Главная / Теги: Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ

Теги: Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ

АФЗАЛИДДИН ХОҚОНИИ ШЕРВОНӢ

Вайро ба сабаби камоле, ки дар саноати шеър дошта, «Ҳассон-ул-Аҷам» лақаб кардаанд. Аз ҳама шуаро дар услуби сухан мумтоз аст ва дар ин шеваи ғариб беанбоз. Дар мавоизу ҳикам тариқаи ҳаким Саноӣ сипардааст ва дар гўйи мусобақат аз ақрон бурда ва дар китъае бар ваҷҳи муфохарат109 мегўяд: Қ и т …

Муфассал »

Ҳикояи Меш ва Буз

1786

  Меше аз ҷўе биҷаст, дунбаи вай боло афтод. Буз бихандид, ки: — А… и туро дидам. Меш рўй бозпас кард, ки: — Ай беинсоф, ман солҳо а… и туро бараҳна дидам ва ҳаргиз нахандидам ва таъни ту написандидам. Ту пас аз умре, ки як бор маро чунин дидайӣ, чӣ …

Муфассал »

ДАҚИҚӢ – дар Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ

laylatulqadr

Аз ҷумлаи шуарои мотақаддам42 аст ва ибтидойи «Шоҳнома»-ро вай оғоз кардааст ва бист ҳазор байт камобеш гуфта ва Фирдавсӣ онро ба итмом расонида. Ва аз ҷумлаи суханони вай аст ин ду байт: Ш е ъ р Ёре гузидам аз ҳама мардум паринажод, З-он шуд зи пеши чашми ман имрўз чун …

Муфассал »

СЎ3АНӢ

Сузанӣ аз Насаф будааст. Ба таҳсил ба Бухоро омад ва бар шогирди сўзангаре ошиқ шуд ва ба шогирдии устоди вай рафт ва дар он маҳорате тамом ҳосил кард ва ҳазл бар табиати вай ғолиб буд ва бинобар он ҳазёноти бисёр гуфтааст ва ин ду байт аз қасидаест, ки дар эътизор …

Муфассал »

Ҳикояи Мурча ва Малах

sverchok-skazka-kartinka

Мўреро диданд ба зўрмандӣ камар баста ва малахеро даҳ баробари худ бардошта. Ба тааҷҷуб гуфтанд: — Ин мўрро бубинед, ки бо ин нотавонӣ бореро ба ин гаронӣ чун мекашад. Мўр чун ин сухан бишунид, бихандид ва гуфт: — Мардон борро ба нерўйи ҳиммат ва бозуи ҳамийят кашанд, на ба қуввати …

Муфассал »

Ҳикояи Уштур ва Муш

hqdefault

Уштуре маҳоркашон дар саҳро мечарид. Муше бар вай расид ва вайро бехудованд35 дид, ҳирсаш бар он дошт, ки маҳораш гирифт ва ба хонаи худ равон шуд. Уштур низ аз он ҷо, ки фитрати ў мафтур36бар инқиёд37 аст ва ҷибиллати38 ў маҷбул бар адами39 мухолафату инод, бо ў мувофақат кард. Чун …

Муфассал »

РЎДАКӢ – Дар Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ

abuabdulloi_rudaki

Вай аз Мовароуннаҳр аст ва аз модар нобино зодааст. Аммо чунон закӣ ва тезфаҳм буд, ки дар ҳаштсолагӣ Қуръонро ба тамом ҳифз кард ва қироат биёмўхт ва шеър гуфтан гирифт ва ба воситаи ҳусни савт дар мутрибӣ афтод ва ўд биёмўхт ва дар он моҳир шуд ва Наср ибни Аҳмади …

Муфассал »

Ҳикояти Сурхзанбўр

zamburi-asal

Сурхзанбўре бар магаси асал зўр овард, то вайро тўъмаи худ созад. Ба зорӣ даромад, ки: — Бо вуҷуди ин ҳама шаҳду асал маро чӣ қадру маҳал, ки онро бигузорӣ ва ба ман рағбат орӣ? Занбўр гуфт: — Агар он шаҳд аст, ту шаҳдро конӣ ва агар он асал аст, ту …

Муфассал »

Ҳикояи Кабутар (Афсона)

kabutar

Кабўтарро гуфтанд: — Чун аст, ки ту ду бача беш барнаёрӣ, чун мурғи хонагӣ бар бештар аз он қудрат надорӣ? Гуфт: — Бачаи кабўтар ғизо аз ҳавсалаи модару падар мехўрад ва чўжаи23 мурғи хонагӣ аз мазбала24 бар ҳар роҳгузар. Аз як ҳавсала ғизои ду бача беш натавон дод ва аз …

Муфассал »

АМЪАҚ – шуарои Мовароуннаҳр

Вай низ аз шуарои Мовароуннаҳр аст ва устоди шуарои вақти худ аст. Ва ин чанд байт, ки дар муфтатеҳи103 яке аз қасоид гуфта, бағоят бадеъу латиф воқеъ шудааст: Н а з м Агар мўре сухан гўяд в-агар мўе равон дорад, Ман он мўри сухангўям, ман он мўям, ки ҷон дорад. …

Муфассал »