Главная / Гуногун / Конун дар бораи сармоягузори дар Точикистон

Конун дар бораи сармоягузори дар Точикистон

Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи сармоягузори” муносибатхои марбут ба амалисозии фаъолияти сармоягузориро ба танзим медарорад ва заминаи хукуки, иктисодии хавасмандгардони ва дастгирии давлатии сармоягузориро тавассути таъмини низоми одилона, баробархукукии хукуки ва кафолатхои химояи хукуки сармоягузорон муайян мекунад.

Мафхумхои асосии дар Конун истифодашуда:

 • – сармоягузори – сармоягузори кардани сармоя аз чониби сармоягузор дар шакли дороихои модди ва гайримодди дар каламрави Чумхурии Точикистон бо максади ба даст овардани фоида;
 • – сармоягузор – шахси вокеи ё хукуки, инчунин ташкилоте, ки бидуни таъсиси шахси хукуки, ки дар Чумхурии Точикистон фаъолияти сармоягузори анчом медихад;
 • – фаъолияти сармоягузори – фаъолияти сармоягузор дар раванди сармоягузори, аз чумла мархилахои омодасози, ичро ва идоракунии лоихаи сармоягузори;
 • – сармоягузории дарозмуддат – сармоягузории асоси ба лоихаи сармоягузори, ки зиёда аз дах сол давом мекунад;
 • – сармоягузори хоричи – давлати хоричи, хама гуна шахси хукукии хоричи, ташкилотхои хоричи, ки бидуни ташкили шахси хукуки, шахрванди хоричи, шахрванди Чумхурии Точикистон, ки берун аз каламрави Чумхурии Точикистон доими истикомат мекунад, инчунин ташкилоти байналмилалие, ки тибки конунгузории кишвари худ дар Чумхурии Точикистон сармоягузори мекунанд. макон;
 • – сармоягузори акаллият – сармоягузоре, ки дар хачми камтар аз дах фоизи сахмияхои овоздиханда (камтар аз дах фоизи овозхои шумораи умумии овозхо) сармоягузори кардааст;
 • – сармоягузорихои мустаким – моликият, аз чониби сармоягузор ба даст овардани на камтар аз 10 фоизи хисса, хисса (сахм) дар сармояи оинномави (саххоми) -и ташкилоти тичорати, ки мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон дар каламрави Чумхурии Точикистон таъсис дода шудааст ё навтаъсис дода мешавад, инчунин сармоягузори ба фондхои асосии филиал шахси хукукии хоричи, ки дар каламрави Чумхурии Точикистон таъсис ёфтааст.

Сармоягузор метавонад ба фаъолияти инвеститсиони хама гуна молу мулк, хукук ба онхо ва дигар объектхои хукуки шахрвандии ба у тааллукдоштаро дар асоси моликият, дигар асосхои хукукие, ки ба у ихтиёрдории ин гуна ашёро фарохам меорад, маблаггузори кунад.

 1. – сарвати гайриманкул;
 2. – пули накд;
 3. – сахмияхо, сахмияхо дар сармояи оинномави ва дигар шаклхои иштирок дар шахси хукуки;
 4. – хукуки амвол;
 5. – моликияти зехни ва дигар намудхои хукуки гайри амволи;
 6. – дигар объектхои хукуки шахрванди, ки дар муомилот бо конунгузории Чумхурии Точикистон махдуд карда нашудаанд.

Сармоягузорони хоричи хукук доранд, ки дар шаклхои зерин сармоягузори кунанд:

 • – тавассути ташкили корхонахо, ки пурра ба сармоягузорони хоричи тааллук доранд, инчунин филиалхо ва намояндагихо, ки ба шахсони хукукии хоричи тааллук доранд ё тавассути моликият ба даст овардани корхонахои мавчуда;
 • – бо рохи таъсиси шахсони хукукии Чумхурии Точикистон бо иштироки шахрвандони Чумхурии Точикистон ё ба даст овардани хисса дар корхонахои мавчуда;
 • – бо рохи хариди сахмияхо, вомбаргхо ва дигар когазхои киматнок, ки конунгузории Чумхурии Точикистон мукаррар кардааст;
 • – бо рохи ба даст овардани мустакил ё бо иштироки шахсони хукукии Чумхурии Точикистон, инчунин шахрвандони Чумхурии Точикистон ба имтиёзхо оид ба истифодаи моликияти давлати ва захирахои табии дар каламрави Чумхурии Точикистон;
 • – бо рохи ба даст овардани дигар хукукхои амволи;
 • – дар шаклхои дигаре, ки конунгузории Чумхурии Точикистон манъ накардааст.

Дар холати ворид намудани тагйиру иловахо ба конунгузории Чумхурии Точикистон ё кабули санадхои меъёрии хукукии нав, ки шароити татбики фаъолияти сармоягузориро бадтар мекунанд, сармоягузороне, ки сармоягузории дарозмуддат доранд, дар тули дах сол аз рузи эътибор пайдо кардани ин конунхо хукук доранд шароити барояшон мусоидро интихоб кунанд.

Бад шудани шароити сармоягузори ворид намудани тагйиру иловахо ба конунгузори, инчунин кабули санадхои меъёрии хукукии нави Чумхурии Точикистон ба хисоб меравад, ки:

 • – афзоиши сарбории андоз нисбат ба бори андоз дар рузи огози маблаггузории лоиха;
 • – чори намудани махдудиятхои микдори ба хачми сармоягузори ва дигар талаботхои иловаги нисбати андозаи сармоягузори, мукаррар намудани манъкунихо ва махдудиятхои дигар;
 • – чори намудани махдудиятхо барои иштироки хиссаи сармоягузори хоричи дар фондхои оинномавии (сармояи оинномавии) шахсони хукуки;

Ин режим нисбати тагйиру иловахо ба Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон ва конунгузории Чумхурии Точикистон, ки ба масъалахои амнияти милли, хифзи саломати, хифзи мухити зист марбутанд, татбик карда намешавад.

Ба сармоягузорон ва коргарони хоричи хукуки интикол додани даромад ва музди мехнаташон бо асъори хоричи, ки конуни дар натичаи фаъолияти сармоягузори ва истехсоли ба даст овардааст, кафолат дода мешавад. Сармоягузор метавонад дар хусусигардонии давлат ширкат варзад

 

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …