Главная / Маданият ва санъат / Дуои «Хафт хайкал»

Дуои «Хафт хайкал»

Хосиятхои дуои «Хафт хайкал»

Касе, ки рузона ин дуоро бихонад, бо инояти Худованди таоло худаш ва падару модараш аз азоби дузах озод хоханд шуд. Ва хамчунин хонандаи ин дуо аз беморихои вабои махфуз монда, сакароти мавт бар вай осон хохад шуд.

Илова бар ин, ин дуо фоидахои дигаре низ дорад, ки минчумла аз тамоми офатхо махфуз монда, агар карздор бошад, аз карзу тангдасти рахои хохад ёфт. Дуои «Хафт ­хайкал» ин аст:

Хайкали аввал

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Уъизу нафси биллохи-л-Алийи-л-Азим. Аллоху ло илоха илло Хува-л-Хайю-л-Кайюм. Ло таъхузуху синатув-ва ло навм, лаху мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арз. Ман за-л-лази яшфаъу индаху илло биизних. Яъламу мо байна айдихим ва мо халфахум, ва ло юхитуна бишайъи-м-мин илмихи илло бимошоъ. Васиа курсийюху-с-самовоти ва-л-арз. Ва ло яудуху хифзухумо ва Хува-л-Алийю-л-Азим.

duo

Хайкали дуввум

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Уъизу нафси биллохи-л-Алийи-л-Азим. Из колати-мраату Имрона Рабби инни назарту лака мо фи батни мухарраран фа такаббал минни, иннака анта-с-Самиъу-л-Алим. Сунната ман кад арсално каблака ми-р-русулино ва ло тачиду лисуннатино тахвило. Акими-с-салота лидулуки-ш-шамси ило гасаки-л-лайли ва Куръона-л-фачр, инна Куръона-л-фачри кона машхудо. Ва мина-л-лайли фа тахаччад бихи нофилата-л-лак, асо ай-ябъасака Раббука макома-м-махмудо. Ва ку-р-Рабби адхилни мудхала сидкив-ва ахрични мухрача сидкив-вачъал-ли ми-л-ладунка султона-н-насиро.

Хайкали саввум

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Уъизу нафси биллохи-л-Алийи-л-Азим. Омана-р-Расулу би мо унзила илайхи ми-р-Раббихи ва-л-муъминун, куллун омана биллохи ва малоикатихи ва кутубихи ва русулихи ло нуфаррику байна ахади-м-ми-р-русулих ва колу самиъно ва атаъно, гуфронака Раббано ва илайка-л-масир. Ло юкаллифуллоху нафсан илло вусъахо, лахо мо касабат ва алайхо мактасабат, Раббано ло туохизно ин насино ав ахтаъно, Раббано ва ло тахмил алайно исран камо хамалтаху ала-л-лазина мин каблино, Раббано ва ло тухаммилно мо ло токата лано бих ва-ъфу анно ва-гфир лано, ва-рхамно, анта Мавлоно фа-нсурно ала-л-кавми-л-кофирин.

Хайкали чахорум

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Уъизу нафси биллохи-л-Алийи-л-Азим. Ва кул чоа-л-хакку ва захака-л-ботил, инна-л-ботила кона захуко. Ва нуназзилу мина-л-Куръони мо Хува шифоув-ва рахмату-л-ли-л-муъминина ва ло язиду-з-золимина илло хасоро. Ва изо анамно ала-л-инсони аъраза ва нао бичонибих ва изо массаху-ш-шарру кона яусо. Кул куллу-й-яъмалу ало шокилатих фа Раббукум аъламу биман Хува ахдо сабило. Ва ясъалунака ани-р-рух, кули-р-руху мин амри Рабби ва мо утитум-мина-л-илми илло калило.

Хайкали панчум

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Уъизу нафси биллохи-л-Алийи-л-Азим. Кола Рабби инни вахана-л-азму минни ваштаъала-р-раъсу шайъав-ва лам аку-м-бидуоика Рабби шакийё. Ва инни хифту-л-маволия мив-варои ва конат-имраати окиран фа хабли ми-л-ладунка валийё. Ярисуни ва ярису мин Оли Яъкуб, вачъалху Рабби разийё. Лакад садакаллоху Расулаху-р-руъё би-л-хакк, латадхулунна-л-Масчида-л-харома иншоаллоху оминина мухалликина руусакум ва мукассирина ло тахофун, фа алима мо лам таъламу фа чаъала мин дуни золика фатхан карибо.

Хайкали шашум

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Уъизу нафси биллохи-л-Алийи-л-Азим. Кул ухия илайя аннаху-стамаа нафару-м-мина-л-чинни фа колу инно самиъно Куръонан ачабо. Яхди ила-р-рушди фа оманно бихи ва лан-нушрика би Раббино ахадо. Ва аннаху таоло чадду Раббино ма-т-тахаза сохибатав-ва ло валадо. Ва аннаху кона якулу сафихуно алаллохи шатато.

Хайкали хафтум

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Уъизу нафси биллохи-л-Алийи-л-Азим. Ва ий-якоду-л-лазина кафару лаюзликунака би абсорихим ламмо самиъу-з-зикра ва якулуна иннаху ламачнун. Ва мо Хува илло зикру-л-ли-л-оламин.

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Ва-с-самои ва-т-торик. Ва мо адрока ма-т-торик. Ан-начму-с-сокиб. Ин куллу нафси-л-ламмо алайхо хофиз. Фал-янзури-л-инсона мимма хулик. Xулика ми-м-моин дофик. Яхручу ми-м-байни-с-сулби ва-т-тароиб. Иннаху ало рачъихи лакодир. Явма тубла-с-сароир. Фа мо лаху мин кувватив-ва ло носир. Ва-с-самои зоти-р-рачъ. Ва-л-арзи зоти-с-садъ. Иннаху лакавлун фасл. Ва мо Хува би-л-хазл. Иннахум якидуна кайдо. Ва акиду кайдо. Фа маххили-л-кофирина амхилхум рувайдо.

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Таббат ядо аби Лахабив-ва табб. Мо агно анху молуху ва мо касаб. Саясло норан зота лахаб. Ва-мраатух хаммолата-л-хатаб. Фи чидихо хаблу-м-ми-м-масад.

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Кул Хуваллоху Ахад. Аллоху-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-л-Лаху куфуван ахад.

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Кул аузу би Рабби-л-фалак. Мин шарри мо халак. Ва мин шарри госикин изо вакаб. Ва мин шарри-н-наффосоти фи-л-укад. Ва мин шарри хосидин изо хасад.

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Кул аузу би Рабби-н-нос. Малики-н-нос. илохи-н-нос. Мин шари-л-васвоси-л-ханнос. Ал-лази ювасвису фи судури- н-нос. Мина-л-чиннати ва-н-нос.

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …