) Омузиши халкхои чахон;

112. Илми демография чиро меомузад?
A) Чойгиршавии ахолиро; B) Масъалаи бекориро; C) Афзоиши ахолиро; D) Масъалахои ичтимоиро; E) Хамаи масъалахои дар пеш нишондодашударо;

113. Масофа аз Замин то Офтоб чанд млн км аст?
A) 147; B) 151; C) 173; D) 261; E) 118;

114. Масофа аз Замин то мох чанд хазор км аст?
A) 134,4; B) 122; C) 751; D) 384; E) 211;

115. Замин дар чанд вакт дар гирди мехвараш як бор давр мезанад?
A) 22 с 11 дакика; B) 23 с 56 дакика; C) 20 с 4 дакика; D) 25 соат; E) 26 соат;

116. Замин дар гирди Офтоб дар чанд шабонаруз як бор давр мезанад?
A) 210 шабонаруз; B) 179 шабонарузу 9 соат; C) 365 шабонарузу 6 соат; D) 381 шабонаруз; E) 371 шабонаруз;

117. Кадом хат кутбро бо хам мепайвандад?
A) экватор; B) параллел; C) уфук; D) меридиан; E) релеф;

118. Кадом хат аз миёнаи Замин гузашта онро ба ду хиссаи баробар таксим мекунад?
A) параллел; B) экватор; C) меридиан; D) уфук; E) релеф;

119. Каторкухи баландтарини чахон кадом аст?
A) Кордилер; B) Анд; C) Хиндукуш; D) Химолой; E) Помир;

120. Баландии куллаи Чамолунгма чанд метр аст?
A) 8848; B) 7411; C) 7316; D) 7221; E) 9011;

121. Куллаи баландтарини куххои Алп кадом аст?
A) Этна; B) Монблон; C) Гекла; D) Вазувий; E) Элбрус;

122. Куллаи баландтарини куххои Помир кадом аст?
A) Исмоили Сомони; B) Ленин; C) Чогори; D) Федченко; E) Фортамбек;

123. Куллаи баландтарини куххои Кордилер кадом аст?
A) Орисаба; B) Котопахи; C) Аконкагуа; D) Мак-кинли; E) Гекла;

124. Дарёи Нил дар кадом материк чойгир аст?
A) Евроосиё; B) Америкаи шимоли; C) Америкаи Чануби; D) Австралия; E) Африка;

125. Дарёи Нил ба кадом бахр чори мешавад?
A) Сурх; B) Эгей; C) Азов; D) Миёназамин; E) Сиёх;

126. Дарёи Нилро ки кашф кардааст?
A) Ливингстон; B) Миклухо-Маклаи; C) Амундсен; D) Скот; E) Лазерев;

127. Дарёи ифлостарини чахон кадом аст?
A) Янсзы; B) Волга; C) Нил; D) Амазонка; E) Миссисипи;

129. Сатхи барчастае, ки дорои кулла, тега ва баланди мебошад чист?
A) теппа; B) кух; C) хамвори; D) пасти; E) уфук;

130. Моххои гармтарин дар Австралия кадомхоянд?
A) июл-август; B) март-апрел; C) январ-феврал; D) октябр-ноябр; E) август-сентябр;

131. Моххои хунуктарин дар Австралия кадомхоянд?
A) июл-август; B) март-апрел; C) январ-феврал; D) октябр-ноябр; E) август-сентябр;

132. Сохти дохилии Замин аз чанд кабат иборат аст?
A) 1; B) 5; C) 3; D) 4; E) 8;

133. Кабати санги кураи Замин кадом аст?
A) Атмосфера; B) Биосфера; C) Литосфера; D) Ноосфера; E) Гидросфера;

134. Кабати поёнии Атмосфера кадом аст?
A) тропосфера; B) стротосфера; C) лизосфера; D) экзосфера; E) ноосфера;

135. Пардае, ки Заминро аз мавчхои зараррасони офтоб хифз мекунад кадом кабат аст?
A) азони; B) уфук; C) диаграмма; D) литосфера; E) Атмосфера;

136. Бухоршави дар кадом навъи иклим зиёд аст?
A) Антарктики; B) Муътадил; C) Арктики; D) Тропики; E) Экватори;

137 Куххои яхине, ки дар бахру укёнусхо шино мекунанд, чи ном доранд?
A) айсберг; B) фён; C) бора; D) торнадо; E) смерч

138. Тамоми нохамворихои сатхи Заминро чи меноманд?
A) фишор; B) релеф; C) иклим; D) дарё; E) кух;

139. Сатхи фарохе, ки аз 200 то 500 м баланди дорад чист?
A) кух; B) теппа; C) хамвори; D) баланди; E) вулкан;

140. Дарёи дарозтарини Руcсия кадом аст?
A) Амур; B) Енисей; C) Волга; D) Обь; E) Лена;

141. Дарёи ифлостарини Россия кадом аст?
A) Волга; B) Дон; C) Амур; D) Лена; E) Обь;

142. Шаршараи баландтарини чахон кадом аст?
A) Ливингстон; B) Ингуасу; C) Ниагара; D) Анхел; E) Виктория;

143. Шаршараи Анхел дар кадом давлат аст?
A) Куба; B) ШМА; C) Бразилия; D) Аргентина; E) Венесуэла;

144. Кадом материкро “Яхдони Замин” меноманд?
A) Австралия; B) Африка; C) Евроосиё; D) Америкаи шимоли; E) Антарктида;

145. Материки бе дарё кадом аст?
A) Австралия; B) Африка; C) Антарктида; D) Осиё; E) Европа;

146. Харорати хунуктарин дар кадом материк мушохида мешавад?
A) Африка; B) Осиё; C) Америкаи Чануби; D) Австралия; E) Антарктида;

147. Кисми ба назар намоёни махалро чи меноманд?
A) уфук; B) кух; C) хамвори; D) теппа; E) баланди;

148. Таконхои зеризаминиро чи меноманд?
A) кух; B) вулкан; C) литосфера; D) нефт; E) зилзила;

149. Ченаки харита чист?
A) масштаб; B) арз; C) тул; D) меридиан; E) параллел;

150. Илми хариташиноси кадом аст?
A) петрография; B) топографи; C) география; D) картография; E) орфография;

151. Харитахое, ки як махаллро меомузанд кадомхоянд?
A) топографи; B) сиёси; C) иклим; D) табии; E) хок;

152. Тагйирёбии харорати хаворо чи меноманд?
A) релеф; B) иклим; C) уфук; D) боришот; E) фишор;

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …