Главная / Теги: Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ (страница 2)

Теги: Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ

ДОСТОНИ МУРҒОНИ ҚОФИЯСАНҶИ САРОБЎСТОНИ СУХАНВАРӢ

«Дар фазои кайҳон». А. Леонов

ДАР ДОСТОНИ МУРҒОНИ ҚОФИЯСАНҶИ САРОБЎСТОНИ СУХАНВАРӢ ВА ТЎТИЁНИ ҒАЗАЛСАРОЙИ ШАКАРИТОНИ НАЗМГУСТАРӢ Шеър дар урфи қудамои¹ ҳукамо каломест муаллаф2 аз муқаддамоти мухайила3, яъне аз шаъни он бошад, ки дар хаёли сомеъ4 андозад маъониеро, ки мўҷиби иқбол5 бошад бар чизе ё эъроз6 аз чизе, хоҳ фӣ нафсиҳӣ содиқ бошад, хоҳ не, хоҳ …

Муфассал »

Ҳикояи Рўбоҳбача бо Модараш

ruboh

Рўбоҳбачае бо модари худ гуфт: — Маро ҳилае биёмўз, ки чун бар кашокаши саг дармонам, худро бираҳонам. Гуфт: — Он ҳила фаровон аст, аммо беҳтарини ҳама он аст, ки дар хонаи худ бинишинӣ: на ў туро бинад ва на ту ўро бинӣ. Қ и т ъ а Чу бо ту …

Муфассал »

Ҳикояи Саг (Афсона)

kalabok

Саге аз ҳар тўъма бебаҳра бар дари дарвозаи шаҳр истода буд. Дид, ки қурси ноне гардон-гардон аз шаҳр берун омад ва рўй ба саҳро ниҳод. Саг дар дунболи вай давон шуд ва овоз дод, ки: — Ай қуввати тан ва Ай қути равон 22 ва орзуи дилу ороми ҷон, азимати …

Муфассал »

АДИБ СОБИРИ ТИРМИЗӢ

Вай шоири фасеҳ ва фозили лабиб буд ва ашъори вайро латофате комил ва малоҳате тамом ҳосил аст. Ва афозил ба тақаддуми вай мўътарифанд, чунон ки Анварӣ вайро бар худ тарҷеҳ90 ниҳода он ҷо, ки дар қитъае таъдоди91 камолоти худ мекунад, дар охири он мегўяд: Б а й т Ин ҳама …

Муфассал »

Ҳикояи Шаколе ва хурўс

gurg

Шаколе56    хурўсеро  дар  хоби  саҳар  бигирифт.  Хурўс фарёд бардошт, ки: — Ман мўниси бедоронам ва муаззини шабзиндадорон, аз куштани ман бипарҳез ва хуни маро ба теғи тааддӣ марез! Б а й т Чаро бе мўҷибе бо ман ситезӣ, Ки хоҳӣ бе гунаҳ хунам бирезӣ? Шакол гуфт: — Ман ба куштани …

Муфассал »

ВАЗИДАНИ НАСОИМИ МУЛОТАФОТ ВА РАВОЕҲИ МУТОЯБОТ

1363023184_1

ДАР   ВАЗИДАНИ   НАСОИМИ   МУЛОТАФОТ  ВА   РАВОЕҲИ МУТОЯБОТ,      КИ   ҒУНЧАИ   ЛАБҲОРО   БИХАНДОНАД   ВА   ШУКУФАИ   ДИЛҲОРО   БИШУКУФОНАД Аз ҳазрати рисолат, саллаллоҳи алайҳи ва саллам, оранд, ки фармудааст, ки мўъмин мазоҳкун ва ширинсухан бошад ва мунофиқ туршрў ва гираҳ бар абрў. Ва амиралмўъминин Алӣ, карамаллоҳу ваҷҳаҳу, гуфтааст, ки ҳеҷ бок нест агар касе чандон …

Муфассал »

АНВАРӢ – Шоири Форс

anvari

Ҳакиме комил ва фасеҳе фозил буд ва ҳусни шеър ва лутфи назм шаммаест аз улувви ҳол ва холест аз ҷамоли камоли ў. Ва суханони ў машҳур аст ва девони ў мастур 98 ва аз латоифи ашъори вай як қитъа, ки мушъир 99 аст ба насиҳати шуаро навишта мешавад: Қ и …

Муфассал »

РАЁҲИНИ ЧИДА АЗ БАСОТИНИ ДУРБИНОНИ РОҲИ ҲИДОЯТ ВА САДРНИШИНОНИ БОРГОҲИ ВИЛОЯТ

odam

Пири Ҳирот, разияллоҳу анҳу, асҳоби худро васият кардааст, ки аз ҳар пире сухане ёд гиреду агар натавонед, номи эшонро ба ёд доред, то баҳрае ёбед. Рубоӣ Онӣ ту, ки аз номи ту меборад ишқ В-аз номаву пайғоми ту меборад ишқ! Ошиқ гардад, ҳар ки ба кўят гузарад, Оре, зи дару …

Муфассал »

Ҳикояи Гунҷишк (Афсона)

vstrecha_u_kormushki

Гунҷишке хонаи маврусии25 худро бозпардохту дар фурҷаи26 ошёнаи лаклаке хона сохт. Бо вай гуфтанд: — Туро чӣ муносабат, ки бо ҷуссае бад-ин ҳақирӣ бо ҷонваре бад-он бузургӣ ҳамсоя бошӣ ва худро бо вай дар маҳалли иқомат ва манзили истиқомату манзили истиқомат ҳампоя дорӣ? Гуфт: — Ман низ ин қадар донам, …

Муфассал »

ШУКУФТАНИ ШУКУФАҲОИ БОҒИСТОНИ ҲУКУМАТ

zamok-marienburg-gannover-2731

ШУКУФТАНИ ШУКУФАҲОИ БОҒИСТОНИ ҲУКУМАТ ВА ИЁЛАТ, КИ МУТАЗАММИИИ МЕВАҲОИ НАСАФАТ ВА АДОЛАТ АСТ Ф о и д а Ҳукумат дар вуҷуди салотин зуҳури насафат ва адолат аст, на зуҳур ба сифати азамату ҷалолат. Нушервон 4 бо он, ки аз дин бегона буд, дар адлу ростӣ ягона. Лоҷарам, сарвари коинот5, алайҳи …

Муфассал »